Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Бихте ли ни дали първо информация за състоянието на инструмента, моля?

Аз съм Ра. То е както беше посочено по-рано.

Благодаря ви. Първо имам въпрос от Джим. Той казва:

“ През последните девет години имам преживявания, които наричам преживявания на фронталните лобове, в предсъзнателното състояние на сън, точно преди да се събудя сутрин. Те са комбинация от удоволствие и натиск, която започва от фронталните лобове и се разпространява на импулси през целия мозък и се усеща като оргазъм в мозъка ми. Имал съм над 200 такива преживявания и често те са придружени от видения и гласове, които рядко имат смисъл за мен. Какъв е източникът на тези преживявания във фронталните лобове?“

Аз съм Ра. Сканираме питащия и откриваме вече налична информация за физиологичното разположение на тази част от мозъка. Описаните и изпитани преживявания са онези дестилации, които могат да бъдат изпитани след съсредоточаване на усилията върху отварянето на портала или индиговия комплекс на ума, за да може да се получи преживяване от сакраменталния или виолетовия лъч. Тези преживявания са началото на онова, което - когато тялото, умът и духът се интегрират на нивото на портала или индиго - може да доведе не само до преживяване на радост, но и до съпътстващото я разбиране на интелигентната безкрайност. Така оргазмът на телесния комплекс и оргазмът на умствения комплекс, ставайки интегрирани, могат да създадат подходящ портал за интеграцията на духовния комплекс и използването му като совалка за тайнството на напълно преживяното присъствие на Единствения Безкраен Създател. Така че има много неща, които питащият може да очаква занапред.

[към Джим] Имаш ли някакво допълнение към този въпрос?

Не. Благодаря.

[към Ра] Чудех се — в предишната сесия бяхте споменали тоновете на лявото и дясното ухо - дали лявото и дясното мозъчно полукълбо са свързани по някакъв начин с полярностите на служенето на себе си и служенето на другите. Бихте ли могли да коментирате това?

Аз съм Ра. Можем да коментираме това.

Добре, моля… ще продължите ли и ще го коментирате ли?

Аз съм Ра. Лобовете на мозъка на вашия физически комплекс си приличат по използването на слаба електрическа енергия. Същността, управлявана от интуицията и импулса, е равна на същността, управлявана от рационалния анализ, когато се отчита полярността. И двата лоба могат да се използват за служене на себе си или за служене на другите.

Може да изглежда, че рационалният или аналитичният ум може да има повече възможности за успешно преследване на негативната ориентация поради факта, че в нашето разбиране, твърде много ред по своята същност е негативен. Същата тази способност за структуриране на абстрактни понятия и за анализиране на опитни данни обаче може да е ключът към бърза позитивна поляризация. Може да се каже, че тези, при които преобладават аналитичните способности, имат малко повече работа при поляризирането.

Функцията на интуицията е да информира интелигентността. Във вашата илюзия необузданият превес на интуицията ще има тенденция да държи същността далеч от по-големите поляризации поради странностите на интуитивното възприятие. Както виждате, тези два типа мозъчна структура трябва да бъдат балансирани, за да може нетната сума на емпиричния катализатор да бъде поляризация и просветление, тъй като без приемането от рационалния ум на стойността на интуитивната способност, творческите аспекти, които подпомагат просветлението, ще бъдат потиснати.

Има едно съответствие между дясно и ляво, както и между позитивно и негативно. Енергийната мрежа, която обгражда телата ви, съдържа доста сложни поляризации. Лявата част на главата и горната част на рамото обикновено е с негативна поляризация, докато дясната е с позитивна поляризация в магнитно отношение. Това е причината за значението на тона за вас.

Бихте ли разяснили положителната и отрицателната магнитна поляризация като цяло и как тя се прилага, да речем, за хората, планетите и т.н.? Мисля, че тук има връзка, но не съм сигурен.

Аз съм Ра. Вярно е, че има връзка между енергийното поле на същност от вашето естество и планетарните тела, тъй като цялата материя е изградена чрез динамичното напрежение на магнитното поле. Силовите линии и в двата случая приличат на преплитащите се спирали на сплетената коса. По този начин позитивното и негативното се преплитат и образуват геометрични връзки в енергийните полета както на хората, както бихте нарекли ум/тяло/дух комплекса, така и на планетите.

Отрицателният полюс е южният полюс или долният полюс. Северният или горният полюс е положителен. Пресичането на тези спираловидни енергии образува първични, вторични и третични енергийни центрове. Запознати сте с основните енергийни центрове на физическия, умствения и духовния комплекс на тялото. Вторични точки на пресичането на позитивната и негативната ориентация на центъра се въртят около няколко от вашите центрове. Може да се види, че центърът на жълтите лъчи има вторични енергийни центрове в лакътя, в коляното и във фините тела на малко разстояние от физическия носител в точки, описващи диаманти около областта на пъпа на същността, заобикаляща тялото.

Можете да разгледате всеки от енергийните центрове за такива вторични центрове. Някои от вашите хора работят с тези енергийни центрове и наричат това акупунктура. Все пак трябва да се отбележи, че най-често има аномалии в разположението на енергийните центрове, така че научната прецизност на тази практика е поставена под въпрос. Подобно на повечето научни опити за прецизност, тя не успява да вземе предвид уникалните качества на всяко създание.

