Sunt Ra. Vă salut în iubirea și în lumina Unicului, Infinitului Creator. Începem comunicarea.

Puteți da o indicație despre condiția instrumentului?

Sunt Ra. Este neschimbată de la ultima sesiune.

Instrumentul ar dori să știe dacă, în starea ei curentă, este vreun pericol să primească prea multă energie transferată?

Sunt Ra. Nu există asemenea pericol.

Ea ar dori să știe dacă transferul mare de energie, de la ultima sesiune, a fost obținută prin transfer sexual?

Sunt Ra. Este corect.

Ea ar dori să știe care este funcția transferului energetic, pe durata sesiunii?

Sunt Ra. Acest transfer energetic este de ajutor, prin faptul că întărește vehiculul fizic, prin care este recepționat contactul.

Contactul, în sine, monitorizează condiția instrumentului, și întrerupe comunicarea când distorsiunile instrumentului încep să fluctueze, spre slăbiciune și durere. Pe durata contactului, însă, puterea canalului prin care se face contactul, poate fi ajutată de transferul energetic de care am vorbit.

Precum se știe, noi terminăm Ritualul de Izgonire, dinaintea sesiunii, cu un gest care eliberează personalitatea noastră magică. Mă întrebam dacă ar fi mai bine să omitem gestul, și să păstrăm această personalitate, în timp ce efectuăm Ritualul Cercului de Unu, și, doar după ce cercul este format, sau după sesiune, să eliberăm personalitatea magică. Ar fi acest lucru mai eficient?

Sunt Ra. Practicarea activităților magice, cere cea mai riguroasă onestitate. Dacă estimați că aveți abilitatea de a susține personalitatea, pe durata sesiunii, puteți să o faceți. Dacă nu sunteți siguri, vă sfătuim să nu faceți acest lucru.

În orice caz, pentru instrument este bine să returneze personalitatea magică, și să nu o ia cu ea în starea de transă, deoarece nu are îndemânarea magică de a funcționa în această configurație, și este mult mai vulnerabilă decât atunci când personalitatea de veghe este oferită ca și mediu. Această activitate, la bază, este într-adevăr de natură magică. Însă, nu este recomandat să vă mișcați mai repede, decât vă permite îndemânarea.

Aș dori să întreb despre experiența de a treia densitate a acelor entități care au existat înainte de extinderea originară a Liberului Arbitru la sub-Logosuri, pentru a crea posibilitatea de polarizare. Puteți descrie, în mod general, diferența între experiența de a treia densitate a acelor entități minte/corp/spirit, și cele care au evoluat pe accesată planetă, la acest moment?

Sunt Ra. Acest material a fost deja discutat. 1 Te rog pune întrebări mai specifice.

Mai specific, m-ar interesa dacă voalul uitării a fost impus entităților, de a treia densitate, în experiențele în care evoluția spirituală s-a făcut doar prin polaritatea serviciului altora?

Sunt Ra. În acel caz, nu a fost folosit voalul uitării.

A fost procesul reîncarnării, asemenea celui de acum, în care corpul de a treia densitate se reîncarnează și moare de multe ori, pe durata unui ciclu?

Sunt Ra. A fost același proces.

Este posibil să ne spuneți durata unei asemenea încarnări, măsurată în anii noștri, și, dacă este posibil, vă rog să o spuneți?

Sunt Ra. Perioada optimă de încarnare, a fost undeva în jur de o mie de ani. Această valoare este o medie, care nu consideră alți factori specifici experienței de a treia densitate.

Atunci, înainte de extinderea primului principiu la nivelul sub-Logosurilor, nu a existat pierderea memoriei. Din acest fapt, trag concluzia că voalul, sau pierderea intenționată a memoriei, care apare înaintea încarnării, a fost o unealtă de bază pentru extinderea Liberului Arbitru, la nivelul sub-Logosurilor. Este această afirmație corectă?

Sunt Ra. Corectitudinea afirmației este limitată. Aceasta a fost doar prima unealtă.

După această clarificare, presupun că Logosul a creat prima dată unealta/metoda de separare a inconștientului de conștient, pe durata încarnării fizice, pentru a își atinge obiectivul. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

De asemenea, presupun că au fost create și folosite multe alte unelte/metode, după prima unealtă, numită voal. Este adevărat?

Sunt Ra. Au fost făcute îmbunătățiri.

Înainte de acest experiment cu voalul uitării, mintea arhetipică a Logosului a fost probabil mai puțin complexă decât este acum, conținând, bănuiesc, mai puține arhetipuri. Este adevărat?

Sunt Ra. Cerem puțină răbdare. Am detectat o intensificare bruscă a ceea ce numiți durere, în brațul și mâna stângă ale instrumentului. Vă rugăm nu atingeți instrumentul. Vom examina complexul mental, și vom încerca repoziționarea brațului, astfel încât sesiunea să poată continua. Apoi te rugăm repetă întrebarea.

