Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Започвайки Книга III от Законът за Единството, има няколко въпроса, един от които е с доста непреходно значение и един, който смятам за малко преходен, но който се чувствам длъжен да задам заради общуването с другите.

Първият е просто изясняване на последните точки относно жътвата, за нашия приятел Лео Спринкъл. Чудя се дали има надзор над жътвата и ако да, защо е необходим този надзор и как работи, след като годността на същността за жътва е виолетовият лъч? Необходимо ли е за същностите да се наглежда жътвата или това става автоматично? Бихте ли отговорили на този въпрос?

Аз съм Ра. По време на жътва винаги има жътвари. Плодовете са оформени както трябва, но е необходим известен надзор, за да се гарантира, че тази награда е поставена както трябва, без натъртвания и дефекти.

Над реколтата бдят онези, които са от три нива.

Първото ниво е планетарно и може да бъде наречено ангелско. Този тип пазител включва ум/тяло/дух комплексната съвкупност или висшия аз на същността и онези същности от вътрешните планове, които са били привлечени към тази същност чрез нейното вътрешно търсене.

Втората класа на тези, които наблюдават този процес, са онези от Конфедерацията, които имат честта/задължението да стоят на малките места по ръба на стъпалата от светлината/любовта, така че тези същности, които минават жътва, да не се препънат и да не паднат, без значение колко са объркани или неспособни да установят контакт с висшия си аз, по причина, различна от силата на светлината. Тези същности на Конфедерацията улавят онези, които се препъват, и ги изправят, за да могат да продължат в светлината.

Третата група, която наблюдава този процес, е тази, която наричате Пазителите. Тази група е от октавата над нашата и служи по този начин като носители на светлина. Тези Пазители осигуряват прецизното излъчване на светлина/любов при изключително внимателни разграничения, така че да може да се установи точната вибрация на светлината/любовта на всяка същност.

Така жътвата е автоматична, тъй като ожънатите ще реагират според това, което е непроменимо по време на жътвата. Това е еманацията на виолетовия лъч. Въпреки това тези помощници са наблизо, за да осигурят правилната жътва, така че всяка същност да има най-пълната възможност да изрази своята виолетово-лъчева същност.

Благодаря ви. Следващият въпрос ми се струва преходен, но той ми беше зададен от човек, с когото съм общувал и с който бях силно ангажиран в НЛО частта на явлението. Ако смятате, че е твърде преходен или маловажен, ще го пропуснем, но ме попитаха как е възможно корабът от, да кажем, четвъртата плътност да стигне дотук, след като изглежда, че с доближаването към скоростта на светлината, масата се приближава до безкрайност. Говорихме за увеличаването на духовната маса и въпросът беше как този преход от много далечни планети се осъществява в кораб. Въпросът ми е защо изобщо е необходим кораб? Това не е важен въпрос.

Аз съм Ра. Зададохте няколко въпроса. Ще отговорим последователно.

Първо, съгласни сме, че този материал е преходен.

Второ, тези, които в по-голямата си част идват от отдалечени точки, както ги наричате, не се нуждаят от кораби, каквито вие познавате. Самото запитване изисква разбиране, което вие не притежавате. Ще се опитаме да формулираме това, което може да бъде формулирано.

Първо, има малцина същности от трета плътност, които са се научили да използват кораби, за да пътуват между звездните системи, докато изпитват ограниченията, които сега разбирате. Тези същности обаче са се научили да използват водорода по начин, различен от сегашното ви разбиране. Придвижването на тези същности все още отнема доста дълъг период от време, както вие го измервате. Все пак, тези същности са в състояние да използват хипотермията, за да забавят комплексните физически и психически процеси, за да издържат продължителността на полета. Тези, които са от Сириус, са от този тип.

Има още два вида:

Един от тях е този, който идва от четвърта, пета или шеста плътност във вашата галактика и има достъп до енергийна система, която използва скоростта на светлината като прашка и по този начин пристига там, където желае, без да е изминало никакво забележимо време според вашата гледна точка.

