Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Можете ли първо да ни дадете сведения за състоянието на инструмента?

Аз съм Ра. То е както беше посочено по-рано.

OK. Въпросът, който се опитах да задам в края на последната сесия, беше:

Каква стойност за еволюцията или опита на Твореца, който опознава Себе Си, имат позитивните и негативните комплекси от социална памет, които се формират, започвайки от четвърта плътност, и защо това е било планирано от Логоса?

Аз съм Ра. В запитването ви има вътрешни неточности. Въпреки това можем да отговорим на основната му точка.

Неправилността се крие в схващането, че комплексите на социалната памет са планирани от Логоса или под-Логоса. Това не е вярно, тъй като единството на Твореца съществува и в най-малката част от всеки материал, създаден от Любовта, а още по-малко в самоосъзнато същество. 1

Въпреки това, изкривяването на Свободната Воля води до появата на комплекса от социална памет като възможност, на определен етап от еволюцията на съзнанието. Целта или съображението, което кара същностите да образуват такива комплекси, на тези комплекси от социална памет, е много просто продължение на основното изкривяване към опознаването на Себе си от Твореца, тъй като когато група от ум/тяло/духове са способни да образуват комплекс от социална памет, целият опит на всяка същност е достъпен за целия комплекс. По този начин Творецът знае повече за Своето творение във всяка същност, участваща в тази общност от същности.

Избрахме стойностите на … или ни бяха дадени стойностите на по-добро от 50 % служене на другите за четвърта позитивна плътност и по-добро от 95 % служене на себе си за четвърта негативна плътност, на комплексите от социална памет. Отговарят ли тези две стойности на една и съща норма на вибрация, ако мога така да кажа?

Аз съм Ра. Забелязвам, че ви е трудно да изразите запитването си. Ще отговорим в опит да изясним запитването ви.

Темповете на вибрациите не трябва да се разбират като еднакви при позитивна и негативна ориентация. Те трябва да се разбират като притежаващи способността да приемат и да работят с интелигентната безкрайност до определена степен или интензивност. Поради факта, че основният цвят, така да кажем, или синята енергия, липсва в негативно ориентираната система на властта, зелените/сините вибрационни енергии не се виждат във вибрационните програми или модели на негативните четвърта и пета степен на вибрация.

От друга страна, позитивната, така да кажем, има пълния спектър на истински-цвят време/пространствени вибрационни модели и по този начин съдържа различен вибрационен модел или програма. Всеки от тях е способен да върши работа от четвърта плътност. Това е критерият за жътва.

Казахте ли, че синьото липсва в негативната четвърта плътност?

Аз съм Ра. Нека да изясним допълнително. Както казахме по-рано, всички същества имат потенциал за всички възможни нива на вибрация. По този начин потенциалът за активиране на зеления и синия енергиен център, разбира се, е точно там, където трябва да бъде, в творението на Любовта. Въпреки това, негативно поляризираната същност ще е постигнала жътва поради изключително ефективна употреба на червено и жълто/оранжево, движейки се директно към портала индиго, носейки през този интелигентен енергиен канал входящите потоци на интелигентната безкрайност.

След това при преминаване от четвърта плътност към пета има ли нещо подобно на процентите, които сте дали за преминаване от трета плътност към четвърта, за поляризация?

Аз съм Ра. Има във вашите начини на мислене отговори, които можем да направим, които ние ще направим. Важният момент обаче е, че преходите от плътност към плътност се случват. Позитивната/негативната полярност е нещо, което на шестото ниво просто ще се превърне в история. Ето защо, ние говорим в илюзорен времеви континуум, когато обсъждаме статистиката за позитивна и негативна жътва в петата.

Голям процент от негативните същности от четвърта плътност продължават по негативния път от четвърта към пета плътност, тъй като без мъдрост състраданието и желанието да се помогне на друг-аз не са изключително добре информирани. Така, въпреки че човек губи приблизително два процента при преминаването от негативна към позитивна по време на преживяването в четвърта плътност, намираме, че приблизително осем процента от преминаванията в пета плътност са негативни.

Ами, това, което всъщност исках да попитам, беше, ако се изискват 50 % за преминаването от трета в четвърта в позитивен смисъл, 95 % за преминаването в четвърта в негативен смисъл, дали това трябва приближава още повече 100 % и в двата случая, за преминаването от четвърта в пета? Трябва ли една същност да бъде 99% поляризирана за негативна и може би 80% поляризирана за позитивна жътва от четвърта към пета?

Аз съм Ра. Сега разбираме запитването.

Представянето на това с вашите термини е подвеждащо, тъй като в четвърта плътност има, така да кажем, визуални помощни средства или помощни средства за обучение, които автоматично подпомагат същността в поляризацията, като същевременно намаляват изключително много бързия ефект на катализатора. Затова плътността над вашата трябва да обхваща повече пространство/време.

