Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Бихме ли могли първо да получим индикация за състоянието на инструмента?

Аз съм Ра. Понастоящем сканирането на инструмента разкрива изключително ниска физическа стойност и е обект на атака. Това ще продължи за няколко от вашите седмици. Въпреки това, жизнената енергия на този инструмент постепенно възстановява предишното си ниво.

В такъв случай ще е по-добре да ви зададем само един въпрос, освен ако не смятате, че е добре да задаваме повече въпроси. Но единственият въпрос, който ни тревожи и до който стигнах по време на медитация, може би е неподходящ, но смятам за свой дълг да го задам, защото е от основно значение за душевното състояние на инструмента и за нашето.

Това е свързано с двете котки, които се канехме да вземем за някои работи днес, за почистване на зъбите и малкия израстък да бъде отстранен от крака на Гандалф. Останах с впечатлението, че може да има посегателство там от групата на Орион и бях предимно загрижен за всичко, което бихме могли да направим за защита на тези две котки. Може и да съм извън контекста, като питам това, но смятам, че е мой дълг да попитам. Бихте ли ми дали информация, цялата информация, която можете по този въпрос?

Аз съм Ра. Същността, ум/тяло/дух комплекс, Гандалф, бидейки готов за жътва в трета плътност, е отворена за същия тип психическа атака, към която вие самите сте уязвими. Следователно, чрез механизма на образите и сънищата е потенциално възможно негативни концепции да бъдат предложени на този ум/тяло/дух комплекс, като по този начин има възможни вредни резултати. Същността Феърчайлд, макар и годна за жътва чрез инвестиране 1, не е уязвима за атаки в толкова големи размери, поради липсата на активност на комплекса на съзнанието в изкривяването на съзнателната отдаденост.

За защита на тези същности можем да посочим две възможности. Първо, медитацията, поставяйки бронята на светлината. Второ, повторението на кратки ритуални изречения, известни на този инструмент от църквата, което изкривява духовното единство на този инструмент. Познанието на този инструмент ще бъде достатъчно. Това ще помогне поради предупреждаването на много невъплътени същества, които също са запознати с тези ритуални изречения. Медитацията е подходяща по време на дейността по отношение на тези същности. Ритуалът може да се повтаря с ефикасност от този момент, до безопасното завръщане, на удобни интервали.

Не съм запознат с ритуалните изречения. Ако инструментът е запознат, не е нужно да отговаряте на този въпрос, но кои изречения имате предвид?

[Тишина. Няма отговор от Ра.]

Предполагам, че инструментът е запознат?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете нещо за малкия израстък на крака на Гандалф, какво го е причинило и дали представлява опасност за него?

Аз съм Ра. Причината за такива израстъци бе обсъдена по-рано. Опасността за комплекса на физическото тяло е малка, предвид липсата на повтарящ се стимул за гняв.

В този момент бих попитал дали трябва да прекратим сесията поради ниската жизненост на инструмента или това е без значение, поради отдадеността на тази сесия вече.

Аз съм Ра. Последното е правилно. Можете да продължите. Ще наблюдаваме жизнената енергия на този инструмент.

Просто се чудех, ако една същност се поляризира към пътя на служба на себе си, гневът ще има ли същия физически ефект, както при същност, поляризирана към пътя на служба на другите? Би ли причинил и рак, или това е просто каталитичен ефект, действащ в позитивно поляризираната същност?

Аз съм Ра. Каталитичните механизми зависят не от избраната полярност на ум/тяло/дух комплекса, а от употребата или целта, за която се използва този катализатор. Така същността, която използва преживяването на гняв, за да се поляризира съзнателно, позитивно или негативно, не преживява телесния катализатор, а по-скоро използва катализатора в умствена конфигурация.

Не съм сигурен, че разбирам това. Нека да дадем няколко примера. Ако същност, поляризираща се към негативния път, се разгневи … да вземем условието, при което тя развива рак. Какъв е принципът на това за нея?

Аз съм Ра. Ние виждаме смисъла на вашето запитване и ще отговорим в противоречие с конкретното запитване, ако това срещне вашето одобрение.

Разбира се.

Същността, поляризираща се позитивно, възприема гнева. Тази същност, ако използва този катализатор мислено, благославя и обича този гняв в себе си. След това тя усилва този гняв съзнателно само в ума си, докато не осъзнае безумието на тази червено-лъчева енергия, но не като безумие само по себе си, а като енергия, подложена на духовна ентропия поради случайността на използваната енергия.

Позитивната ориентация осигурява волята и вярата за продължаване на това интензивно психическо преживяване, което позволява на гнева да бъде разбран, приет и интегриран в ум/тяло/дух комплекса. По този начин другият-аз, който е обект на гнева, се превръща в обект на приемане, разбиране и приспособяване, като всичко това се реинтегрира с помощта на голямата енергия, която гневът е започнал.

