Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Първо, бих искал да попитам за състоянието на инструмента.

Аз съм Ра. То е както вече беше посочено.

Имам въпрос от Джим за преживяването, което е имал, когато за пръв път се е преместил в неговата земя и му е било казано, “ Ключът към оцеляването ти идва косвено, чрез нервността.“ Същността беше Анджелика. Можете ли да му дадете информация за това?

Аз съм Ра. Да.

Бихте ли го направили?

Аз съм Ра. Както вече отбелязахме, всеки ум/тяло/дух комплекс има на разположение няколко водача. 1 Личността на двама от тези водачи е полярността на мъж и жена. Третият е андрогинен и представлява по-унифицирана концептуална способност.

Водачът, който говореше като комплекс от звукови вибрации, Анжелика, беше женски поляризираната личност. Посланието не може да бъде напълно изяснено поради Закона за Объркването. Можем да подскажем, че за да се постигне напредък, трябва да е налице състояние на известна неудовлетвореност, което дава на същността стимул за по-нататъшно търсене. Тази неудовлетвореност, нервност или гняв, ако щете, сама по себе си не е полезна. Следователно използването ѝ е непряко.

Благодаря ви. Бих искал да проследя енергията, която, както предполагам, идва от Логоса. Ще направя изявление и ще ви оставя да ме поправите и да развиете концепцията ми.

От Логоса идват всички честоти на светлинното излъчване. Тези честоти на излъчване съставляват всички плътности на опита, които са създадени от този Логос. Предполагам, че планетарната система на нашето слънце, във всичките си плътности, е съвкупност от опита, създаден от нашето слънце като Логос. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

И така, предполагам, че различните честоти са разделени, както казахме, на седем цвята; че всеки от тези цветове може да бъде основна честота за под-Логос на нашия слънчев Логос; и че под-Логос или, да кажем, индивидът може да активира всяка една от тези основни честоти или цветове и да използва тялото, което се генерира от активирането на тази честота или цвят. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Ако схващаме правилно запитването ви, това не е вярно, тъй като суб-суб-Логосът не живее в измеренията, а само в съ-Творци или ум/тяло/дух комплекси.

Имах предвид, че ум/тяло/дух комплексът може да има активирано тяло, което е един от тези седем лъча. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е вярно в същия смисъл, в който е вярно да се твърди, че всеки може да свири на сложен инструмент, който развива благозвучен комплекс от хармонични вибрации, какъвто е вашето пиано, и може да свири на него толкова добре, че да предлага концерти на публиката, както бихте казали вие.

С други думи, въпреки че е вярно, че всеки истински-цвят носител е на разположение потенциално, необходими са умения и дисциплина, за да се възползвате от по-усъвършенстваните или по-леки носители.

Направих тези изказвания, за да стигна до основния въпрос, който искам да задам. Трудно е да се зададе този въпрос.

Имаме интелигентна енергия, идваща от суб-Логоса, който наричаме наше слънце, която след това формира—и ще вземем за пример един суб-суб-логос, който е ум/тяло/дух комплекс. Тази интелигентна енергия по някакъв начин е модулирана или изкривена, така че в крайна сметка се оказва ум/тяло/дух комплекс с определени изкривявания на личността, които е необходимо ум/тяло/дух комплексът или умствената част на този комплекс да изправи, за да съответства отново точно на първоначалната интелигентна енергия.

Първо, искам да знам дали изявлението ми по този въпрос е правилно. И второ, искам да знам защо това е така; дали има някакъв отговор, различен от първото изкривяване на Закона на Единството, за това?

Аз съм Ра. Това твърдение е вярно по същество. Ако вникнете в същността на Първото Изкривяване в приложението му на азът опознаващ себе си, може да започнете да различавате отличителния белег на Безкрайния Създател: разнообразието. Ако нямаше възможности за неразбирателство и следователно за разбиране, нямаше да има опит.

