(Джим канализира)

Аз съм К’уо и поздравявам всеки от вас в любов и светлина. За нас е чест, да бъдем помолени да се присъединим към вашия кръг от търсене този следобед. Винаги е удоволствие да бъдем с тази група. Вие сте като стари приятели и стари души, с които станахме доста близки през годините, и за нас винаги е най-голяма чест да бъдем тук. И както винаги, ние започваме нашето канализиране с вас, като ви молим да ни направите услугата да вземете думите и концепциите, които споделяме днес с вас, и да ги използвате както искате, оставяйки зад себе си всичко, които не влиза в резонанс с вашето същество.

Не бихме се превърнали в спънка за вас, приятели мои. Ние сме се придвижили само на малко по-далечно разстояние по същия път, по който сега вие ходите. Ние сме ваши братя и сестри. Ние не сме върховни авторитети. Споделяме с вас това, което смятаме, че е важно, и се надяваме, че можем да ви бъдем от полза като го правим. Така че, ако ни направите тази малка услуга, като вземете думите, които имат стойност за вас, и ги използвате както желаете, ние можем да говорим както можем.

По това време бихме попитали дали има запитване, с което можем да започнем?

В контекста на Ра, “ Познай себе си, приеми себе си, стани Създателя,“ 1 фокусирайки се върху това да станем Създателя, да станем повече, както вие и Ра сте казвали, да знаем все по-дълбоко кои сме наистина и да бъдем това, като наша цел тук, бихте ли могли да говорите за това превръщане в Твореца, спрямо къде да се поставят желанията и надеждите, които идват, около това, спрямо поставяне волята зад твоите желания и надежди, спрямо олицетворяването на волята на висшия аз и магическата личност от превръщането в Създател? Ако това има смисъл.

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, сестро моя. Това е значимо запитване за всички търсещи истината, тъй като в един момент от духовното пътуване, всеки от вас ще има много възможности да прави точно това, за да стане Създател. Като положихте основата да познаете себе си такива, какъвито сте, като трета-плътност същество в тази илюзия, може би като онзи, който се нарича скитник, който е облякъл дрехата на третата плътност и е дошъл, за да бъде полезен на всички останали на тази планетна сфера, създавате в себе си един вид импулс, основан на това фундаментално знание, че сте тук, за да служите, да търсите и да служите на Създателя във всичко.

В този момент на пътуването си, гледате на всяка същност, която срещате в ежедневния си кръг от дейности, като на вашия друг аз: първо, същество точно такова, каквото сте вие, което търси Единствения по някакъв начин, независимо дали съзнателно или несъзнателно, и което се стреми да стане слуга на Единствения във всичко, което срещате. Тогава вие се стремите да знаете повече от това себе си, което сте, онова себе си, което има преживявания през деня, което посреща катализатора на деня, възможностите за разширяване на осъзнатостта, да обработва това, което е непознато, така че да стане познато, да обработвате всяка подробност от вашия опит, така че да бъде записана като полезно знание във вашето същество, което ви помага да се движите все по-напред по пътя на търсене на Единствения във всичко.

За да станете Създател в този процес, е полезно, ако сте в състояние да осъществите контакт с по-дълбоките нива на вашето собствено същество, което би включвало собствения ви подсъзнателен ум, така че да черпите от това богатство от информация онези качества и същности, които могат да ви помогнат в пътуването ви на търсене и служене на Единия. Често тези качества имат характер на духовен копнеж – търсене отвъд нормалната сфера на аза, който има история, има настояще, който желае бъдеще – че осъзнавате, че имате корени, които се движат назад в пропастта или точката от време, което сега проявявате и изживявате, така че да се свържете с онези предишни преживявания на превъплъщения, които са изградили основата, върху която сега стоите и от която се придвижвате напред. Също така е полезно, ако сте в състояние да установите контакт с тези водачи или духовни качества, които са ви от полза във всяко въплъщение, за да можете да бъдете информирани за някои аспекти на вашето собствено същество, които могат да разширят познанията ви за това кои сте вие наистина.

Също така, в списъка на онези същности или качества, с които е полезно да осъществявате контакт, е вашият висш аз, който се свързва с вас, когато поискате такъв контакт, независимо дали е в сънищата ви, в медитациите ви или в ежедневните ви кръгове от преживявания , така че да сте наясно, че срещате същности и преживявания, които не са просто случайни, а са ключови в търсенето, в което сте се впуснали.

