Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Бихте ли ми казали какво е състоянието на инструмента и дали се подобрява с времето?

Аз съм Ра. Жизнените енергии на този инструмент се подобряват с времето, както го измервате. Физическите енергии на този инструмент са по-малко от предишното ви запитване.

Имам въпрос от инструмента, който ще прочета: “ Няколко пъти подсказахте, че сексуалните енергийни трансфери подпомагат жизнената енергия на инструмента и този контакт. Изглежда, че това не е вярно за всички хора; че сексуалните вериги 1 и духовните вериги не са еднакви. Този инструмент аномалия ли е, или положителният ефект на сексуалната активност върху духовната енергия е нормален за всички същества от третата плътност?“

Аз съм Ра. Този инструмент, въпреки че не е аномален, е малко по-малко изкривен по отношение на разделението на ума, тялото и духа, отколкото много от вашите същности от трета плътност. Енергиите на сексуалния трансфер, ако преминат през неразвития духовен, електрически или магнитен комплекс, който вие наричате електрическа верига, на практика ще разрушат тази конкретна верига. Обратното, пълните духовни енергии, протичащи през веригите на телесния комплекс, също ще повлияят неблагоприятно на неразвитите вериги на телесния комплекс.

Има и такива, като този инструмент, които в конкретното въплъщение не са избрали в нито един момент да изразяват сексуална енергия чрез телесните вериги. Така от самото начало на преживяванията на такава същност, тялото и духът се изразяват заедно, във всяко сексуално действие. Затова трансферът на сексуална енергия за този инструмент означава трансфер както на духовна, така и на физическа енергия. Магнитното поле на този инструмент, ако бъде изследвано от чувствителен човек, ще покаже тези необичайни конфигурации.

Това не е характерно само за една същност, а е характерно за достатъчен брой същности, които, след като са изгубили желанието за с оранжево- и зелено-лъчеви 2 сексуални преживявания, са подсилили комбинираните вериги на духа, ума и тялото, за да изразят пълнотата на битието във всяко действие. По тази причина социалните контакти и общуването са много полезни за този инструмент, тъй като той е чувствителен към по-фините енергийни трансфери.

Благодаря ви. Ако вие, Ра, като индивидуализирана същност се въплътите на Земята сега с пълно съзнание и памет за това, което знаете сега, каква би била вашата цел в този момент на Земята, що се отнася до дейностите?

Аз съм Ра. Запитването предполага, че каквото е било научено, се е оказало непрактично. Все пак, ако отново бяхме достатъчно наивни да мислим, че физическото ни присъствие е по-ефективно от любовта/светлината, която изпращаме на вашите народи, и от съкровището на този контакт, щяхме да постъпим така, както постъпихме. Ние бихме били и бихме предложили себе си като учители/ученици.

Знаейки това, което знаете сега за състоянието на нашата планета, за методите на общуване и т.н., ако вие самият, като индивид, сте преминали през процеса на въплъщение тук като скитник и сега имате спомен за достатъчен начин да постигнете целта, която току-що посочихте, какви механизми бихте потърсили за процеса на преподаване/учене в сегашното състояние на общуване?

Аз съм Ра. Братко мой, забелязваме, че сте направил някои неизказани връзки. Ние отчитаме това и поради тази причина не можем да нарушим объркването ви.

Опасявах се от това.

На вчерашната ми лекция присъстваха само няколко души. Ако това се беше случило по време на масово забелязване на НЛО, както ги наричаме, щяха да присъстват много повече хора. Но тъй като същностите от Орион предизвикват предимно масовите забелязвания, каква е наградата на Орион, така да кажа, за видимостта, тъй като те всъщност създават по-големи шансове и възможности за разпространение на информация като моята в момента?

Аз съм Ра. Това предположение е неправилно. Масовите забелязвания предизвикват много страхове сред вашите народи, много разговори, разбирания по отношение на заговори, прикривания, осакатявания, убийства и други негативни впечатления. Дори и онези уж положителни доклади, които привличат общественото внимание, говорят за обреченост. Можете да разбирате себе си като човек, който ще бъде в малцинство поради разбиранията, които искате да споделите, ако можем да използваме това неправилно название.

Усещаме, че има още един пункт, който можем да поставим сега. Аудиторията, привлечена от публичност от типа на Орион, не е основана на старшинството на вибрациите до голяма степен. Аудиторията, която получава преподаване/обучение без стимулиране от публичност, ще бъде по-силно ориентирана към просветление. Затова забравете за броенето.

Благодаря ви. Това много добре изясни въпроса. Много важен момент.

Можете ли да ми кажете как позитивните и негативните поляризации в четвърта и пета плътност се използват, за да предизвикат работа в съзнанието?