OK. След като ум/тяло/дух комплексът осъзнае този процес, той решава, че за да има способностите, пълните способности на творението и Създателя (от които той е малка част, но в същото време всичко), за да има способностите, които са присъщи на цялото творение, е необходимо да обедини мисленето си или да хармонизира мисленето си с Първоначалната Съзидателна Мисъл в точна вибрация или честота на вибрация, бих казал. За да се постигне това, е необходимо да се дисциплинира личността, така че тя точно да съответства на Първоначалната Мисъл или Първоначалната Вибрация, а това е разделено на седем области на дисциплина, всяка от които съответства на един от цветовете на спектъра. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това твърдение, макар и правилно, има голям потенциал да бъде разбрано погрешно. Прецизността, с която всеки енергиен център съответства на Първоначалната Мисъл, не се състои в систематичното разположение на всеки енергиен възел, а по-скоро в плавното и пластично разположение на балансираното смесване на тези енергийни центрове по такъв начин, че интелигентната енергия да може да се насочва с минимални изкривявания.

Ум/тяло/дух комплексът не е машина. Той е по-скоро нещо, което бихте могли да наречете тонова поема.

Всички ум/тяло/дух комплекси в цялото творение имат ли седемте енергийни центъра, след като са достигнали пълно развитие или развитие до степен, в която могат да имат седем енергийни центъра?

Аз съм Ра. Тези енергийни центрове са потенциални в макрокосмоса от самото начало на сътворението от Логоса. Излизайки от безвремието, всичко е подготвено. Така е с безкрайното творение.

Тогава ще предположа, че в Своята интелигентна преценка за начин на познаване на Себе Си, Творецът е създал концепцията за седемте области на познание. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти неправилно. Логосът създава Светлина. Естеството на тази Светлина така създава естеството на каталитичните и енергийните нива на преживяване в творението. Така най-високото от всички чест/задължения, които се дават на тези от следващата октава, е надзорът на Светлината в нейните проявления по време на преживените времена, ако искате, на вашите цикли.

Ще направя още едно изявление. Поради Първото изкривяване, ум/тяло/дух комплексът може да избере умствена конфигурация, която е достатъчно отдалечена от конфигурацията на интелигентната енергия в определена честота или цвят на протичащата енергия, така че да блокира част от протичащата енергия в тази конкретна честота или цвят. Вярно ли е това твърдение?

Аз съм Ра. Да.

Този въпрос може да не е добър, но ще го задам. Можете ли да ми дадете представа за максималния процент от тази енергия, който е възможно да се блокира във всеки един цвят, или има ли това някакъв смисъл?

Аз съм Ра. В модела на енергиен поток на дадена същност може да има пълно блокиране на която и да е енергия или цвят, или комбинация от енергии или цветове.

OK. Тогава приемам, че Първото Изкривяване е, бих казал, мотиваторът или това, което позволява това блокиране. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Не желаем да спорим, но предпочитаме да избягваме употребата на термини като глагола позволявам. Свободната воля не позволява, нито пък предопределеността би забранила експериментални изкривявания. По-скоро Законът за Объркването предлага свободен достъп за енергиите на всеки ум/тяло/дух комплекс.

Глаголът “позволявам” е считан с негативна окраска, тъй като предполага полярност между правилно и неправилно, или разрешено и неразрешено.

Това може да изглежда незначително. Въпреки това, според нашия най-добър начин на мислене, то има известна тежест.

Благодаря ви. Това има значение и за моя начин на мислене и аз оценявам това, което ми казахте.

Сега бих искал да разгледам произхода на катализатора в — Първо, имаме състоянието на ум/тяло/дух комплекса, който в резултат на Първото Изкривяване е достигнал до състояние на блокиране или частично блокиране на един или повече енергийни центрове. Предполагам, че катализаторът е необходим, само ако има поне частично блокиране на един енергиен център. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Не.

Бихте ли ми казали защо?

Аз съм Ра. Макар че активирането или деблокирането на всеки енергиен център е първостепенен приоритет, в този момент също така е първостепенен приоритет да започнем да усъвършенстваме баланса между енергиите, така че всеки тон от акорда на цялостното вибрационно битие да резонира в яснота, съзвучие и хармония с всяка друга енергия.

