Въведение

От 15 януари 1981 г. до 15 март 1984 г. трима посветени на истината търсачи получиха изреченото в тази книга. Посланията, както ще откриете, идват от цивилизация на извънземни същества, които се идентифицират като Ра. Контактът с Ра: Учение за Закона за Единството съдържа целия, коригиран и сега обединен запис на този тригодишен период на контакт с Ра.

Това въведение няма за цел да обясни обстойно контакта или неговата философия. Целта на този раздел е просто да предложи на читателя малко информация за начина, по който се осъществи този контакт, малко информация за източника, с който общуваха Дон Елкинс, Карла Рюкерт и Джим Маккарти, както и кратък преглед на това, което този източник казва за метафизичната реалност. Това въведение не е от съществено значение за четенето и разбирането на тази книга; то се предлага като средство за ориентация и подготовка за предстоящото пътуване.

За Ра

В древната история на Земята Ра е известен като египетския бог на слънцето. Те обаче твърдят, че когато са посетили египтяните, са дошли като братя и сестри, а не като богове. Те са дошли, защото тази цивилизация е развила култура и система от вярвания, които са ги подготвили да разберат концепциите на Закона за Единството. Тази готовност за Закона за Единството привлякла онези от Ра към тях, за да им служат като учители на тези принципи.

Ра съобщава, че усилията им да помогнат на тази конкретна култура са били неправилно разбрани и изопачени. Египтяните, особено царският елит, който запазил посланието само за себе си, лишили посланието от присъщото му състрадание, изопачавайки философията за единството на всички неща. Вследствие на това Ра се оттеглили от Египетското преживяване, но оттогава досега продължили да наблюдават развитието на Земята от разстояние. Дългогодишното желание на Ра да коригира изкривяванията, внесени в Закона за Единството през онзи период от време, ги накара да установят контакт с нашата група.

Но това не беше единствената причина. Ра също така установи контакт с нашата група, защото Земята наближава края на 75 000-годишния главен цикъл на еволюция и много от нейните жители са готови да преминат към следващия еволюционен етап, който Ра нарича четвърта плътност - плътността на любовта и разбирането. Те искаха да бъдат полезни в този преходен период и така откликнаха на призива за служба, отправен от тази планета.

Ра каза, че те са от шестата плътност и по думите им са “комплекс от социална памет”. В това се превръща планетарното население в плътностите на еволюцията отвъд нашата. При това положение мислите, спомените и преживяванията на всеки индивид са известни и достъпни за цялата група. Следователно цялото социално тяло се състои от много уникални индивиди, които имат достъп до общо групово хранилище на памет и идентичност.

Според Ра, населението на Земята ще роди свой собствен комплекс от социална памет, след като завърши преминаването си в четвъртата плътност. Както индивидите еволюират с времето, така и комплексът от социална памет еволюира, трансформира се и става все по-единен, когато уроците от всяка по-висока плътност на еволюцията се усвояват успешно. За Ра, като комплекс от социална памет, няма разлика между индивида и цялата група. Така, когато общувахме с тези от Ра, ние говорехме с една индивидуализирана същност от комплекса на социалната памет. Тъй като всички в тази група имат достъп до общо съзнание, сякаш общувахме с всички 6,5 милиона същности от комплекса от социална памет Ра.

Ра също така е част от по-голяма група, наречена Конфедерация на Планетите в Служба на Единствения Безкраен Създател, която се състои от много други комплекси от социална памет от други планети, в нашата местна част на галактиката Млечен път. Според Ра членовете на Конфедерацията от известно време предлагат услугите си чрез канализиране и други средства, на различни хора и групи по света, като взаимодействието им с тази планета се простира още в дълбокото ни предисторическо минало. От началото на дейността си през 1962 г. нашата група поддържа контакти с различни членове на тази Конфедерация.

Основното послание на Конфедерацията винаги е било, че живеем във вселена на единството, че светът, който възприемаме, е илюзия, че сме тук, за да се научим да даваме и получаваме любов, и че медитацията е едно от основните средства за откриване на Създателя, който съществува във всеки от нас.

