(Карла канализира)

Аз съм Хатон. Голяма привилегия и удоволствие е да ви поздравим тази вечер. Бяхме с всеки от вас в медитациите ви и ви благодарим за продължаващите ви усилия да търсите пътя на истината. Нашите истории и нашите речи са винаги и завинаги такива, които се опитват да ви дадат разбиране, което е много просто, разбиране за любовта. И още веднъж ще ви разкажем, така да кажем, притча, за да можете да обърнете в съзнанието си още един аспект на разбирането за любовта и нейното функциониране в живота ви, както го живеете по това време.

Представете себе си, приятели мои, като млад мъж в зората на [не се чува], размишлявайки с известно отчаяние върху трудностите и ограниченията на отговорността и зрелостта. Представете си тогава водач, пазител, който идва при този млад човек и казва, “Ела с мен и ще ти покажа алтернативата на твоите трудности и ограничения.”

И младежът се събужда в омагьосана гора. Студено е и си пожелава да е по-добре облечен, защото е някак хладно, и веднага е облечен в топла и удобна дреха. Той се оглежда и се чуди дали може да има вода и изведнъж в краката му наистина забълбуква поток. Небрежно, той си помисля, “ Е, просто ще си помисля за къща,“ и тя е там. Удобна, обзаведена хижа. Навън той намира кошери, градини, всякакви неща, каквито би искал да има. И минават много дни, преди този младеж да започне да осъзнава, че не е щастлив в тази огромна свобода от ограничения и от отговорност. Не минават още много дни от това, преди да си припомни своя пазител. “Велико същество,” казва той, “ показа ми какво е да си свободен от отговорност и ограничения и сега разбирам. Искам да се върна.“ И той се озовава обратно, в света с отговорности, понякога със съкрушителен характер, ограничения от всякакъв вид и други хора.

Приятели мои, ценете се взаимно и разберете, че във всяка същност вие виждате Създателя. Във всяка същност, започвайки от вас и разпространявайки се навън през целия ви живот вие срещате [не се чува] от любов. Същества родени и направени от любов. Отговорност е да се живее в такъв свят, но, приятели мои, чест е да може да се споделя неволя и [не се чува] подобни с вашите близки и общо разбиране, че сте едно с Твореца, Създател на безкрайната любов.

Как можете да имате това предвид, когато гърбът ви се огъва под отговорности, които може да не искате да носите, ограничения и ситуации, които бихте искали да бъдат различни? Както винаги, приятели мои, ние ви предлагаме подсказването, че времето, прекарано в медитация, е време, прекарано извън времето, в царството небесно. Тези моменти са с вас през дните; когато имате нужда от тях, можете да ги извикате, само да пожелаете.

По това време бих желал да прехвърля този контакт. Аз съм Хатон.

(Джим канализира)

Аз съм Хатон и ви поздравявам още веднъж в любов и светлина. Винаги е голяма привилегия и чест да споделяме нашите прости мисли с вашата група за медитация. Ние от Хатон сме обикновени посланици, с много просто съобщение. Послание, което знаете, е послание на любовта. Преживяването на любовта, признаването на любовта, животът на любовта, споделянето на любовта, даването на любов, защото приятели мои, любовта е онази сила, която свързва всичко, което е заедно, в едно велико Същество, на което служим и наричаме безкраен Създател. Ние говорим за любов, защото няма нищо друго, за което може да се говори.

Любовта, която е източникът на самото ви същество, ви заобикаля всеки момент от всеки ден, който преживявате в живота си на тази мъничка планета, която наричате Земя. Безкрайният Създател е задействал силата на любовта да носи всяко от Неговите творения на пътешествие, пътешествие на пробуждане, пътешествие на осъзнаване на единството на себе си с всичко, което е, с любовта, със Създателя. Това пътуване има на разположение много маршрути. Всеки от вас, по своя свободна воля, по свой избор, може да избира как да извърви това пътуване. Всеки от вас в ежедневните си дейности, докато се занимавате с това, което е вашата работа, вашият живот, среща тези, които са като вас, поклонници по този път на пробуждане. Всеки от вас, в ежедневието си има безкрайни възможности да осъзнае, че вие споделяте любовта помежду си. Всеки от вас има безкрайни възможности да разпознава действието на любовта в живота си, във всеки един момент.

Поради тази причина предлагаме отново и отново, да правите пауза за момент, всеки ден, да седнете със себе си в тишината на медитацията, така че осъзнаването на вашето единство с всичко, което съществува, може да стане по-дълбоко ясно в живота ви, защото на фона на шума и суматохата и на активността, които се съдържат във всеки от дните ви в толкова голямо изобилие, е лесно, както знаете, да загубите виждането и усещането, и осъзнаването на единството ви с всички. Лесно е да забравите, че силата, която ви задвижва през всичките ви дейности, е просто силата на любовта. Лесно е да се пренебрегнат най-очевидните от реалностите и, тъжно е да се каже, приятели мои, толкова често да се пренебрегва любовта; толкова често Творецът да се забравя.