Това балансиране, настройване и хармонизиране на аз-а е от основно значение за по-напредналите или по-опитните ум/тяло/дух комплекси. Всяка енергия може да бъде активирана без красотата, която е възможна чрез дисциплините и оценките на личните енергии, или това, което бихте могли да наречете по-дълбока личност, или идентичност на душата.

Позволете ми да направя една аналогия, която ми хрумна току-що. На седемструнен музикален инструмент може да се свири, като всяка струна се отклони докрай, отпусне се и се получи нота. Или - след като струните са способни да бъдат отклонени до пълното си отклонение (произвеждайки нота) - вместо да произвеждате нотите по този начин, взимате индивидуалната творческа личност и отклонявайки всяка от тях в правилното количество и в правилната последователност, създавате музиката. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. В уравновесената личност енергиите са в очакване на ръката на Твореца, да изтръгнe хармонията.

Бих искал тогава да проследя еволюцията на катализатора върху ум/тяло/дух комплексите и как той влиза в употреба и се използва напълно, за да създаде тази настройка. Предполагам, че суб-Логосът, който е формирал нашата мъничка част от творението, използвайки интелигентността на Логоса, от който е част, осигурява, така да се каже, базовия катализатор, който ще въздейства на ум/тяло и ум/тяло/дух комплексите, преди те да достигнат състояние на развитие, при което могат да започнат да програмират свой собствен катализатор. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Суб-Логосите предлагат катализатор на по-ниските нива на енергия, първата триада; те са свързани с оцеляването на физическия комплекс. Висшите центрове получават катализатор от наклонностите на самия ум/тяло/дух комплекс, в отговор на всички случайни и насочени преживявания.

Така по-слабо развитата същност ще възприема катализатора около себе си от гледна точка на оцеляването на физическия комплекс, с предпочитаните изкривявания. По-съзнателната същност, осъзнавайки каталитичния процес, ще започне да трансформира катализатора, предлаган от суб-Логоса, в катализатор, който може да въздейства върху по-високите енергийни връзки.

По този начин суб-Логосът може да предложи само основен скелет, така да се каже, на катализатора. Мускулите и плътта—свързани с, така да се каже, оцеляването на мъдростта, любовта, състраданието и служенето— са предизвикани от действието на ум/тяло/дух комплекса върху основния катализатор, за да се създаде по-сложен катализатор, който на свой ред може да се използва за формиране на изкривявания в тези висши енергийни центрове.

Колкото по-напреднала е същността, толкова по-слаба е връзката между под-Логоса и възприемания катализатор, докато накрая всички катализатори се избират, генерират и произвеждат от самия него и за самия него.

Кои същности, въплътени по това време на тази планета, биха били от тази категория, произвеждайки всички свои катализатори?

Аз съм Ра. Намираме запитването ви за неопределено, но можем да отговорим, че броят на тези, които са овладели напълно външния катализатор, е доста малък.

Повечето от тези, годни за жътва в тази пространство/времева връзка, имат частичен контрол над външната илюзия и използват външния катализатор, за да работят върху някои наклонности, които все още не са в равновесие.

В случая с поляризацията служба на себе си, какъв вид катализатор биха програмирали същностите, следващи този път, когато достигнат нивото да програмират техен собствен катализатор?

Аз съм Ра. Негативно ориентираната същност ще се стреми към максимално отделяне от и контрол над, всички онези неща и съзнателни същности, които възприема като различни от себе си.

Имах предвид— че разбирам как една позитивно ориентирана същност би програмирала такъв катализатор, който би довел до физическа болка, ако… Предполагам, че една същност би могла да програмира нещо, което да ѝ причини физическа болка, ако не следва избрания от нея път. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Моля, преформулирайте запитването.

Една позитивно ориентирана същност може да избере определен тесен път на мислене и дейности по време на въплъщението си и да програмира условия, които биха създали физическа болка, ако този път не бъде следван. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Би ли направила нещо подобно една негативно ориентирана същност? Можете ли да ми дадете пример?