Процентът на служба на другите от позитивно ориентираните същности хармонично ще се доближи до 98% в намеренията. Квалификацията за пета плътност обаче е свързана с разбиране. Това се превръща в основна квалификация за преминаване от четвърта в пета плътност. За да постигне тази жътва, същността трябва да е в състояние да разбере действията, движенията и танца. Няма описателен процент, който да измерва това разбиране. Мярката е ефективността на възприятието. Тя може да се измерва със светлина. Способността да обичаме, приемаме и използваме определена интензивност на светлината, създава изискване за позитивна и негативна жътва, от четвърта към пета.

Можете ли да определите какво имате предвид под “ кристализирана същност“?

Аз съм Ра. Използвахме този конкретен термин, защото той има доста точно значение във вашия език. Когато се формира кристална структура от вашия физически материал, елементите, присъстващи във всяка молекула, са свързани по регулярен начин с елементите във всяка друга молекула. Така структурата е регулярна и когато е напълно и перфектно кристализирана, притежава определени свойства. Тя не се разцепва и не се чупи; много е здрава, без усилие; и е лъчиста, преобразувайки светлината в красиво пречупване, което доставя удоволствие за окото на мнозина.

В нашата езотерична литература са изброени множество тела. Тук имам списък на физическото тяло, етерното, емоционалното, астралното и менталното. Можете ли да ми кажете дали този списък е правилният брой и можете ли да ми разкажете за употребите, целите, ефектите и т.н. на всяко от тези или други тела, които може да са в нашия комплекс ум/тяло/дух?

Аз съм Ра. Да се отговори напълно на въпроса ви би било работа на много сесии като тази, тъй като взаимовръзките между различните тела и ефектите на всяко тяло в различни ситуации е огромно обучение. Въпреки това ще започнем, като върнем мислите ви към спектъра на истинските цветове и използването на това разбиране за възприемане на различните плътности на вашата октава.

Числото седем се повтаря от макрокосмоса до микрокосмоса, в структурата и преживяването. Ето защо може само да се очаква, че ще има седем основни тела, които може би ще бъде най-ясно да посочим като червено-лъчево тяло и т.н. Наясно сме обаче, че желаете да свържете тези споменати тела с цветните лъчи. Това би било объркващо, тъй като различните учители са предлагали своето разбиране за преподаване/обучение с различни термини. Така някой може да назове финото тяло по един начин, а друг да му намери друго име.

Червено-лъчевото тяло е вашето химическо тяло. Това обаче не е тялото, което имате като облекло във физическия свят. Това е неконструираният материал на тялото, елементалното тяло без форма. Това основно неоформено материално тяло е важно да бъде разбрано, тъй като има лечения, които могат да бъдат извършени чрез простото разбиране на елементите, присъстващи във физическото тяло.

Оранжево-лъчевото тяло е комплексът на физическото тяло. Този телесен комплекс все още не е тялото, което обитавате, а по-скоро тялото, формирано без самосъзнание, тялото в утробата преди дух/ум комплексът да навлезе. Това тяло може да живее без наличието на комплексите на ума и духа. Рядко обаче го прави.

Жълто-лъчевото тяло е вашият физически носител, който познавате в момента и в който преживявате катализатори. Това тяло има характеристиките на ум/тяло/дух и е равно на физическата илюзия, както сте я нарекли.

Зелено-лъчевото тяло е онова тяло, което може да се види по време на сеанс, когато се осигури това, което наричате ектоплазма. Това е по-леко тяло, наситено по-плътно с живот. Можете да го наречете астрално тяло, следвайки някои други учения. Други наричат същото това тяло етерно тяло. Това обаче не е правилно в смисъл, че етерното тяло е онова тяло на портала, в което интелигентната енергия може да оформя ум/тяло/дух комплекса.

Светлинното тяло или синьо-лъчевото тяло може да се нарече деваканично тяло. Има много други имена за това тяло, особено в така наречените Индийски Сутри или писания, тъй като сред тези народи има такива, които са изследвали тези региони и разбират различните видове деваканични тела. Във всяка плътност има много, много видове тела, много подобни на вашето.

Индиго-лъчевото тяло, което сме избрали да наричаме етерно тяло, е както вече казахме, тялото на портала. В това тяло формата е субстанция и вие можете да виждате това тяло само като светлина, тъй като то може да се формира, както пожелае.

Виолетово-лъчевото тяло може да бъде разбирано като това, което бихте могли да наречете тяло на Буда, или онова тяло, което е завършено.

Всяко от тези тела оказва влияние върху вашия ум/тяло/дух комплекс, в жизненото ви битие. Взаимовръзките, както вече казахме, са многобройни и сложни.

