Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Първо бих искал да разбера състоянието на инструмента и да задам два въпроса от нея. Тя би искала да знае дали може да прави упражнения от един час, един път на ден и дали болката, която изпитва преди сеанс, се дължи на атаката на Орион?

Аз съм Ра. Състоянието на инструмента е такова, каквото беше посочено преди.

В отговор на въпроса за упражняването, сега, когато интензивният период е приключил, този инструмент може, ако реши, да се упражнява един период вместо два. При сканирането на изкривяванията на физическия комплекс на този инструмент откриваме, че настоящият период на упражнения е на границата на силите на този инструмент. Това е добре в дългосрочен план, поради натрупването на жизнени енергии. В краткосрочен план това е уморително за тази същност. Затова предлагаме на същността да се запознае с предишните ни препоръки относно други помощни средства за съответните телесни изкривявания.

В отговор на второто питане можем да кажем, че трудностите на физическия комплекс преди контакта с нашия комплекс от социална памет, се дължат на действието на подсъзнателната воля на инструмента. Тази воля е изключително силна и изисква от ум/тяло/дух комплекса да запази всички налични физически и жизнени енергии за контакта. По този начин дискомфортът се дължи на драматичното изкривяване към физическа слабост, докато тази енергия се пренасочва. Може да се отбележи, че същността е подложена и на психическа атака, която засилва вече съществуващите състояния и е причина за спазмите и замайването, както и за изкривяванията на умствения комплекс.

Благодаря ви. Бих искал да знам дали [име] може да присъства на някоя от тези сесии в близко бъдеще?

Аз съм Ра. Ум/тяло/дух комплексът, [име], принадлежи на тази група в духа и е добре дошъл. Можете да поискате да се обособят специални медитативни периоди, докато същността се сработи с тази работа. Бихме могли да предложим на тази същност да бъде изпратена снимка на човека, известен като Джеймс Алън 1, с негов надпис, показващ любов и светлина. Това поведение по време на медитация ще доведе същността до мирна хармония с всеки от вас, така че да няма излишно разхищение на енергия при размяната на поздрави между две същности, и двете с изкривена склонност към уединение и срамежливост, както бихте го нарекли. Същото може да се направи и със снимка на същността, [име], за лицето, известно като Джеймс Алън.

Благодаря ви. По време на пътуването ми до Ларами ми се проясниха някои неща във връзка с разпространението на първата книга на Законът за Единството сред онези, които са имали преживявания с НЛО и други скитници, и сега ще трябва да задам някои въпроси, които може би ще трябва да включа в Книга I, за да премахна едно недоразумение, което възприемам като възможност в Книга I. 2 Ето защо тези въпроси, макар и в по-голямата си част да са преходни, имат за цел да отстранят някои изкривявания в разбирането на материала от Книга I. Надявам се, че подхождам правилно. Възможно е да не можете да отговорите на някои от тях, но всичко е наред. Тогава ще преминем към други, ако не можете да отговорите на тези, които ви питам.

Най-напред ще ви помоля да ми кажете каква е принадлежността на същностите, които са се свързали с Бети Андреасон.

Аз съм Ра. Това запитване е маргинално. Ще направим отстъпката за информация с известна загуба на полярност поради това, че свободната воля е ограничена. Молим въпросите от този вид да бъдат сведени до минимум.

Същностите в този и някои други ярко запомнени случаи са тези, които, чувствайки нуждата да насадят образите на Конфедерацията по такъв начин, че да не отменят свободната воля, използват символите на смъртта, възкресението, любовта и мира като средство за създаване на мисловно ниво, на време/пространствена илюзия за систематична поредица от събития, които носят посланието за любов и надежда. Този вид контакт се избира чрез внимателно обмисляне от членовете на Конфедерацията, които се свързват със същност със сходна на дома вибрация, ако щете. След това този проект се разглежда от Съвета на Сатурн и ако бъде одобрен, се завършва. Характерните особености на този вид контакт са неболезненият характер на преживяваните мисли и съдържанието на посланието, което не говори за обреченост, а за настъпването на нова епоха.

