Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Аз комуникирам сега.

Споменахте, че сте член на Конфедерацията на Планетите. Какви начини на служене или видове служба са на разположение на членовете на Конфедерацията? Бихте ли описали някои от тях?

Аз съм Ра. Предполагам, че имате предвид службата, която ние от Конфедерацията можем да предложим, а не службата, която е на разположение за наша употреба.

Службата, налична за наше предлагане на онези, които ни зоват, е еквивалентна на квадрата на изкривяването/нуждата на този призив, разделен на, или интегриран с, основния Закон за Единството в неговото изкривяване, показващо свободната воля на онези, които не са осъзнати за единството на творението.

От това предполагам, че трудността, която имате, да контактувате с тази планета понастоящем, е смесицата от хора тук – някои са наясно с единството, други не и поради тази причина не можете да дойдете открито или да дадете доказателства за вашия контакт. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Както току-що повторихме чрез този инструмент, трябва да интегрираме всички части от вашия комплекс за социална памет в неговата илюзорна форма на дезинтеграция. Тогава продуктът от това може да се разглежда като ограничение на способността ни да служим.

Имаме късмет, че Законът за Службата е квадрат на желанията на онези, които зоват. В противен случай не бихме имали съществуване в това време/пространство, в този настоящ континуум на илюзията. Накратко, вие сте по същество прави. Мисълта, че не сме в състояние, не е част от нашия основен комплекс от мисъл-форми към вашите хора, а по-скоро е максимално съобразяване с това, което е възможно.

С квадратиран, искате да кажете, че ако десет души ви зоват, може да броите това, когато го сравнявате с планетарното съотношение на хора, като 100 души, десет на квадрат, получавате 100? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Квадратът е последователен - едно, две, три, четири, всяко на квадрат по следващото число.

[Не се чува] използвате пример. Ако десет, само десет същности на Земята са изискали вашите служби, как бихте изчислили техния призив, използвайки това квадратно правило?

Ще направим квадрата на едно десет последователни пъти, повдигайки числото до десети квадрат.

Какъв би бил резултатът от това изчисление?

[24-секундна пауза]

Резултатът е труден за предаване. Това е приблизително хиляда и дванадесет [1012]. Същностите, които зоват, понякога не са напълно обединени в своя призив и по този начин повдигането на квадрат е малко по-малко. Така, има статистическа загуба за период на призив. Все пак, вероятно можете да видите, чрез тази статистически коригирана информация, квадратиращия механизъм.

Приблизително колко същности в настоящето зоват от планетата Земя за вашите служби?

Аз съм призован лично от триста петдесет и две хиляди [352 000]. Конфедерацията, в целия си спектър от същности-комплекси, е призовавана от шестстотин тридесет и два милиона [632 000 000] от вашите ум/тяло/дух комплекси. Тези числа са опростени.

Можете ли да ми кажете какъв е резултатът от прилагането на Закона за Квадратите към тези цифри?

Броят е приблизително безсмислен в смисъл на предел, тъй като има много, много цифри. Това обаче представлява голям призив, който ние от цялото творение чувстваме и чуваме, сякаш собствените ни същества са изкривени от огромна и непреодолима скръб. Той изисква нашата служба.

В какъв момент този зов би било достатъчен, за да дойдете открито сред хората на Земята? Колко същности на Земята би трябвало да призоват Конфедерацията?

Аз съм Ра. Ние не изчисляваме възможността да дойдем сред хората ви по броя на призивите, а при единодушие между целия комплекс от обществена памет, който е осъзнал безкрайното съзнание на всички неща. Това е било възможно сред хората ви само в изолирани случаи.

В случая, в който комплексът от социална памет, който е служител на Твореца, види тази ситуация и има идея за подходяща помощ, която може да бъде направена единствено сред вашите хора, комплексът от социална памет, желаещ този проект, го поставя пред Съвета на Сатурн. Ако е одобрен, карантината се вдига.

Имам въпрос тук, мисля, относно този Съвет, от Джим. Кои са членовете и как функционира Съветът?

Аз съм Ра. Членовете на Съвета са представители от Конфедерацията и от онези вибрационни нива на вашите вътрешни планове, носещи отговорност за вашата трета плътност. Имената не са важни, защото няма имена. Вашите ум/тяло/дух комплекси изискват имена и в много случаи се използват вибрационни звукови комплекси, които са в съответствие с вибрационните изкривявания на всяка същност. Понятието за име обаче не е част от Съвета. Ако се изискват имена, ще направим опит за тях. Все пак, не всички имат избрани имена.

На брой, Съветът, който се намира в постоянна сесия – макар и да се различава в своите членове по състоянието на балансиране, който се състои, това, което бихте нарекли нередовно – е девет. Това е Съветът по Заседанията. За да подкрепят този Съвет, има двадесет и четири същности, които предлагат своите услуги при поискване. Тези същности вярно наблюдават и са наричани Пазители.

