Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Jestem Ra. Zwiększył się nieco fizyczny deficyt energii. Zniekształcenia energii życiowej są nieco lepsze.

Wyeliminowaliśmy naszą medytację przed sesją. Czy Ra skomentowałby to?

Jestem Ra. Celem przygotowań do pracy jest oczyszczenie każdej istoty zaangażowanej w pracę. Usunięcie części tego przygotowania ma wartość określoną czystością każdego, uczestniczącego w pracy, osiągniętą bez tej szczególnej pomocy.

Domyśliłem się, że prawdopodobnie podczas tej medytacji przed pracą nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości wykorzystał ją do wywołania reakcji alergicznych oraz innych w instrumencie. Czy miałem rację, czy nie?

Jestem Ra. Ta istota pozdrawia instrument tak blisko pracy w waszym kontinuum przestrzeni/czasu, jak to tylko możliwe. Wyeliminowanie tego przygotowania spowodowało, że istota piątej gęstości pozdrowiła ten instrument w momencie podjęcia decyzji o niemedytowaniu. Pozdrowienie nie zajmuje dużo czasu.

Czy pozdrowienie było tak skuteczne, jak gdyby medytacja została wykonana?

Jestem Ra. Tak.

Mam pytanie od instrumentu. Ona pyta: „Czy Ra może nam powiedzieć, jakie czynniki pozwalają naszemu negatywnemu towarzyszowi z piątej gęstości nadal pozdrawiać instrument w okolicy gardła, a także innymi niezwykłymi doznaniami, takimi jak zawroty głowy, zapach kwiatów pomarańczy, uczucie nadepnięcia na wyimaginowane stworzenia? A co można zrobić, aby zmniejszyć te pozdrowienia? I dlaczego pozdrowienia pojawiają się na spacerach?

Jestem Ra. Zapytanie składa się z różnych części. Na każde postaramy się odpowiedzieć. Zbliżamy się blisko do Prawa Pomieszania, uratowani jedynie świadomością, że przy braku informacji instrument ten i tak będzie nadal służył.

Działanie waszego towarzysza z piątej gęstości, który wciąż ma wpływ na instrument, było, jak powiedzieliśmy, potężnym działaniem. Całość tych uprzedzeń, które dają instrumentowi możliwości zwiększenia siły życiowej i fizycznej, powiedzmy, została poruszona przez pracę.

Problemy z niebieskim promieniem nie skończyły się całkowicie po pierwszym pytaniu. Ponownie, ta grupa doświadczyła blokady rzadkiej dla tej grupy; czyli blokadę niebieskiego promienia niejasnej komunikacji. W ten sposób wzmocniono skuteczność działania.

Potencjał tego działania jest znaczny. Ćwiczenia fizyczne, muzyka sakralna, różnorodność doświadczeń, a nawet proste stosunki społeczne są zagrożone przez pracę, która usiłuje zamknąć gardło i usta. Należy zauważyć, że istnieje również możliwość utraty tego kontaktu.

Sugerujemy, że alergie instrumentu wytwarzają ciągły środek, dzięki któremu zniekształcenia stworzone przez magiczne działanie mogą być kontynuowane. Jak już wspomnieliśmy, w celu usunięcia tego działania konieczne jest całkowite usunięcie zniekształcenia w obrębie gardzieli spowodowanego tym działaniem. Stałe nasilenie reakcji alergicznych sprawia, że jest to trudne.

Kwiat pomarańczy to zapach, który możesz skojarzyć z kompleksem pamięci społecznej pozytywu piątej gęstości, który jest Ci znany jako wibracja dźwiękowa, Latwii. Ta istota była z instrumentem zgodnie z żądaniem instrumentu. Zapach był odczuwalny ze względu na dość wrażliwą naturę instrumentu, z powodu jego, powiedzmy, kulminacji w cyklu osiemnastodniowym.

Wrażenie nadepnięcia na małe zwierzę i zabicia go było pozdrowieniem od waszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości, również możliwe dzięki powyższym okolicznościom.

Co do usunięcia skutków magicznego działania, możemy przedstawić dwie sugestie, jedną natychmiastową i jedną ogólną.