Не е необходимо да включвам информацията, която току-що дадохте, в книгата, за да постигна целта си. За да запазя вашата полярност, мога да го запазя като личен материал, ако желаете. Искате ли да не я публикувам?

Аз съм Ра. Това, което ви предлагаме, е доброволно предоставено и зависи само от вашата преценка.

Мислех, че ще го кажете. В такъв случай можете ли да ми кажете нещо за “синята книга”, спомената от Бети Андреасон в този случай?

Аз съм Ра. Не.

Благодаря ви. Можете ли да ми разкажете за различните техники, използвани от служещите на другите или позитивно ориентираните контакти на Конфедерацията с хората на тази планета, за различните форми и техники на осъществяване на контакт?

Аз съм Ра. Бихме могли.

Бихте ли направили това, моля?

Аз съм Ра. Най-ефективният начин на контакт е този, който вие преживявате в това пространство/време. Накърняването на свободната воля е крайно нежелателно. Ето защо тези същности, които са скитници на вашия план от илюзията, ще бъдат единствените подложени на мисловни проекции, които съставляват така наречените “близки срещи” и срещи между позитивно ориентираните комплекси на социалната памет и скитниците.

Можете ли да ми дадете пример за една от тези срещи между скитник и комплекс от социална памет, за това какво би преживял скитникът?

Аз съм Ра. Един такъв пример, който ви е познат, е този с името Морис. 3 В този случай предишният контакт, който други същности от приятелския кръг на тази същност са преживели, е бил негативно ориентиран. Все пак си спомняте, че същността Морис беше неподатлива на този контакт и не би могла да види този контакт с физическия оптичен апарат.

Вътрешният глас обаче предупредил познатия като Морис да отиде сам на друго място и там същност с мисъл-формата и външния вид на другия контакт, се появила и се вгледала в тази същност, като по този начин събудила в нея желанието да потърси истината за това събитие и изобщо за преживяванията на своето въплъщение.

Целта на този вид контакт е усещането за пробуждане или активиране. Продължителността и използваните образи варират, в зависимост от подсъзнателните очаквания на скитника, който преживява тази възможност за активиране.

При “близка среща” с кораб от типа на Конфедерацията предполагам, че тази “близка среща” е с кораб от типа мисъл-форма. Имат ли скитници през последните няколко години “близки срещи” с приземен кораб от типа мисъл-форма?

Аз съм Ра. Това се е случвало, въпреки че е много по-рядко срещано от така наречената “близка среща” от типа Орион. Можем да отбележим, че в една вселена на безкрайно единство понятието “близка среща” е хумористично, защото не са ли всички срещи от природата на аз със аз? Следователно как може всяка среща да е по-малко от много, много близка?

Добре, говорейки за този вид среща на аз с аз, дали някой от скитниците с позитивна поляризация някога се е сблъсквал с така наречената “близка среща” с Орион, или негативно ориентираната поляризация?

Аз съм Ра. Това е правилно.

[Прекъсване] Защо се случва това?

Аз съм Ра. Когато това се случва, то е доста рядко и се дължи или на липсата на възприятие от страна на орионските същности за дълбочината на позитивността, която ще срещнат, или на желанието на орионските същности, така да се каже, да се опитат да премахнат тази позитивност от този план на съществуване. Обикновено тактиките на Орион са тези, които избират прости изкривявания на съзнанието, които показват по-малко сложна умствена и духовна дейност.

Запознах се с много големи разлики в контактите с хората. Предполагам, че Конфедерацията използва форма на контакт, за да събуди, както казвате, скитници, и бихте ли ми дали общи примери за методите, използвани от Конфедерацията, за да събуди или частично да събуди скитниците, с които контактува?