Вероятно едно предложение, което може да бъде посочено, е следното: Индиго-лъчевото тяло може да се използва от лечителя, след като той стане способен да постави съзнанието си в това етерно състояние. Виолетово-лъчевото или Будическото тяло е също толкова ефикасно за лечителя, тъй като в него се крие усещане за цялост, което е изключително близко до единството с всичко съществуващо. Тези тела са част от всяка същност и правилното им използване и разбиране, макар и далеч напреднало от гледна точка на жътвата от трета плътност, въпреки това е полезно за адепта.

Кои тела имаме непосредствено след физическата смърт от това жълто-лъчево тяло, което аз обитавам сега?

Аз съм Ра. Имате всички тела в потенция.

Тогава жълто-лъчевото тяло в потенция се използва, за да създаде химическата структура, която сега имам като физическо тяло. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно само в това, че в настоящото ви въплъщение жълто-лъчевото тяло не е в потенциация, а в активация, тъй като това е тялото, което се проявява.

Тогава, след смъртта от това въплъщение, ние все още имаме жълто-лъчевото тяло в потенциация, но то тогава е, може би, да кажем в общия случай на нашето планетарно население, след смъртта нормално ще имат ли те тогава проявено зелено-лъчево тяло?

Аз съм Ра. Не незабавно. Първото тяло, което се активира след смъртта, е “създателят на формата” или индиго-лъчевото тяло. Това тяло остава - вие сте го нарекли “ка” - докато не бъдат проникнати духовните светове и докато не бъде постигнато разбиране от съвкупността ум/тяло/дух. След като това бъде постигнато, ако подходящото тяло, което трябва да бъде активирано, е зелено-лъчевото, то това ще се случи.

Позволете ми да направя едно изявление и да видя дали съм прав. Следователно след смъртта, ако същността не е осъзната, тя може да се превърне в т.нар. привързан към земята дух, докато успее да постигне необходимото осъзнаване за активиране на едно от телата. И тогава би било възможно да се активира всяко от телата - дали това би могло да стане по целия път от червено до виолетово?

Аз съм Ра. При наличието на подходящ стимул, това е правилно.

Какъв стимул би създал това, което наричаме прикован към земята дух или бродещ призрак?

Аз съм Ра. Стимулът за това е способността на волята. Ако волята на жълто-лъчевия ум/тяло/дух [комплекс] е по-силна от прогресивния тласък на физическата смърт към осъзнаване на онова, което идва, т.е. ако волята е достатъчно концентрирана върху предишното преживяване, жълто-лъчевата обвивка на същността, макар и вече да не е активирана, не може да бъде напълно деактивирана и докато волята не бъде освободена, ум/тяло/дух комплексът е впримчен. Това често се случва, както виждаме, че знаете, в случай на внезапна смърт, както и в случай на изключителна загриженост за дадена вещ или друг-аз.

А тогава, дали оранжево-лъчевото активиране след смъртта се случва много често на тази планета?

Аз съм Ра. Доста рядко, поради факта, че тази конкретна проява е без воля. Понякога друг-аз така ще поиска формата на преминаващия през физическата смърт, че ще остане някакво подобие на съществото. Това е оранжевият лъч. Това се случва рядко, тъй като обикновено, ако една същност желае друга дотолкова, че да я призове, тя ще има съответното желание да бъде призована. Така проявлението ще бъде обвивката на жълтия лъч.

Какво активира най-големият процент от земното население, когато напуска физическия свят?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази работна сесия.

Нормалната процедура при хармонично преминаване от жълто-лъчева телесна проява е умственият и духовният комплекс да почиват в етерното или индиговото тяло, докато същността не започне подготовката си за преживяване на въплътено място, което има проявление, формирано от етерната енергия, оформяща го за активиране и проявление. Това индигово тяло, бидейки интелигентна енергия, е в състояние да предложи на наскоро починалата душа, както бихте я нарекли, перспектива и място, откъдето да погледне към наскоро проявения опит.

Има ли кратко запитване, на което да отговорим сега?

Ще попитам само дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Приспособленията се измерват добросъвестно с око и дух. Вие сте добросъвестни. Всичко е наред. Наблюдавайте този инструмент, за да осигурите непрекъснато нарастване на жизнените енергии. Ще трябва да работи върху собствените си физически енергии, тъй като тази слабост беше предизвикана от свободната воля на аз-а.

Аз съм Ра. Сега ви оставяме в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте напред, радвайки се на силата и на мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. В този контекст идиомът още по-малко означава “най-вече”. Макар че фразата обикновено се използва в негативен контекст, изглежда, че Ра казва, че ако целият Създател съществува дори в микроскопично парченце прах, то той съществува още повече в едно самоосъзнато същество.