Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Можете ли да ни дадете оценка на физическото състояние на инструмента за комуникация сега, когато е отпочинала?

Аз съм Ра. Състоянието на този инструмент по отношение на телесния комплекс е изключително лошо. Този инструмент не е отпочинал. Този инструмент обаче нямаше търпение да се свърже с нас.

Периодът на въздържание от контакт помогна ли на физическото състояние на инструмента?

Аз съм Ра. Това е правилно. Вероятността този инструмент да развие това, което бихте нарекли заболяване, било то от белодробно или бъбречно естество, беше доста значителна при предишния ни контакт. Вие предотвратихте възможна сериозна физическа неизправност на телесния комплекс на този инструмент.

Трябва да се отбележи, че вашата молитвена подкрепа беше полезна, както и непоколебимата решимост на този инструмент да приеме най-доброто в дългосрочен план и по този начин да поддържа препоръчаните упражнения без излишно нетърпение.

Освен това трябва да се отбележи, че онези неща, които помагат на този инструмент, са по някакъв начин противоречиви и изискват баланс. По този начин този инструмент е подпомогнат от почивка, но също и от отклонения от активен характер. Това прави по-трудно да се помогне на този инструмент. Все пак, след като това е известно, балансирането може да бъде по-лесно осъществено.

Можете ли да ми кажете дали голям процент от скитниците тук сега са тези от Ра?

Аз съм Ра. Мога.

Има ли?

Аз съм Ра. Значителна част от скитниците от шеста плътност са тези от нашия комплекс от социална памет. Друга голяма част се състои от тези, които помогнаха на тези в Южна Америка; друга част, тези, които помащи на Атлантида - всички шеста плътност и всички групи от братя и сестри, поради единното чувство, че както ние сме били подпомогнати от форми като пирамидата, така и ние можем да помогнем на вашите народи.

Можете ли да кажете дали някой от нас тримата е от Ра или от някоя от другите групи?

Аз съм Ра. Да.

Можете ли да кажете кой от коя група е?

Аз съм Ра. Не.

Всички ли сме от една от групите, които споменахте?

Аз съм Ра. Ще стигнем до границите на нашите опити да се въздържаме от нарушение. Двама са с произход от шеста плътност, един от пета плътност, готов за жътва в шеста, но избрал да се завърне като скитник, поради любящата връзка между учител и ученик. Така вие тримата образувате силно сплотена група.

Можете ли да обясните тона в дясното и лявото ухо и това, което наричам контакт с докосване, което непрекъснато получавам?

Аз съм Ра. Това беше разгледано по-рано. 1 Моля, попитайте за конкретни допълнителни подробности.

Получавам нещо, което смятам за гъделичкане в дясното и лявото ухо по различно време. Различно ли е това по отношение на значението на тона, който получавам в дясното и лявото си ухо?

Аз съм Ра. Не.

Защо лявото ухо е контактът служба-на-себе си, а дясното служба-на-другите?

Аз съм Ра. Природата на вашия физически носител е такава, че има магнитно поле, положително и отрицателно, в сложни структури около корпуса на вашия носител. Лявата част от областта на главата на повечето същности е с отрицателна полярност, на нивото на време/пространствения континуум.

Можете ли да ми кажете каква е целта или философията на позитивните и негативните комплекси от социалната памет, на четвъртата, петата и шестата плътност?

Аз съм Ра. Основната цел на комплекса от социална памет е еволюцията. Отвъд определен момент, еволюцията на духа зависи в голяма степен от разбирането за себе си и другия-аз като Творец. Това представлява основата на социалните комплекси. Когато достигнат зрялост, те се превръщат в комплекси от социална памет. Четвъртата плътност и шестата плътност намират това за доста необходимо. Петата позитивна използва социалната памет за постигане на мъдрост, макар че това се прави индивидуално. В пета негативна много неща се правят без помощ от други.

Това е последното запитване, тъй като този инструмент трябва да бъде защитен от изтощение. Има ли кратки запитвания преди да приключим?

Просто трябва да знам дали можем да направим нещо, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред, братя мои.

Какво казахте? Не можах да ви чуя. 2

Аз съм Ра. Всичко е наред, братя мои. Оставям ви сега, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Обхванато преди в #44.3–6

  2. Последната част от тази сесия беше прекъсната от доставчик на вода, който почука на вратата и наду клаксона си. Джим пише: “ Имахме табела на входната врата с молба да не ни безпокоят, но момчетата, които доставяха питейна вода, за да напълнят цистерната ни, пренебрегнаха табелата и направиха всичко възможно да изпълнят доставката си. От тази сесия нататък паркирахме една от колите си в долната част на алеята, така че нито едно превозно средство да не може да премине.“

    Постоянните прекъсвания не са включени в този препис.