Аз съм Ра. Негативно ориентираният индивидуален ум/тяло/дух комплекс обикновено се програмира за богатство, лесно съществуване и максимална възможност за власт. Така много негативни същности пращят с изкривяването на физическия комплекс, което вие наричате здраве.

Въпреки това, негативно ориентираната личност може да избере болезнено състояние, за да подобри изкривяването на т.нар. негативни емоционални нагласи като гняв, омраза и неудовлетвореност. Такава същност може да използва целия си опит на въплъщение, за да изостри острието на омразата или гнева, така че да се поляризира повече към негативния или разделния полюс.

Изглежда, че преди въплъщението, във всяко въплъщение, когато същността започва да става по-осъзната за процеса на еволюция и е избрала път, независимо дали той е позитивен или негативен, в някакъв момент същността осъзнава какво иска да направи по отношение на деблокирането и балансирането на енергийните центрове. На този етап тя е в състояние да програмира за житейския си опит онези каталитични преживявания, които ще ѝ помогнат в процеса на деблокиране и балансиране. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Следователно, погледнато от преди-въплъщението, целта на това, което наричаме физическо състояние на въплъщение, изглежда е, изцяло или почти изцяло да се преживее в дадения момент програмираният катализатор и след това да еволюира като функция на този катализатор. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. За по-голяма яснота ще преформулираме. Целта на въплътеното съществуване е еволюцията на ума, тялото и духа. За да се направи това, не е задължително да има катализатор. Без катализатор обаче желанието за еволюция и вярата в процеса обикновено не се проявяват и така еволюцията не се случва.

Следователно катализаторът е програмиран, и програмата е разработена за ум/тяло/дух комплекса, според неговите уникални изисквания. Затова е желателно ум/тяло/дух комплексът да осъзнава и да се вслушва в гласа на своя опитностен катализатор, като извлича от него това, за което се е въплътил.

Тогава изглежда, че тези, които се намират на позитивния път, за разлика от тези, които са на негативния път, биха имали точно обратната цел в първите три лъча: червен, оранжев и жълт. Всеки път би се опитал да използва лъчите по точно противоположни начини. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е частично и дори по същество правилно. Във всеки от центровете има енергия, необходима за поддържане на правилната форма и състав на ум/тяло/дух комплекса, който е носителят на опита. И негативните, и позитивните същности е добре да запазят тази малка част от всеки център за поддържане на целостта на ум/тяло/дух комплекса. След този момент обаче е правилно негативните сили да използват трите по-ниски центъра за отделяне от другите и за контрол над тях — чрез сексуални средства, чрез лично утвърждаване и чрез действия във вашите общества.

Напротив, позитивно ориентираната същност ще трансформира силната червено-лъчева сексуална енергия в зелено-лъчеви енергийни трансфери и излъчване в синьо и индиго и по същия начин ще трансформира себе си и мястото си в обществото в ситуации на енергиен трансфер, в които може да се слее с другите и да им служи, и тогава, в крайна сметка, да излъчва към другите, без да очаква какъвто и да е трансфер в замяна.

Можете ли да опишете енергията, която навлиза в някой от тези енергийни центрове? Можете ли да опишете пътя ѝ от нейното възникване, формата ѝ и ефекта ѝ? Не знам дали това е възможно, но можете ли да го направите?

Аз съм Ра. Това е отчасти възможно.

Бихте ли го направили?

Източникът на всяка енергия е действието на Свободната Воля върху Любовта. Природата на всяка енергия е Светлина. Начинът на проникване в ум/тяло/дух комплекса е двоен.

Първо, това е вътрешната светлина, която е Поларис на аз-а, пътеводната звезда. Това е рожденото право и истинската природа на всички същности. Тази енергия живее вътре.

Втората точка на проникване е противоположна на Северната звезда и може да се разглежда, ако искате да използвате физическото тяло като аналог на магнитното поле, като идваща през стъпалата от Земята и през долната точка на гръбначния стълб.

