К’уо: Тази вечер бяхме помолени да ви говорим за омразата.

(Карла канализира)

Аз съм К’уо. Извиняваме се за бавното предаване, но работим на по-дълбоки нива на съзнателно, но подобно на транс състояние, тъй като този инструмент поиска информация, която прави това състояние подходящо, поради собствените синхроннистични запитвания на този инструмент. Преди да започнем, бихме искали да отговорим на въпрос, който тежи на ума на този инструмент. Този инструмент се чуди още от последния път, когато любимото същество, известно като Аарон, беше част от кръга на търсене, защо бяхме способни да предлагаме материал с високо интелектуално съдържание. Първо, този, известен като Аарон, е много интелигентен и ще избере онези истини, от които той има нужда, по опростен начин. Има много от това, което наричате ваше време, за неуловимите неща. Второ, тази същност е смирена същност, която е благодарна да седи в кръг от любими същности и да се наслаждава на тяхната компания. Следователно тази същност е много силна батерия в кръга и не очаква да разбере всяка дума, но е много доволна да бъде с всеки. Тази безусловна любов предлага най-високата вибрация във вашата група, в този момент. Никога не оценявайте стойността на дадена същност според възрастта или постиженията, а по способността, която има, за безусловна любов.

Тази вечер бяхме помолени да ви говорим за омразата. Тъй като този канал искаше също да зададе свързан въпрос, ние намираме това задълбочено състояние за необходимо и непрекъснато ще се опитваме да запазим дълбочината на този контакт. Моля, извинете всички паузи.

Това, което е омраза и онова, което е гняв, и всички онези емоции, които могат да се нарекат негативни, са изкривявания на любовта. Те се проявяват през изкривения индивид чрез блокиране на енергия и улавяне на тази енергия в центъра, участващ в променящата се, объркваща трудност, която е катализатор за изкривената любов. Този катализатор може да е екстремен. Все пак, нека кажем, че онова, което питащият счита за омраза, той не познава с пълен интензитет, защото е неспособен да постигне чистотата на негативната емоция, която би била необходима за онези, които искат да се поляризират негативно. Независимо от това, ние по никакъв начин не пренебрегваме или подценяваме никоя от онези емоции, които в момента са извън контрола на същността.

Когато една същност е изключително позитивна, както всеки в този кръг е, онова, което може да се разглежда от другите като маловажно или некатализиращо, напротив, чувствителните същности, които търсят, със сигурност ще използват този катализатор и ще изпитат болезнено негативни емоции. Така омразата е любов, която е била наранена много силно. Гневът е това, което идва от омразата. Под омразата е това, което този инструмент би нарекъл оранжево-лъчево блокиране. 1 Това е особено болезнено, когато същността, която изпитва болка, има известни затруднения да изпитва себестойност и самоприемане, самопрощаване и любов към себе си.

Този, който обича себе си, има най-неизкривената енергия на разположение, за да се прояви в любовта в неизкривена форма към близки други, които предлагат негативен катализатор, да кажем за краткост, въпреки че това не е точното описание. Под тези две концепции е концепцията за разделение. Илюзията като цяло, съставена от много привидно други азове, отделни от аза, е много силна. По този начин е възможно да се види всяка същност като уникална. Но воалът е спуснат между будната визия и доказателството, че всеки също е Творецът, всеки съвършен и всички са едно, един с друг и един с първоначалната Мисъл от любов, която е Създателят.

Ние сме наясно, че всеки е избрал пътя на единството, мира, любовта към ближния, надеждата за мир във всички нации, всички сърца и всички хора, и над всичко, търсенето на единствения безкраен Създател. За тези, които искат да облекчат негативните емоции, които изпитват, е необходимо действие. Първото действие, което човек може да предприеме, е да издържи повече отколкото трае времето, през което е способен да чувства същия катализатор. Това е, както би казал този инструмент, лесен изход, в това, че не трябва да се харчат усилия, а просто съществуването да бъде удължено. Ние обаче знаем, че всеки желае да се придвижва колкото е възможно по-бързо по пътя на поклонника, към тайнственото лице на истината. Затова бихме ви дали по-трудни начини да работите по изкривяванията на любовта, които са резултат от блокажи, пречещи на енергията да преминава през по-ниските енергии, към сърдечната енергия на безусловната любов, от която този, известен като Аарон, има толкова много.