Po pierwsze, w obrębie wiedzy, którą znają ci uzdrowiciele, znani wśród waszych ludzi jako lekarze, kryje się stosowanie ostrych substancji chemicznych, które nazywacie lekarstwami. Substancje te prawie zawsze powodują znacznie więcej zmian, niż jest to zamierzone w kompleksie umysłu/ciała/ducha. Jednakże w tym przypadku sterydy lub alternatywnie rodzina antybiotyków mogą być przydatne w całkowitym usunięciu trudności, w ramach których praca jest nadal w stanie dobrze prosperować. Oczywiście alergie utrzymywałyby się po zakończeniu tej serii leków, ale efekty działania nie wchodziłyby już w grę.

Ten, którego nazywasz Jerome, może być pomocny w tej nieco niekonwencjonalnej sytuacji medycznej.

Ponieważ alergie są dość źle rozumiane przez ortodoksyjnych uzdrowicieli, niewłaściwym byłoby poddanie instrumentu usługom lekarzy, którzy uważają, że złagodzenie skutków alergii jest związane z przyjmowaniem tych samych toksyn w łagodniejszej postaci. To, powiedzmy, leczy objaw. Jednakże zmiany oferowane kompleksowi ciała są dość niewskazane.

Alergia może być postrzegana jako odrzucenie, na głębokim poziomie kompleksu umysłu, środowiska kompleksu umysłu/ciała/ducha. W ten sposób alergia może być postrzegana w czystej postaci jako mentalne/emocjonalne zniekształcenie głębszego ja.

Bardziej ogólne zalecenie dotyczy takiego, które nie chce być identyfikowane. Istnieje kryptonim „Koło Modlitwy“. Sugerujemy dziesięć zabiegów tego uzdrowiciela, a ponadto sugerujemy przeczytanie i późniejsze przestrzeganie przez ten instrument priorytetów alergii, zwłaszcza jeżeli chodzi o żywność.

I na koniec, efekty działania stają się widoczne podczas chodzenia, gdy kompleks ciała zaczyna się wysilać aż do wzmożonego oddychania.

Czynnikiem przyczyniającym się jest również wiele substancji drugiej gęstości, na które ten instrument jest uczulony.

Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: „Nasz najstarszy kot, Gandalf, ma narośl w pobliżu kręgosłupa. Czy jest jakiś czynnik, który sprawia, że chirurgiczne usunięcie narośli jest mniej odpowiednie niż chirurgiczne usunięcie narośli, które przeprowadziliśmy rok temu w kwietniu? A czy najwłaściwszym działaniem z naszej strony, aby wspomóc jego powrót do zdrowia, byłaby wizualizacja otaczającego go światła podczas operacji i powtarzanie rytualnych fraz w okresowych odstępach czasu, gdy jest u weterynarza?

Jestem Ra. Nie. Nie ma większego powodu do ostrożności niż poprzednio. I tak, zwroty, o których mówisz, będą wspomagać istotę. Chociaż ta istota jest w starym kompleksie ciała – i dlatego jest podatna na niebezpieczeństwo z powodu tego, co nazywasz waszym znieczuleniem – jej mentalne, emocjonalne i duchowe zniekształcenia są tak silne, że jest silnie zmotywowana do wyzdrowienia, aby ponownie dołączyć do ukochanej osoby. Pamiętajcie, że ta istota nadaje się do zbioru w trzeciej gęstości.

Czy mógłbyś wyjaśnić powód, dla którego mówisz „Pamiętajcie, że jest zdatna do zbioru w trzeciej gęstości“ i powiedz mi, czy masz jakieś inne konkretne zalecenia w odniesieniu do proponowanej operacji narośli?

Jestem Ra. Stwierdziliśmy to, aby wyjaśnić nasze użycie terminu „kompleks ducha“ w odniesieniu do tego, co można uznać za istotę drugiej gęstości. Implikacje są takie, że ta istota będzie miała znacznie więcej powodów do wytrzymania i wyleczenia, niż by miała do szukania obecności bliskich.

Czy jest jakieś dodatkowe zalecenie, które Ra mógłby sformułować w odniesieniu do proponowanej operacji?

Jestem Ra. Nie.

Zastanawiałem się, czy słusznie założyłem, że przyczyną narośli był stan złości u kota Gandalfa z powodu wprowadzenia do jego otoczenia nowych kotów. Czy miałem rację?

Jestem Ra. Pierwotną przyczyną tego, co nazywasz rakiem, było zniekształcenie spowodowane tym wydarzeniem. Bezpośrednią przyczyną tej narośli jest natura zniekształcenia komórek ciała, które nazywacie rakiem.

Czy u kota Gandalfa są obecnie jakieś inne zmiany nowotworowe?

