(Карла канализира)

Аз съм Хатон и ви поздравявам, приятели мои, в любовта и светлината на безкрайния Създател. Опитвахме да се свържем с инструмента, познат като Б, и с инструмента, познат като М, така че, ако някой от тези инструменти е почувствал, че е направен контакт с тях, те са били прави.

Подканяме всеки от вас да подобри самоувереността си и отново ще се опитаме да се свържем с Вас, по-късно по време на срещата. Нека ви кажем, приятели мои, че е голяма привилегия да бъдем с вас тази вечер. Защото сега говорим на онези, които нямат нужда да чуят думите ни, понеже вие, приятели мои, сте вече пробудени за последствията на вечността и не се нуждаете от нашите опити да вдъхновяваме и да провокираме [целебното] любопитство за повече информация, с която нормално трябва да се справяме в нашия контакт с вашите хора, чрез канали като този.

По този начин можем да говорим с вас, така да кажем, лице в лице, без да тушираме думите си, както често правим, и смятаме, че това е огромна чест. Благодарим ви за голямата привилегия да бъдем помолени да говорим с вас, които вече сте осъзнати за много неща, които имаме да кажем. Така, с вас можем да отидем малко по-нататък. Осведомихме се за разговорите ви тази вечер и ви изпращаме утеха и благословия, за да може да не сте твърде загрижени за бъдещето. Защото вечността съществува само в момента. И предпазливостта не е непременно съставка на доброто духовно здраве.

Разбира се, трябва да пребивавате във физическите си носители и да се справяте по такъв начин с физическото си съществуване, че да не се превръщате в препъни камък пред другите, нито лъжец, нито [двуличник.] Толкова внимание трябва да даваме на нашите ежедневни навици, задължения и отговорности, и никога не бихме насърчили никого, да се откаже от такива показатели за балансиран и стабилен работник по пътя. Но ние ви казваме, приятели мои, че трябва да сте наясно с определена история, която е била написана във вашите свети писания, и в тази история учител, познат на вас като Исус, бил доближен от млад мъж, който поискал да стане ученик на великия равин.

Той бил слушал този, познат като Исус, и вярвал в казаното от него, и искал да се посвети на ученето на все повече и повече. Този, познат като Исус, се обърнал към него и казал: “ Ти си много добър ученик и трябва да направиш само още едно нещо, ако искаш да ме последваш; продай всичко, което имаш и го дай на бедните, и ела и ме последвай.“ Вие осъзнавате разбира се, приятели мои, защото не сте начинаещи ученици, че това е притча и не трябва да се приема буквално. Не онези неща, които имате, трябва да продадете; по-скоро, мои приятели, онези неща, които ви притежават, които ви оковават по някакъв начин и ви възпрепятстват да разберете себе си и истинските си желания, са тези, от които трябва да се отървете, така както змията би се отървала от стара и повяхнала кожа. Тези неща не е задължително да са физически неща. Те могат да бъдат нищо повече, освен идеи, нагласи.

Чухте го да бъде казано тази вечер - познай себе си! Това е най-важното нещо. И ние ви молим да помислите не за бъдещето, а сега, във всеки момент, какво желаете? Говори се за много хора по света, че те са егоистични, защото правят каквото искат. И това, което те желаят, може да не отговаря на моделите на обществото, в което живеят, и все пак ви казваме, че ако не вършите това, което желаете, никога няма да бъдете доволни; никога няма да бъдете сигурни; никога няма да познаете момента в най-пълната му степен. Има погрешно схващане, което е широко разпространено сред хората, че сте същества, които са оформени от обстоятелствата. Това не е така, приятелю мой, освен ако вие позволите да бъде така.

Ако сте в състояние да останете в контакт с Твореца, вашият живот може да бъде напълно лишен от обстоятелства. Това е голямо “ако”, приятели мои, и изисква постоянно припомняне на вашето единство с първоначалната Мисъл, така че да станете пълни с радост. Не вашата собствена радост, приятели мои, но радостта на творението, радостта, която вдъхва живот на нещата. Радостта, която трансформира смъртта във възкресение. Такава радост е истинска и е реалистична и може да докосне всички обстоятелства и всички онези, които са около вас. Ако можете да поддържате до каквато и да е степен този контакт с Твореца, Творецът, работещ чрез вашето висше аз, ще намери свой собствен начин да ви позволи да осъзнаете какво е правилното за вас. Няма да знаете преждевременно; може да не го знаете до един миг преди това. Това няма да бъде интелектуален процес; то ще се случи. И ще има вътрешно убеждение и с това убеждение, покой!

