Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Можете ли да ми дадете информация за състоянието на инструмента в момента?

Аз съм Ра. То е, както беше казано по-рано.

В последния сеанс вие заявихте, че преживяванията се привличат към същността чрез южния полюс. Бихте ли могли да разясните това и да ни дадете определение на това, което имате предвид?

Аз съм Ра. Необходимо е известно съображение, за да се постигне подходяща перспектива за разбиране на смисъла на горната информация. Южният, или отрицателният, полюс е този, който привлича. Той притегля към себе си онези неща, които са намагнетизирани към него. Така че при ум/тяло/дух комплекса притокът на опит е от южния полюс. Може да считате това за опростено изявление.

Единствената специфична част от тази коректност е, че червеният лъч или базовият енергиен център, който е най-ниският или коренният енергиен център на физическия носител, ще има първата възможност да реагира на всяко преживяване. Само по този начин можете да видите как физическото местоположение на южния полюс се отъждествява с коренния енергиен център. Във всеки аспект на ума и тялото коренът, или основата, ще получи възможност да функционира първи.

Какво друго е тази възможност, ако не оцеляването? Това е коренната възможност за реакция и може да бъде установено, че тя е характерна за основните функции на ума и тялото. Ще откриете, че този инстинкт е най-силният, а когато той е балансиран, за търсача се отварят много възможности. Тогава южният полюс престава да блокира експерименталните данни, а по-високите енергийни центрове на ума и тялото се възползват от възможността да използват притегления към тях опит.

Защо казвате, че преживяването се притегля или е привлечено от същността?

Аз съм Ра. Казваме това, заради разбирането ни, че това е естеството на феномена на катализатора на опита и навлизането му в съзнанието на ум/тяло/дух комплекса.

Бихте ли могли да дадете пример за това как една същност създава условия за привличане на конкретен катализатор на преживяването и как този катализатор бива тогава предоставен или научен.

Аз съм Ра. Такъв пример може да бъде даден.

Ще дадете ли тогава?

Аз съм Ра. Направихме пауза, за да сканираме съзнанието на този инструмент за разрешение да използваме неговия опитностен катализатор като пример. Можем да продължим.

Това е само един случай, който може да се екстраполира по отношение на други същности, които са осъзнали процеса на еволюция. Преди да се въплъти, тази същност е избрала средствата, чрез които има голяма вероятност да бъде получен катализатор. Това същество желаеше да изразява любов и светлина, без да очаква отплата. Този инструмент програмира също така да се стреми да извършва духовна работа и да се утешава с другарство при извършването на тази работа.

Преди въплъщението бяха сключени споразумения; първото - с така наречените родители, и братя и сестри на това същество. Това осигури опитностния катализатор за ситуацията на предлагане на сияйност, на съществуване без очакване на отплата. Втората програма включваше споразумения с няколко същности. Тези споразумения осигуриха и ще осигурят във вашия времево/пространствен и пространствено/времеви континуум възможности за опитностен катализатор на работата и другарството.

Съществуват събития, които бяха част от програмата на тази същност само в това, че бяха вихри на възможността/вероятността, свързани с вашата обществена култура. Тези събития включват естеството на живеене или стандарта на живот; вида на взаимоотношенията, които сте установили в правната ви рамка; и социалния климат по време на въплъщението. Въплъщението беше разбрано като нещо, което ще се случи по време на жътва.

Тези дадености, така да се каже, се отнасят за милиони от вашите хора: тези, които осъзнават еволюцията и желаят в крайна степен да достигнат сърцето на любовта и сиянието, което дава разбиране. Без значение какви са програмираните уроци, те са свързани с други аз, а не със събития. Те са свързани с даването, а не с получаването, тъй като уроците на любовта са от такова естество - както позитивни, така и негативни. Онези, които са годни за негативна жътва, по това време ще се стремят да споделят любовта си към себе си.

Има и такива, чиито уроци са по-скоро случайни, поради настоящата им неспособност да разберат естеството и механизма на еволюцията на ума, тялото и духа. За тях можем да кажем, че процесът се охранява от онези, които никога не прекратяват бдителното си очакване да бъдат в служба. Няма същност, която да не получи помощ - или чрез самоосъзнаване на единството на творението, или чрез пазители на аз-а, които предпазват по-малко усъвършенствания ум/тяло/дух от трайно отделяне от единството, докато траят уроците на вашата плътност.