Аз съм Ра. Методите, използвани за събуждане на скитници, са разнообразни. В центъра на всеки подход е навлизането в съзнанието и подсъзнанието по такъв начин, че да се избегне предизвикването на страх и да се увеличи потенциалът за разбираемо субективно преживяване, което има значение за същността. Много от тях се случват по време на сън, а други - по средата на многобройни дейности в будно състояние. Подходът е гъвкав и не включва непременно синдрома на “близката среща”, както ви е известен.

Какво ще кажете за синдрома на физическия преглед. Как се отнася той към скитниците и към контактите с Конфедерацията и Орион?

Аз съм Ра. Подсъзнателните очаквания на същностите обуславят естеството и детайлите на опита в мисъл-форма, предлаган от същности в мисъл-форма на Конфедерацията. Така, ако скитникът очаква медицински преглед, той ще бъде преживян с възможно най-малкото изкривяване на тревогата или дискомфорта, което е допустимо от естеството на очакванията на подсъзнателните изкривявания на скитника.

Добре, и тези, които са взети на корабите на Конфедерацията както и тези, взети от Орион, преживяват ли тогава привиден физически преглед?

Аз съм Ра. Запитването ви показва неправилно мислене. Групата Орион използва физическия преглед като средство за сплашване на индивида и за предизвикване на чувствата на същество от напреднала втора плътност, например лабораторно животно. Сексуалните преживявания на някои са подвид на това преживяване. Целта е да се демонстрира контролът на същностите от Орион над земния жител.

Преживяванията в мисъл-форма са субективни и в по-голямата си част не се случват в тази плътност.

Тогава се осъществяват контакти както с Конфедерацията, така и с Орион, а “близките срещи” са от двойно естество, както разбирам аз. Те могат да бъдат от типа контакт на Конфедерацията или Орион. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е вярно, въпреки че преобладаващата част от контактите са ориентирани към Орион.

Добре, на Земята има широк спектър от същности по отношение на годността за жътва, както позитивно ориентирани, така и негативно ориентирани. Дали Орион ще се насочи към краищата на този спектър, както позитивно, така и негативно ориентирани, за контакт… имам предвид за Земните същности?

Аз съм Ра. На това запитване е трудно да се даде точен отговор. Въпреки това ще се опитаме да го направим.

Най-типичният подход на орионските същности е да изберат това, което бихте могли да наречете по-слабо мислеща същност, което би могло да подскаже по-голямо количество орионска философия, която да бъде разпространена.

Неколцина орионски същности са призовавани от по-силно поляризирани негативни същности от вашата пространствено/времева връзка. В този случай те споделят информация, както правим и ние сега. Това обаче е риск за същностите от Орион поради честотата, с която годните за жътва негативни планетарни същности се опитват да поискат и наредят контакт с Орион, точно както тези същности предлагат негативни планетарни контакти. Възникналата в резултат на това борба за господство, ако бъде загубена, е вредна за полярността на групата Орион.

По същия начин погрешен контакт на Орион със силно поляризирани позитивни същности може да доведе до опустошения в орионските войски, освен ако тези Кръстоносци не са в състояние да деполяризират същността, с която погрешно са се свързали. Това явление е почти нечувано. Затова групата на Орион предпочита да осъществява физически контакт само с по-слабо мислещата същност.

Тогава, като цяло, бих могъл да кажа, че ако човек има “близка среща” с НЛО или какъвто и да е друг вид преживяване, което изглежда свързано с НЛО, той трябва да се вгледа в същността на срещата и ефекта върху него, за да определи дали това е бил контакт с Орион или Конфедерацията. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Ако има страх и обреченост, контактът вероятно е бил с негативен характер. Ако резултатът е надежда, приятелски чувства и събуждане на положително чувство за целенасочено служене на другите, то признаците за контакт с Конфедерацията са очевидни.

