Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Имам въпрос за това, което наричам рекламирането на Конфедерацията. Има връзка със свободната воля. Имало е определени контакти, които са били разрешени, както разбирам, от Съвета, но това е ограничено, заради свободната воля на тези, които не са ориентирани по такъв начин, че биха, може би, поискали контакт. Този материал, който ние правим сега, ще бъде разпространен. Разпространението на материала ще бъде в зависимост от търсенето на относително малък брой хора на планетата. Много хора на планетата сега искат този материал, но въпреки че ние ще го разпространим, те няма да са наясно, че той е на разположение. Има ли някаква възможност за създаване на някакъв ефект, който бих могъл да нарека рекламиране или е против принципа на свободната воля?

Аз съм Ра. Разгледайте, ако желаете, пътя, по който вашият комплекс от живот-опит е поел. Помислете за съвпаденията и странните обстоятелства, при които едно нещо е преливало към следващото. Разгледайте това добре. Всяка същност ще получи възможността, от която всяка има нужда.

Този източник-съществуване на информация не се използва в комплекса от живот-опит на всеки от онези сред вашите хора, които търсят. По този начин рекламирането е общо и не е предназначено да показва търсенето на някакъв конкретен материал, а само да подскаже същинския аспект на илюзията.

Имаше част от материала вчера, който ще прочета, в който казвате, че „има известно количество случили се приземявания. Някои от тези приземявания са от вашите хора; някои са от същностите, които са ви известни като групата на Орион.“ Първият ми въпрос е какво искате да кажете, с „приземяванията са на вашите хора“?

Аз съм Ра. Вашите хора имат в това време/пространство настояще, технологично постижение, ако искате да го наречете така, да сте в състояние да създавате и да пилотирате формата и вида на корабите, известни ви като неидентифицирани летящи обекти. За съжаление, за вибрационната степен на социалната памет на вашите хора, тези устройства не са предназначени за служба на човечеството, а за потенциално разрушително използване. Това допълнително смущава вибрационната връзка на вашия комплекс от социална памет, причинявайки ситуация, при която нито онези, ориентирани към служенето на другите, нито тези, ориентирани да служат на себе си, могат да спечелят енергия/мощ, която отваря портите към интелигентната безкрайност за комплекса от социална памет. Това от своя страна води до намаляване на жътвата.

Да не би тези кораби, да са на наши хора от това, което наричаме планове, които не са въплътени по това време? Къде са базирани?

Аз съм Ра. Тези, за които говорихме, са от трета плътност и са част от така наречения военен комплекс, от различни обществени разделения или структури на хората ви.

Базите са различни. Има бази, както бихте ги нарекли, под морето в южните ви води край Бахамите, както и във вашия Тихи океан, на различни места, близо до чилийските ви граници по вода. Има бази на вашата луна, както вие наричате този сателит, които по това време се преработват. Има бази, които се движат по вашите земи. Има бази, ако искате да ги наречете така, във вашите небеса. Това са бази на вашите хора, многобройни и, както казахме, потенциално разрушителни.

Откъде идват хората, които управляват тези кораби? Свързани ли са с която и да е нация на Земята? Какъв е техният източник?

Тези хора идват от същото място, както вие или аз. Те идват от Създателя.

Каквото вие имахте предвид с въпроса, в по-повърхностния му аспект, тези хора са тези във вашето и правителствата на други, които отговарят за това, което бихте определили като национална сигурност.

Да разбирам ли тогава, че Съединените Щати имат такива кораби в подокеански бази?

Аз съм Ра. Вие сте прав.

Как научиха САЩ за технологията за изграждане на тези земни [не се чува]?

Аз съм Ра. Имаше един ум/тяло/дух комплекс, известен на вашите хора с вибрационния звуков комплекс Никола. Тази същност отпътува от илюзията и документите, съдържащи необходимите разбирания, бяха иззети от ум/тяло/дух комплексите, служещи във вашата сигурност на националния дивизионен комплекс. Така вашите хора станаха посветени за основната технология.