Jestem Ra. Tak.

Czy możemy je złagodzić, a jeśli tak, to jak i gdzie one są?

Jestem Ra. Żadnej nie można złagodzić w tym węźle przestrzeni/czasu. Jedna znajduje się w miejscu połączenia prawego biodra. Druga, bardzo mała, znajduje się w pobliżu narządu, który nazywacie wątrobą. Występują również niewielkie zniekształcenia komórek pod, można to nazwać, ramieniem (dla odróżnienia górnych wyrostków) po obu stronach.

Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić te problemy – poza chirurgią – co przyniosłoby dobry efekt, aby pomóc Gandalfowi je złagodzić?

Jestem Ra. Kontynuuj uwielbienie i dziękczynienie, prosząc o usunięcie tych zniekształceń. Istnieją dwa możliwe wyniki:

Po pierwsze, istota będzie przebywać z wami w zadowoleniu, dopóki jej fizyczny nośnik nie będzie jej już dłużej trzymać z powodu zniekształceń spowodowanych przez komórki rakowe.

Po drugie, ścieżka życia może stać się tą, która umożliwia uzdrowienie.

Nie naruszamy wolnej woli, badając tę ścieżkę życia, chociaż możemy zauważyć przewagę ścieżek życia, które wykorzystują pewne zniekształcenia, takie jak to, aby opuścić ciało fizyczne, które w tym przypadku jest ciałem pomarańczowego promienia.

Czy kot Fairchild ma podobny problem?

Jestem Ra. Nie w tym węźle przestrzeni/czasu.

Czy konieczne było, aby kot Gandalf był kompleksem umysłu/ciała/ducha, którego można zebrać w trzeciej gęstości, by gniew wywołał raka?

Jestem Ra. Nie.

Zatem każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może zachorować na raka w wyniku złości. Czy to jest poprawne?

Jestem Ra. Zgadza się.

W tym czasie chcielibyśmy przełamać naszą rutynę, robiąc obserwację. Obserwujemy następujący zbieg okoliczności:

Po pierwsze, przekrwienie gardła tego instrumentu z powodu przepływu śluzu spowodowanego energetyczną reakcją alergiczną w tym momencie stało się takie, że możemy bezpiecznie przewidzieć, że wir prawdopodobieństwa/możliwości zbliża się do pewności, że w ciągu pół godziny będziemy potrzebować odejść od tej pracy.

Po drugie, jak zauważyliśmy powyżej, wibracje dźwięku wytwarzane przez jedno z urządzeń rejestrujących wibracje dźwięku były dla nas słyszalne. Jeśli ta grupa sobie tego życzy, może zdecydować się na sesje, które kończą się wkrótce po pojawieniu się tej wibracji dźwiękowej. Ta decyzja zapewni minimalne zniekształcenia wewnątrz instrumentu w kierunku dyskomfortu/komfortu w gardle, dopóki efekty magicznej pracy waszego towarzysza z piątej gęstości nie zostaną usunięte.

Dla nas to zupełnie w porządku. Ten dźwięk pojawia się po czterdziestu pięciu minutach, ponieważ taśma ma czterdzieści pięć minut na stronie.

W takim razie zadałbym ostatnie pytanie: czy nowy stół, który Jim zbudował dla przyborów, jest w stanie je utrzymać, ponieważ da nam więcej miejsca do chodzenia wokół łóżka i czy lepiej pozostawić je w naturalnym stanie jak jest, czy pokryć olejem lnianym, lakierem lub farbą?

Jestem Ra. Oglądamy ten sprzęt. Śpiewa z radością. Sosna wibruje w chwale. Wiele inwestycji tej pracy w drewnie zostało zrobione. To jest do przyjęcia. Możemy zasugerować, aby pozostawić go w takim stanie, w jakim jest, lub natrzeć go olejem, który również jest łatwo namagnesowany i w głębokim stopniu utrzymuje oferowane wibracje.

Zastanawiałem się, czy to będzie odpowiedni moment na zakończenie, skoro jakiś czas temu magnetofon kliknął?

Jestem Ra. To jest kwestia Twojego rozeznania. Instrument pozostaje otwarty do naszego użytku, chociaż, jak zauważyliśmy, fizyczne zniekształcenia zaczynają się nasilać.

Uważam, że powinniśmy być blisko utrzymania fizycznej energii instrumentu. I zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Uważamy, że Twoje obawy są właściwe.

Zostawiamy was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego. Adonai.