Другият вид опит е този на четвърта, пета и шеста плътност от други галактики, а някои и от вашата собствена галактика, които са усвоили необходимите дисциплини на личността, за да възприемат Вселената като едно същество, и следователно са в състояние да преминават от едно място в друго само с помощта на мисълта, материализирайки необходимия кораб, ако щете, за да обгърнат светлинното тяло на същността.

Предполагам, че последният тип е този, с който се сблъскваме при повечето приземявания от групата Орион. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Групата Орион е смесена между предпоследната и последната група.

Защо е необходимо превозно средство за този преход? Когато вие, като Ра, отидохте в Египет, използвахте кораби с форма на камбана, но го направихте с мисъл. Можете ли да ми кажете защо използвахте превозно средство, а не просто материализирахте тялото?

Аз съм Ра. Превозното средство или корабът е онази мисъл-форма, върху която концентрацията ни може да действа като мотиватор. Не бихме избрали да използваме нашите ум/тяло/дух комплекси като фокус за такава работа.

Благодаря ви. Бих искал да направя изявление. Сигурен съм, че в известна степен не съм наясно с това. За мен това е много труден въпрос, защото всъщност не знам за какво говоря. Но ми се струва — и вие можете да ми кажете къде греша с това твърдение — че имаме седем тела, всяко от които отговаря на един от седемте цвята на спектъра. Енергията, която създава тези седем тела, е универсален вид енергия, която се влива в нашата планетарна среда и влиза през седем енергийни центъра, които наричаме чакри, за да развива и усъвършенства тези тела.

И това е— Всяко от тези тела е свързано по някакъв начин с умствената конфигурация, която имаме, и съвършенството на всяко от тези тела и цялостният поток, може да се каже, на тази енергия, е функция на тази умствена конфигурация. Чрез тази мисловна конфигурация можем да блокираме до известна степен енергийните потоци, които създават всяко от тези седем тела. Бихте ли могли да коментирате къде греша и да ме поправите в това, което заявих?

Аз съм Ра. Твърдението ви по същество е вярно. Използването на термина “ментална конфигурация” е прекалено опростяване на начините на блокиране на потока, които се случват във вашата плътност. Умственият комплекс има връзка с духовния и телесния комплекс, която не е фиксирана. Следователно могат да възникнат блокажи между духа и ума или между тялото и ума, на много различни нива. Повтаряме, че всеки енергиен център има седем подцвята, нека кажем за удобство. По този начин духовните/умствените блокажи, съчетани с умствени/телесни блокажи, могат да повлияят на всеки от енергийните центрове по няколко различни начина. Така можете да видите фината природа на процеса на балансиране и еволюция.

Не съм сигурен дали това ще даде възможност за задаване на въпроси, които ще бъдат ползотворни, или не. Въпреки това ще задам този въпрос, тъй като ми се стори, че тук може би има връзка.

На гърба на книгата Тайните на Голямата пирамида има няколко репродукции на египетски рисунки или произведения, някои от които показват птици, летящи над хоризонтални същности. Бихте ли ми казали какво е това и има ли някаква връзка с Ра?

Аз съм Ра. Тези рисунки, за които говорите, са едни от многото, които изопачават учението за нашето възприемане на смъртта като врата към по-нататъшен опит. Изкривяванията се отнасят до тези разсъждения от специфичен характер, по отношение на процесите в така наречения “мъртъв” ум/тяло/дух комплекс. Във вашата философия това може да се нарече изкривяване на Гностицизма, т.е. вярата, че човек може да постигне познание и правилна позиция с помощта на внимателно възприети и подчертани движения, понятия и символи.