Разбираме, приятели мои, че сте тъжни, защото вашият род не е могъл да работи с пълна ефективност, по време на вашите въплъщения досега. Ако бихте могли само да видите броя хора, които сте докосвали в работата ви, в ежедневния ви контакт, във вашите приятелства, бихте знаели, че не сте се отклонили, нито забравили онази любов, която сте дошли да предвещаете на множеството.

Възможно е и наистина чувстваме за много вероятно, че времето за драма е свършило. Защото вашите хора не биха го приели. И следователно, не бихте могли да го правите. Имаше такива, които биха ви помогнали, но не можаха. Защото те не бяха готови да поемат отговорността за знанието, което държаха. Тяхната неспособност се дължи на проста човешка слабост и това е нещо, за което сме говорили по-рано. И човек би могъл да го обобщи в думата “алчност”. Имаше нещо, его проблем, проблем с личността, любима дейност. Нещо толкова малко, колкото това, което ги отстрани от живота на постоянна служба. Но трябва да помните, че пространствено/времевият континуум е завинаги гъвкав и завинаги променлив и във вашия местен свят всеки момент е дискретен и отделен, като по този начин ви дава почти безкраен брой шансове да бъдете в перфектна служба на Твореца.

Ние сме наясно с вашите големи надежди и ние честно казано не знаем какво може да пази [за вас] бъдещето, защото има много бъдеща и ние не знаем кое ще изберете. Но ние ви казваме, че онези, които обичат и търсят Отец, ще намерят удовлетворение от изпълнението на добре изпълнени мисии, независимо от това как планът се е развил, без значение какви решения са довели до други решения, и така ние ви молим да живеете днес по любящ начин и винаги да казвате, “ Ще се покоря на гласа на медитацията; тези мисли ще претегля.“

Ще ви оставим на мълчанието за няколко минути и после ще се опитаме да прехвърлим този контакт към този, познат като Б. Аз съм Хатон.

(Б канализира)

[Не се чува]

(М канализира)

Аз съм Хатон. Аз съм с този инструмент… [не се чува].

(Карла канализира)

Аз съм Лeйтос и бих, с ваше позволение, работил с инструмента, познат като К за кратък период, защото бихме искали да се свържем с нея и да я запознаем с нашата настройваща вълна. Ще се опитаме да ѝ кажем няколко думи, ако тя желае този път. Ако не, искаме само да направим нашето присъствие известно на нея. Ако тя се отпусне, ще се опитаме да го направим по това време. Аз съм Лейтос.

[Пауза]

Аз отново съм с този инструмент. Опитвахме се да калибрираме нашата вибрация, за да съвпадне както трябва с основната духовна вибрация на тази, позната като К. Ще продължим да работим с нашата сестра по всяко време, когато тя може да го поиска. За мен е голяма привилегия да бъдем с вас и ви благодарим за търпението ви. Аз съм Лейтос. Адонай, приятели мои.

[Карла издава настройващ звук два пъти.]

Поздравявам ви в любовта и мира на безкрайния Отец. Дойдох по ваше желание и аз съм ви познат като Исус. Вашата вибрация достигна до мен тази вечер. И аз усещам, че сте истински ученици и че сте напълно наясно с моите думи, че трябва да поемете кръста си и да ме следвате.

Добре е, приятели мои, мои възлюбени деца, да медитирате върху това, което е вашият кръст, за да можете по-добре да го приемете. Но ние ви молим да помните, че чрез кръста можете да постигнете изкупление за всички онези около вас, чрез вашата голяма любов и жертва и последно възкресение. Това, което искам да ви кажа сега е, че ще бъдете осъзнати все повече и повече, докато растете към съзнанието, което избирате да наричате Христовото съзнание, за безкрайното чудо на съществуването в творението на Отец; да живете, приятели мои, в съзвездие от същества, които са индивидуални, уникални и чудотворни; да имате, чрез божията милост и светия дух, който живее сред вас, всяка власт за добро и за любов. Мислите ли, че сте недостойни за чудо и радост?