В случая на онези ум/тяло/дух комплекси, които наричате Руснаци, технологията беше предоставена от един от Конфедерацията в опит, приблизително преди двадесет и седем от вашите години, да сподели информация и да донесе мир сред вашите хора. Същностите, предоставящи тази информация, бяха в грешка, но ние направихме много неща в края на този цикъл, в опит да помогнем на вашата жътва, от което научихме глупостта на някои видове помощ. Това е допринасящ фактор за по-предпазливия ни подход към днешна дата, дори когато необходимостта е все по-голяма и призивът на вашите хора е по-голям и по-голям.

Аз съм объркан от тези кораби, за които имаме подводни бази. Те са [не се чува]. Тази технология достатъчна ли е да засенчи всички други въоръжения? Имаме само способността да пилотираме тези кораби ли или има някакви оръжия, като тези, които има – Дадени ли са ни били [не се чува] или са просто кораби за транспорт? Какъв е основният механизъм на тяхната [не се чува]? Наистина е трудно да повярвам, че е това, което казвам.

Аз съм Ра. Корабите може би са погрешно назовани така в някои случаи. Би било по-подходящо да ги разглеждаме като боева техника. Използваната енергия е тази от полето на електромагнитната енергия, която поляризира земната сфера. Боевата техника е от два основни вида: онази, което е наричана от вашите хора психотронна и онази, която е наричана от вашите хора лъч от частици. Размерът на унищожение, който се съдържа в тази технология, е значителен и оръжията са били използвани в много случаи, за да променят климатичните модели и да се подсили вибрационната промяна, която поглъща вашата планета понастоящем.

Как са били в състояние да запазят това в тайна? Защо тези кораби не се използват за транспорт?

Правителствата на всяка от вашите илюзии за обществено разделение (държави, бел. прев.), желаят да се въздържат от публичност, така че изненадата да бъде запазена, в случай на враждебно действие от това, което вашите народи наричат врагове.

Колко от тези кораби имат Съединените Щати?

Аз съм Ра. Съединените Щати има пет стотин седем три, пет седем три [573] понастоящем. Те са в процес на добавяне към този брой.

Каква е максималната скорост на един от тези кораби?

Аз съм Ра. Максималната скорост на тези кораби е равна на земната енергия на на квадрат. Тези полета варират. Ограничението е приблизително половината от скоростта на светлината, както бихте го нарекли. Това се дължи на недостатъци в дизайна.

Не би ли могъл този вид кораб напълно да реши или да се доближи до решаването на много от енергийните проблеми, наред с транспортните? Това, което ние ползваме за транспортиране [не се чува]… транспортиране [не се чува].

Аз съм Ра. Технологията, която ваши хора притежават по това време, е в състояние да разреши всяко ограничение, което тормози вашия комплекс от социална памет в сегашната връзка от преживявания. Обаче интересите на някои от вашите същества с изкривявания към това, което бихте нарекли могъща енергия, заставят тези разрешения да бъдат задържани, докато решенията не са толкова необходими, че онези с изкривяване, могат тогава да бъдат допълнително изкривени в посока на властта.

В същото време, когато споменахте, че някои от приземяванията са от нашите хора, споменахте също, че някои от тях са от групата Орион. Ние говорихме малко за групата Орион, но защо групата Орион се приземява тук? Каква е тяхната цел?

Аз съм Ра. Тяхната цел е завоевание. За разлика от тези от Конфедерацията, които чакат призива, така наречената група Орион сама се призовава да завладява.

По-конкретно, какво правят те, когато се приземят?

Има два вида приземявания. При първия, същности измежду вашите хора са взимани на техния кораб и програмирани за бъдеща употреба. Има две или три нива на програмиране. Първо, нивото, което ще бъде открито от тези, които правят проучване. Второ, програма за задействане. Трето, втора и най-дълбока задействаща програма кристализира същността, така правейки я безжизнена и полезна като вид сигнален огън. Това е форма на приземяване.

