Хатон: Аз говоря чрез този инструмент. Ще ви говоря по въпроса за зрелостта, защото това поискахте. Както вече посочихте, тази концепция може да е малко по-различна от онази, която обикновено е разбирана от вашите хора. Зрелостта, приятели мои, всъщност е зрялост на духа, защото действително няма нищо друго освен дух. Физическата илюзия, която различавате в ежедневния ви живот, няма никакво друго значение, освен за нейния резултат в действие върху духовния аз.

[Денят на този ченълинг е неизвестен.] 1

(Дон канализира)

Аз съм Хатон. Поздравявам ви, приятели мои, в любовта и светлината на нашия безкраен Създател. Голяма привилегия е да бъда отново с вас. Винаги съм привилегирован да бъда с вас. Това са мислите на този, известен като Хатон.

Аз говоря чрез този инструмент. Ще ви говоря по въпроса за зрелостта, защото това поискахте. Както вече посочихте, тази концепция може да е малко по-различна от онази, която обикновено е разбирана от вашите хора.

Зрелостта, приятели мои, всъщност е зрялост на духа, защото действително няма нищо друго освен дух. Физическата илюзия, която различавате в ежедневния ви живот, няма никакво друго значение, освен за нейния резултат в действие върху духовния аз.

Зрелостта, приятели мои, е първо осъзнаването на този факт. Второ, зрелостта е способността да се контролира собственото съзнание по такъв начин, че да поддържа продължаването на този процес на съзряване.

Зрелостта, приятели мои, тогава се постига със способността на човек да контролира съзнанието си. За съжаление, на планетата, която сега ползвате, има много малко истински контрол над основното съзнание. И следователно, има много, много малко зрялост. Необходимо е първо да осъзнаете стойността на всяка мисъл, която имате, а след това да отхвърлите тези с малка или никаква стойност. Повечето от мислите, които можем да различим в ежедневието на тези, които обитават тази планета, нямат зрялост. По тази причина, може да считате планетата, върху която живеете, планета на деца. Ежедневните им мисли, споделяни един с друг, ги държат в това състояние. Това е саморазпространение на нещо, предадено от един на друг.

Необходимо е да се отхвърлят мислите, които постоянно нарушават границите на съзнанието ви от настоящото ви обкръжение и внимателно да подбирате всяка мисъл, която създавате, за да достигнете състояние на истинска умствена зрялост.

Бихте могли да попитате как е възможно да изберете ценните мисли от мислите, които са безсмислени или имат малка стойност. Това е много просто, приятели мои. Всичко, което е необходимо, е да анализирате мисълта по отношение на реалните цели на вашата личност. Ако мисълта има истинско последствие, ако мисълта е от истинска развиваща се природа - т.е. ако развива или вашето съзнание, или съзнанието на някой друг, с когото комуникирате - тогава е полезна мисъл. Ако не развива съзнанието, то вероятно е много малко ценна.

Сега, как ще се развие мисъл или концепция в съзнанието? Има няколко начина. Една техника на развитие е просто да се разгъва способността за анализиране на основателността на вашите мисли. След като това е направено, самите мисли ще действат като генератори на процеса на зреене.

Всяка мисъл, която имате, е важна. Важна е или в отрицателен, или в положителен смисъл. Ако това е мисъл, която няма никакво значение, е важно тази мисъл да се разпознае като безполезна. Ако това е мисъл от значение, тогава е необходимо да я разширите, да я използвате и да я съобщите, или също ще бъде от много малко значение.

Зрелостта, приятели мои, първо е способността да се мисли по този начин. И второ, е да действате по начина, по който мислите.

Има милиони и милиони мисли, генерирани от хората на вашата планета, всеки ден. Много, много малък процент от тези мисли имат нещо общо със зрелостта. Това означава, че много, много малък процент от тях са свързани със създаване на по-добра среда за растежа на духовния аз. С това имам предвид активно пораждащи духовно развитие.

Какво е духовното развитие? Това е процесът на съзряване; процесът на съзряване, процесът на анализиране на всичко, за което сте наясно в истински и безпристрастен смисъл. За да направи това, човек трябва да може да разпознава истината. Единствено възможно е човек да разпознае истината, чрез процеса на позволяване на истината да комуникира абсолютната основа за истината, която е винаги присъстваща във вселената. Това общуване се осъществява главно чрез техниката на медитация.

Има разделение на зрелостта, в предимно два аспекта: интелектуална и духовна зрялост. Те вървят ръка за ръка и едната поражда другата. Все пак, не е необходимо да се придобива интелектуална зрялост, за да се придобие духовна зрялост. Необходимо е обаче да придобием духовна зрялост, за да придобием интелектуална зрялост, защото интелектът не може да оценява точно концепциите, без истинска духовна основа.

Има още три неща, за които бих искал да говоря, засягащи зрелостта: концепцията за инфантилна зрялост; концепцията за обща или предизвикана зрялост; концепцията за абсолютна или пълна зрялост.

Концепцията за инфантилна зрялост е много неразбрана на тази планета. Младенецът, след като се въплъти във вашата среда, има определена степен на зрялост, която обикновено носи със себе си. Не е необходимо да се стимулира това качество на зрялост чрез някаква система за образование на детето. Необходимо е само то да бъде предупредено за възможността да създаде продължение чрез собствените си интелектуални процеси на собствената си духовна еволюция и следователно, духовна зрялост. За съжаление, вашите религиозни системи не осигуряват в по-голямата си част този стимул.