Така, въоръжени с такова богатство от информация, ние предлагаме, във вашето медитативно състояние, да позволявате на тези качества и същности да намерят място във вашия опит и вашето знание [така], че да можете да ги призовете по всяко време, в ежедневния ви кръг от дейности. [Тогава] това, което е вашето висше аз, или както някои са го нарекли, вашата магическа личност, става достъпно за вас, за да ви помогне да интерпретирате естеството на онези каталитични преживявания, които винаги се представят пред вас, като възможности за разширяване на вашето съзнание и вашата способност да се движите все по-нататък по своя духовен път.

Така, като ставате по-наясно кои сте, вие ставате по-наясно как Творецът се движи във вашето същество чрез всяка стъпка, която предприемате, особено във вашето медитативно състояние. Ако се позовете на Създателя в себе си и поискате този Създател да се движи през вас днес, както всички дни, и да се изрази пред вас по начин, по който можете да различите, че има разширяване на вашата осъзнатост, случващо се през целия ден, който преживявате, тогава ставате все по-запознати с това качество на Твореца, което се намира в самата ви същност. [Тогава] когато го призовавате, вие призовавате по-голямата порция от вашето същество да направи себе си явно за вас, за да видите как Създателят ви среща във всяко преживяване, всеки ден, през целия ви живот, за да можете да виждате с по-ясни очи, с отворено сърце, с ясна комуникация, със способността да създавате промени в собственото си съзнание, в резултат на обработка на катализатора, в който изплувате всеки ден.

Тогава Творецът е в състояние да стане по-достъпен за вас, по-реален за вас, по-присъстващ с вас, като откривате, че е това качество във вашето същество, което винаги е било там – онзи тих, малък глас вътре, който ви напътства , който ви води, който ви вдъхновява, който ви утешава, който е такъв спътник, за какъвто сте били смътно наясно през всичките ви преживявания. Докато ставате все по-запознати с този Творец във вас, който е всички неща, вие си спомняте предишни преживявания в този живот, в който е осъществен този контакт и вълшебни неща започват да се случват в момента, в който е направен и през целия ви житейски опит от този момент нататък.

Има ли допълнително запитване, сестро моя?

Благодаря ви, не. Благодаря ви.

Аз съм К’уо, ние ти благодарим, сестро моя.

Има ли друго запитване понастоящем?

Да, К’уо. Бих искал да попитам: Как човек може да отговори на сърдечните желания, въпреки по-рано поети ангажименти?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, братко мой. Ако разбираме правилно твоето запитване, ти питаш как на желанията на сърцето ти, които изглежда работят без съзнателен контрол, може да бъде позволено да правят така, без да се нарушава свободната воля на други. Това правилно ли е, братко мой?

Това е по някакъв начин правилно. Може би ще отида малко по-далеч, като кажа, как човек може да се справи със старите ангажименти, въпреки нуждата да поеме нови ангажименти, въз основа на действия на нови сърдечни желания?

К’уо: Аз съм К’уо и вярвам, че сега разбираме по-ясно твоето запитване, братко мой. Обвързаността на сърцето е това, което всеки от вас в тази илюзия от трета плътност се опитва да направи, защото сърцето е център на безусловната любов, което е целта на всяка същност от трета плътност за реализиране в рамките на житейския модел. Защото безусловната любов към всичко е това съществуване, което е в състояние да намери средство, чрез което Единственият Създател се движи през неговата същност, през неговите енергийни центрове, през ежедневния му кръг от дейности.

Докато приемате тази безусловна любов и я оставяте да премине в индивидуален израз от друга същност в това, което можете да наречете романтичен смисъл, в смисъл на обвързване за пътуване заедно по някакъв начин, тогава вие правите промяна, така да кажем, промяна в насоката, в безусловната любов, така че това, което се нарича „свързване между две сърца“, може да се случи и може да предостави на всяка същност с вида вдъхновение и партньорство в сътрудничество, с който всеки да бъде в състояние да помага на другия, тъй като това пътуване на търсене продължава, с двама ставащи едно. Това е тип обвързване, който е израз на безусловната любов към всичко, което е било канализирано или насочено в определена посока, с определена цел, и това е средството, чрез което мнозина на вашия план в илюзията от трета плътност, започват процеса на пълното отваряне на сърдечната чакра, за да изразят любов без условие към всяка същност и преживяване, които човек среща през жинейския си опит.