В хода на този разговор Ра определено пое отговорност за своята гледна точка, но се отказа от всякакъв авторитет, като посочи, че това, което имаха да споделят, е само тяхната гледна точка - това, което те определиха като “малко по-различен ракурс към информацията, която винаги е една и съща”. Те пожелаха да не бъдат идентифицирани като източник на тази информация. Вместо това те изрично поискаха да бъдат описани като “смирени посланици на Закона за Единството”. С това изявление те признават своята ограниченост и зачитат връзката си с единствената истина, която надхвърля (но включва) всяка привидна част от идентичността във вселената:

[Насърчаваме търсещия да не отстранява] фокуса от Единствения Безкраен Източник на любов и светлина, чиито пратеници сме всички ние, смирени и знаещи, че ние самите сме само една малка част от Създателя, малка част от величествената цялост на безкрайната интелигентност.

Законът за Единството и неговата Космология

Ето как Ра описа Закона за Единството:

В действителност, няма правилно или грешно. Няма полярност, защото, както бихте казали, всичко ще бъде помирено в някакъв момент от танца ви чрез ум/тяло/дух комплекса, който в момента се забавлявате да изкривявате по различни начини. Това изкривяване в никакъв случай не е необходимо.. То е избрано от всеки от вас като алтернатива за разбиране на пълното единство на мисълта, което свързва всички неща. Не става дума за сходни или донякъде подобни същности или неща. Вие сте всяко нещо, всяко същество, всяка емоция, всяко събитие, всяка ситуация. Вие сте единство. Вие сте безкрайността. Вие сте любов/светлина, светлина/любов. Вие сте. Това е Законът за Единството.

В тази книга Ра ни изправя лице в лице със същата основна истина, за която са разказвали мистици от всички краища на света през вековете: изумителното осъзнаване, че Единственият Безкраен Създател е в нас и е във всичко, и навсякъде. Всъщност Законът за Единството твърди, че няма нищо, което да не е Творецът; няма нищо, което да е извън това основополагащо единство. Ра съобщава, че Творецът е създал безкрайното творение от Себе Си, с цел да опознае и изживее Себе Си. Тази “интелигентна безкрайност”, както я нарича Ра, създава от собствената си същност галактики, звезди, планети, същности като нас самите, тъмнина и светлина, любов и страх, всеки нюанс на смисъла и опита, всеки начин на мислене и дейност и всичко друго реално и въображаемо, на всяко ниво на съществуване. И Той е надарил всяка привидна част от това творение със свободна воля: способността да се учи, да расте, да възнамерява, да се приспособява, да прави еволюционни избори, да чертае обратния път на опита към Създателя.

По време на духовните си пътувания ние упражняваме свободна воля, като избираме постепенно да опознаем себе си по-ясно, и рано или късно израстваме в единство с Единствения Творец. Докато цялата безкрайност от същности в безкрайното творение изминава този път, Единственият Творец опознава Себе Си по невъобразими и безкрайни начини чрез всеки свободен избор, който някога е направен от всяка част на творението.

Според Ра, пътуването на всяка душа преминава през безкрайна система от “октави”, като всяка октава е разделена на седем възходящи плътности (или концентрации) на светлината. В първата плътност на настоящата октава огънят и вятърът учат земята и водата да се формират по такъв начин, че да създадат основата на последващия биологичен живот. Втората плътност е нивото на съзнание, обитавано от бактериите и едноклетъчните организми на по-ниските стадии, до растенията и животните на по-високите стадии. Уроците на тази плътност включват трансформация от случайната промяна на първата плътност към по-съгласувано осъзнаване, което улеснява растежа и насоченото движение. С напредването на същностите във втората плътност те започват да се стремят към следващата плътност на самосъзнание, а с пробуждането на духовния комплекс става възможно преминаването в третата плътност.