Най-важната концепция, която трябва да се разбере за енергийното поле, е, че долният или отрицателният полюс ще привлича в себе си универсалната енергия от космоса. Оттам тя ще се движи нагоре, за да бъде посрещната и отреагирана от положителната спираловидна енергия, движеща се отвътре, надолу. Мярката за нивото на лъчевата активност на дадена същност е мястото, където външната енергия на южния полюс се среща с вътрешната спираловидна положителна енергия.

С нарастването на поляризацията на една същност този локус се придвижва нагоре. Този феномен е наречен от вашите хора кундалини. По-добре е обаче тя да се разглежда като място, където се срещат космическото и вътрешното, така да кажем, вибрационно разбиране. Опитът да се повиши мястото на тази среща, без да се осъзнават метафизичните принципи на магнетизма, от които тя зависи, означава да се предизвика голям дисбаланс.

Какъв би бил препоръчителният процес за правилно пробуждане на кундалини и каква би била неговата стойност?

Аз съм Ра. Метафората за навитата змия, която се издига нагоре, е много подходяща за разглеждане от вашите хора. Именно това се опитвате да направите, когато търсите. Както посочихме, съществуват големи заблуди относно тази метафора и естеството на преследването на нейната цел. 1 Трябва да обобщим и да ви помолим да осъзнаете факта, че това на практика прави много по-малко полезно това, което споделяме. Въпреки това, тъй като всяка същност е уникална, обобщенията са нашият жребий, когато общуваме с вас, за ваше евентуално наставление.

Имаме два вида енергия. Следователно, ние се опитваме като същности във всеки истински цвят на тази октава, да преместим мястото на срещата на вътрешната и външната природа все по-напред и по-нагоре по енергийните центрове. Двата метода, по които може да се подходи към това по разумен начин, са: първо, разполагане в себе си на онези преживявания, които се привличат към същността чрез южния полюс. Всяко преживяване трябва да бъде наблюдавано, преживяно, балансирано, прието и настанено в индивида. С израстването на същността в самоприемането и осъзнаването на катализатора, мястото на удобното установяване на тези преживявания ще се издигне до същността с нов истински цвят. Преживяването, каквото и да е то, ще бъде разгледано в червения лъч и ще бъде разгледано по отношение на съдържанието на оцеляването и т.н.

Всяко преживяване ще бъде последователно разбрано от растящия и търсещ ум/тяло/дух комплекс от гледна точка на оцеляването, след това от гледна точка на личната идентичност, след това от гледна точка на социалните отношения, след това от гледна точка на универсалната любов, след това от гледна точка на това как преживяването може да породи свободно общуване, след това от гледна точка на това как преживяването може да бъде свързано с универсалните енергии и накрая от гледна точка на светопричастната природа на всяко преживяване.

Междувременно Творецът се намира вътре. На северния полюс короната вече е на главата и същността потенциално е бог. Тази енергия е доведена до битието чрез смирено и доверчиво приемане на тази енергия чрез медитация и съзерцание на себе си, и на Създателя.

Там, където тези енергии се срещат, змията ще достигне своята висота. Когато тази разгърната енергия се доближи до универсалната любов и сияйното битие, същността се намира в състояние, при което годността за жътва става висока.

Ще препоръчате ли техника за медитация?

Аз съм Ра. Не.

По-добре ли е, или бих казал, дава ли това по-полезни резултати в медитацията, ако оставим ума, бих казал, колкото се може по-празен, за да се разтовари, така да се каже, или е по-добре да се съсредоточим в медитацията върху някакъв обект или нещо за концентрация?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за това работно време.

Всеки от двата вида медитация е полезен по определена причина. Пасивната медитация, включваща изчистване на ума - изпразване на мисловната бъркотия, характерна за дейността на умствения комплекс сред вашите народи — е ефикасна за онези, чиято цел е да постигнат вътрешна тишина като основа, от която да слушат Създателя. Това е полезен и резултатен инструмент, който е категорично най-полезният вид медитация, за разлика от съзерцанието или молитвата.

Видът медитация, който може да се нарече визуализация, има за цел не това, което се съдържа в самата медитация. Визуализацията е инструментът на адепта. Тези, които се учат да задържат визуални образи в съзнанието си, развиват вътрешна сила за концентрация, която може да преодолее скуката и дискомфорта. Когато тази способност изкристализира в даден адепт, той може да извършва поляризация на съзнанието без външни действия, което може да повлияе на планетарното съзнание. Това е причината за съществуването на така наречения бял магьосник. Само тези, които желаят да се занимават със съзнателно повишаване на планетарната вибрация, ще открият, че визуализацията е особено удовлетворяващ вид медитация.

Съзерцанието или разглеждането в медитативно състояние на вдъхновяващ образ или текст също е изключително полезно сред вашите хора, а способността на волята, наречена молитва, също е от потенциално полезно естество. Дали това наистина е полезна дейност, зависи изцяло от намеренията и целите на този, който се моли.

Може ли да попитаме дали има някакви кратки запитвания по това време?

Ще попитам само дали има нещо, което да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта, и дали двете сесии седмично все още са подходящи?

Аз съм Ра. Молим ви да бъдете внимателни при поставянето на опората за врата на тази същност, тъй като тя твърде често е небрежна. Вие сте съвестни и вашите подредби са добри. Графикът, ако можем да използваме този израз, на сесиите е по принцип правилен. Въпреки това трябва да ви похвалим, че наблюдавахте умората в кръга и се въздържахте от работа, докато всички не бяха в любов, хармония и жизнена енергия като едно същество. Това е и ще продължи да бъде много полезно.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Продължавайте затова, като се радвате на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Посочено в #12.31, #15.9, #15.12, #17.39, #18.6 a #19.20