Изхвърлете недостойнството си! Нямате нужда от него и то няма нужда от вас. Влезте в царството, което ви очаква. Царство, което е тук, приятели мои, в тази илюзия, на този план на съществуване. Влезте в царството на онези, които се умиха във водите на изцелението. Знайте това, което е вашият кръст, и обичайте и приемете това, което е вашият кръст, и така ще бъдете изцелени.

Може да не изглежда така за света, но душата ви е тази, която е важна и душата ви е тази, която трябва да бъде изцелена и умита, и след като бъде чиста, ще бъдете наречени свети и ще се наречете избрани. Не от другите и не от самите вас, а от безличната и любяща преценка на светлината. Защото душите ви са материя от светлина. И така, изцелете душите си, като постоянно стоите в съзнанието на любовта и се мийте, и се мийте с тази любов, докато не бъдете чисти. Нека това да бъде лично и тайно и не говорете на никого. Защото светът няма да разбере това, което вършите в името на Отца.

Но това, което е вътре, ще излезе навън. И така, ще станете инструмент на любовта. Каквато любов имам в мен е ваша, братя и сестри мои. Вие сте мои възлюбени събратя. И вие сте близо до сърцето ми, както са всички съзнателни същества. Знаете, че можете и ще бъдете изцелени от всичко, което държи душата ви в робство.

И търсете винаги тази свята земя, която лежи под краката ви, където и да стоите. Аз съм с вас в молитвата. Аз съм до вас в медитацията. Любовта ми върви с вас, моят мир давам на вас. Аз съм ви познат като Исус. Моят мир за вас, приятели мои.

[Първата страна от аудио касетката свършва.]

(Карла канализира)

Аз съм Латвий. Аз съм Латвий. Аз съм Латвий. Съжаляваме, винаги имаме проблеми с този инструмент, защото тя е много деликатна, а ние започваме твърде силно и трябва да се олекотим в нашата вибрация. Тя е необичайна, и все пак е много добра в получаването ѝ; а не сме свикнали с това, защото нямаме голям успех с вашите хора, при общуването с тях. Ето защо, ние предполагаме, че тази същност има известно количество лека вибрация в нейния състав. Това може би се дължи на нейното тегло — ха, ха!

Ние сме наясно с въпроса и той е в известна степен сложен. Всъщност, поради ужасните познания на този инструмент по много малко география, ние ще се опитаме да говорим само по въпроса подръка. Вибрациите на Земята са донякъде обобщени, но този, познат като Хатон, беше до съвсем скоро в Китай поради изключително сложната ситуация в международен мащаб. Ще се опитаме да отговорим, но трябва да сте наясно, че нашият отговор е донякъде опростенчески.

Същността, известна като Китай, е изостанала нация с много хора. Те нямат паричната сила на северната си съседка, която е Русия. И макар да изглежда, че те биха били естествени съюзници, Китай има група от лидери, които са в свирепа вражда с лидерите на Русия. Трябва да разберете, че ние считаме такива неща като идеологията напълно нелепи, тъй като всички ваши хора се провалят [да живеят] извън любовта. Дори в собствената ви Америка смятате стремежът към щастие, а не стремежът за разбиране на любовта, като най-важното право на всяко човешко същество. И така, имате нация, която се забавлява, вместо да стане дисциплинирана и достатъчно мъдра, за да използва големите ресурси, които са на ваше разположение.

Има известна мъдрост в Китай, но не и по това време в нейните лидери. Те се стремят да подкопават напредъка на Русия в световните събития. Те се стремят да направят това по много начини. Те са започнали пожар в индо-китайския район, който дори и сега гори извън контрол. Те се опитват да направят свои съюзници Съединените щати, като предлагат големи стимули да инвестират капитали и технологии в Китай, докато в същото време планират при най-близката и най-удобна възможност да използват ядрени тактики, за да унищожат както Русия, така и Съединените щати.