Според Конфедерацията в момента Земята и нейното човешко население се приближават към края на цикъла на третата плътност. В тази трета плътност, плътността на избора, имаме по-силно развито самосъзнание, което включва ума, тялото и за първи път ̶ напълно активиран дух. Функцията на тази плътност е да поляризира съзнанието ни и да избере нашата форма на любов, нашата форма на служене. В единия край на спектъра на поляризация е служенето на себе си: изключителна любов към себе си, която отхвърля универсалната любов и се стреми да контролира, манипулира, експлоатира и дори да поробва другите в полза на себе си. В другия край на спектъра е служенето на другите: любов не само към себе си, но и към всички други. Служенето на другите търси и прегръща универсалната, безусловна любов, вижда Твореца във всички неща и подкрепя свободната воля на всички. Животът ни обаче не е толкова черно-бял, докато ние се стремим към единия или другия край на полярността в съзнанието.

В съответствие с различните традиции на земната мъдрост Ра съобщава, че се движим към “нова епоха” или това, което Ра би нарекъл жътва към четвъртата плътност на любовта и разбирането. Именно тук се ражда комплексът от социална памет, където мислите се превръщат в неща, любовта става видима, а позитивните и негативните полярности се отделят една от друга, за да обитават среда, по-подходяща за техните съответни и различни посоки на развитие.

Петата плътност е плътността на светлината, в която мъдростта се превръща във фокус и критерий за преминаване в следващата плътност. Шестата плътност уравновесява и обединява любовта, придобита в четвърта плътност, със светлината (мъдростта), придобита в пета плътност, и създава сила за служене на другите, която е по-ефективна от тази на любовта или мъдростта сами по себе си. Седмата плътност достига сфера на преживяване, която е още по-трудна за описване. Според Ра това е плътността на “вечността” и тук започваме да влизаме в пълна хармония с Единствения Създател. Осмата плътност представлява пълното сливане на цялото творение с Единствения Създател и може да се разглежда като първата плътност на нова октава, подобно на разположението на нотите в музикалната скала. Плодовете на тази октава в крайна сметка ще доведат до появата на друга октава от плътности, чиито плодове ще доведат до появата на друга октава от плътности и така до безкрай.

Как възникна контактът с Ра

Дон Елкинс започнал да си задава големите въпроси за живота, когато бил в гимназията. Сред ежедневното четене, писане и смятане той си мислел: Какъв е смисълът на живота? Колко голяма е Вселената и как функционира тя? Какво не знаем? Това желание за разбиране и подреждане на пъзела се запази през цялото му въплъщение. В професионалния си живот Елкинс станал професор по машинно инженерство и физика, а в личния си живот ̶ непоколебим изследовател на НЛО, прераждането и други области на проучване, които могат да бъдат обединени под заглавието “паранормални явления”. Той осъзнал, че съвременната наука не е в състояние да разкрие фундаменталното функциониране и предназначение на Вселената, затова се обърнал към тези области за отговори, които науката не може да даде.

Карла Л. Рукерт беше човек, надарен от детството си с висок интелект и дълбока, лична вяра. Във връзка с последното тя наричаше себе си “рожба на епископалната църква” и в последствие ̶ мистична Християнка. По отношение на първия въпрос Карла била преждевременно развито дете, което се справяло отлично в училище и с всеки предоставен тест. И най-важното е, че въпреки трудните обстоятелства, в които израстнала, Карла беше изпълнена с любов към живота. Тя живееше, за да танцува, да пее, да общува с природата и да въплъщава живот на преданост и служба. Тя беше толкова отдадена на любящата си нагласа, че хората често я приемаха за невинна или наивна, което предизвикваше у някои желанието да защитят и предпазят Карла от света, който според тях беше по-малко чист от нея.

В края на 1961 г. на Дон бил даден малък, кафяв том, озаглавен творчески “Кафявата тетрадка”, съставен от Уолт Роджърс от Детройт, Мичиган, човек, който преди това е имал лична среща с НЛО. След срещата, г-н Роджърс установил “продължителен телепатичен контакт” с тази същност ̶ феномен, за който често се съобщаваше при подобни срещи от 50-те години на миналия век. Изписаната от Роджърс кафява тетрадка съдържала информация за метафизичната природа на реалността от предполагаеми извънземни източници. Също така описваше как група хора, които често медитират заедно, биха могли да получат подобна информация чрез телепатичен контакт с извънземни същности. Елкинс бил толкова силно впечатлен от съответствията между канализирания материал в тетрадката и собствената си работа, че въз основа на тази информация решил да проведе експеримент с дузина свои студенти по физика в Луисвил, Кентъки.

