Бележка към читателя

Когато Дон, Карла и аз провеждахме тези сесии с Ра в началото на 80-те години на миналия век, знаехме, че изживяваме най-хубавите дни от живота си. Знаехме, че тази работа е основната причина да сме на тази Земя. Трудно можехме да повярваме на късмета си, че сме свързани с извънземни същности, които говореха толкова красноречиво, точно и задълбочено за природата на творението, за това как всички ние се развиваме през него, за смисъла на живота и за това как любовта, светлината и единството са основните градивни елементи на всички неща. Съвсем простичко, Ра говореха на езика на сърцата и душите ни и ние вибрирахме в хармония с всичко, което казваха.

През годините открихме, че има малка общност от търсачи на истината, които също имат тази мощна съпричастна вибрация с информацията на Ра. Ако сте един от тези хора, добре дошли в нашето семейство. Дори и никога да не се срещнем, добре е да се знае, че сте тук. В съвместното си служене на Единствения Безкраен Създател ние винаги сме заедно, независимо от това как изглеждат нашите физически реалности. Затова ви изпращаме нашата любов и светлина и ви молим да споделяте любовта и светлината си с всеки, когото срещнете в настоящия и бъдещия си живот. — Джим Маккарти

Можете да разгледате повече допълнителни и учебни материали на на английската страница Контакт с Ра