Наясно сме, че много същности откриват себе си привидно хвърлени в любовни отношения с друг, в които изглежда няма съзнателен избор по въпроса. По-скоро съществува разпознаването на нивото на основното съществуване, че тази любов съществува, без да е имало предишно желание или очакване, че такава ще се случи. Ние сме наясно, че често това може да стане смущаващо, тъй като човек чувства, че може да нахълтва на определено личностно ниво или интимно личностно, така да кажем, което не е в съответствие с това, което би искал, ако изборът беше направен съзнателно. Въпреки това, тъй като избор както изглежда, е направен на несъзнавано ниво и съзнателният ум трябва просто да го разпознае по един или друг начин, тогава изборът трябва да бъде направен чрез определяне във вашето медитативно състояние, подходящата посока, в която може да поеме всеки случай, в който опитът се споделя с другия аз, обект на любовните обвързаности.

Има ли допълнително запитване, братко мой?

Не, много ви благодаря.

Аз съм К’уо и ние ти благодарим, братко мой.

Има ли друго запитване понастоящем?

К’уо, с увеличаващите се вибрации на нашето енергийно тяло, докато напредваме в духовните си практики, физическите ни тела отразяват ли тази по-висока честота, за да позволи на тялото ни да има достъп до по-високи аспекти на генетичното програмиране на нашата ДНК?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, сестро моя. Тъй като всеки търсещ истината се предоставя на разположение на космическите потоци от любов и разбиране от четвърта плътност, които поглъщат вашата планета по това време, има един вид трансформация, която започва, както вече предположихте, в енергийното тяло, така че има един вид електрифициране, бихте могли да кажете, от тези космически енергии, които започват да имат ефект върху всички части на комплекса на ума, тялото и духа, така че има възможност да се повиши нивото на функциониране на ума, тялото и духа по начин, който е съвместим с вливанията на космическите енергии.

Самото физическо тяло е последната или нека кажем, най-маловажната от частите на ум/тяло/дух комплекса, които трябва да бъдат засегнати, тъй като то е представяне на ума в по-материална или светска форма, така че енергиите, които първо са възприемани духовно, а след това гравитират към ума, да станат достъпни за тялото по по-непряк начин, така че самото тяло, макар да има връзките си с ДНК засилени, е малко по-бавно в изразяването на тези енергии във физически смисъл.

Ако човек обаче е внимателно настроен към собственото си тяло, той може да открие, че има определени усещания на телесния комплекс, които може да се възприемат като увеличаване на вибрацията на самото тяло, така че тялото да изглежда по-приспособено към ежедневния кръг от дейности, по-способно да се съчетае в действие с посоката на ума, при изпълнение на онези задачи от физическо естество, които сега се изпълняват по-, нека кажем, хармонично и с един вид вътрешен ритъм на съществуване, така че има удоволствие, което е извлечено емоционално и психически от същността, докато наблюдава, че тялото ѝ е в състояние да се движи по-съгласувано с по-високите вибрации. Този тип възприятие е достъпен само за тези, които са особено настроени, така да кажем, към техния физически комплекс. Много същности на планетата по това време от природата на трета плътност, са някак отчуждени от телесните си комплекси, тъй като тялото често се разглежда като по-второстепенния от изразите на Единствения Създател, които се нуждаят или биха могли да се ползват от вниманието на същността към поддържането на физическото тяло, с по-голямата част от вниманието, отдавано на еволюцията на ума и духа.

Въпреки това, ние винаги се радваме да подскажем на същностите, че телесният комплекс е онзи галанен кон, който ви носи в илюзията от трета плътност, а този кон също се нуждае от грижа и комфорт така, както любящият израз на търсача дава този тип внимание на собствения си физически носител.

Има ли допълнително запитване, сестро моя?