Тази точка на проникване на универсалната светлинна енергия е недиференцирана, докато не започне процеса на филтриране през енергийните центрове. Изискванията на всеки център и ефикасността, с която индивидът се е научил да черпи от вътрешната светлина, определят естеството на използването на тези потоци от страна на същността.

Дали катализаторът на преживяванията следва същия път? Може би това е глупав въпрос.

Аз съм Ра. Това не е безсмислен въпрос, тъй като катализаторът и изискванията или изкривяванията на енергийните центрове са две понятия, свързани толкова здраво, колкото две нишки от въже.

Тогава, вие споменахте в една от предишните сесии, че катализаторът на преживяванията първо е бил изпитан от южния полюс и оценен по отношение на оцеляването и т.н. Затова зададох въпроса и— Можете ли да доразвиете тази концепция?

Аз съм Ра. Обърнахме внимание на процеса на филтриране, при който входящите енергии се изтеглят нагоре в зависимост от изкривяванията на всеки енергиен център и силата на волята, или желанието, произтичащо от осъзнаването на вътрешната светлина. Ако можем да бъдем по-конкретни, моля, задайте конкретен въпрос. 2

Ще направя това изказване, което може да е малко изопачено, и ще ви оставя да го поправите. През стъпалата и основата на гръбначния стълб преминава общата енергия, която ум/тяло/дух комплексът ще получи под формата на това, което наричаме светлина. Всеки енергиен център, с който се среща, филтрира и използва част от тази енергия - от червена до виолетова. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това до голяма степен е правилно. Изключенията са следните: Влизането на енергия завършва с индиго. Виолетовият лъч е термометър или индикатор на цялото.

Докато тази енергия се абсорбира от енергийните центрове, в определен момент тя не само е абсорбирана в съществото, но и се излъчва през енергийния център навън. Вярвам, че това започва от синия център и… и също така се случва с индиговия и виолетовия? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Първо, бихме искали да заявим, че не сме приключили с отговора на предишното запитване и следователно можем да отговорим частично и на двете, като заявим, че в напълно активираната същност се използва само онази малка част от струящата светлина, която е необходима за настройване на енергийния център, а останалата част е свободна да бъде канализирана и привлечена нагоре.

За да отговорим по-пълно на втория ви въпрос, можем да кажем, че е правилно, че излъчването без необходимост от отговор започва със синия лъч; въпреки че на зеления лъч, бидейки големият преходен лъч, трябва да се обърне цялото грижливо внимание, тъй като, докато не се преживее и овладее до голяма степен трансфера на всички видове енергия, ще има блокажи в синьото и индиговото излъчване.

Отново, в този контекст, виолетовата еманация е ресурс, от който през индигото може да се осъществи контакт с интелигентната безкрайност. Излъчването му няма да бъде виолетово, а по-скоро зелено, синьо или индигово, в зависимост от естеството на вида интелигентност, която безкрайността е превърнала в различима енергия.

Зелено-лъчевият тип излъчване в този случай е лечението, синьо-лъчевият - общуването и вдъхновението, а индиговият - енергията на адепта, която има своето място във вярата.

Ами ако ум/тяло/дух комплексът изпитва усещане по време на медитация в индиговия център, какво усеща той?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази работа.

Човек, който усеща това активиране, изпитва потоци в този енергиен център, които се използват или за деблокиране на този център, или за настройването му в съответствие с хармониите на другите енергийни центрове, или за активиране на портала към интелигентната безкрайност.

Не можем да конкретизираме, тъй като всяко от тези три действия се преживява от същността, която усеща това изкривяване на физическия комплекс.

Има ли кратко запитване, преди да напуснем този инструмент?

Само бих искал да попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Моля, обърнете внимание на необходимостта от поддръжка на врата на инструмента. Всичко е наред.

Оставям ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Отбелязано в #12.14 и #18.8–9, и #36.10

  2. Разгледано в #49.5–6 и #54.27