Аз съм Ра. В четвърта и пета плътност работата в съзнанието е много малко в сравнение с работата, извършена в трета плътност. Работата, която се извършва в позитивна четвърта, е тази, при която позитивният комплекс на социалната памет, след като на бавни етапи се е интегрирал хармонично, се отправя в помощ на онези с по-малко позитивна ориентация, които търсят неговата помощ. Така тяхната служба е тяхната работа.

И чрез тази динамика между обществения Аз и другия-аз, който е обект на любовта, се постига все по-голяма интензивност на разбирането или състраданието. Тази интензивност продължава, докато подходящата интензивност на светлината може да бъде приветствана. Това е жътва от четвърта плътност.

В рамките на позитивната четвърта плътност има незначителни количества катализатор на изкривявания на духовния и умствения комплекс. Това се случва в процеса на хармонизиране до степен на формиране на комплекса на социалната памет. Това води до някакъв малък катализатор и работа, но голямата работа на четвъртото измерение се състои в контакта между обществения аз и по-малко поляризирания друг-аз.

При негативната четвърта плътност много работа се извършва по време на борбата за позиция, която предшества периода на комплекса на социалната памет. Съществуват възможности за негативно поляризиране чрез контрол върху другите. По време на периода на комплекса на социалната памет на негативна четвърта плътност ситуацията е същата. Работата се извършва чрез достигане на обществото до по-малко поляризирания друг-аз, за да се подпомогне негативната поляризация.

В пета плътност, позитивна и негативна, концепцията за работа, извършена чрез потенциална разлика, не е особено полезна, тъй като същностите от пета плътност отново са по-скоро интензифициращи, отколкото потенцииращи.

В позитивната, комплексът от пета плътност използва учители/ученици от шеста плътност, за да изучават по-просветените разбирания за единството, като по този начин стават все по-мъдри. Позитивните комплекси от социалната памет от пета плътност, често избират да разделят службата си към другите по два начина: първо, излъчването на светлина към творението; второ, изпращането на групи, които да бъдат в помощ като инструменти на светлината, като например тези, които познавате чрез канализатори.

В негативната пета плътност, служенето на себе си е станало изключително интензивно и азът се е свил или уплътнил така, че диалозите с учителите/учениците се използват изключително за засилване на мъдростта. Има много, много малко скитници от негативна пета плътност, защото те се страхуват от забравата. Има много, много малко членове на Орион от пета плътност, тъй като те вече не възприемат никакви достойнства в другите-аз. 3

Благодаря ви. Бих искал да взема за пример същност, която при раждането си е относително високо в списъка на старшинството за позитивна поляризация и възможна жътва в края на този цикъл, и да проследя пълния цикъл на нейния опит, започващ преди въплъщението ѝ - кое тяло се активира, процесът на въплъщение, процесът на активиране на физическото тяло от третата плътност, когато тялото се движи през тази плътност и е подложено на въздействието на катализатора, а след това процесът на смъртта и активирането на различните тела - така че да направим пълен цикъл от точката преди въплъщението обратно през въплъщението и смъртта и обратно до тази позиция, може да се каже, в един цикъл на въплъщение в тази плътност. Можете ли да направите това за мен?

Аз съм Ра. Питането ви е изключително изкривено, тъй като предполага, че творенията са еднакви. Всеки комплекс ум/тяло/дух има свои собствени модели на активиране и свои собствени ритми на пробуждане. Важното за жътвата е хармоничното равновесие между различните енергийни центрове на ум/тяло/дух комплекса. Това следва да се отбележи като относително важно. Разбираме смисъла на вашето запитване и ще ви отговорим най-общо, като подчертаем маловажността на подобни произволни обобщения.

Преди да се въплъти, същността живее на подходящото, така да се каже, място във време/пространството. Типът на истинския цвят на това местоположение ще зависи от нуждите на същността. Тези същности, например, които, бидейки скитници, имат истински цвят зелено, синьо или индигово ядро на ум/тяло/дух комплекса, ще са почивали там.

Навлизането във въплъщение изисква инвестиране или активиране на индиго-лъча или етерното тяло, тъй като то е създателят на формата. Младият или малкият, физически ум/тяло/дух комплекс има седем енергийни центъра, които са потенциирани преди процеса на раждане. Съществуват и аналози във време/пространството на тези енергийни центрове, съответстващи на седемте енергийни центъра във всяка от седемте плътности с истински цветове. Така в микрокосмоса съществува целият опит, който е подготвен. Това е сякаш младенецът съдържа цялата вселена.

Моделите на активиране на същност с високо старшинство, несъмнено ще се придвижат с известна бързина до нивото на зеления лъч, който е трамплин към първичния син лъч. Винаги е трудно да се проникне в синята основна енергия, тъй като тя изисква нещо, което вашите хора имат в голям недостиг, а именно честност. Синият лъч е лъчът на свободното общуване със себе си и с другите.

