Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

В предишната сесия заявихте, че “другият вид опит са четвъртата, петата и шестата плътност от други галактики, а някои и от вашата галактика, които са усвоили необходимите дисциплини на личността, за да възприемат вселената като едно същество, и следователно са в състояние да преминават от място към място само с мисъл, материализирайки необходимия кораб.”

Бих искал да ви попитам, когато казвате, че“ четвъртата, петата и шестата плътност от други галактики, а някои и от вашата галактика,“ Искате да кажете, че повечето същности в други галактики са развили способности на личността, за разлика от тези в тази галактика, за този вид, така да се каже, пътуване? Използвам термина галактика по отношение на лещовидната форма на 250 милиарда звезди.

Аз съм Ра. Отново използвахме значението на този термин, галактика, който не е във вашия речник по това време, ако можете да го наречете така. Ние се позовахме на вашата звездна система.

Неправилно е да се смята, че други звездни системи са по-способни да манипулират измеренията от вашата собствена. Просто освен вашата система има и много други.

Благодаря ви. Мисля, че може би съм попаднал на важен момент тук, защото ми се струва, че голямата работа в еволюцията е дисциплината на личността и изглежда, че имаме два вида придвижване във вселената, едното произтичащо от дисциплината на личността, а другото - от това, което наричате ефект на прашката. Дори няма да се занимавам със субсветлинните скорости, защото не смятам това за твърде важно. И считам този материал за важен само по отношение на факта, че изследваме дисциплината на личността.

Използването на ефекта на прашката за пътуване - това ли може да се нарече интелектуален или ляво-мозъчен тип участие в разбирането, а не дясно-мозъчен тип?

Аз съм Ра. Възприятието ви по този въпрос е обширно. Вие прониквате във външното учение. Предпочитаме да не използваме терминологията за дясно и ляво полукълбо на мозъка поради неточностите в нея. Някои функции се повтарят или са дублирани в двата лоба, а освен това в някои случаи функциите на десния и левия лоб са обърнати. Въпреки това сърцевината на запитването заслужава известно внимание.

Технологията, в която вие, като социален комплекс, сте толкова влюбени в момента, е само зародиш на манипулирането на интелигентната енергия на суб-Логосите, която, когато се развие много по-напред, може да се превърне в технология, способна да използва гравитационните ефекти, за които говорихме. Отбелязваме, че този термин не е точен, но няма по-близък до него.

Ето защо използването на технологиите за манипулиране на това, което е извън самия аз, е много, много по-малко полезно за личната еволюция, отколкото дисциплините на ум/тяло/дух комплекса, които водят до цялостно опознаване на самия себе си в микрокосмоса и макрокосмоса.

За дисциплинираната същност всички неща са открити и свободни. Дисциплината, която отваря вселените, отваря и вратите към еволюцията. Разликата е в това, че избираме дали да стигнем на автостоп до място, където може да бъде видяна красотата, или да вървим стъпка по стъпка, независими и свободни в тази независимост, да възхваляваме силата да вървим и възможността да осъзнаем красотата.

Вместо това стопаджията се разсейва от разговорите и превратностите на пътя и, зависим от капризите на другите, се притеснява да стигне навреме за срещата. Автостопаджията вижда същата красота, но не се е подготвил за утвърждаването на преживяването в корените на съзнанието.

Бих задал този въпрос, за да разбера умствените дисциплини и как се развиват те. Използват ли комплексите с позитивна социална памет от четвърта, пета и шеста плътност, ориентирани към служба на другите, както ефекта на прашката, така и ефекта на личностната дисциплина за пътуване, или използват само един от тях?

Аз съм Ра. Позитивно ориентираният комплекс от социалната памет ще се опита да изучи дисциплините на ума, тялото и духа. Въпреки това има и такива, които, разполагайки с технологията за използване на интелигентни енергийни сили за осъществяване на пътуване, го правят, докато изучават по-подходящите дисциплини.

Тогава предполагам, че при позитивно ориентираните комплекси от социална памет, много по-голям процент от тях използват личностните дисциплини за това пътуване. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. С прехода на позитивната пета плътност в шеста почти няма същности, които все още да използват външни технологии за пътуване или комуникация.

