Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Определено ще направим Закона за Единството главната част от тази книга. Извинявам се, че се отклоних от тези теми. Ние сме в позицията, така да кажем, да се чудим в каква посока да тръгнем с книгата, като начало. Поради тази причина зададох няколко въпроса и вероятно ще задам още няколко въпроса в началото на тези сесии, които ще бъдат малко безсмислени по отношение на прилагането на Закона за Единството, заради моето собствено незнание какво правя. Въпреки това, очаквам да стана по-опитен бързо, докато продължаваме.

Има няколко въпроса, които вероятно са безсмислени, но ми се иска да ги получа, извън курса на работа. Те ме притесняват малко.

Възможно ли е да подскажете издател за тази книга?

Аз съм Ра. Не.

Възможно ли е да ни разкажете за нещо от предишните ни въплъщения, предишните ни преживявания преди това въплъщение?

Аз съм Ра. Възможно е. Обаче такава информация като тази, е грижливо пазена от вашия ум/тяло/дух цялост, така че вашият сегашен опит в пространство/времето да бъде неразреден.

Нека да сканираме за безвреден материал за вашето битие. [20-секундна пауза.] Аз съм, в изкривяването на желание за вашата свобода от предубеждения, способен да говоря само общо.

Имало е няколко пъти, когато тази група е работила и живяла заедно. Взаимоотношенията са варирали. Има балансирана карма, както я наричате; всеки по този начин учителят на всеки. Работата е била свързана с лечение, разбиране на употребите на земната енергия и работа в помощ на цивилизации, която са призовавали точно както вашата сфера направи и ние дойдохме. Това изчерпва материала, който смятаме за безобиден.

Лечителските упражнения, които ни дадохте, са от такова естество, че най-добре е да се концентрираме върху едно упражнение на един път. Бих искал да попитам по това време, върху кое упражнение трябва да се съсредоточа … може би малко промяна на упражненията … трябва да се съсредоточим върху [не се чува], да кажем тази вечер?

Аз съм Ра. Отново, да насочваме преценката ви, е нарушаване на изкривяването на пространство/времето ви, наречено бъдеще. Да говорим за минало или настояще в границите на нашето изкривяване/преценка е приемливо. Да водим, а не да преподаваме/учим, не е приемливо за нашето изкривяване по отношение на преподаването/ученето. Ние, вместо това, можем да предложим процес, при който всеки избира първото от упражненията, дадени в реда, по който сме ги дали, което вие, във вашето разбиране, чувствате, че не е оценено напълно от вашия ум/тяло/дух комплекс.

Това е правилният избор, изграждане от основата, като се уверите, че земята е добра за сградата. Ние оценихме за вас интензивността на това усилие по отношение на изразходваната енергия. Имайте предвид това и бъдете търпеливи, защото не сме дали кратка или лесна програма за учене/преподаване на съзнанието.

Начинът, по който разбирам процеса на еволюция на планетарната популация е, че населението има известно количество време да прогресира. Това общо взето е разделено на три цикъла, от по 25 000 години. В края на 75 000 години планетата прогресира сама по себе си. Какво е причинило това положение? Прецизността на годините, 25 000 години и т.н. Какво настройва това първоначално?

Аз съм Ра. Визуализирайте, ако желаете, специфичната енергия, която, течаща навън и сгъстяваща се навътре, е формирала мъничкото царство от творението, управлявано от вашия Съвет на Сатурн. Продължавайте да виждате ритъма на този процес. Живият поток създава ритъм, който е неизбежен като един от вашите уреди за измерване на времето. Всяка от вашите планетарни същности започва първия цикъл, когато енергийните връзки са били в състояние в онази среда, да поддържат такива опитности на ума/тялото. Така всяка от вашите планетарни същности е в различен цикличен график, както бихте могли да го наречете. Времето на тези цикли е измерване, равно на част от интелигентната енергия.

Тази интелигентна енергия предлага един вид часовник. Циклите се така движат точно, както часовникът отмерва вашия час. Така портала от интелигентната енергия, към интелигентната безкрайност, се отваря независимо от обстоятелствата, когато удари часа.

Първоначалните, първите същности на тази планета - какъв е техният произход? Къде са били, преди да са били на тази планета?

Аз съм Ра. Първите същности на тази планета са били вода, огън, въздух и земя.

Хората, които имаме сега – първите хора, [не се чува] като нас – откъде са дошли? Как са еволюирали?

Аз съм Ра. Говорите за опитност от трета плътност. Първите от тези, които дойдоха тук, бяха доведени от друга планета във вашата Слънчева система, наречена от вас Червената планета, Марс. Околната среда на тази планета стана негостоприемна за същества от трета плътност. Първите същности, следователно, бяха от тази раса, както можете да я наречете, манипулирани в известна степен от онези, които бяха Пазителите по онова време.

Каква раса е тази и как са стигнали от Марс до тук?

Аз съм Ра. Расата е комбинация от ум/тяло/дух комплексите на онези от така наречената Червена Планета и внимателната поредица от генетични приспособления, направени от Пазителите от онова време. Тези същности пристигнаха или бяха запазени за придобиване на опит на вашата сфера, чрез вид раждане, което не е репродуктивно, а се състои в подготовката на генетичен материал за въплъщението на ум/тяло/дух комплексите на онези същества от Червената планета.

Тогава аз приемам, че казвате, че Пазителите са прехвърлили расата тук, след като тя е измряла от физическия план, както го познаваме на Марс. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Пазителите очевидно са действали с разбиране за Закона за Единството, правейки това. Можете ли да обясните приложението на Закона за Единството в този процес?