Всеки от вас има, погребана в себе си, безусловна любов. Във всеки случай, тази безусловна любов е издържала на много изпитания, но в крайна сметка илюзията е оставила своя отпечатък и всеки от вас е отделил себе си от другия аз, дотолкова, че единството на всички не е отразено в отношенията, които се разглеждат във всеки от случаите. Във всеки случай трудността, която е, нека кажем, непосредствената причина за раздялата, е тази, която парадоксално изглежда че обединява, това е обредът на брака. За онези, които намират, че не се нуждаят от промяна в отношенията си, за да живеят в брак, катализаторът, който е негативен, ще бъде минимален. За онези, чиито очаквания са завишенит покрай брака или които по някакъв начин са се отделили от истинската си същност по време на брака, [те] ще открият, че тази обединяваща церемония, вместо това е оказала голям натиск върху същността, което създава илюзията за раздяла.

Сега бихме казали дума за брака. Този инструмент е чел произведението на вашия автор Джоузеф Кембъл и в ума на инструмента откриваме концепцията, която е в съответствие с неговата теория, че митът обяснява истинската природа на човечеството. Фразата е: „Бракът е изпитание.“ Именно чрез голямата жертва и на двете същности, един брак се превръща в духовна реалност. Зачеването на това първично и крайъгълно единство е онова съображение, което можете да наречете дълбока любов или дълбоко приятелство, или дълбока обвързаност. Неженените, които имат тези чувства, нямат толкова повишени очаквания за промяна, колкото тези, които избират брачното състояние. Наистина има много жертва при създаването на първия комплекс от социална памет. Да бъдете заедно е естеството на плътността, на която се радвате. Уроците са само частично тези на самота и уединение. Много необходим катализатор очаква търсещия, в илюзиите на отношенията.

Затова бихме казали на присъстващите, особено на самия инструмент, който в момента е женен, да намаляват все повече очакванията от другия аз, да помнят желанието за истината и да помнят и желанието да бъдат позитивно ориентирано същество. Сега това означава, че без да се свеждат до минимум ефектите на негативния катализатор, себепрощаващият и обичащият себе си аз ще се изправи на двата си крака и ще разгледа не преценката си за който и да било друг, а най-полезният начин за отговор. Ако няма блокаж в чувствата и мислите, очакванията и надеждите в същността, енергията ще потече към сърдечната чакра и негативният катализатор ще избледнее, бавно или бързо.

Усилията, които се изискват за това, са възможно най-доброто, което същността може да направи, и когато това най-добро не е достатъчно, когато същността, която търси, не успява да обича без изкривяване, тя трябва незабавно да започне да прощава на другия, на себе си, на ситуацията и илюзията. Илюзията е замислена като изпитание, наистина, поредица от изпитания, в рамките на които, отново и отново, всяка душа избира позитивния път на единство, мир, радост, любов и светлина, или негативния път на раздора, отчаянието, омразата и тъмнината. Когато периодите на тъмнината настъпят без предупреждение, те са необходими, тъй като всяка същност има всички разновидности на човечеството в себе си. Най-позитивната същност може да бъде негативна. Най-негативната може да бъде позитивна. Тази илюзия заблуждава всеки, както е желателно и както трябва.

В крайна сметка трябва да преминем към медитацията като наше първоначално предложение за запознаване на аза все повече и повече с неизкривената любов, светлина, която не се проваля. Накратко, препоръчваме ежедневната медитация, четенето на провокиращи мисленето или вдъхновяващи материали, размишлението върху този материал и съпътстващите възхвала и благодарност за момента на съзнание. Всичко това е само пудра захар върху тортата на мълчанието, защото когато човек живее в зелената църква на гората или обезкуражен на върха на планината, или във великолепната църква, очаквайки в това, което чувства като свещено мълчание, да започне службата на групово поклонение, човек навлиза в тишината вътре в него, както и споделяйки безмълвието навън. Там вътре лежат безкрайни пространства, защото вътре се намира всичко, което съществува.