Бихте ли дали пример за негативна поляризация, която споделя любовта към себе си? Струва ми се, че това би отслабило негативната поляризация. Бихте ли развили тази концепция?

Аз съм Ра. Не можем да използваме примери на познати същности, заради нарушенията, които това би причинило. Затова трябва да бъдем обобщаващи.

Негативно ориентираната същност ще бъде тази, която чувства, че е открила сила, която дава смисъл на съществуването ѝ, точно както се чувства позитивната поляризация. Тази негативна същност ще се стреми да предложи тези разбирания на другите-аз, най-често чрез формиране на елита, последователите, и преподаване на необходимостта и правилността на поробването на другите-аз за тяхно собствено добро. Тези други-аз са замислени като зависими от аз-а и се нуждаят от напътствията и мъдростта на аз-а.

Благодаря ви. Можете ли да разширите концепцията, която е следната: че е необходимо една същност по време на въплъщението във физическото, както го наричаме, да се поляризира или да взаимодейства правилно с други същности, и защо това не е възможно между въплъщенията, когато е наясно какво иска да направи, но защо трябва да влезе във въплъщение и да изгуби паметта, съзнателната памет за това, което иска да направи, и след това да действа по начина, по който се надява да действа? Бихте ли разяснили това, моля?

Аз съм Ра. Нека дадем пример с човека, който вижда всички ръце на покер. Тогава той знае играта. Да се залага е детска игра, защото няма риск. Другите ръце са известни. Възможностите са известни и ръката ще бъде изиграна правилно, но без интерес.

Във време-пространството и в плътността на истинския зелен цвят, ръцете на всички са открити за очите. Мислите, чувствата, тревогите - всичко това може да бъде видяно. Няма измама и няма желание за измама. По този начин много неща могат да бъдат постигнати в хармония, но умът/тялото/духът придобиват малка полярност от това взаимодействие.

Нека преразгледаме тази метафора и я умножим по най-дългата игра на покер, която можете да си представите: един живот. Картите са любов, неприязън, ограничение, нещастие, удоволствие и т.н. Те са раздавани и прераздавани, и прераздавани непрекъснато. По време на това въплъщение можете да започнете - подчертаваме, да започнете - да познавате собствените си карти. Може да започнете да откривате любовта в себе си. Може да започнете да балансирате вашето удоволствие, вашите ограничения и т.н. Единственият ви показател за картите на другите е да погледнете в очите.

Не можете да си спомните своята ръка, техните ръце, а може би дори и правилата на тази игра. Тази игра може да бъде спечелена само от онези, които изгубят картите си в разтапящото влияние на любовта; може да бъде спечелена само от онези, които поставят удоволствията си, ограниченията си, всичко на масата с лицето нагоре и кажат вътрешно: “Всички, всички играчи, всеки друг-аз, каквато и да е ръката ви, аз ви обичам.”

Това е играта: да опознаем, да приемем, да простим, да балансираме и да отворим себе си в любов. Това не може да стане без забравата, защото това не би имало никаква тежест в живота на ум/тяло/дух съвкупността.

Благодаря ви. Как способността за задържане на визуални образи в съзнанието позволява на адепта да извършва поляризация в съзнанието, без външно действие?

Аз съм Ра. Това не е просто запитване, защото адептът е такъв, който ще отиде отвъд зеления лъч, който сигнализира за навлизане в годност за жътва. Адептът няма просто да използва интелигентната енергия като средство за подготовка за жътва, а ще използва както интелигентната енергия, така и интелигентната безкрайност с цел преобразуване на планетарната годност за жътва и планетарното съзнание.

Средствата за тази работа се крият вътре в нас. Ключът е, първо, в мълчанието и, второ, в мисловната единност. Затова визуализация, която може да се задържи стабилно пред вътрешното око в продължение на няколко от вашите минути, както измервате времето, ще сигнализира за засилване на мисловната единност на адепта. Тогава тази единност на мисълта може да се използва от позитивния адепт за работа в групови ритуални визуализации за повишаване на положителната енергия, а от негативния адепт - за повишаване на личната сила.