Препоръчва се, за да може детската зрялост да се развива с приемлива скорост, детето да бъде осведомено в най-ранна възраст за неговата отговорност за създаване на интелектуална комуникация с неговия цялостен аз. Това обикновено се извършва чрез техники на ритуал и признателност към естествените сили на Вселената. Ритуалът, използван от повечето от религиозните ви системи на вашата планета, е много неефективен, тъй като се създава главно със сила и не се предлага свободно, за да бъде приет или отхвърлен.

Онези, дори и в екстремно инфантилно състояние, които са признателни, заради техния предишен растеж, за подходящите ритуални комуникации, ще ги приемат и продължат в свое собствено темпо и не би трябвало да бъдат принуждавани да посещават седмични срещи в определени часове за тази цел, тъй като те достигат връх на духовно настройване, който е функция на техните собствени циклични дейности и следователно би трябвало да бъдат в състояние да търсят по всяко време духовни комуникации и би трябвало да им бъде предоставено място за търсене. И това би трябвало да бъде границата на това, което се очаква от тях. Настоящата ви система изтласква повечето от вашите хора от духовно търсене в най-ранна възраст, поради аспекта на принудата, която би трябвало да бъде напълно отстранена. Това е, което сме преживели и това, което сме намерили за най-благоприятно.

Вторият аспект, за който говоря, е този на индуцираната зрялост, която се среща в най-необичаен аспект сред народите на сегашното ви общество. Тази зрялост, която е фалшива зрялост, е предизвикана от социалните системи, които понастоящем действат на вашата планета. Всяка система интелектуално предава аспект на предполагаема зрялост, която няма нищо общо с истинската или абсолютната зрялост. Следователно, се стига до много несъгласие и объркване от онези, които се опитват да ориентират своето мислене, така че да достигнат до приетото състояние или ниво на предполагаемата концепция за зрелия ум. Тази концепция обикновено е силно интелектуална, защото вашето общество в момента е преди всичко интелектуално общество, с много, много малко осъзнатост за съществуването или функцията на това, което бихте нарекли духовно общество.

Затова, за да израстнете в границите на вашето сегашно общество и да бъдете приети като зрял човек, е необходимо да сте способни да общувате с него с приетия интелектуален жаргон, който включва предимно абсурдно дълъг списък от напълно безсмислени понятия. Това би трябвало да бъде, ако човек се стреми да постигне истинска зрялост, отхвърлено като безсмислено, защото е крайно преходно и няма нищо общо с духовната зрялост.

Последният аспект на зрялост, по който искам да говоря, е този на истинската зрялост. Приятели мои, има само един начин да достигнете истинска зрялост: това е чрез медитация. Ние сме казвали това много пъти. Не можете да стигнете дотам с интелектуални механизми. Не можете да стигнете дотам, като анализирате всяка от вашите мисли и я етикетирате като струваща си или безполезна. Всички тези неща са помагала, но без основата на ежедневната медитация, не можете да използвате този анализ, тъй като резултатът от този анализ е отделен от цялостния аз с граница. Тази граница е пропусклива, но тази граница е единствено пропусклива, когато умът е обусловен от медитация. Липсата на медитация намалява тази граница до непропускливо състояние, всички интелектуални функции се случват на повърхността и оказват слабо въздействие върху растежа на истинското аз.

И така виждате, приятели мои, има случващ се дуален процес. Медитацията обаче винаги е от основно и по-голямо значение. Веднъж, все пак, щом изкуството на медитацията е напълно усвоено, интелектуалният ум се превръща в полезен инструмент в развитието на духа. Той има много малко значение, докато това състояние на комуникация между двете не бъде усвоено. Затова, приятели мои, всичко е безполезно, докато възприемчивостта не стане възможна, чрез ежедневна медитация. Това не само разбива бариерата между интелекта и духа, но и разрушава всички други бариери между духа и великия Аз.

Надявам се, че съм бил в някаква служба, в тази дискусия. Разбирам, че е трудно да се говори с вас по този въпрос, защото е трудно да се използват параметрите на вашето настоящо общество. Ние го считаме за много, много просто. Затова, всяко истинско обсъждане на темата би изисквало не повече от няколко изречения.

За мен беше привилегия да говоря с вас. Адонай, приятели мои. Аз съм Хатон.

[В края на този препис е следното съобщение.]

ГРУПОВА СРЕЩА ЗА КОСМИЧЕСКА МЕДИТАЦИЯ В ЛУИСВИЛ

Неделя - встъпителна среща 8:30 p.m.— Разговори по въпроси, филми и т.н., относно медитацията и космическата история. 9:30 p.m.— Медитация (Име, адрес и телефонен номер). Ако имате въпроси относно часа или местоположението на тази среща, моля обадете се на посочения по-горе номер.


  1. Карла: Пишех работа за Зрелостта, за курс по образователна и развойна психология, който посещавах в Спалдинг Колидж, стремейки са към по-висока образователна степен. Беше посока, която не бях преследвала, но това беше необходимо, за да получа работа в училищната система на окръг Луисвил и околните райони като Аудиовизуален библиотекар и имах нужда от три курса, които преминах, за моя сертификат за действие в спешни ситуации.

    Това канализиране се случи, след като бях извършила задълбочени проучвания върху това, което хората в областта казваха за зрелостта. Всичко беше свързано, според нормалните психолози, с поведението, как се държите. Чувствах, че това е неприемливо повърхностно, тъй като зрелостта има толкова много нива, а не всички те са поведенчески. Но нищо в литературата не обхващаше това. Затова се обърнах към Хатон.

    Това канализиране беше перфектно, защото беше в съгласие с моите чувства и аз го използвах, за да напиша моя доклад. Горкият професор! Тя ми писа отличен, но ме помоли, да не споделям работата с никого, тъй като тя може да си докара беда, задето е допуснала един невъплътен източник. Поставих това канализиране като притурка към моя доклад.