Ами, това усещане за по-висше функциониране на физическото тяло, свързано ли е изобщо с генетичното кодиране? Просто се чудя дали има някаква връзка с еволюцията на човешкото тяло, докато се движим във физическа четвърта плътност, дали генетичното кодиране се променя с нашето по-високо функциониране, физическо функциониране?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, сестро моя. Бихме отговорили накратко утвърдително, като подсказваме, че способността на тялото да осъзнае и изрази подсиленото генетично кодиране, е функция на съзнателното и духовно насочено фокусиране върху тези по-големи енергии от четвъртата плътност върху телесния комплекс, може би в медитативното състояние или може би в рамките на средствата, чрез които на тялото се осигуряват поддръжка и грижи, упражнения и любов.

Има ли допълнително запитване, сестро моя?

Само това, има ли нещо общо с физическата еволюция за хората, докато наближаваме четвъртата плътност.

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, сестро моя. Да, това наистина е така.

Има ли допълнително запитване понастоящем ?

Здравей, К’уо. Благодаря ви, че разговаряте с нас. Чудех се за храната и диетата, по-специално ядене на храни с висока вибрация. Какъв би бил вашият съвет за онези от нас, които се опитват да се приведат в съответствие с по-високата вибрация и просто да увеличим вибрацията си по отношение на диетата ни? Знам, че в храната има много вредни химикали, включително водата и исках да знам само какво можем да направим, за да се предпазим от тези вредни химикали и какво можем да кажем на другите, за да ги насърчим?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, сестро моя. Всъщност диетата е това качество на човешкото същество, което най-често се пренебрегва от много търсачи на истината, защото във всеки търсач има желание за определени храни, с които се е запознал по време на порастването от точката на бивайки дете, през тийнейджърът и възрастният, и т.н. Съществуват определени склонности или тенденции да се ядат онези храни, с които човек е най-запознат. Въпреки това, докато човек се движи напред в духовното пътуване, целият процес на търсене става по-приспособен към по-високите вибрации и това настройване може да се отрази в избора на храните, които се предлагат на тялото. Уважението към тялото често става ясно от видовете храни, които се търсят и приемат.

Разследването, което сте започнали сами, за да се информирате за видовете храни, които могат да бъдат по-полезни, е добро място, от което да започнете да търсите този тип диета, която е най-полезна за вашия собствен метаболизъм, трябва да кажем. Има общи насоки, които често се използват от много същности за изграждане на хранителни модели, които след това се използват в ежедневния кръг от дейности. Този тип изследвания могат често да са в противоречие с избора на други същности за себе си – защото ние бихме подсказали, че метаболизмът на тялото и това, което би помогнало на една същност, не е задължително да помогне на друга, тъй като всяка е уникална и има изисквания, които често не се определят лесно. Има определени баланси във всеки телесен комплекс, които могат да бъдат изследвани, за да се определи какъв вид храни би бил по-подходящ от други.

Човек трябва да се вгледа в началото на общото здравословно състояние на тялото, върху способността на тялото да функционира нормално, така че всички аномалии или трудности, които биха могли да бъдат изпитани от тялото, да бъдат взети предвид при конструирането на нов хранителен режим. Наясно сме, че много същности имат различни видове телесни изкривявания, които се дължат на катализатора на ежедневния кръг от дейности, които не се възприемат напълно или перфектно от ума и не се използват от ума, така че е необходимо да се даде на тялото някакъв вид изкривяване, което ще привлече вниманието на същността, така че да може да използва катализатора, който не е бил разпознат ментално. Всеки търсач на истината трябва да открие видовете телесни изкривявания, които изпитва, и да потърси там първия вид на справяне с тези изкривявания, бивайки това умственото определяне или преработка на катализатора, който е, да кажем, игнориран или само частично употребен.

Така, по време на този процес на откриване на типа катализатор, който трябва да се използва по-ефективно, на тялото може да се наложи да му бъде предоставен различен вид хранителен продукт, който би позволил на тялото временно да се справи с изкривяването, което идва от несъвършената употреба на катализатора. Ако същността или същностите, които търсят диетичния процес на усъвършенстване на диетата, започнат с това първоначално откриване на състоянието на тялото, то по-общото определяне на хранителните продукти, според тяхното качество и баланса им в диетата при посрещане нуждите на тялото, след това може да бъде извършено.