[[Două minute pauză]

Sunt Ra. Putem continua sesiunea.

Mulțumesc. Înainte de experimentul de extindere a Liberului Arbitru, câte arhetipuri au existat?

Sunt Ra. Au existat nouă arhetipuri.

Presupun că din cele nouă arhetipuri, trei au fost ale minții, trei ale corpului, iar trei ale spiritului. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Voi presupune că, din sistemul pentru minte al Tarotului, acele arhetipuri ar corespunde, în mare, Magicianului, Împăratului și Faetonului. Este adevărat?

Sunt Ra. Nu este adevărat.

Ați putea spune căror arhetipuri corespund?

Sunt Ra. Corpul, mintea și spiritul, sunt conținute și funcționează sub tutela matricei, potențiatorului și semnificatorului. Semnificatorul minții, corpului și spiritului, nu este același cu semnificatorul complexelor minte, corp și spirit.

Acum înțeleg ce ați dorit să spuneți în sesiunea trecută, când ați afirmat că, pentru a extinde Liberul Arbitru la nivelul Sub-Logosului, semnificatorul a trebuit să devină complex. Mi se pare că semnificatorul, devenind complex, a afectat următoarele arhetipuri din sistemul Tarot: 3, 4, 5, 6, 7 din suita minții, 10 din suita corpului, 17 din suita spiritului. Este corect?

Sunt Ra. Nu este corect.

Puteți explica ce înseamnă: „semnificatorul devine complex“?

Sunt Ra. A deveni complex, înseamnă a fi alcătuit din mai multe caracteristici, sau concepte.

Aș dori să înțeleg arhetipurile minții acestui Logos, de dinainte de extinderea primului principiu, al Liberului Arbitru. Prin aceasta, voi înțelege mai bine ceea ce experimentăm la acest moment. Cred că această abordare este logică.

Avem, cum am afirmat, matricea, potențiatorul și semnificatorul. Înțeleg matricea ca fiind ceea ce numim mintea conștientă, dar, deoarece este de asemenea un ingredient al minții generale, îmi este greu să înțeleg acești trei termeni, în special în ce privește timpul de dinaintea divizării conștientului de subconștient.

Cred că este important să înțelegem, în profunzime, aceste trei arhetipuri. Ați putea, vă rog, detalia mai mult Matricea, Potențiatorul și Semnificatorul Minții, cum sunt ele diferite, și cum sunt legate între ele?

Sunt Ra. Matricea Minții este cea de unde provine totul. Este nemișcată, și, totuși, când este potențată, este activatoarea minții. Potențiatorul Minții este acea enormă resursă, care poate fi văzută ca o mare, în care conștiența se adâncește chiar mai profund și mai temeinic, pentru a crea, imagina și a deveni mai conștientă de sine.

Semnificatorul minții, corpului și al spiritului, poate fi văzut ca un concept simplu și unitar.

Matricea corpului poate fi văzută ca fiind o reflexie care se opune minții, în ce privește faptul că este în mișcare perpetuă. Potențiatorul Corpului, prin urmare, este cel care, fiind informat, regularizează activitatea.

Matricea Spiritului este dificil de caracterizat, datorită faptului că natura spiritului este mai imobilă. Energiile și transformările spiritului sunt, pe departe, cele mai profunde, și, totuși, datorită faptului că au o asociere strânsă cu timp/spațiul, nu posedă caracteristica dinamică, sau mobilă. Din acest motiv, cineva ar putea vedea Matricea Spiritului ca întunericul profund, și Potențiatorul Spiritului ca pe cea mai bruscă trezire, iluminare, și influență generativă.

Aceasta este descrierea arhetipurilor, de la unu la nouă, înainte de debutul influenței Liberului Arbitru, la nivelul sub-Logosului.

Prima schimbare realizată pentru extinderea Liberului Arbitru, a fost dezactivarea legăturii între Matricea si Potențiatorul Minții, pe durata încarnării Este corect?

Sunt Ra. Am prefera să numim această condiție „enigmatică“, și nu „dezactivare“.

Ideea a fost să se creeze un tip de voal, între Matricea și Potențiatorul Minții. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Atunci, voalul se pune între ceea ce numim mintea inconștientă, și cea conștientă. Este adevărat?

Sunt Ra. Este adevărat.

Cu ajutorul Liberului Arbitru, și prin separarea minții conștiente de mintea inconștientă (mintea inconștientă are o comunicare mai strânsă cu mintea totalitate), am putea spune că Logosul a plănuit o mai mare libertate a minții conștiente, astfel permițând nașterea porțiunilor needucate de conștiință. Este această afirmație corectă?

Sunt Ra. Este, în mare, corectă.