Можете ли да ми кажете как адептът, след като е в състояние да задържи образа в продължение на няколко минути, какво прави след това, за да повлияе на планетарното съзнание или да увеличи позитивната полярност? Все още не разбирам напълно това.

Аз съм Ра. Когато позитивният адепт се докосне до интелигентната безкрайност в себе си, това е най-мощната връзка, тъй като тя е връзката на цялостния ум/тяло/дух комплекс-микрокосмос с макрокосмоса. Тази връзка дава възможност на, така да се каже, истинския цвят на зелените лъчи във време/пространството да се прояви във вашето време/пространство. 1 В зеления лъч мислите са същества. Във вашата илюзия това обикновено не е така.

Тогава адептите се превръщат в живи канали за любов и светлина и могат да насочват това сияние директно към планетарната мрежа от енергийни връзки. Ритуалът винаги завършва със заземяване на тази енергия с възхвала и благодарност и с освобождаването ѝ в планетарната цялост.

Познавам хора, които наскоро са се обучавали в медитация и които след много кратък период на интензивна медитация, около няколко дни, са в състояние да предизвикат ефекта на действие от разстояние върху метал, като го огъват. Доколкото разбирам, те носят на главите си тел с форма на пирамида, докато правят това. Преди няколко години ме поканиха на една от сесиите по медитация, но не успях да отида. Бихте ли коментирали този процес и дали с него се постига нещо стойностно или не?

Аз съм Ра. Не. Моля, задайте още едно пълно запитване по време на тази сесия.

Бихте ли ми дали повече информация за енергийните полета на тялото, свързани с дясното и лявото полукълбо на мозъка, и дали това е свързано по някакъв начин с формата на пирамидата, що се отнася до фокусирането на енергията? Малко не знам как точно да вляза в този контекст, затова ще задам този въпрос.

Аз съм Ра. Ние също се затрудняваме да отговорим на този въпрос. Можем да кажем, че формата на пирамидата е само една от тези, които фокусират енергийните потоци, за да бъдат използвани от същностите, които могат да осъзнаят тези потоци. Можем да кажем още, че формата на физическия ви мозък не е от значение като форма за концентриране на енергийни потоци. Моля, задайте по-конкретно въпроса, ако можете, за информацията, която търсите.

По време на медитация всеки от нас усеща енергия на различни места в главата си. Бихте ли ми казали какво е това и какво означава, и какво означават различните места, на които го усещаме?

Аз съм Ра. Да забравите пирамидата ще ви бъде от полза при изучаването на тези преживявания. Енергийните потоци са усещани от енергийните центрове, които се нуждаят и са подготвени за активиране. По този начин тези, които усещат стимулация на ниво виолетов-лъч, получават точно това. Тези, които го усещат в областта на челото между веждите, изпитват индиговия лъч и т.н. Тези, които изпитват мравучкане и визуални образи, имат някаква блокада в енергийния център, който се активира, и затова електрическото тяло разпространява тази енергия и ефектът ѝ се разсейва.

Тези, които не искат искрено тази енергия, могат все пак да я усетят, ако същностите не са добре обучени в психическа защита. Онези, които не желаят да изпитат тези усещания, активации и промени, дори на подсъзнателно ниво, няма да изпитат нищо поради способността си да се защитават и бронират срещу промените.

В момента изпитвам две чувства едновременно. Нормално ли е да получавам две едновременно?

Аз съм Ра. Най-нормалното за адепта е следното: стимулирането на индигото, което активира този велик портал към изцелението, магическата работа, молитвеното внимание и сияйността на съществото; и стимулирането на виолетовия лъч, който е духовното даване и приемане от и към Създателя, от Създател към Създател.

Това е желана конфигурация.

Има ли кратко запитване, преди да напуснем този инструмент?

Има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Вие сте съвестни и подредбите ви са внимателни. Добре е да се внимава вратата на инструмента да бъде внимателно поставен върху опората.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте напред, радвайки се на силата и на мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Възможно е Ра да е искал да каже “ Тази връзка дава възможност на, така да се каже, истинския цвят на зелените лъчи във време/пространството да се прояви във вашето пространство/време.,“ но това никога не е било поправено като грешка и по този начин може да се спекулира с него.