Всеки от вас има две основни части. Едната част е тази на Твореца, на неизкривената любов, и на тялото, на всяка клетка, е дадено това осъзнаване. При движение и опознаване на тялото, се насърчава пътят към отлично разблокирано състояние на съзнанието. Следователно, ако същността не е в състояние да медитира, може да ходи безцелно в творението на Отец, защото когато тази същност пее в главата си: „Аз ходя в градината сам, когато росата е все още по розите“, този образ ви беше даден от учителя и Месия, познат ви като Исус. Мислете за своето вътрешно пространство като за градината и осъзнайте, че най-дълбокото ви желание е не да бъдете обичани, не да бъдете разбрани, а както любимата молитва на този инструмент дава: „Да разбираш и да обичаш“, защото всеки от вас е сияйно същество. Всеки от вас се е отклонил от концепцията за единство, поради напълно разбираем катализатор. Време е да простите. Помнете винаги, че негативната емоция е тази, която е толкова истинска, колкото позитивната емоция, тъй като създава електрическата атмосфера на някои от вашите по-висши тела и следователно влияе върху вашето здраве и опит в рамките на илюзията.

Тези по пътя на поклонника не се нуждаят от тези препятствия и сме наясно, че всеки от тях искрено се е опитал да ги отстрани. Можем да предложим само това, което този инструмент би нарекъл молитва и тишина. Всеки минава през промяна, през цялото време. Промяната е болезнена. Тези, които не са се привлекли заедно, за да формират това, което може да се нарече „ние“, трябва в крайна сметка да се разделят в ума, ако не във физическата или химическата форма.

Ние не обезкуражаване никого. Не е правилно или грешно да се действа, да се мисли или да се чувства. В добавка, добре е азът да се изразява честно. Ключът към единството с другите остава отговорност [на] единството вътре в аза, така че азът да е истинско проявление на това, в което има вяра и за което живее. Ако това, което се прави във взаимоотношенията, проявява любовта и светлината на безкрайния Един, не може да има по-красив подарък за връзката, за другия аз и за Твореца. Когато човек обича себе си, човек обича Твореца. Когато човек обича себе си чрез възприятията си за собствен неуспех или си връща отново любовта към себе си и се движи отново в тиха увереност, този човек ще открие сърдечната чакра разблокирана, и позитивната енергия може да бъде проявена.

Когато има излишък от чувствителност и усещане в една търсеща същност, тогава трудностите на илюзията са най-сериозни. Можем само да подтикнем вашите мисли, доколкото сте способни, към по-висша и по-добра причина или към невинно разсейване, което дава възможност на азът да се прегрупира. Ако негативната емоция е извиквана от другия аз по настойчив начин, ние предлагаме на търсещата същност да изрази себе си, доколкото счита за необходимо за оцеляването.

Отвъд това, отговорността лежи от аза, към аза. В разширяването и пречистването на гледната точка, всеки друг аз е Създателят. Всеки друг човек е наистина огледало на вас самите. Тези омрази, тези изкривявания на любовта, които търсещата душа изпитва към друг, са само отражение на чувството към себе си. Следователно, азът трябва да се обърне към прошката и пълното състрадание. „Това, което е красиво“, е казано в светите дела, „онова, което е добро, онова, което е отлично, онова, което е добродетелно, обичайте, радвайте му се, правете го“. Това са думи на простичкия съвет. И все пак ние ви казваме, че вашите мисли са онези неща, които обитават, населяват, наистина, вашето съзнание, и всъщност движат вашата съдба. Опитвайте се, затова, да търсите Създателя, да чувствате единството на любовта и светлината и да носите онзи пламък в себе си, който е бил запален във всяка една връзка и ситуация, която евентуално можете да достигнете по този начин. Вие сте от максимална служба за аза, като същество или дете на Създателя, към другия аз като Създател, и окончателно се обръщате от илюзията най-накрая, след като е направен избора, към самия Създател, към великата загадка, която привлича всички нас, винаги напред, в любов и светлина.

Има достатъчно време, както би казал този инструмент, в по-нататъшните плътности да се усъвършенстват уроците, които следват избора на позитивния път. Всеки от вас е скитник, всяка двойка, която се питала за това, вече е наясно, че е с различно ниво на плътност от половинката си. Това създава определени проблеми в общуването. Мисленето е доста различно от плътност до плътност, тъй като уроците се променят.