Благодаря ви. Не исках да създавам погрешно впечатление с материала, който бяхме включили в Книга I, и намирам за необходимо да добавя нещо от този материал. Знам, че това е преходно, но смятам, че е необходимо за пълното разбиране или, бих казал, за правилния подход към материала.

Ще задам няколко въпроса тук. Ако не желаете да отговорите на тях, ще ги пропуснем. Бих искал все пак да ви попитам дали бихте могли да ми кажете по-голямата част—или по-голямата порция от същностите на Конфедерацията—как изглеждат те?

Аз съм Ра. Същността на Конфедерацията от четвърта плътност изглежда по различни начини, в зависимост от, така да се каже, произхода на нейния физически носител.

Изглеждат ли някои от тях точно като нас? Могат ли да минат за земни хора?

Аз съм Ра. Тези от това естество най-често са от пета плътност.

Предполагам, че същият отговор ще важи и за групата Орион. Правилно ли е това? Що се отнася до четвърта и пета плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете защо [име] имаше толкова много сребърни отблясъци по нея?

Аз съм Ра. Това е нарушение. Не.

Благодаря ви. Бихте ли ми казали защо ми стана лошо по време на лекцията на Карл Рашке?

Аз съм Ра. Сканираме мислите ви. Те са правилни и затова не нарушаваме, като ги потвърждаваме. Пространство/времето на отреденото ви говорене наближаваше и вие бяхте атакуван от Орион поради голямото желание на някои позитивно ориентирани същности да се запознаят със Закона за Единството. Това може да се очаква, особено когато не сте в група, която си дава сила един на друг.

Благодаря ви. Можете ли да коментирате моето и на инструмента, ако тя одобрява, така нареченото преживяване на кълбовидна мълния като дете? 4

Аз съм Ра. Това ще бъде последното запитване за тази работа.

Били сте посетени от вашите хора, за да ви пожелаят добро.

Има ли друго кратко запитване, на което да отговорим?

Не. Извинявам се, че зададох много преходни въпроси по време на тази сесия. Надявам се, че не сме ви създали проблеми, особено по отношение на загубата на полярност и този въпрос, но сметнах за необходимо да включа част от този материал, за да не останат скитниците и другите, които четат първата книга на Законът за Единството, с погрешно впечатление по отношение на преживяванията си в контактите. Съжалявам за всички проблеми, които може да съм причинил.

Искам само да попитам дали има нещо, което можем да направим, за да подобрим контакта или да подпомогнем инструмента?

Аз съм Ра. Инструментът е добре. Моля, следете внимателно за подредбите си. Сега ви оставяме, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова вървете напред, радвайки се в силата и мира на Безкрайния Създател. Адонай.


  1. Познат също като Джим Маккарти.. 

  2. Дон включи информацията от #53.6–17 в сесия 26 в оригиналните публикации, за да даде на читателите по-широка представа за “ близките срещи.“ Първоначално тези две сесии бяха разделени между Книги I и III, но тъй като сега те се съдържат в един и същи том, към сесия 26 просто беше добавена бележка под линия, насочваща читателите към тази сесия, за да се удовлетвори загрижеността на Дон за създаване на погрешно впечатление относно този феномен. 

  3. Това се отнася за Случай #1 в Тайните на НЛО от Дон Елкинс и Карла Л. Рюкерт, Луисвил, Кентъки, L/L Research, 1976 г., стр. 10-11. 

  4. Карла написа: “ Когато съм била на около една годинка, съм спяла в люлка, която била поставена на известно разстояние от отворения прозорец. Разразила се буря. Мама влязла, за да затвори прозореца. Тя видяла как в стаята влиза кълбовидна мълния, която обикаля около люлката един път и половина и после отново излиза. Когато разказах тази история на Дон, той каза, че същото се е случило и с него, когато е бил бебе. Майка му не го обяснила подробно, така че той знаеше само това.“