Втората форма е тази на кацане под земната кора, в която се влиза от водата. Отново, в общата площ на Южноамериканските и Карибските райони и в близост до така наречения северен полюс. Базите на тези хора са под земята.

Какво има групата Орион … каква е целта по отношение на завоеванието, на групата Орион?

Аз съм Ра. Както казахме по-рано, целта им е да локализират определени ум/тяло/дух комплекси, които вибрират в резонанс със собствения им вибрационен комплекс, а след това да поробят не-елита, както може да наричате онези, които не са от вибрацията на Орион.

Беше ли кацането в Паскагула през 1973 г., когато Чарли Хиксон е бил взет на борда, от този вид приземяване?

Аз съм Ра. Приземяването, за което говорите, е това, което бихте нарекли аномалия. Това не беше нито Oрионското влияние, нито нашите хора в мисъл-форма, а по-скоро планетарна същност от собствената ви вибрация, която дойде през карантината в цялата си невинност, при случайно кацане.

Какво са направили с Чарли Хиксън, когато са го взели на борда?

Аз съм Ра. Те използваха жизнения опит на ум/тяло/дух комплекса, концентрирайки се върху преживяването на комплексите на това, което вие наричате война.

Как го използваха?

Аз съм Ра. Употребата на опит, за да се учи. Помислете за раса, която гледа филм. Тя преживява една история и се идентифицира с чувствата, възприятията и преживяванията на героя.

Произлиза ли Чарли Хиксън от същия комплекс от социална памет, като тези, които са го взели?

Аз съм Ра. Тази същност от вибрационен звуков комплекс няма връзка с онези, които го използваха.

Тези, които са го използвали, са използвали военния му опит, за да научат повече за Закона на Единството ли?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Били ли са същностите, които са го взели … можете ли да опишете … това ли е нормалната конфигурация на тези същности? Те [не се чува] по-скоро необичайни.

Аз съм Ра. Конфигурацията на техните същности е тяхната нормална конфигурация. Необичайността не е забележителна. Ние самите, когато избрахме мисия сред вашите хора, трябваше да изучаваме вашите хора, защото, ако не бяхме пристигнали в друга форма, освен нашата, щяхме да сме възприемани като светлина.

Добре, от каква плътност са дошли същностите, които са взели Чарли Хиксън? Каква е била тяхната плътност?

Аз съм Ра. Същностите, от които проявявате такъв интерес, са същества от трета плътност, от доста висока степен. Би трябвало да изразим разбирането пред вас, че тези същества не биха използвали ум/тяло/дух комплекса Чарли, ако не беше решимостта на тази същност преди въплъщението, да бъде в служба.

Кой е бил домът или произходът на същностите, които са взели Чарли?

Аз съм Ра. Тези същности са от галактиката Сириус.

Най-изумителната информация, която ми дадохте, за която трябва да призная, че изпитвам трудности да повярвам, е че Съединените щати имат 573 кораба, както описвате. Колко хора в нашето правителство са наясно, че имаме тези? Колко хора от висшестоящите в Съединените Щати са наясно с това, включвайки тези, които привеждат в движение кораба?

Аз съм Ра. Броят на вашите хора варира, защото има нужда да се комуникира в тази конкретна време/пространство връзка, така че броят се разширява понастоящем. Приблизителният брой е едно пет о о [1 500]. Това е само приблизително, защото докато вашият илюзорен време/пространство континуум се движи от настояще към настояще, в тази връзка много се обучават.

Къде са конструирани тези кораби?

Тези кораби са конструирани един по един на две места: в пустинните или сухи райони на вашето така наречено Ню Мексико и в пустинните или сухи райони на вашето така наречено Мексико, като и двете съоръжения се намират под земята.

Казвате, че Съединените щати всъщност имат производствено предприятие в Мексико?

Аз съм Ра. Така казах. Мога ли сега да повторя, че този вид информация е много повърхностна и няма никаква особена последица, в сравнение с изучаването на Закона за Единството. Все пак, ние внимателно наблюдаваме това развитие с надеждата, че вашите хора могат да бъдат ожънати в мир.

