Засяга прераждането и средствата, чрез които процесът на превъплъщение увеличава цялостния ни растеж като същности.

(Карла канализира)

Аз съм К’уо. Поздравявам ви в любовта и светлината на единия безкраен Създател. Привилегия и благословение е да бъдем призовани към вашата група тази вечер, и ви благодарим за вашата надежда, вашето желание да учите и за красотата на вашите вибрации, докато седите с уши, които се молят да чуят, и сърца, които искат да разберат. Нека предложим специална любов и поздрав на онези, известни като М и Дж, и да ги посрещнем с добре дошли, в този кръг на търсене. Ние молим, както винаги, всяка същност да разбира, че нашите мнения, които ние даваме свободно, не са непогрешими, затова молим, ако някоя дума, която казваме, изглежда неразумна в ухото на слушателя, да бъде забравена, защото истината е такава, че търсещият ще я разпознае за себе си и искаме всеки да използва това разграничение.

Това казано, ние ще се обърнем към въпроса за превъплъщението. Трябва да започнем с подготвителна информация, защото прераждането се случва на фона на великия етап от творението и е неразделна част от един огромен процес, който в сърцето си е най-прост. Знаем, че във вашите свещени писания вие чувате думите “В началото” и все пак ви казваме, че според най-доброто от нашето разбиране, Творецът съществува безкрайно и че само това специално творение има начало и ще има край. Наше разбиране е, че ще има и е имало много творения и че всеки от вас е Създателят. Сега, ние със сигурност ще трябва да държим реч, за да обясним такова смело изявление.

Може би можем да опишем нашата концепция за Създателя като необятна безкрайност, която е също и интелигентна. Пълнотата на безкрайността е такава, че тя не може да бъде побрана от ума; не може да бъде разбрана от тази част от духа, която е в превъплъщение. Тя е отвъд разбирането. И все пак, нашето мнение е, че Създателят е избрал да създаде вселена, необятна, безкрайно необятна вселена, която да поддържа физическите носители на същностите, които са като холография на Създателя, така че всичко, което е в Създателя, е и в съзнателната същност и всички съзнателни същности са Създателя.

Начин за връщане към Създателя, който е разпратил на дълго и широко тези същности, е бил предложен, необятен план, който се е развивал от еони и ще продължи, ние не знаем колко дълго. Всяка от тези, които наричате ваши планетарни системи, се е намирала първо в съзнанието, което е Създателят, живяла в състояние на любов, която е друго име за Създателя, а когато настъпи времето, се формирали планети и този процес, който наричате еволюция, се случил.

Първите уроци били много прости. Бил е урокът за съществуване само по себе си, уроци, които вашите скали и вашето море, и вашият огън, и вашият въздух все още учат. После дошли уроци на растеж и обръщане към светлината, и много растения процъфтявали, и животните започнали този бавен процес на учене. И в крайна сметка, във всяка част от съзнанието се появило обръщане не само към светлината, но и към любовта, която се намира отвъд светлината, и по този начин същността станала готова в състояние на физически носител, да съдържа безкрайността.

Това сте вие. Вие живеете във физически носител, като всяко от вашите животни и вътре във вас, през многото ви преживявания, преди да станете това, което наричате човек, и това, което тази същност нарича трета плътност, сте се подготвили да бъдете само-осъзнати. Преди много, много животи, сте започнали тази част от разходката, която търсещите, веднъж започнали, никога не изоставят. Вие сте започнали да осъзнавате себе си и да се стремите към какво? Какво е възнамерил Създателя за онези, които са осъзнали себе си и съдържат безкрайността, която да следват?

Сега ще преминем към малко по-различен аспект от същия въпрос. Живели сте в продължение на много, много животи вече в тази среда или плътност на преживяване и досега сте наблюдавали отново и отново, че голяма част от опита, който събирате, изглежда е за любов, любов, изразена по егоистични начини и любов, изразена в служба на другите и на Твореца. Целият план, който Създателят е предоставил и който продължава не само през тази плътност, но през много плътности, даже тези, по-високо отколкото сме ние, този процес е свързан с опитите да се схване природата на Твореца. Нашето мнение е, че природата на този Създател е природата на една единствена мисъл и тази мисъл е мисълта за любов.

Сега, плътностите на опит и учене над вашата, са процес на усъвършенстване на това, което вие, в плътността, на която сега се радвате, сте решили. Този, вашият Земен свят, е вълнуваща и трудна илюзия, проектирана да създаде за вас възможности да направите прост избор, изборът да служите на Твореца, като служите на другите или да служите на Твореца, като служите на себе си. Тъй като природата на Създателя е онази една велика първоначална Мисъл на любов, служенето започва и завършва в любов. Тъй като вие сте от самото естество и материал на Твореца, вие самите в същността си, сте съвършена любов. Въпрос е на намиране и разпознаване на тази истинска природа и след това на избора да изразите и проявите тази природа, като обичате и служите на онези, които са около вас.