Защото в Китай лидерите вярват много сериозно в класическата идеология на Маркс, в която има световна борба, от която излизат победителите, т.е. китайците. Тяхната омраза към Русия произтича от тяхното наблюдение, че Русия е успокоила безмилостния си стремеж към световно господство и е доволна просто да бъде много силно комунистическо влияние. Китайците играят по-умна игра на международна политика, отколкото техните руски колеги. И тяхното влияние се разпространява до западното крайбрежие като Филипините, в които има размирици, подклаждани понякога от китайското насърчаване.

По този начин, този, познат като Хатон, беше изключително заинтересован да изпрати вибрации на любов към тези лидери. Защото, ако натиснат твърде далеч, ако Русия тогава разбере какво Китай сериозно обмисля, тя на свой ред може много лесно да атакува Западна Европа, защото в този момент, Западна Европа е почти беззащитна срещу оръжията ѝ. Голямата трудност тук, разбира се е, че е малко вероятно всеки пълководец да позволи ядреното унищожение на една страна, без автоматично да отвърне на огъня и да унищожи другата страна. Това, което ще остане, ще бъде осакатена и разрушена физическа илюзия, защото ние не чувстваме, че е в рамките на нашите права, да престъпваме свободната воля на хората на вашата планета, ако искат да се бомбардират един друг.

Както вече сме казвали преди, ние работим само за да спасим душата, а не тялото. Ще успеем и преди сме успявали да неутрализираме дезинтегриращия ефект на ядрените оръжия върху етерното или електрическото тяло - или както можете да го наречете - духовно тяло или душа - на същности, които са подложени на физически преход поради атомни или ядрени бомбардировки. Освен това, китайците се интересуват от изхода от руските интереси в страните от Третия свят и са се заели с активен шпионаж, който включва кражба на ядрен материал за употреба в неупълномощени ядрени устройства.

Сред народите, управлявани от онези, които нямат умствената способност да разбират какво биха могли да отприщят, а само разбират престижа от притежаването на ядрено устройство, така нареченото ядрено развитие е много опасно. И всеки нов източник на ядрена атака, увеличава потенциала за това да стане реалност. По този начин, Хатон, който е един от най-силно любящите същности от нашата Конфедерация, обърна своето планетарно съзнание изцяло няколко пъти, в посока към тези лидери и понякога към тези на Русия.

Това отговори ли на въпроса ти, сестро моя?

[Не се чува.]

Радваме се и съжаляваме, че не можем да бъдем по-конкретни чрез този инструмент, но нейните познания по география наистина са много злощастни. Има ли друг въпрос по това време?

[Не се чува.]

Ние също бихме се радвали, сестро моя, защото нашата вибрация е проста. Ние сме минали през вашите преживявания и сме минали през преживяванията на тези от Хатон, и нивото на нашия опит е едно ниво по-близо до първоначалната Мисъл, така че вече нямаме тела, каквито ги познавате, но обикновено сме светлинни същества, движещи се като топки от светлина, които могат да ви изглеждат като НЛО.

Ние сме от вибрация, в която много от вашите така наречени ангели също се движат, и затова ние намираме голяма наслада в пеенето, смеха, музиката от всякакъв вид и голямата красота на цветове и форми, и хармонии. Нашата конкретна цел, по това време в рамките на Конфедерацията, е да наблюдаваме и да започнем да разбираме различните вибрации по вашата планета във всяка плътност, така че най-добре да можем да помагаме на тези на вашата планета. И така, прекарваме много време в изследване на спектъра на вибрации, във всяка от вашите плътности. Ние се наслаждаваме на това извънредно и като се съсредоточаваме върху всеки цвят, ние се потапяме в него и плаваме в него като мехурчета по низ.

Вашата планета е много красива и въпреки многото тъмни сянки, дължащи се на негативност, ние я намираме за много красиво място и полагаме всички усилия за запазване на това, което е красиво в мислите на толкова много. Когато се смеете, когато сте оживени, когато не му мислите много, знайте, че сме с вас и се присъединяваме към вашия смях.