Ați putea completa, ori elucida puțin, această afirmație?

Sunt Ra. Există material care trebuie acoperit, înainte de a da alte clarificări despre subiect.

Înțeleg. Acest experiment a fost făcut, și rezultatul experimentului analizat, înainte de a încerca mărirea complexității produsului. Este corect?

Sunt Ra. Cum am spus deja, au existat un mare număr de experimente succesive.

Din moment ce această modificare esențială, de instalare a voalului, după extinderea Liberului Arbitru, pare să fie inima experimentului, mă întrebam care a fost rezultatul acestui prim experiment, în raport cu așteptările? Care a fost rezultatul?

Sunt Ra. Acest material a fost deja discutat. 2 Rezultatul a fost o mai vie, variată și intensă experiență a Creatorului, de către Creator.

Acest lucru l-am înțeles. Probabil nu am formulat întrebarea corect. Este o întrebare dificil de formulat. Nu știu dacă merită să continuăm discuția în această direcție, dar, ce doream să întreb, este dacă acest experiment, de instalare a voalului, a rezultat în apariția polarității orientate spre serviciul sinelui?

Sunt Ra. Logosurile timpurii au produs complexe minte/corp/spirit de polaritate orientată spre serviciul sinelui, și serviciul altor-sine, foarte repede. Însă, capacitatea de recoltare a acestor entități nu a fost prea rapidă, și, prin urmare, aceste îmbunătățiri ale arhetipurilor, au început imediat după aceea.

Acum ajungem la ceea ce am dorit să determin. Înseamnă că, la acest moment, încă existau doar nouă arhetipuri, și voalul abia a fost pus între Matricea și Potențiatorul Minții?

Sunt Ra. Existau nouă arhetipuri și multe umbre.

Prin urmare, aceste umbre s-ar putea înțelege ca fiind nașterea unor mici prejudecați arhetipice?

Sunt Ra. Mai degrabă, am descrie aceste umbre ca fiind idei greșite despre anumite structuri folositoare, încă nefinalizate.

A existat „Alegerea“ la acel moment, imediat după crearea polarității serviciului sinelui?

Sunt Ra. Implicit, procesul de instalare a voalului de separare a celor două arhetipuri, este conceptul de „Alegere“. Îmbunătățirea acestui concept, a necesitat multe încercări.

Îmi pare rău că am probleme în formularea acestor întrebări, dar acest material mi se pare întrucâtva dificil.

Mi se pare interesant că, de la prima încercare a instalării voalului între Matricea și Potențiatorul Minții, s-a reușit crearea polarității serviciului sinelui. Acesta pare să fie un foarte important punct filozofic în dezvoltarea creației, și, posibil, pentru începutul sistemului magic.

Voi pune o întrebare. A fost potențialul magic al densităților înalte, de dinainte de extinderea primului principiu al Liberului Arbitru, la fel de înalt cum este acum, după extinderea primului principiu, când cel mai mare potențial este atins, în conștiință, pentru fiecare densitate? Întrebare dificilă. Ce doresc să întreb, este dacă la sfârșitul celei de a patra densități, de dinainte de extinderea Liberului Arbitru, a fost, ceea ce numim potențialul magic, la fel de mare cum este azi, la sfârșitul celei de a patra densități?

Sunt Ra. Precum înțelegi magia, potențialul magic în densitățile a treia și a patra, înainte de extinderea Liberului Arbitru, a fost mult mai mare decât după extindere. Însă, a fost cu mult mai puțină dorință, sau voință, de a folosi acel potențial.

Ca să fiu sigur că înțeleg, reformulez. Hai să luăm ca exemplu sfârșitul celei de a patra densități. Înainte de extinderea Liberului Arbitru, potențialul magic a fost cu mult mai mare în cazul când a existat doar polaritatea serviciului altor-sine, decât este la sfârșitul celei de a patra densități, imediat după apariția polarității serviciului sinelui și extinderea Liberului Arbitru. Este corect?

Sunt Ra. Magia este abilitatea de a folosi în mod conștient mintea inconștientă. Prin urmarea, a existat abilitate maximă înainte de inovația sub-Logosului dotat cu Liber Arbitru.

În prezent avem un număr mai mare de arhetipuri, și am presupus că cele pe care le folosim în mod curent în minte, sunt precum urmează: Magicianul și Marea Preoteasă, care corespund Matricii și Potențiatorului, cu voalul instalat între ele, care este principalul creator al extinderii Liberului Arbitru. Este corect?

Sunt Ra. Nu putem răspunde la această întrebare, fără a acoperi înainte material ajutător.

Înțeleg. Îmi cer scuze.

Următorul arhetip, Împărăteasa, este Catalizatorul Minții, cel care acționează asupra minții conștiente, pentru a o schimba. Al patrulea arhetip este Împăratul, Experiența Minții. Este materialul memorat în mintea inconștientă, care creează prejudecățile. Am dreptate cu aceste afirmații?