Да обичате и да служите на онези, с които сте най-близки, е много трудно. Обстановката на вашата илюзия е била замислена да прави това изразяване трудно. Така че, въпреки че сте имали много преживявания и сте направили много избори, някои мъдри и може би някои глупави, тези неща са били забулени от паметта ви. Вие влизате в тази илюзия през воал на забрава. Забравянето на минали отношения, минали пристрастия, минали мнения и преживявания е целенасочено, защото винаги нови са възможностите да се прави и да се прави отново изборът да се служи, и да се проявява любовта на единия безкраен Създател.

Така, докато гледате назад към вашите много други животи, това, което е типично и най-дълбоко в разбирането ви за тези минали преживявания, е пазено в чувствата ви, в дълбокия ви ум, и в сърцето ви. Те изразяват себе си пред вас в подбуди към емоции, в чувства на разпознаване, в осъзнаването на минал опит и в чести предположения, че може би затруднение, което не може да бъде обяснено с настоящите обстоятелства, може да е било част от отработването на енергии, които не са били доведени до баланс в предишен житейски опит.

Така, докато ви говорим за прераждането, не желаем да омаловажаваме преживяванията от миналото, но уверяваме всяка една същност, че когато миналите преживявания станат необходимост, те ще изплуват в съзнателния ум чрез сънища или най-вече чрез медитация. Като цяло можем да кажем, че не е полезно прекомерно да познавате минали житейски преживявания, а по-скоро е полезно от гледна точка на желанието ви да ускорите вашия процес на духовно развитие, да бъдете все по-чувствителни към подтиците на вашата интуиция, вашите чувства и сърцето ви, така ставайки все по-чувствителни към онези енергии, които преминават между вас и тези около вас. По този начин, ако се окажете в несъгласие с колега, приятел, другар или любим човек, добре е да преминете в медитация, задавайки и освобождавайки въпроса къде балансите на любовта и служенето са тръгнали накриво в този конкретен случай и повече от това, как може да върнете любовта обратно в проявление в обстоятелствата, как може да се възстанови равновесието, как любовта може да процъфтява.

Това, което ви казваме, е вероятно твърде много, за прекалено кратко време, даже този инструмент ни напомня, че не искаме да бъдем прекалено дълги в нашето послание. Но знайте, че най-голямото предимство, което може да имате във вашия опит, е предимството на ежедневната медитация. Не е нужно да бъде за голям период от времето ви. Би могло да бъде, както би казал този инструмент, половин час или по-малко. Възможно е да бъде отмерването на часовник, което може да ви накара да спрете и да намерите мълчанието вътре. Всеки опит за изчистване на ума и искане за по-дълбоко разбиране да дойде в полезрението на човек, трябва да бъде насърчаван и най-вече да бъде насърчавана е ежедневността на тази дейност. Ще откриете, че самата медитация започва процес на промяна и е добре, онези, които са заедно, да започват и продължават процеса заедно, защото това, което търсите, ще намерите. Това всъщност е духовна истина.

Говорим на онези, които вече са направили избора да служат на другите като средство да се учат да познават Създателя, като средство за преживяване на връзка с Твореца. Затова ние можем свободно и радостно да призовем всеки да опознава себе си като такъв, който може да бъде канал на светлината, канал на любовта, не на собствените ви Земни енергии, защото те се провалят, а ставайки чрез медитация осъзнат за това, което идва през човек от безкрайното творение, това, което е безкрайна любов. По този начин, все повече и повече можете да станете светлина за онези около вас, не толкова чрез това, което правите, колкото чрез усмивката в очите, чрез покоя на вашето изражение, от нежността в отговора на тежкия укор, любезността към непознат. И всеки път, когато се опитвате да служите, рискувате да претърпите провал и когато чувствате, че сте се провалили, това е изкушение да мислите зле за себе си. Ние ви молим никога да не изпитвате такива тъжни чувства, а просто да се изправите и да продължите, защото вие сте хармонична част от един безкраен план, чрез който Творецът в своята безкрайност научава все повече за себе си, защото всеки от нас, които сме другари по пътя към Източника, в нашите отношения помежду си, изразяваме мислите на Твореца към Твореца, защото всеки от вас е искра, безкрайна част, от безкраен Отец.