Не можем да даваме общи изявления, за да открием за всяка същност кои храни са най-подходящи. Бихме предложили, в медитативно състояние, да се вземе предвид информацията, открита при изследване на качествата и видовете храни, така че несъзнателният ум или висшият аз, може би могат да помогнат при определянето на видовете храни, които са най-подходящи. Бихме предложили по-пречистените хранителни продукти, без голямото подсилване с химически консерванти и оцветявания, да бъдат основно съображение при определянето на диетичния начин на пристъпване към храните, които предлагате на тялото си.

Има ли допълнително запитване, сестро моя?

Не, благодаря ви.

Аз съм К’уо и ние ти благодарим, сестро моя.

Има ли друго запитване понастоящем?

К’уо, в космологията на Ра, преди безкрайността да се осъзнае, тя е била без изкривяване. Моментът, така да се каже, в който безкрайността се осъзнала и различила концепция – че би могла и би опознала себе си – се родило Първото изкривяване, което Ра редуващо нарича Закон на Объркването и Закон на Свободната воля. И от това първо изкривяване извират безкрайните вселени и безкрайните изкривявания. Можете ли да опишете какво има предвид Ра под „изкривяване“? Какво е изкривяване?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, братко мой. Доколкото сме в състояние да определим, изкривяване е всяко изменение или промяна от единството. Единството тогава е това качество, от което произлиза всичко, което е направено. Самото единство е еднородно, така да кажем. То е, както е. Няма белег или нарушаване на единството, има само интелигентната безкрайност. Когато Първото изкривяване или Свободната воля се появила, тогава имало възможност да се използват части от това единство, за да се създаде същество, израз, изменение на това единство, което да използва това единство, за да позволи на Създателя да направи това, което вие виждте като единното творение.

Всяко изкривяване е изменение на единството. Всяко изкривяване е отражение на някаква част от единството. Всички изкривявания изискват началото на единството да се формира по такъв и такъв начин, че да има отдалечаване от пълното единство към това, което е безкрайното творение. По този начин, всяко изкривяване може да използва единството, за да създаде каквото и да е нещо, всяка вселена, всяко същество, всяко преживяване, каквато и да е концепция, които сами по себе си са изкривяване.

Има ли допълнително запитване, братко мой?

Благодаря ви. Има ли някакъв начин да се изясни какво се има предвид, когато нещо е по-изкривено спрямо по-малко изкривено?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, братко мой. В нашето убеждение, във възприемането ни на това твърдение, ние виждаме, че изкривяването е по-голямо изкривяване, когато е привидно по-светско… повече от качество, което отразява по-малко от единството, от което е направено. Следователно, в Логоса е изкривяване на единството, но [на] такова равно, така да кажем, или почти равно изкривяване на единството, че е от, нека кажем, по-висшо ниво на изкривяване. С напредването по-нататък и по-нататък по веригата на сътворението към планетарните същества, които не са напълно от естеството на изразяване на осма плътност, става явно повече изкривяване. Като преминаваме към видове форми на живот върху планетарната сфера, има по-голямо изкривяване, защото е по-малко приличието с единството в творението, което се преживява като който и да е вид жизнена форма.

Преживяванията на различни форми на живот тогава могат да се разглеждат като по-нататъшни изкривявания от единството, тъй като те наистина могат да изглеждат в противоречие помежду си, един вид жизнена форма в противникова връзка с друг тип форми на живот, така че изразът на единството е още по-далеч и по-далеч от съзнателното осмисляне. Така, докато продължаваме да се движим в различни видове преживяввания за различни видове форми на живот, независимо дали са жизнени форми от първа, втора или трета плътност, има все повече изкривявания, достъпни за всякакво изразяване. И все пак, всяко изкривяване участва в единството, тъй като всяко изкривяване е направено от единство.

Има ли допълнително запитване, братко мой?

Гари: Бих могъл да измъкна още няколко от това. Просто ще попитам още един, в знак на благодарност - [това са] наистина отлични отговори. Разбирам изкривяването в тази скала: на единство в единия край и разделение в другия, или Единственият в единия край и множеството в другия, където повечето изкривяване се движи към полюса на разделението, по-малкото изкривяване се движи към полюса, ако може да бъде така наречен, на единството. Но, Ра също изглежда използва изкривяването, в смисъл между всеки две поляризирани стойности. Например, те казват, че тази конкретна къща, която сега обитаваме, е била много изкривена към ангелски присъствия и светлина, и благословия, а друг път са казвали, че човек може да бъде по-изкривен към любов. 2 Има ли друг смисъл, в който думата „изкривяване“ се използва между които и да е две поляризирани стойности?