Толерантността към непоправимите различия се научава само чрез Твореца в аза, а не от аза, който се движи през илюзията наранен, по един или друг начин. Нека всеки избере да обича и да разбира. Това даване, без очакване, ще призове вселената за неговия баланс и на този, който обича много, ще се даде много любов.

Молим всеки да живее всеки ден, сякаш е последният, да бъде колкото е възможно по-безупречен войн на мира – на вътрешния и външния мир – да се изправя отново, ако се случи да падне, и да се подслонява в храма с единствения безкраен Създател, като влиза в тишината, вътре в себе си. Това са вашите инструменти. Помнете нагръдника на праведността във вашата Библия и всички останали доспехи на любовта. Приятели мои, истина е – любовта е броня сама за себе си. Тези, към които имате изкривени емоции, са…

[Първата страна на аудиокасетката свършва.]

(Карла канализира)

…светлината и любовта на Създателя към това, което този инструмент би нарекъл нисшите енергийни центрове.

Нека тези неща не са спънка пред вашето търсене на безусловна любов повече, отколкото е необходимо. Първият ред на работа е прошка на себе си. Не се опитвайте в началото да прощавате отвъд себе си, а само работете върху себе си. Откриваме, че всеки изразява своя положителен аспект, така че не е необходимо да насърчаваме този аспект на поведение. Ние не насърчаваме фалшивото поведение. Ние намираме, че всеки по природа е приятелски настроен към другите същности и състрадателен. Упражнявайте природата си в това отношение винаги, когато можете, давайки на всеки преминаващ непознат, в чиито очи се усмихвате, малко по-дълга усмивка, малко по-широка и от сърце. Никога няма да знаете колко живота трогвате с нежната дума, любезния жест, милата усмивка.

Този аспект на подхода към позитивно живеене или ориентиран към служба на другите начин, е завършекът на това, което можем да предложим чрез този инструмент, и така, с много благодарности, че ни призовахте към вашата група и както обикновено, с нашето предупреждение, че ние не сме авторитети, а поклонници, които са вървяли може би по-нататък по пътеката от вас, ще се прехвърлим към този, познат като Джим, за закриването на тази сесия. Аз съм К’уо.

(Джим канализира)

Аз съм К’уо и поздравявам отново в любов и светлина чрез този инструмент. Понастоящем бихме попитали дали може да има допълнителни въпроси, на които да отговорим?

Това ми свърши доста добра работа. Не мисля, че имам интелектуални спорове с каквото и да е. Доволна съм.

Аарон също би трябвало да е.

Добре, това поражда въпрос. Когато някой като Аарон заспи, намалява ли енергията, както става, ако възрастен заспи, К’уо?

Аз съм К’уо. Наистина е добре, ако всеки от кръга на търсенето остане в съзнателното медитативно състояние, тъй като по този начин жизнената енергия, която всеки предоставя на кръга, може да бъде предоставена като функция на будната съзнателна воля, която донякъде е притъпена или блокирана, когато същността преминава в онези по-дълбоки нива на медитация, а после в това спящо състояние. Тогава осигуряването на жизнената енергия от такива състояния на сън е само от остатъчен характер и тъй като има някаква необходимост кръгът да осигури жизненост на този, който сега спи, толкова кръгът в тази степен се изтощава.

Има ли друго запитване?

Така че отслабва контакта, но не го убива? Разстройва ли го?

Аз съм К’уо и макар контактът да е отслабен по интензитет или продължителност, контактът е в състояние да продължи, без да спира или без да се разстройва, както сте използвали този термин.

Благодаря ви, К’уо.

Аз съм К’уо и ние ти благодарим, сестро моя. Има ли допълнително запитване?

Не, благодаря ви.

Аз съм К’уо и сме много благодарни на всеки от този кръг на търсене, че поканихте присъствието ни. Ликуваме с всяко желание допълнително да се усъвършенства изразяването на единствения Създател, който се движи през всеки и който е уникален за всеки, и който се изпитва във всеки житейски модел, за да може той да бъде чист, фин и силен, и вечно присъстващ като проявление и прослава на този единствен Създател. Ние сме ви познати като тези от К’уо и по това време ще напуснем този инструмент и тази група, оставяйки всеки, както винаги, в любовта и в светлината на единствения безкраен Създател. Адонай, приятели мои. Адонай.


  1. Блокаж на втората чакра, или оранжевият енергиен център. Бел. прев.