Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Бихме искали да продължим материала от вчера. Трябваше да спрем преди [не се чува].

Аз съм Ра. За нас това е добре.

Продължаваме сега с третата област на преподаване/учене, относно развитието на енергийните сили на изцелението.

Третата област е духовният комплекс, който въплъщава областите на сила и съзнание, които са най-малко изкривени от вашия ум/тяло/дух комплекс. Проучването и балансирането на духовния комплекс наистина е най-дългата и най-фината част от ученето/преподаването. Ние разгледахме ума като дърво. Умът контролира тялото. С ума, съсредоточен, балансиран и съзнаващ, тялото, чувстващо се удобно в каквито и да било наклонности и изкривявания, които го правят подходящо балансирано за този инструмент, тогава инструментът е готов да продължи с великата работа.

Това е работата от вятър и огън. Духовното телесно енергийно поле е пътека или канал. Когато тялото и умът са възприемчиви и отворени, тогава духът може да се превърне във действаща совалка или комуникатор от индивидуалната енергия на волята на същността нагоре, и от потоците на творческия огън и вятър надолу.

Лечителската способност, като всичко друго, което този инструмент би нарекъл паранормални способности, е осъществена чрез отварянето на пътека или совалка в интелигентната безкрайност. Има много хора от вашия план, които имат случайна дупка или портал в тяхното духовно енергийно поле, понякога създаден от поглъщането на химикали като този, който този инструмент би нарекъл ЛСД, които могат, на случаен принцип и без контрол, да проникнат в енергийни източници. Те могат или могат да не бъдат същности, които искат да служат. Целта на внимателното и съзнателно отваряне на този канал е да служи по по-надежден начин, по по-обикновен или обичаен начин, гледано от комплекса на изкривяване на лечителя. На други може да изглежда, че са чудеса. За този, който внимателно е отворил вратата към интелигентната безкрайност, това е обичайно; това е обикновено; това е както би трябвало да бъде. Жизненият опит до известна степен е трансформиран и великата работа продължава.

Засега чувстваме, че тези упражнения стигат за вашето начало. В бъдеще, когато смятате, че сте изпълнили това, което е поставено пред вас, ще започнем да ви насочваме към по-точно разбиране на функциите и употребите на този портал, в опитността на лечителството.

Бях попитан дали е възможно Том Флахърти да присъства на една от тези комуникационни сесии утре. Познавате ли същността, Том Флахърти?

Аз съм Ра. Този ум/тяло/дух комплекс, звукова вибрация “Том Флахърти” е приемлив. Предупреждаваме ви внимателно да инструктирате тази същност, за умствената настройка и различните принадлежности, които трябва да разбере, преди да бъде въведен в кръга.

Не съм съвсем сигурен какво имахте предвид под принадлежности.

Имах предвид символичните предмети, които предизвикват изкривяванията на този инструмент към любов/светлина. Поставянето и любящото им приемане от всички присъстващи е важно за подхранването на този инструмент. Ето защо участващите принадлежности трябва да бъдат описани и тяхното присъствие да бъде обяснено с ваши собствени думи на преподаване/учене, защото вие имате подходящото отношение към изискваните резултати.

Той ще ме разбере. Ще бъдем много внимателни да информираме Том напълно, преди да присъства. Благодаря ви много.

Струва ми се, че може да е подходящо време да включите малко повече историческо развитие за вас, по възможност информация, свързана с откъде сте дошли, преди да се ангажирате с планетата Земя, ако това е възможно.

Аз съм Ра. Аз съм с комплекса от социална памет, от когото съм част, един от онези, които пътуваха навън от друга планета в собствената ви слънчева система, както би я нарекла тази същност. Планетарното влияние беше, това, което наричате Венера. Ние сме раса, стара според мерките ви. Когато бяхме в шесто измерение, нашите физически същества бяха това, което бихте нарекли златисти 1. Бяхме високи и в известна степен деликатни. Покритието на нашето физическо тяло, което вие наричате обвивка, имаше златен блясък.

В тази форма решихме да дойдем сред хората ви. Вашите хора по това време бяха много различни от нас във физическата външност, както бихте могли да го наречете. И така, ние не се смесихме добре с населението и очевидно бяхме различни от тях. Така, нашето посещение беше сравнително кратко, защото се озовахме в лицемерното положение да бъдем приветствани като различни от вашите други-азове. Това беше времето, през което построихме структурите, за които проявявате интерес.

Как пътувахте от Венера, до тази планета?

Използвахме мисъл.

Би ли било възможно да се вземе един от хората по онова време от нашата планета и да се постави на Венера? Би ли оцелял? Условията били ли са горе-долу [не се чува]?

Условията на трета плътност не са гостоприемни за формите на живот на вашите хора. Петото и шестото измерение на тази планетарна сфера са доста благоприятни за растеж/учене/преподаване.

Как сте успели да направите прехода от Венера и предполагам, шестото измерение, което - би ли било невидимо, когато сте стигнали тук? Трябваше ли да промените размерите си, за да ходите на земята?

Вие ще си спомните проявлението на вятъра. Разпадането в нищото е разпадането в единство, защото няма нищо. От шестото измерение сме способни да манипулираме с мисъл интелигентната безкрайност, присъстваща във всяка частица светлина или изкривена светлина, така че бяхме способни да се облечем в реплика, видима в третата плътност, на нашите ум/тяло/дух комплекси в шестата плътност. Този експеримент ни бе разрешен от Съвета, който пази тази планета.