Аз съм К’уо и съм наясно с твоето запитване, братко мой. Бихме предложили да използваме термина „израз за“, така че всяко качество, което би могло да се счита за изкривяване към, може също да се разглежда като качество, което е израз на. [По този начин] може да има все по-голяма интензивност на изразяване на красотата, на истината, на раздялата, на грозотата, на противниковите отношения, така че да има качеството на повече от едно чувство на една същност, или на красота, на радост, разбиране, раздяла и т.н. В това отношение наистина съществува различният тип употреба на „изкривяване“, който разглежда изкривяването като диапазон, като степен на изразяване на определен вид качество, а не просто отклонение от единството.

Така че, в смисъла на по-общото използване на „изкривяването“, е първоначалният отговор, който дадохме относно отдалечаването от единството, когато напредваме в творението, към все повече и повече индивидуализация на творението. Съществува и употребата на „изкривяване“ в смисъл, че има повече или по-малко от определено качество, на разположение при създаването на определен аспект, така да кажем, от творението.

Има ли допълнително запитване, братко мой?

Не, ще спра до там. Много ви благодаря.

Аз съм К’уо. Ние ти благодарим, братко мой. Има ли последно запитване по това време?

Аз имам въпрос, К’уо. Бихте ли могли да дадете допълнителни подробности по употребите на визуализираната меркаба, за защита и изцеление?

Аз съм К’уо и вярвам, че сме наясно с вашето запитване. Моля, поправете ни, ако грешим.

Меркаба, както ние сме наясно с това качество, е вид израз на единството на Единствения Създател, което може да се разглежда като, така да кажем, кристално същество, вид същество или същност, което отразява единството на творението в индивидуализиран смисъл, така че меркаба се превръща в символ за търсача, който може да използва визуализацията в медитативно състояние, на кристалната природа на собственото си същество, така че самият търсещ да може да възприеме съществуващата в собственото си същество меркаба и да бъде отразена в преживяванията на търсача, в ежедневния му кръг от дейности. Кристалната природа на тази меркаба е тази, която е в състояние да намери връзка между търсача и всеки друг аз, или всяко друго преживяване, която по тази причина се оприличава на самия кристал, търсача и връзката, която поддържа с всички останали същности и всички други неща, превръщайки се в нещо много подобно на всеки кристал, който има различни връзки, различни ъгли на връзките, различни качества на отражение, различни качества на съвършенство, различни качества на целостта на творението във всеки момент и всяко преживяване на търсача.

Има ли допълнително запитване, братко мой?

Не, благодаря ви, К’уо

Ние ти благодарим, братко мой.

По това време ние ще напуснем този инструмент и тази група. Благодарим на всеки още един път, че поканихте присъствието ни този ден. Беше радост и чест да бъдем с вас. Вие сте вдъхновение за нас, както винаги. Оставяме ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние сме ви познати като тези от К’уо. Адонай васу борагус.


 1. Законът на Единия, сесия 74:

  Сърцето на дисциплината на личността е тримерно. Едно, познайте себе си. Две, приемете себе си. Три, станете Създател.

  Третата стъпка е тази стъпка, която, когато се осъществи, прави човек най-скромния слуга на всичко, прозрачен в личността и напълно способен да познае и приема други азове. Във връзка с упражняването на магическата работа, продължаващото дисциплинаране на личността включва адептът да познава себе си, да приема себе си и по този начин да изчисти пътя към великия индигов портал към Твореца. Да станеш Твореца означава да станеш всичко, което е. Тогава няма личност в смисъла, с който адептът започва своето обучение/преподаване. Докато съзнанието на индиго лъча става по-кристално, може да се върши повече работа; може да се изрази повече от интелигентната безкрайност.

   
 2. Законът на Единия, сесия 55 и 106

  Това местоположение е силно изкривено. Намираме приемливо описание на качеството на това местоположение, за да се измъкнем, без прибягване до изтъркани думи. Простете нашите ограничения в израза. Обителта и нейната задна страна, е благословена и ангелски присъствия са били призовавани за известно от вашето минало време.

  Няма магия, по-велика от честното изкривяване към любов.