Новината стигнала до приятелката на един от тези ученици. Напоследък тя се интересувала от тишината и обичала медитацията, затова поискала да присъства. Тя се казвала Карла Л. Рукерт.

Дон не казал на групата какво може да се случи, а само, че ако медитират заедно, може да се случи нещо интересно. Всъщност той се опитал да проведе научен експеримент, за да провери дали учениците ще получат извънземен телепатичен контакт без подкана. След като минало известно време и не били постигнати определени резултати, Уолт Роджърс посетил групата и канализирал от своя източник, Хатон, същността, с която бил преживял срещата лице в лице. Хатон казал, че са се опитали да канализират чрез някои от групата на Дон, но учениците не са знаели, че впечатленията, които са получавали, но не са ги изразявали, са от извънземни. Елкинс сметнал, че това събитие обезсилва научната валидност на експеримента, но това все пак започнало да дава резултати. След това посещение всички в групата, с изключение на Карла, се научили да канализират; тя предпочитала тихата медитация.

Посоките на Карла и Дон след тази среща ги отвели по различни пътища за известно време, но в крайна сметка те се събрали отново и официално се обединили в общата мисия на проучване и търсене през 1968 г. Две години по-късно те създали компанията L/L, която през 1976 г. променила името си на L/L Research. През 1974 г. - дванадесет години след като Карла участва в първия експеримент на Дон с канализиране - Дон помолил Карла сама да се заеме с ченълинг. Неслучайно това била същата година, в която Елкинс започнал действително да съхранява (а не да изхвърля или рециклира) касетъчните записи на ченълингите. Посланията отбелязали качествен скок напред, благодарение на уменията на Карла в областта на канализирането, съчетани с усъвършенстванията, които тя направила в рудиментарните протоколи за канализиране на Дон. Сред тези усъвършенствания Карла разработила важните процедури за настройване на инструмента и предизвикване на контакта, които станаха отличителни черти на стила на ченълинг на L/L Research.

През 1978 г. Джим Маккарти живееше без ток в дървена колиба, построена на 132 акра земя в горите на централен Кентъки. Една вечер, докато слушаше по акумулаторното си радио станция WKQQ, излъчваща от Лексингтън, Кентъки, чу интервю с Дон Елкинс и Карла Л. Рукерт по темата за НЛО. Очарован, Джим се надяваше някой ден да ги срещне. Година по-късно желанието му се сбъдна, когато беше представен на Дон и Карла от съседи земеделци, които ги познаваха. След като в продължение на една година пътуваше до Луисвил всяка неделя вечер, за да присъства на медитациите им за канализиране, Дон и Карла поканиха Джим да се присъедини към тях, за да им помогне в проучванията. Джим се премести при тях на 23 декември 1980 г.

Двадесет и три дни по-късно, на 15 януари 1981 г., докато Карла обучаше един ученик как да канализира, един глас проговори чрез Карла и каза: “Аз съм Ра”. Преди този сеанс всички ченълинги на Карла бяха осъзнати, но когато служеше като инструмент за ченълингите на Ра, тя беше напълно несъзнателна. По начин, който никога не беше напълно разбран от Дон, Карла или Джим, тя напускаше тялото си за контакта с Ра. След това Ра можеше да управлява от разстояние и механично гласните струни на Карла, за да отговаря на въпросите на Дон. При всеки следващ от 105-те сеанса след първия Карла изпадаше в безсъзнание, без да осъзнава какво се случва с нея. Едва на 23-ия сеанс Дон започна да ѝ показва преписите с думите на Ра. Преди това ги държеше настрана от нея, за да запази научната достоверност на контакта.