След като приемем, че същност, способна или почти способна да бъде ожъната, ще работи от този зелено-лъчев трамплин, можем да предположим, че преживяванията през останалата част от въплъщението ще бъдат съсредоточени върху активирането на основния син лъч на свободно предаваната комуникация; на индиговия лъч, този на свободно споделяната интелигентна енергия; и ако е възможно, придвижвайки се през този портал, проникването в интелигентната безкрайност на виолетовия лъч. Това може да бъде видяно да се проявява чрез усещане за посветеност или свещен характер на ежедневните творения и дейности.

След смъртта на телесния комплекс, както вие наричате този преход, същността незабавно, след като осъзнае състоянието си, ще се върне в индиговото тяло-формообразувател и ще почива в него, докато не бъде извършено подходящо бъдещо настаняване.

Тук е налице аномалията на реколтата. При жътвата същността ще прехвърли индиговото си тяло във виолетово-лъчева проява, както е видимо в истинския жълт цвят. Това се прави с цел да се оцени възможността за жътва на същността. След като тази аномална дейност бъде внимателно завършена, същността ще се премести отново в индиговото си тяло и ще бъде поставена в правилния истински цвят в пространство/времето и време/пространството, при което ще бъдат завършени необходимите лечения и учене/преподавания и ще бъдат определени нуждите от по-нататъшно въплъщение.

Кой, така да кажем, надзирава определянето на по-нататъшните нужди от въплъщение и съставя списъка със старшинство, така да се каже, за въплъщение?

Аз съм Ра. Това е запитване с два отговора.

Първо, има такива, които са пряко подчинени на Пазителите, които са отговорни за моделите на въплъщение на онези, които се въплъщават автоматично - т.е. без съзнателно самоосъзнаване на процеса на духовна еволюция. Ако предпочитате, можете да наричате тези същества ангелски. Те са, така да кажем, местни или от вашата планетарна сфера.

Старшинството на вибрациите може да се оприличи на поставянето на различни видове течности в една и съща чаша. Някои ще се издигнат на върха, а други ще потънат на дъното. Ще последват слоеве и слоеве от същности. С наближаването на жътвата тези, които са изпълнени с най-много светлина и любов, естествено и без надзор ще се наредят, така да кажем, на опашката за преживяване на въплъщение.

Когато същността стане наясно с целия си ум/тяло/дух комплекс за механизма на духовната еволюция, тя сама ще организира и постави онези уроци и същности, които са необходими за максималното израстване и изразяване на полярността във въплътения опит, преди да настъпи процесът на забравяне. Единственият недостатък на тази пълна свободна воля на висшестоящите същности, които избират начина на преживяване на въплъщението е, че някои същности се опитват да научат толкова много по време на едно въплъщение, че интензивността на катализатора разстройва поляризираната същност и по този начин преживяването не е максимално полезно, както е предвидено.

Аналогия на това би била ученик, който постъпва в колеж и записва повече курсове, отколкото би могъл да усвои за това време. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Бихте ли ми казали как различните тела, от червено до виолетово, са свързани с енергийния център, центровете от червено до виолетово? Свързани ли са те по някакъв начин?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази сесия.

Както вече отбелязахме, всяка от плътностите с истински цветове има седемте енергийни центъра и всяка същност съдържа всичко това в потенция. Активирането на интелигентната безкрайност във виолетовите лъчи, докато сте в жълтия лъч, е паспорт за следващата октава на опита.

Има адепти, които са проникнали в много, много от енергийните центрове и в няколко от истинските цветове. Това трябва да се прави изключително внимателно, докато сте във физическото тяло, тъй като, както отбелязахме, когато говорихме за опасностите от свързването на червено-оранжево-жълти вериги с истински-цвят-синьо вериги, потенциалът за разстройване на ум/тяло/дух комплекса е голям. Въпреки това, същността, която прониква в интелигентната безкрайност, е в основата си способна да ходи из вселената без ограничения.

Има ли някакво кратко запитване, преди да напуснем този инструмент?

Само дали можем да направим нещо, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Както казахме, този инструмент е слаб физически и продължителната работа ще удължи тази слабост. Продължителният контакт също така спомага за непрекъснатото повишаване на жизнената енергия на инструмента, както и за интеграцията и жизнената енергия на групата като цяло. Изборът е ваш. Ние сме доволни. Всичко е наред. Вие сте добросъвестни. Продължавайте така.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Затова, приятели, вървете напред, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. На английски език е употребена думата circuitry за електрическа верига. Терминът верига е употребен в този смисъл, в цялата сесия. Бел. прев. 

  2. Ра каза “зелен лъч”, но вероятно имаше предвид “жълт лъч”. 

  3. Това е неясно и подлежи на тълкуване, но тази информация за броя на същностите от пета плътност, съставляващи групата Орион, може да противоречи на информацията, дадена в #7.15