Всъщност процесът на физическата смърт е такъв, какъвто го описахме преди: в него има налична помощ и единствената нужда при смъртта е освобождаването на тази същност от тялото ѝ от онези, които я заобикалят, и възхваляването на този процес от онези, които скърбят. С тези средства може да се помогне на ума/тялото/духа, който е преживял физическа смърт, а не чрез различните възприятия на внимателни и повтарящи се ритуали.

По-рано говорихте за скоростта на въртене на енергийните центрове. Правилно ли е предположението ми, че това е функция на блокирането на енергийния център и колкото по-малко блокиран е той, толкова по-висока е скоростта на въртене, което означава по-голям енергиен поток?

Аз съм Ра. Отчасти сте прав. В първите три енергийни центъра пълно деблокиране на тази енергия ще създаде скорости на въртене. Когато обаче същността развие по-високите енергийни центрове, те ще започнат да изразяват своята природа, като образуват кристални структури. Това е по-висша или по-балансирана форма на активиране на енергийните центрове, тъй като пространствено/времевата природа на тази енергия се трансмутира във времево/пространствената природа на регулиране и балансиране.

Какво разбирате под кристални структури?

Аз съм Ра. Може да се види, че всеки от енергийните центрове на физическия комплекс има отличителна кристална структура в по-развитата същност. Всяка от тях ще бъде малко по-различна, точно както във вашия свят няма две еднакви снежинки. Всяка от тях обаче е регулярна.

Червеният енергиен център често е във формата на колело със спици.

Оранжевият енергиен център във формата на цвете с три венчелистчета.

Жълтият център отново е със закръглена форма, много фасетиран, като звезда.

Зеленият енергиен център, понякога наричан лотосовата форма, като броят на точките на кристалната структура зависи от силата на този център.

Синият енергиен център, способен да има може би сто фасети и способен на страхотен пламтящ блясък.

Индиговият център е по-тих център, който има основната триъгълна или трилистна форма в мнозина, въпреки че някои адепти, които са балансирали по-ниските енергии, могат да създадат повече фасетирани форми.

Виолетовият енергиен център е най-малко променлив и понякога се описва във вашата философия като хилядолистен, тъй като е съвкупност от цялостното изкривяване на комплекса ум/тяло/дух.

В момента изпитвам усещане в индиговия център. Ако този център беше напълно активиран и изобщо не беше блокиран, нямаше ли да усещам нищо там?

Аз съм Ра. Това запитване, ако получи отговор, би нарушило Закона за объркването.

Веднага след смъртта на физическото тяло вие заявихте, че — вярвам, че съм прав, като казвам, това — основното активирано тяло е индигото, и заявихте, че то е създателят на формата. Защо това е така? Можете ли да отговорите на това?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване в рамките на тази работна сесия.

Индиговото тяло може да се разглежда като аналог на интелигентната енергия. Това е, в микрокосмоса, Логосът. Интелигентната енергия на ум/тяло/дух комплекс целостта черпи своето съществуване от интелигентната безкрайност или Създателя. Този Създател трябва да се разбира, както в макрокосмоса, така и в микрокосмоса, че има, както казахме, две природи: непотенциираната безкрайност, която е интелигентна — това е всичко, което съществува. 1

Свободната Воля е потенциирала както Създателя на всички нас, така и нас самите като съ-творци с интелигентната безкрайност, която има воля. Тази воля може да бъде привлечена от индиговото тяло или тялото, създаващо формата, и нейната мъдрост да бъде използвана, за да се избере подходящото място и видът на преживяването, което ще поеме този съ-творец или суб-суб-Логос, когото наричате така небрежно личност.

Аз съм Ра. Това е времето за кратки запитвания.

Има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Вие сте добросъвестни. Сега ви оставям, братя мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Ра казва, “ Този Създател трябва да се разбира, както в макрокосмоса, така и в микрокосмоса, че има, както казахме, две природи,“ което показва, че ще последва списък от два елемента (вероятно потенциалните и кинетичните аспекти на интелигентната безкрайност). Не е ясно все пак, дали вторият параграф представлява втората точка от този списък.