Контактът с Ра беше такъв квантов скок напред в дълбочината на познанието и широтата на визията, че Дон, Карла и Джим се посветиха изцяло на този контакт през следващите три години и два месеца. 1

Разговорът с Ра

Стилът на общуване с Ра беше само въпроси и отговори. Те смятаха, че този формат е най-добрият, за да се гарантира, че свободната воля на всяка личност в групата няма да бъде нарушена. Ра описа контакта им като “ теснолентов“, което означаваше няколко неща: първо, че за поддържането на контакта се изискваше значителна концентрация и дисциплина; второ, че качеството на информацията беше много по-прецизно и дълбоко, отколкото беше достъпно чрез съзнателен канал; и трето, че те искаха да се съсредоточат главно върху философията и вечните духовни принципи, което означаваше да се избягва преходната информация, която нямаше трайна стойност.

Ра избра Дон, Карла и Джим, за да общува с тях, защото, разбира се, Дон и Карла практикуваха и усъвършенстваха процеса на канализиране в продължение на години. Но по-същественото е, че избраха тези трима търсачи, защото като група те се радваха на значителна, устойчива, почти безпроблемна хармония. Не по-малко важни бяха абсолютната чистота на желанието и пълната отдаденост на Карла да служи на Единствения Безкраен Създател, особено чрез общуване и още повече чрез канализиране. Тези фактори подкрепиха контакта с Ра по стабилен начин, който в крайна сметка доведе до 106 сесии, посветени на Закона за Единството.

Подготовката за контакт с Ра започваше в нощта преди провеждането на всеки сеанс. Дон, Карла и Джим медитираха заедно и след това преглеждаха предишната сесия, като подготвяха нови въпроси, които да зададат на Ра. Беше открито, че сексуалните енергийни трансфери удължават сеансите на Ра чрез увеличаване на жизнените енергии на Карла, така че Карла и Джим, които вече бяха развили интимна връзка, посветиха този трансфер на Единствения Създател и на контакта с Ра. Сутринта на сесията Дон, Карла и Джим закусваха леко, а след това Джим правеше масаж на гърба на Карла, за да предотврати артритната болка, която в крайна сметка щеше да се появи, след като тя лежеше неподвижно около час.

Между закуската и сеанса, те медитираха заедно във всекидневната и по време на тази медитация Дон често получаваше още един или два въпроса, които да зададе на Ра. След това се оттегляха в стаята за Ра и настаняваха Карла на леглото, в средата на стаята. Джим настройваше трите касетофона, за да подсигури успешен запис. Дон измерваше това, което Ра наричаше “принадлежности” - Библията, тамяна, потира с вода и свещта, за да се увери, че те са поставени на оптималното място според инструкциите на Ра. (Тези предмети бяха избрани от Ра поради личното им значение за Карла, тъй като тя е служила в олтарната гилдия на църквата си и всяка неделя е поставяла тези предмети на олтара. Те бяха голяма утеха за нея, когато напускаше тялото си.)

Ра даде на групата ритуал за защита, наречен “Кръгът на Единия”, в който Дон и Джим обикаляха около Карла, повтаряйки думите, които отразяваха желанието им да служат на другите. След това Дон заемаше своя стол и разглеждаше въпросите към Ра, а Джим заемаше своя стол и започваше медитация, която щеше да продължи през цялото време на сесията. Визуализираше как светлината преминава през енергийните центрове на Карла от върха на главата ѝ, до долната част на стъпалата ѝ. В рамките на минута-две след завършването на Кръга на Единия, Ра започваше сеанса.

По време на тригодишния контакт с Ра, Дон успя да зададе над 2600 въпроса на Ра. Отговорите им му позволиха да събере много от парчетата на пъзела, от които се нуждаеше, за да си отговори най-накрая на най-големите си, най-съществени въпроси.