Съветът действа чрез това, което бихте нарекли, телепатичен контакт с еднаквостта или единството на деветте, изкривяванията се смесват хармонично, така че Законът за Единството господства лесно. Когато съществува необходимост от мисъл, Съветът запазва изкривяването-комплекс на тази нужда, балансирайки я, както описахме, и след това препоръчва каквото смята за подходящо действие. Това включва: едно, дълга да се допускат комплекси от социална памет в Конфедерацията; две, предлагане помощ на тези, които не са сигурни как да помогнат на комплекса за социална памет, искащ помощ, по начин, съответстващ едновременно на призива, на Закона и на броя на тези, които зоват (т.е. понякога съпротивлението на зова); три, вътрешни въпроси в Съвета са решавани.

Това са важните задължения на Съвета. Те са, ако има някакво съмнение, способни да се свържат с двадесет и четирите, които тогава предлагат на Съвета консенсус/преценка/мнение. Съветът тогава може да преразгледа всеки въпрос.

Дали Съветът на Деветимата е същите девет, който беше споменат в тази книга?

[Питащият посочва към Ури от Андриа (Хенри) Пухарик.]

Аз съм Ра. Съветът на Деветимата е бил запазен в полу-неизкривена форма от два основни източника, онзи, познат във вашето именуване като Марк и онзи, познат във вашето именуване като Хенри. В единия случай каналът стана преписвача. В другия случай каналът не беше преписвача. Но без помощта на преписвача, енергията нямаше да дойде при канала.

Имената, за които говорихте, Марк Проберт и Хенри Пухарич ли са?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Интересувам се от прилагането на Закона за Единството, доколкото той се отнася до свободната воля и това, което бих нарекъл рекламирането, извършено от НЛО контакта с планетата. Това означава, че Съветът е позволил карантината да бъде отменена многократно през последните тридесет години. Това ми се струва като форма на реклама за това, което правим в момента, за да се събудят повече хора. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Ще отнеме известно количество от разплитане на концептуализацията на вашия умствен комплекс, за да реформираме въпроса ви в подходящ отговор. Моля, имайте търпение с нас.

Съветът на Сатурн не е позволил прекъсването на карантината във време/ пространство континуума, който споменахте. Има известно количество случили се кацания. Някои от тези кацания са от ваши хора. Някои от същностите, които са ви известни като групата на Орион.

Второ, има дадено разрешение, не да се нарушава карантината, като се живее сред вас, а да се появява в мисъл-форма за тези, които имат очи да видят.

Трето, правилно приемате, че разрешение е било дадено по време/пространството, в което вашето първо ядрено устройство беше разработено и използвано, за членовете на Конфедерацията, за да съдействат на вашите хора по такъв начин, че да причинят да настъпи мистерия. Това е, което имате предвид с рекламиране и е правилно.

Загадката и неизвестното качество на събитията, които ни е позволено да предлагаме, имат надяващото се намерение да накарат вашите хора да осъзнаят безкрайната възможност. Когато хората ви схванат безкрайността, тогава и само тогава, може да бъде отворен портала към Закона за Единството.

Споменахте че както наши хора, така и тези от Орион, идват тук. Можете ли да сте по-обстойни по това?

Аз съм Ра. Вашите мисъл комплекси не съвпадат с вашите вибриционни звукови комплекси. Не сме в състояние да отговорим. Моля, преформулирайте запитването си.

Ще попитам само за Орион. Споменахте Орион като източник на някои от НЛО контактите. Можете ли да ми кажете нещо за този контакт, за неговата цел?

Аз съм Ра. Помислете, ако обичате, един прост пример за намерения, които са лоши/добри. Този пример е Адолф. Това е вашият вибриционен звуков комплекс. Намерението е предполагаемо да се обедини чрез избиране на комплексът от изкривяване, наречен елит от комплекс от социална памет, и след това поробвайки, посредством различни ефекти онези, които са виждани като изкривяване от не-елит. Тогава съществува концепцията за взимане на комплекса от социална памет, така оплевен, и се добавя към изкривяване, замислено от така наречената група Орион, като империя.

Проблемът, пред който са изправени, е, че те се сблъскват с голяма част от произволна енергия, освободена от концепцията за разделение. Това ги прави уязвими, тъй като изкривяванията между техните членове не са хармонизирани.

Каква е плътността на групата Орион?