Можете ли да ми дадете същата информация за негативно ориентираните комплекси от социална памет за съотношенията, как използват прашката или друг ефект, личностните дисциплини?

Аз съм Ра. Негативната четвърта плътност използва ефекта на прашката на гравитационната светлина, като може би 80 % от членовете ѝ не са в състояние да овладеят дисциплините, необходими за алтернативни методи на пътуване. В пета негативна плътност приблизително 50 % в някакъв момент придобиват необходимата дисциплина, за да използват мисълта си за осъществяване на пътуване. С наближаването на шестата плътност, негативната ориентация е объркана и не се прави много опит за пътуване. Пътуването се осъществява може би в 73% от светлина/мисъл.

Има ли тогава някаква разлика, да речем, в края на пета плътност, в дисциплините на личността, необходими за това пътуване, между позитивната и негативната ориентация, висшата пета плътност?

Аз съм Ра. Съществуват патентни разлики между полярностите, но няма никаква разлика в завършването на познанието за себе си, необходимо за изпълнението на тази дисциплина.

Правилно ли е тогава предположението ми, че дисциплината на личността, познаването на себе си и контролът, да кажем, в укрепването на волята са нещата, които всяка същност от пета плътност би смятала за важни?

Аз съм Ра. Всъщност тези неща са от значение в трета до ранна седма плътност. Единствената корекция в нюансите, която бихме направили, е употребата на думата “контрол”. От първостепенна важност е да се разбере, че не е желателно или полезно за нарастването на разбирането, можем да кажем, на една същност сама по себе си да контролира мисловните процеси или импулси, освен в случаите, когато те могат да доведат до действия, които не са в съответствие със Закона за Единството.

Контролът може да изглежда като пряк път към дисциплината, мира и просветлението. Въпреки това, този контрол засилва и налага по-нататъшния опит във въплъщение, за да се балансира този контрол или потискане на съвършената същност.

Вместо това оценяваме и препоръчваме използването на втория ви глагол по отношение на използването на волята. Приемането на себе си, прошката към себе си и насочването на волята - това е пътят към дисциплинираната личност. Вашата способност за воля е тази, която е силна във вас като съ-творец. Да придавате на тази способност голямо значение никога не е прекалено. Ето защо тя трябва да бъде внимателно използвана и насочвана в служба на другите от онези, които вървят по позитивно ориентирания път.

Има голяма опасност при използването на волята, когато личността стане по-силна, тъй като тя може да бъде използвана дори подсъзнателно по начин, който намалява полярността на същността.

Усещам, че вероятно има връзка между това, което току-що казахте, и причините, поради които толкова много скитници са избрали времето за жътва на тази планета, за да се въплътят. Прав ли съм?

Това е неясно понятие.

Аз съм Ра. Правилно е, че в шанса да си спомним това, което е било изгубено в забравата, има прекомерност от възможности за положителна поляризация. 1 Смятаме, че това е специфичната насоченост на вашето запитване. Моля, питайте допълнително, ако не е.

Ами, аз просто бих включил въпроса защо времето на жътвата е избрано от толкова много скитници като време за въплъщение?

Аз съм Ра. Има няколко причини за въплъщението по време на жътва. Те могат да бъдат разделени с термините “аз” и “друг-аз”.

Надделяващата причина за предлагането на тези Братя и Сестри на Скръбта в състояния на въплъщение е възможността да се помогне на други-аз, чрез облекчаване на изкривяванията на планетарното съзнание и вероятността да се предложи катализатор на другите, който ще увеличи жътвата.

Има още две причини за избирането на тази служба, които са свързани с аза.

Скитникът, ако си спомни и се посвети на служба, ще се поляризира много по-бързо, отколкото е възможно в далеч по-етиолираните сфери на катализатора с по-висока плътност. 2

Последната причина се крие в ум/тяло/дух съвкупността или в съвкупността от комплекса на социалната памет, които могат да отсъдят, че дадена същност или членове на обществена същност могат да използват катализатор от трета плътност, за да рекапитулират учене/преподаване, за което е отсъдено, че не е напълно балансирано. Това важи особено за онези, които навлизат и преминават през шеста плътност, където балансът между състрадание и мъдрост се усъвършенства.