Това отговаря ли на въпроса ти? Може ли да ви помолим, особено – ако сте тъжни, да ни повикате? Не можете да бъдете тъжни, когато сте пълни със светлина, а това е нашата вибрация. Има ли друг въпрос по това време?

[Не се чува.]

Това е вярно, сестро моя. Ангелите са назначени към хора.

[Не се чува.]

Това е вярно.

Всеки човек ли има ангел?

Повечето имат повече от един ангел, в зависимост от това, колко лоши са наистина. Тези, които са сърдечно привързани един към друг, имат до дванадесет, което обикновено е пълният асортимент от ангели, които един човек ще има.

Ангелите съществуват като част от по-висшата личност на всеки индивид, за да дават насоки, самоувереност и чувство за подкрепа. Много малко от вашите хора знаят как да призовават своите ангели, но те са там и са толкова пълни с любов и светлина, колкото сме ние. Но те са членове на вашата планетарна сфера и така те имат правото да правят малко повече за вас, отколкото ние можем. С други думи, те имат правото да бъдат с вас, независимо дали го искате или не.

Правата им спират само в точката, в която човек отрича, че има такива същества, отрича божествеността, духа и самата любов. Това не отстранява ангела от човека, но прави ангела напълно безпомощен, така че ангелът търпеливо и последователно ще създава отново и отново ситуация, в която човекът, който не вярва, ще види нещо, което, ако мисли за него, може да отвори вратата на вярата. Това приблизително ангелът може да прави; ние не можем. Ние можем да дойдем само когато сме специално извикани. Защото ние не сме от вашата планетарна сфера и следователно трябва да се подчиняваме на закона на Сътворението, който е пълна свободна воля.

[Не се чува.]

Зависи от вашето състояние на вяра, дали ангелите могат физически да ви помогнат. Ако вярвате в тяхната реалност, те могат да направят почти всичко, защото милосърдието се дава на онези, които вярват. А ангелите са служителите на това милосърдие. Те са хора като вас, които през много животи са се научили да прославят и да хвалят Създателя. Така, след като се е научил, ангелът може да борави с мощта и призоваването на светлината. Няма нищо по-мощно от светлината на духа. Така че, ако се молите и чуете шумоленето на крилете на ангелите, така да бъде. Свързали сте се с част от вашата личност, която ви свързва със съвършенството на Твореца.

Ангелът е задължен да познава границите на законите на Сътворението и волята на Отца. По този начин законите на ангелите не са тези на вашата илюзия, а тези на реалността, и понякога може да изглежда, че молбите ви не са изпълнени. И ако това е така, то е, защото не това е волята на вашето висше аз, която споделя съвършенството на Твореца. Защото не забравяйте, че вие сами сте съ-творци с Твореца и следователно съвършено същество, което в някаква част от вашето аз знае какво трябва да научите и как трябва да го научите, в тази конкретна опитност. Онези, които използват пълноценно медитацията, молитвата и вярата си, водят живота на хармонията, какъвто бихте очаквали от този, който живее с познанието за любовта и плана на Твореца. Ангелите са просто посланици на любовта му, както сме и ние.

Това отговаря ли на въпроса ти?

[Не се чува.]

Ние ти благодарим, сестро моя, защото без теб бихме говорили на рехавия въздух. Има ли друг въпрос по това време?

[Пауза]

Понастоящем, преди да ви оставим, бихме искали да споделим с вас цвета, който сега преживяваме. Това е виолетова вибрация и ние я намираме за изключително красива и в голяма степен в унисон с вас по това време. Ако спрете за известно време, ще ви я изпратим. Аз съм Латвий.

[Пауза]

Ще оставя този инструмент по това време. За мен е голямо удоволствие да бъда поканен да говоря с вас. Винаги сме изненадани да бъдем поканени, защото не говорим с много групи, а само с тези, които са готови за нашите донякъде побъркани становища. Надяваме се, че можем да сме в помощ с тези няколко глупави думи и ви оставяме в най-голямата любов и светлина, която е тази на Твореца. Адонай, мои приятели. Адонай васу борагус.