Аз съм Ра. Подобно на Конфедерацията, плътностите на масовите съзнания, които съставят тази група, са разнообразни. Има много малко трета плътност, по-голям брой четвърта плътност, подобно голям брой пета плътност 1 и много малко същности от шеста плътност, съставящи тази организация. Техният брой е може би една десета от нашия във всяка точка на пространствено/времевия континуум, тъй като проблемът с духовната ентропия ги кара да изпитват постоянно разпадане на техните комплекси от социална памет.

Тяхната сила е същата като нашата. Законът за Единството не трепва нито в светлината, нито в тъмнината, а е достъпен за служба на другите и служба на себе си. Все пак, службата на другите води до служене на себе си, така запазвайки и допълнително хармонизирайки изкривяванията на онези същности, търсещи интелигентната безкрайност чрез тези дисциплини.

Тези, които търсят интелигентната безкрайност чрез използването на служба на себе си, създават същото количество мощ, но както казахме, имат постоянни затруднения поради концепцията за разделение, която се съдържа в проявленията на службата на себе си, което включва власт над другите. Това отслабва и в крайна сметка разпада енергията, събрана от такива ум/тяло/дух комплекси, които призовават групата Орион и комплексите от социална памет, които съставляват групата Орион.

Трябва да бъде отбелязано, внимателно обмислено и прието, че Законът за Единството е достъпен за всеки комплекс от социална памет, който е решил да се стреми заедно за всяко търсене на цел, било то служба на другите или служба на себе си. Законите, които са първичните изкривявания на Закона за Единството, тогава са въведени в действие и илюзията за пространство/време се използва като среда за развитие за тези резултати от свободните избори.

Така всички същности се учат, без значение какво търсят. Всички учат същото, някои бързо, някои бавно.

Използвайки като пример група от пета плътност или комплекс от социална памет на групата Орион, каква е била тяхната предишна плътност, преди да станат пета плътност?

Аз съм Ра. Прогресът през плътностите е последователен. Комплексът за социална памет от пета плътност ще се състои от комплекси на съзнание/тяло/дух, ожънати от четвърта плътност. След това конгломератният или масовия ум/тяло/дух комплекс извършва своето смесване и резултатите се дължат на безкрайно различни възможности за комбиниране на изкривявания.

Опитвам се да разбера как една група като групата на Орион би напредвала. Аз бях на мнение, че по-внимателното разбиране на Закона за Единството е създадало условието за приемливост, движейки се, да кажем, от нашата трета плътност към четвъртата, в нашия преход сега. И се опитвам да разбера как би било възможно – ако бяхте в групата на Орион и насочени към служба на себе си – как ще напредвате, да речем, от третата плътност към четвъртата. Какво обучение би било необходимо за това?

Аз съм Ра. Това е последният дълъг въпрос за този инструмент, по това време.

Ще си припомните, че влязохме в известни подробности как онези, които не са ориентирани към търсенето на служба на другите, все пак са открили и биха могли да използват портала за интелигентна безкрайност. Това е вярно при всички плътности на нашата октава. Не можем да говорим за онези над нас, както бихте казали, в следващия квантум или октава на битието.

Това е, все пак, вярно за тази октава от плътности. Съществата са ожънати, защото могат да виждат и да се наслаждават на светлината/любовта от подходящата плътност. Тези, които са намерили тази светлина/любов, любов/светлина, без да се ползват от желание за служене, въпреки това, по Закона за Свободната Воля, имат правото на ползване на тази светлина/любов за каквато и да е цел.

Също така, може да бъде вмъкнато, че съществуват системи за учение, които дават възможност на търсещия разделение, да достигне тези портали. Това учение е толкова трудно, колкото онова, което ви описахме, но има такива с постоянството да следват учението, точно както вие желаете да преследвате трудния път на търсене да знаете, за да служите.

Изкривяването се крие във факта, че онези, които търсят да служат на себе си, са виждани от Закона за Единството точно като тези, които търсят да служат на другите, защото не са ли всички едно? Да се служи на себе си и да се служи на другите е дуален начин да се каже същото, ако може да се разбере същността на Закона за Единството.

По това време бихме отговорили на всякакви кратки въпроси, които може да имате.

Има ли нещо, което можем да направим, за да се чувства инструмента по-удобно?

Аз съм Ра. Има малки приспособявания, които можете да направите. Все пак, сега можем да използваме този инструмент с минимално изкривяване и без да изчерпваме инструмента в някаква значителна степен.

Искате ли да питате още?

Не искаме да преуморяваме инструмента. Благодаря ви много. Това беше много полезно. В следващата сесия ще продължим да разглеждаме тази точка. Вярвам, че започвам да разбирам движението напред. Благодаря ви много.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред тогава, радвайки се в силата и мира на Единия Създател. Адонай.


  1. Това е неясно и подлежи на тълкуване, но тази информация за броя на същностите от пета плътност, включени в групата Orion, може да противоречи на информацията, дадена в #48.6