Напълно съм наясно, че тази линия на въпроси изобщо няма никакво значение, но тази конкретна информация е толкова потресаваща за мен, че ме кара да се съмнявам във валидността ви по това. До този момент аз бях съгласен с всичко. Това е много изумително и не изглежда възможно, че тази тайна е била запазена двадесет и седем години и че ние задвижваме тези кораби. Извинявам се за моето отношение, но реших, че ще бъда много честен за това. За мен е невероятно, че бихме експлоатирали завод в Мексико, извън Съединените щати, за да строим тези кораби. Може би аз греша. Тези кораби са физически кораби, построени от наши физически хора ли? Бих могъл да отида в един и да го управлявам? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Не бихте могли да управлявате такъв. Съединените щати, както вие наричате своя обществен разделителен комплекс, създават тези като вид оръжие.

Тогава няма обитатели? Без пилот, така да се каже?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Как са контролирани?

Аз съм Ра. Те се контролират от компютър, от отдалечен източник на данни.

Защо имаме завод в Мексико?

Аз съм Ра. Необходимостта е едновременно от сухота на земята, както и от почти пълна липса на население. Ето защо така нареченото ви правителство и така нареченото правителство на съседния ви географски район, се споразумяха за подземна инсталация. Държавните служители, които се съгласиха, не знаеха за каква употреба ще бъде тяхната земя, а смятаха, че това е правителствено изследователско съоръжение, използвано за това, което бихте нарекли бактериологична война.

Това ли е вида на кораба, в който е пренесен Дан Фрай?

Аз съм Ра. Този, известен като Даниел, беше в мисъл-форма, пренесен от Конфедерационна мисъл-форма превозна илюзия, за да даде на този ум/тяло/дух данни, за да можем да видим как този тип контакт би помогнал на вашите хора при разкриването на интелигентната безкрайност, отвъд илюзията от ограничения.

Би ли било възможно за някой от нас, да има контакт с Конфедерацията по по-пряк начин?

Аз съм Ра. При наблюдаване на изкривяванията на онези, които са преминали през тази опитна последователност, ние решихме постепенно да се оттеглим, така да кажем, от пряк контакт в мисъл-форма. Най-малкото изкривяване изглежда е достъпно в в ум-до-ум общуване. Следователно искането за взимане на борд не е това, за което сме загрижени да се придържаме. Вие сте най-ценни във вашата сегашна ориентация.

Причината, поради която толкова много ви разпитвах за кораба, с който казвате, че работи правителството на САЩ е, че ако включим това в книгата, ще създадем многобройни проблеми. Това е нещо, което смятам да оставя изцяло извън книгата, или ще трябва да ви разпитвам подробно за него. Трудно е дори да питам в тази област, но бих искал може би да попитам още няколко въпроса за това, с все още възможна опция да го оставя извън книгата. Какъв е диаметърът на тези кораби, които Съединените щати [не се чува]?

Аз съм Ра. Предлагам това да е последният въпрос за тази сесия. Ние ще говорим, както смятате за подходящо в следващи сесии, като ви молим да бъдете ръководени само от собственото си разбиране.

Приблизителният диаметър, предвид няколко промени в модела, е двадесет и три от вашите фута (7 метра, бел. прев.), както вие измервате.

Можем ли да поискаме сега, ако имате необходимо кратко запитване, преди да приключим тази сесия?

Има ли нещо, което можем да направим, за да се чувства инструмента по-удобно?

Аз съм Ра. Този инструмент е добре балансиран. Възможно е да се направят малки корекции в конфигурацията на гръбнака на инструмента, така че да е по-изправен. Продължете да контролирате внимателно разположението и ориентацията на използваните символи. Тази конкретна сесия, кадилницата е леко изместена и следователно, този инструмент ще изпитва лек дискомфорт.

Кадилницата е изместена по отношение на ъгъла или по отношение на странично изместване?

Има приблизително три градуса изместване от точна перпендикулярност.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.