Негативно ориентираният ум/тяло/дух комплекс ще използва този гняв по подобен съзнателен начин, отказвайки да приеме неориентираната или случайна енергия на гнева и вместо това, чрез воля и вяра, ще насочи тази енергия към практическо средство за освобождаване на негативния аспект на тази емоция, за да получи контрол над другия аз или да контролира по друг начин ситуацията, която предизвиква гнева.

Контролът е ключът към негативно поляризираното използване на катализатора. Приемането е ключът към положително поляризираното използване на катализатора. Между тези полярности се намира потенциалът тази случайна и неориентирана енергия да създаде телесен комплекс, аналог на това, което наричате раков растеж на тъканта.

Тогава, както аз го разбирам, казвате, че ако позитивно поляризиращата се същност не успее да приеме другия-аз или ако негативно поляризиращата се същност не успее да контролира другия-аз, всяко едно от тези състояния може да причини рак. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Първото приемане или контрол, в зависимост от полярността, е на себе си. Гневът е едно от многото неща, които трябва да се приемат и обичат като част от себе си или да се контролират като част от себе си, ако същността трябва да върши работа.

Тогава искате да кажете, че ако една негативно поляризирана или поляризираща същност не е в състояние да контролира собствения си гняв или не е в състояние да се контролира в гнева си, това може да причини рак? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно. Негативната поляризация съдържа огромна потребност от контрол и репресия.

Репресия на какво?

Аз съм Ра. Всяко изкривяване на умствения комплекс, което може да се нарече емоционално и което само по себе си е дезорганизирано, за да бъде полезно за негативно ориентираната същност, трябва да бъде потиснато и след това изведено на повърхността в организирана употреба. Така например можете да откриете негативно поляризирани същности, които контролират и потискат такива основни потребности на телесния комплекс като сексуалното желание, за да може при практикуването му, волята да се използва за налагане над другия-аз с по-голяма ефективност, когато сексуалното поведение е позволено.

Тогава позитивно ориентираната същност, вместо да се опитва да потисне емоцията, ще балансира емоцията, както беше посочено в предишен контакт. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно и илюстрира пътя на единството.

Тогава ракът е тренировъчен катализатор, работещ и за двете полярности по приблизително един и същ начин, но опитващ се, да кажем, да създаде поляризация и в двете посоки, позитивна и негативна, в зависимост от ориентацията на същността, която изпитва катализатора. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно, тъй като катализаторът е несъзнателен и не работи с интелигентност, а по-скоро е част от, така да се каже, механизма на учене/преподаване, създаден от под/Логоса, преди началото на вашето пространство/време.

Как ракът извършва това учене/преподаване, когато същността няма съзнателна представа какво се случва с нея, когато развива рак?

Аз съм Ра. В много случаи катализаторът не е използван.

Какъв е планът за използване на катализатора на рака?

Аз съм Ра. Катализаторът, и всички катализатори, са създадени, за да предлагат опит. Този опит във вашата плътност може да бъде обичан и приет или да бъде контролиран. Това са двата пътя. Когато не се избере нито един от двата пътя, катализаторът се проваля в замисъла си и същността продължава, докато не я удари катализатор, който да я накара да се ориентира към приемане и любов или към разделяне и контрол. Няма недостиг на пространство/време, в което този катализатор може да действа.

Предполагам, че планът на под-Логоса или на Логоса е за позитивно и негативно поляризирани комплекси на социалната памет в четвърта плътност и нагоре. Можете ли да ми кажете каква е целта на плана за тези два вида комплекси от социална памет по отношение, да кажем, на закона на Кулон или на отрицателната и положителната електрическа полярност, или по какъвто и да е начин?

Аз съм Ра. Този инструмент се изморява. Ще разговаряме с вас отново. Можем да посочим възможността, без това да навреди допълнително на този инструмент, за приблизително два сеанса на вашия седмичен период, докато преминат тези седмици на потенциал за атака и наличие на много ниска физическа енергия. Позволете ни да кажем, че е хубаво да сме в тази група. Оценяваме вашата вярност. Има ли кратки запитвания преди края на това работно време?

Само дали можем да направим нещо, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всеки поддържа инструмента добре, а инструментът остава стабилен в своето предназначение. Вие сте съвестни. Всичко е наред. Предупреждаваме ви да внимавате за всякаква небрежност по отношение на разположението и ориентацията на принадлежностите.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. И така, вървете напред, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Думата е използвана в смисъл на продължителен контакт със същности от трета плътност. Бел. прев.