Благодаря ви. Само като нещо, за което съм малко любопитен, не е от голямо значение, но бих искал да направя едно твърдение, което виждам интуитивно и което може да е погрешно.

Говорихте за ефекта на прашката и този термин ме озадачи.

Единственото, което виждам, е, че трябва да вложите енергия в кораба, докато той се приближи до скоростта на светлината, а това, разбира се, изисква все повече и повече енергия. Настъпва забавяне на времето и ми се струва, че би било възможно, движейки се под ъгъл 90° спрямо посоката на движение, по някакъв начин да промените тази натрупана енергия в нейното приложение в посока или смисъл, така че да се преместите от пространство/времето във време/пространството, с отклонение от 90°. След това енергията ще бъде изведена във време/пространството, а вие ще влезете отново в пространството/времето в края на това обръщане на енергията. Прав ли съм по някакъв начин в това?

Аз съм Ра. Вие сте доста прав, доколкото езикът ви позволява, и благодарение на обучението си сте по-способен от нас да изразите идеята. Единствената ни корекция, ако желаете, е да предположим, че 90°, за които говорите, са ъгъл, който най-добре може да се разбира като част от тесеракт. 3

Благодаря ви. Просто един малък въпрос, който ме занимаваше, без особено значение.

Добре, а има ли тогава — от гледна точка на индивида, който желае да следва пътя на служба на другите от сегашната ни позиция в трета плътност — има ли нещо друго важно освен дисциплините на личността, познаването на себе си и укрепването на волята?

Аз съм Ра. Това е техника. Това не е сърцето. Нека разгледаме сърцевината на еволюцията.

Нека напомним, че всички ние сме едно. Това е великото учене/преподаване. В това единство се крие любовта. Това е велико учене/преподаване. В това единство се крие светлината. Това е фундаменталното учение за всички планове на съществуване в материализация. Единство, любов, светлина и радост: това е сърцето на еволюцията на духа.

Вторите по важност уроци се учат/преподават в медитация и в служба. В определен момент ум/тяло/дух комплексът е толкова гладко активиран и балансиран от тези централни мисли или изкривявания, че техниките, които споменахте, стават доста важни. Все пак вселената, чиято мистерия е неразрушима, е една. Винаги започвайте и завършвайте с Твореца, а не с техниката.

Благодаря ви. При споменаването на жътвата в предишната сесия вие споменахте носителите на светлина от октавата. Трябва ли да разбирам, че тези, които осигуряват светлината за степенуването на дипломирането, са на октава над тази, която ние преживяваме? Бихте ли ми разказали повече за тези носители на светлина, кои са те и т.н.?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази работна сесия.

Тази октавна плътност, за която говорихме, е едновременно омега и алфа, духовната маса на безкрайните вселени, която отново се превръща в едно Централно Слънце или Създател. Тогава се ражда нова вселена, нова безкрайност, нов Логос, който включва всичко, което Творецът е изпитал от Себе Си. В тази нова октава има и такива, които се скитат. Знаем много малко отвъд границата на октавата, освен че тези същества идват, за да помогнат на нашата октава да завърши своя Логос.

Имате ли някакво кратко запитване към този момент?

Само има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Този инструмент има известно изкривяване в областта на белите дробове, което е добре компенсирано от позицията на физическия комплекс.

Всичко е наред.

Оставяме ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова вървете напред, радвайки се на силата и на мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. В този контекст nimiety (думата, преведена като прекомерност, използвана в оригинала, бел. прев.) може да се определи като “прекомерно количество или излишък.” 

  2. В този контекст, етиолирани може да се определи като “отслабен; вече не е в пълна сила; блед или отслабнал.” 

  3. В спекулативната математика тесерактът е четвъртоизмерен аналог на куба. Тесерактът е за куба, както кубът е за квадрата.