Въпреки че срещате Създателя във всяка дейност, във всяко лице, във всеки ден, толкова е лесно да забравите кого срещате. Поради тази причина подсказваме, че медитацията може да бъде средството, с което ежедневно осъществявате тази връзка с основата на вашето битие. Тази медитативна дейност може да се оприличи на огън, светлина, която гори вътре във вашето същество и ви осветява горейки още по-ярко, когато я захранвате с горивото на вашето внимание. Горейки все по-ярко, докато хората около вас забележат промяна в самото ви същество и се вдъхновят от светлината, която блести от вашето същество, от думите ви, от мислите ви, от вашите действия. По този начин, светлината и любовта на безкрайния Създател могат да намерят средства за проявление във вашата третоизмерна реалност, реалност, която съдържа Твореца във всяка степен. Но реалност, която, както всички илюзии, крие онова, което е нейната основа.

Ние от Хатон сме привилегировани да можем да говорим тези прости думи на вашата група и ви благодарим за възможността, която предлагате за нашата служба към вас и на вашите близки създания, като отваряте себе си в медитация, когато е възможно. Ние ще бъдем с вас и ще бъдем най-щастливи да се присъединим към вас в медитациите ви, когато имате момент, колкото и да е дълъг или кратък, да седнете в тишината на себе си, на трона на Твореца.

В този момент бихме прехвърлили този контакт към тази, позната като Карла. Аз съм Хатон.

(Карла канализира)

Аз съм Хатон. Преди да ви напусна, приятели мои, бих искал да позволя на нашите братя и сестри от Лейтос да се присъединят към нас, за да поздравят лично всеки от вас с вибрацията, която наричаме настройващата вълна. Ние ще направим това на разположение първо на този, познат като Н. Ако той се отпусне, ние ще задълбочим състоянието му на медитация. И на този, известен като Д. И на този, известен като С. Благодарим на всеки канал и разширяваме любовта и светлината си към онези, на които тези думи, колкото и да са бедни, ще бъдат изпратени. Ние сме само посланици, както казахме, за носенето на страхотни новини. Можете да почувствате любовта. Тя не идва от нас, а през нас. Нека тя премине и през вас и да благослови живота на всички онези, чиито животи докосвате.

Оставям ви сега в любовта и светлината на безкрайния Създател, в красотата на Неговата голяма грижа, в радостта от Неговото творение. Аз съм Хатон. Адонай, приятели мои. Адонай васу.

[Пауза]

Аз съм Нона. Аз съм с този инструмент и ви поздравявам в любовта и в светлината на безкрайния Създател. Ние говорим трудно, но сме призовани от един от вас, познат като С. Неговата молба за изцеление не остава нечута и сега споделяме това изцеление с вас. Благодарим Ви за тази възможност да бъдем в служба.

Аз съм Латвий. Много съм щастлив да бъда с вас. Поздравявам ви също в любовта и в светлината на безкрайния Създател. За мен е голяма радост да бъда тук с вас и да предложа себе си като такъв, който би се опитал да отговори на всички въпроси, които може да имате в този момент.

Говорехме по-рано за случай, който понастояшем е в – ами, той е във вестника тази сутрин и се отнася до лице, което твърди, че е било обсебено по време на насилствено действие. Но с управлението на свободната воля, как човек може да бъде обладан от негативно влияние, така да кажем, както твърди този?

Аз съм Латвий и съм наясно с въпроса ви. Ние не желаем да хвърляме светлина върху вашите негативни същности, обаче, ние ви питаме, приятелю мой, не е ли който и да било, който действа без рационалност, обсебен от някакъв вид вдъхновение? Съществото, което сте, обхваща, така да кажем, тъмна страна. Тази тъмна страна в някои случаи може да бъде изключително видима. Действията на ума, както го наричате, са такива, че много от влиянията на ежедневието ви, до голяма степен са ви непознати. Но те съществуват в индивида, а не в [не се чува].

Има такива, които помагат на хора, които искат да бъдат от негативна природа. Но желанието трябва да предхожда делото. Случаите на това, което можете да наречете обсебване, са толкова малко, че при обсъждането на по-големия брой, които до голяма степен се разбират като обсебвания, трябва просто да кажем, че виждаме по-тъмна страна на индивида, която се е разделила от цялото. В някои случаи дезинтеграцията е толкова голяма, че всъщност може да присъства онова, което бихте нарекли невъплътена същност. Ние ви молим, приятели мои, да не мислите за дяволи, а за негативно и позитивно, защото всеки от вас има потенциал за всяко от двете, така че може да бъдете обладани от жаждата за красота, истина, чест и вяра или от похотта към власт, алчност или унищожение.

Това отговаря ли на вашия въпрос, братко мой?

Да, значи просто има проявление на част от нас, а не на външни влияния?

Аз съм Латвий. В повечето случаи това е така. Има ли друг въпрос в момента?

[Не се чува.]

[Аудио касетката свършва.]