Търсачът търси Единствения

Ра каза, че всеки от нас е търсач на истина. Когато укрепваме волята си да търсим истината и вярата си, че ще открием любовта в себе си и в света около нас, със сигурност ще открием и истинската си природа, което е друг начин да се каже - Единственият Безкраен Създател. Както каза Ра:

Търсачът търси Единствения. Този Единствен трябва да бъде търсен, както вече казахме, от уравновесения и приемащ себе си аз, който е наясно както с видимите си изкривявания, така и с пълното си съвършенство. Оставайки в това балансирано осъзнаване, същността отваря себе си за вселената, каквото представлява самата тя. Тогава светлинната енергия на всички неща може да бъде привлечена от това интензивно търсене и там, където вътрешното търсене срещне привлечената космическа прана, настъпва осъзнаване на Единствения.

По време на нашите ченълинг сесии, Конфедерацията почти винаги започва всяка сесия, като съветва търсещите да обмислят внимателно посланията и след това да използват собствената си преценка, за да определят кое е полезно и вярно за тях самите, а останалото да оставят настрана. Ние повтаряме тази мисъл и на читателите на тази книга, като насърчаваме всички, които четат думите на Ра, да подхождат към тях с отворен, но проницателен ум. По-горе използвахме думата “истина”, но ви напомняме, че вие сте истината, която търсите; никое послание, философия или каквато и да е комбинация от думи никога не може да се равнява или да замени това, което сте.

Бъдете благословени по време на пътуването си в търсене на Единствения Безкраен Създател в себе си, в приятелите и семейството ви, и в света около вас.

Посвещение

За мен беше чест да работя с Дон и Карла, дори и без контакта с Ра. Хармонията между нас тримата беше толкова очевидна и лесна, че се чувствахме като стари приятели, събрали се отново за поредното приключение в съзнанието. Каквото и да правехме, чувствахме, че трябва да го правим, за да бъдем полезни по начина, по който сърцата ни знаят най-добре. Дон беше като по-голям брат, който знаеше тайните как да играе играта на живота, които ние с Карла тепърва изучавахме.

След контакта с Ра и кончината на Дон, двамата с Карла живяхме заедно в продължение на 28 години като съпруг и съпруга и тя се превърна в най-скъпата и най-сладка любов в живота ми. Сега, когато и тя си отиде, аз, заедно с моите настоящи спътници Гари Бийн и Остин Бриджис, продължаваме работата, която тя и Дон започнаха през 1968 г. под името “Проучване на любовта и светлината”.

Поради всички тези причини, тази книга е посветена на Доналд Т. Елкинс, чиято интелигентност, интуиция и опит в паранормалното перфектно го подготвиха да проведе изумителен разговор с тези от Ра, и на Карла Л. Рукерт, която безстрашно предложи живота си в служба на планетата Земя, докато служеше като инструмент за контакта с Ра. Мъдростта на Дон и любовта на Карла проправиха пътека през завесата на забравата за всеки, който искаше да стане търсач на истината.

— Джим Маккарти

Бележка към читателя

Когато Дон, Карла и аз провеждахме тези сесии с Ра в началото на 80-те години на миналия век, знаехме, че изживяваме най-хубавите дни от живота си. Знаехме, че тази работа е основната причина да сме на тази Земя. Трудно можехме да повярваме на късмета си, че сме свързани с извънземни същности, които говореха толкова красноречиво, точно и задълбочено за природата на творението, за това как всички ние се развиваме през него, за смисъла на живота и за това как любовта, светлината и единството са основните градивни елементи на всички неща. Съвсем простичко, Ра говореха на езика на сърцата и душите ни и ние вибрирахме в хармония с всичко, което казваха.

През годините открихме, че има малка общност от търсачи на истината, които също имат тази мощна съпричастна вибрация с информацията на Ра. Ако сте един от тези хора, добре дошли в нашето семейство. Дори и никога да не се срещнем, добре е да се знае, че сте тук. В съвместното си служене на Единствения Безкраен Създател ние винаги сме заедно, независимо от това как изглеждат нашите физически реалности. Затова ви изпращаме нашата любов и светлина и ви молим да споделяте любовта и светлината си с всеки, когото срещнете в настоящия и бъдещия си живот.

— Джим Маккарти


  1. За да прочетете по-задълбочен разказ за събитията, довели до контакта с Ра, вижте поредицата “Ресурси”.