Sunt Ra. Deși ești mult prea rigid în afirmațiile tale, înțelegi corect relațiile între aceste arhetipuri. Există, însă, o foarte vastă și dinamică relație între aceste patru arhetipuri.

Ar fi, în acest caz, Marele Preot, un fel de manager, sau gestionar, al acestor efecte, în așa fel încât să creeze asimilarea adecvată de către mintea inconștientă, a ceea ce vine de la mintea conștiență?

Sunt Ra. Deși chibzuită, presupunerea este fundamental incorectă.

Ce este atunci Marele Preot?

Sunt Ra. Marele Preot este Semnificatorul Complexului Corp 3, însăși natura acestui complex.

Remarcăm că aceste caracteristici, de care vorbești, influențează Semnificatorul Complexului Minte, dar nu sunt esențiale. Esența Complexului Minte este entitatea dinamică care absoarbe, caută și încearcă să învețe.

Atunci, este marele Preot acea legătură între minte și corp?

Sunt Ra. Există o puternică legătură între Semnificatorii Minții, Corpului și Spiritului. Însă, afirmația ta este prea generală.

Să trecem peste Marele Preot, pentru moment, pentru că îmi este greu să înțeleg acest concept. Voi întreba, în schimb, dacă Îndrăgostiții reprezintă unirea minții conștiente și inconștiente, sau dialogul dintre ele?

Sunt Ra. Din nou, fără a fi total greșit, ai omis esența acestui arhetip, care poate fi numit mai corect Transformarea Minții.

Transformarea Minții în ce?

Sunt Ra. Dacă observi arhetipul al șaselea, poți recunoaște pe acel student al misterului, care este transformat de nevoia de a alege între lumina și întunericul minții.

Ar reprezenta, în acest caz, Faetonul, culminarea acțiunii primelor șase arhetipuri în cucerirea procesului mental, făcând posibilă chiar îndepărtarea voalului?

Sunt Ra. Această afirmație este mai perceptivă. Arhetipul al șaptelea este dificil de definit. Poate fi numit „Calea“, „Făgașul“ sau „Marea Cale a Minții“. Fundația ei este o reflectare sau un rezumat amănunțit al arhetipurilor, de la unu la șase.

Marea Cale a Minții poate fi înțeleasă ca arătând împărăția, sau rodul unei călătorii normale prin minte, în sensul că mintea continuă să se miște la fel de maiestos prin materialul pe care îl concepe, ca un car de război tras de lei, sau armăsari.

Pentru moment, sugerăm încă o întrebare importantă, deoarece instrumentul se confruntă cu senzații de durere.

Atunci, voi întreba despre arhetipul care îmi este cel mai greu de înțeles în acest moment; pot spune că nu îl înțeleg deloc. Sunt încă foarte confuz, ca să spunem așa, cu privire la Marele Preot, și, mai precis, cu ceea ce reprezintă. Ați putea oferi o altă indicație a ceea ce este?

Sunt Ra. Ai fost foarte interesat de Semnificator, care a trebuit să devină complex. Marele Preot este arhetipul originar al minții, care a fost făcut complex prin schimbări subtile ale minții, conștiente și inconștiente. Mai degrabă complexitatea minții a evoluat, și nu a fost o simplă contopire de experiențe, de la Potențiator la Matrice.

Mintea, în sine, a devenit un actor posedând Liber Arbitru, și, în special, voință. Ca Semnificator al Minții, Marele Preot are voința de a ști, dar ce ar trebui oare să facă cu ceea ce știe, și de ce vrea să știe? Abilitățile complexului Semnificator sunt nenumărate.

Aveți vreo întrebare scurta pentru această sesiune?

Voi întreba doar dacă putem face ceva pentru confortul instrumentului, sau pentru îmbunătățirea comunicării?

Sunt Ra. Totul este bine. Pentru o scurtă porțiune de timp, începând de azi, instrumentul este sfătuit să poarte la mâini acele suporturi ajutătoare, pe care a neglijat să le folosească. Există semne de traumă în ambele mâini și brațe, și, prin urmare, a trebuit să scurtăm, întrucâtva, sesiunea.

Mulțumesc.

Sunt Ra. Sunteți dedicați prieteni. Vă lăsăm în iubirea și lumina Unicului Infinitului Creator. Bucurați-vă, prin urmare, în puterea și pacea Unicului Infinitului Creator. Adonai.


  1. Discutat în întrebările începând cu #78.20

  2. Discutat inițial în întrebările începând cu #78.24

  3. Ra numește Marele Preot semnificator al complexului corp. Marele Preot este de fapt semnificator al complexului minte. Ra corectează greșeala în #80.0