Аз съм Ра. На Закона за Единството се позоваха тези Пазители, при донасяне на мъдростта в контакта със същностите от Червената планета, така съчетавайки комплекса за социална памет на расата на Пазителите и расата на Червената планета. Все пак, отне повишаващо се количество изкривяване в прилагането на Закона за Единството от гледна точка на други Пазители, и от това начално действие започна карантината на тази планета, защото беше почувствано, че свободната воля на тези на Червената планета е била ограничена.

Следвали ли са същностите от Червената планета Закона за Единството, преди да напуснат Червената планета?

Същностите от Червената Планета се опитваха да учат Законите на Любовта, които формират едно от първите изкривявания на Закона за Единството. Обаче, тенденциите на тези хора към войнствени действия, причиниха такива затруднения в атмосферната среда на тяхната планета, че тя стана негостоприемна за опитност от трета плътност, преди края на нейния цикъл. Следователно същностите от Червената планета не минаха жътва и продължиха във вашата илюзия, за да се опитат да научат Закона за Любовта.

Колко отдавна се случи това прехвърляне от Червената планета, на Земята?

Аз съм Ра. По вашето време това прехвърляне се случи приблизително преди седем пет нула нула нула [75 000] години.

Преди 75 000?

Аз съм Ра. Това е приблизително правилно.

Имало ли е същности с тази форма, с която съм аз сега – две ръце, два крака – на тази планета, преди това прехвърляне да се случи?

Аз съм Ра. Имало е посетители на вашата сфера в различни времена, през последните четири милиона от вашите години, говорейки приблизително. Тези посетители не оказват ефект върху преминаването през циклите на планетарната сфера. Нямаше трета плътност в нейната околна среда, до времето, споменато преди това.

Значи е имало същности от втора плътност тук, преди приблизително 75 000 години. Какъв вид същности са били те?

Втората плътност е плътността на по-висшия растителен живот и животински живот, който съществува без насочения нагоре подтик към безкрайността. Тези същества от втора плътност са от октава на съзнанието, точно както вие откривате различни ориентации на съзнание, сред съзнателните същности на вашата вибрация.

Някоя от тези същности от втора плътност имала ли е форми като нашата - две ръце, два крака, глава и ходи изправена на два крака?

Аз съм Ра. Двете по-високи от подвибрационните нива на съществата от втора плътност имаха конфигурацията на двукраки, както вие споменахте. Изправеното движение, което преживявате обаче, не беше напълно постигнато при тези същества, които се стремяха към накланянето напред, едва оставяйки четирикраката позиция.

Откъде са дошли тези същества? Били ли са продукт на еволюцията, както се разбира от нашите учени? Развили ли са се от оригиналния материал на земята, за който говорихте?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тези същества след това се еволюират от втора, до трета плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно, макар да не може да се направи гаранция за броя на циклите, които би отнело на същността, да научи уроците на съзнанието за себе си, които са предпоставка за преминаване в трета плътност.

Има ли някаква определена раса от хора на нашата планета сега, които са въплътени тук от втора плътност?

Аз съм Ра. В момента няма комплекси от съзнание от втора плътност на вашата сфера. Има обаче две раси, които използват формата от втора плътност. Едната е същностите от планетарната сфера, която вие наричате Малдек. Тези същности работят по комплексите си от разбирания чрез поредица от това, което бихте нарекли кармични компенсации. Те обитават дълбоките ви подземни галерии и са известни като „Голямата Стъпка“.

Другата раса е онази, на която беше предложена обител в тази плътност от Пазители, които искат да дадат на ум/тяло/дух комплексите на онези, които са от тази плътност понастоящем, подходящо устроени физически носители, както бихте нарекли тези химически комплекси, в случай че има това, което наричате ядрена война.

Не разбрах за какво са били подходящи тези носители или същества, в случай на ядрена война.

Аз съм Ра. Това са същества, които съществуват като инстинктивни същества от втора плътност, които са държани в резерв, за да формират това, което бихте нарекли генетичен фонд, в случай че са необходими тези телесни комплекси. Тези телесни комплекси са до голяма степен способни да издържат на условията на радиация, която телесните ви комплекси, които сега обитавате, не биха могли да издържат.

Къде се намират тези комплекси?

Аз съм Ра. Тези телесни комплекси от втората раса живеят в необитаемата дълбока гора. Има много, на различни места по повърхността на вашата планета.

Те същества от типа Голяма Стъпка ли са?

Аз съм Ра. Това е правилно, въпреки че не бихме ги нарекли Голяма Стъпка, тъй като те се срещат рядко и са много способни да избегнат засичане. Първата раса е по-малко способна да осъзнава близостта на други ум/тяло/дух комплекси, но тези същества са много способни да се изплъзват, благодарение на технологичните им разбирания отпреди тяхното въплъщение тук. Тези същества със светещите очи са онези, които са най-познати на вашите хора.

Значи има два различни вида Голяма Стъпка. Правилно ли е?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос.

Има три вида Голяма Стъпка, ако приемете този вибрационен звуков комплекс, използван за три толкова различни раси от ум/тяло/дух комплекси. Първите два са, които описахме.

Третият е мисъл-форма.

Планираме да проведем втора сесия по-късно днес, ако инструментът е в състояние и бих искал да попитам има ли нещо, което можем да направим, за да подпомогнем удобството на инструмента.

Аз съм Ра. Този инструмент ще изисква известна корекция на меките части на телесния ѝ комплекс. Изкривяванията се дължат на блокирането на енергийния център, който бихте нарекли епифизен.

Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.