Много от онези, които срещате в преживяването на това въплъщение, ще ви се струват познати по един или друг начин. Вижте всеки от тях като Твореца. Служете на всеки в любов, защото да се обичате един друг, е най-великата служба, на която съзнанието е способно. В крайна сметка, докато процесът на усъвършенстване продължава, може да научите, както вярваме, че ние сме научили, че цялото съзнание е едно и че всички сме едно велико същество, част, безкрайно скъпоценна, от самото Творение.

Вашето преживяване в трета плътност на тази планета приключва. Скоро ще има нови уроци, нова илюзия и вълнуващо ново начало. И все пак естеството на това преживяване е оформено от вашето решение да служите на каузата на любовта, по време на тези последни житейски преживявания. Ако можехте да видите и да благословите многото, много животи, когато сте учили в дълбоко напластените ви пристрастия и мнения, в любовта ви към доброто, красивото и истинското и неприязънта ви към онова, което е тъмно и негативно. Нека вярвате в силата си като тези, които са избират и учили в продължение на много хиляди от вашите години, и нека винаги можете да имате лекият похват във вашите обучения, смеейки се заедно във времена на радост и намирайки светлата страна във времена на тъга, нека животът ви може да стане все повече и повече балансиране на всички онези енергии с всички онези, с които имате отношение.

Чували сте за думата карма. Краят на кармата е прошката. Ако намирате определена същност за особено трудна, потърсете семената на прошката в безкрайната любов, която се крие във вас, защото, когато вие прощавате на другата същност и на себе си, вие сте балансирали в любовта това, което преди е блокирало енергията и спирало процеса на духовен растеж.

Сега ще прехвърлим този контакт към този, известен като Джим, за да отговори той на всички допълнителни въпроси, които тази група може да има понастоящем. Бяхме много радостни, че можахме да говорим с вас и още веднъж ви благодарим. Аз съм К’уо.

(Джим канализира)

Аз съм К’уо, и поздравяваме всеки отново в любовта и светлината, чрез този инструмент. По това време е наша привилегия да се опитваме да говорим по всякакви допълнителни запитвания, които всеки от тази група може да ни предложи. Отново напомняме на всеки един, че предлагаме мненията си свободно, но се надяваме, че всяка дума, която не звучи вярно, ще бъде забравена веднага, защото ние не желаем да представляваме препъни камък по пътя ви на търсене. Има ли въпрос по това време?

Да, аз имам един. Какво ще кажете за съзерцателите, които не виждат никого и не взаимодействат с никого и просто мълчат, седят в планинските пещери и размишляват? Как те служат един на друг?

Аз съм К’уо. Има много от вашите хора, които се движат в ежедневния поток на дейност, взимайки участие във всичко, което вашата илюзия и вашият опит ви предлага и дестилирайки [от] това преживяване това, което самите те са определили преди въплъщението, че ще бъде целта, целта на въплъщението. Тези уроци са свързани с някакъв аспект на изучаването на това качество, което бихте могли да наречете безусловна любов или състрадание. Всеки учи по уникален начин според това, което е било научено в предишни прераждания и според това, което остава да бъде научено. Тези, които намират самотното преживяване за най-голяма нужда в житейския модел, учат същия вид урок, но по начин, който е по-насочен навътре, вместо да използва външния стимул на други същества и взаимоотношенията, които се формират в нормалния, така да кажем, начин на живот и преживяване на въплъщението. Онези, които се учат по самотен начин, повишават собственото си разбиране за целта на своите въплъщения и изразяват любовта, която са научили по начин, подобен на радиостанцията, която излъчва определена честота на информация. Тези тогава, както всички, които са научили някоя част от урока за любовта, стават подобни на маяци за тази любов, която е усещана от всички събратски същности на подсъзнателните нива, както бихте ги нарекли, и осигурява един вид храна за видовете, както градинарят осигурява тора за растенията в градината си. По този начин голямата творческа сила на любовта се движи чрез всичките си творения, независимо дали те се намират в плодородните долини или във високите планински пещери.

[Първата страна на касетата свършва.]

(Джим канализира)

Аз съм К’уо, и отново съм с този инструмент. Можем ли да говорим по някакво друго направление, сестро моя?

Не, благодаря, К’уо.

Аз съм К’уо. Има ли друго запитване?

[Пауза]

Аз съм К’уо, и откриваме, че за тази вечер сме изчерпали тези запитвания, за които е наша чест да приемаме и да говорим. Благодарим на всеки за поканата да се присъединим към тази група и за великото предлагане на любов, която чувстваме от всеки един. Ние връщаме любовта подобаващо. Очакваме бъдещите възможности да се присъединим към този кръг на търсене и по това време ще си тръгнем от тази група, оставяйки всеки, както винаги, в любовта и в светлината на единия безкраен Създател. Ние сме ви познати като тези от К’уо. Адонай, приятели мои. Адонай.