Къде се намира този Съвет?

Този съвет се намира в октавата или осмото измерение на планетата Сатурн и заема своето място в област, която разбирате в термини от трето измерение, като пръстените.

Има ли хора, като тези, които намирате на Земята, на някоя от другите планети в тази слънчева система?

Искате настояща пространство/време информация или информация от пространствено/времеви континуум?

И двете.

В едно време/пространство, в това, което е вашето минало, имаше население от същества от трета плътност на планета, която беше във вашата Слънчева система. Има различни имена, с които е била наричана тази планета. Вибрирационният звуков комплекс, най-често използван от вашите хора, е Малдек. Тези същности, унищожавайки тяхната планетарна сфера, бяха принудени да намерят място за себе си на тази трета плътност, която е единствената във вашата слънчева система в тяхното време/пространство настояще, която беше гостоприемна и способна да предложи уроците, необходими за намаляване на ум/тяло/дух изкривяванията, по отношение на Закона за Единството.

Как дойдоха те тук?

Те дойдоха чрез процеса на жътва и бяха въплътени чрез процесите на въплъщение от вашите висши сфери в тази плътност.

Колко отдавна се е случило това, в наши години?

Имам затруднения да общувам с този инструмент. Трябва да задълбочим състоянието й.

Това се случи преди приблизително петстотин хиляди [500 000] от вашите години.

Благодаря. Тогава цялото земно население, човешкото население на земята, всички ли произхождат от Малдек?

Аз съм Ра. Това е нова линия на разпитване и заслужава свое собствено място. Тези, които бяха ожънати за вашата сфера от сферата, известна преди разпадането й с други имена, но за вашите хора като Малдек, се въплътиха, мнозина в земната повърхност, а не върху нея. Населението на вашата планета съдържа много различни групи, пожънати от други сфери от второ измерение и минали циклите на трето измерение. Вие не сте всички една раса или произход от началото. Преживяването, което споделяте, е уникално за този време/пространство континуум.

Мисля, че би било уместно да разберем как Законът за Единството действа в този трансфер на същества на нашата планета и действието на жътвата.

Аз съм Ра. Законът за Единството просто гласи, че всички неща са едно, че всички същества са едно. Има определени поведения и мисъл-форми, съответстващи на разбирането и практикуването на този закон. Тези, които завършвайки цикъл на преживяване, демонстрират различни степени на изкривяване на онова разбиране на мисълта и действието, ще бъдат отделени по свой избор във вибрационното изкривяване, най-удобно за техните ум/тяло/дух комплекси.

Този процес е охраняван или наблюдаван от онези грижещи се същества, които, бивайки много близки до Закона за Единството в своите изкривявания, въпреки това имат изкривяване към активна служба.

И така, илюзията е създадена от Светлина, или по-подходящо, но по-малко разбираемо, от светлина/любов. Това е в различни степени на интензивност. Духовният комплекс на всяка ожъната същност, се движи по протежение на линията на светлината, докато светлината стане твърде ослепителна, в който момент същността спира. Тази същност може едва да е достигнала трета плътност или може да бъде много, много близо до края на изкривяването на вибрационния комплекс от трета плътност на светлината/любовта. Въпреки всичко, онези, които попадат в тази октава на засилваща се светлина/любов, тогава преживяват голям цикъл, през който възможностите са много, за откриването на изкривяванията, които са присъщи на всяка същност и следователно за намаляването на тези изкривявания.

Каква е дължината, в наши години, на един от тези цикли, понастоящем?

Един основен цикъл е приблизително двадесет и пет хиляди [25 000] от вашите години. Има три цикъла от това естество, през които онези, които са напреднали, могат да бъдат ожънати. В края на три големи цикъла, т.е. приблизително между седемдесет и пет и седемдесет и шест хиляди [75-76 000] от годините ви, всички минават жътва, независимо от техния напредък, защото през това време самата планета се е придвижила през полезната част от това измерение и започва да престава да бъде полезна за по-ниските нива на вибрация в тази плътност.

Каква е позицията на тази планета, по отношение на прогреса на цикъла понастоящем?

Аз съм Ра. Тази сфера, по това време, е във вибрация от четвърто измерение. Нейният материал е доста объркан, заради комплексите от социална памет, вградени в нейното съзнание. Тя не направи лесен преход към вибрациите, които я зоват. По тази причина, тя ще бъде доведена с някои неудобства.

Това неудобство предстои ли до няколко години?

Аз съм Ра. Това неудобство или дисхармоничен вибрационен комплекс започна преди няколко от вашите години в миналото. То ще продължи неотслабващо за период от приблизително три о, тридесет [30] от вашите години.

След този тридесетгодишен период приемам, че ще бъдем планета от четвърто измерение или четвърта плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е така.

Възможно ли е да се прецени какъв процент от сегашното население ще обитава планетата от четвърта плътност?

Още няма жътва, така че оценката е безсмислена.

Фактът, че сме в този преходен период сега, има ли нещо общо с причината, поради която предоставихте информацията си на населението?

Аз съм Ра. Ние ходихме сред вашите хора. Ние помним. Ние помним тъга. Видяхме много. Търсихме инструмент, с подходящите параметри на изкривяване в ум/тяло/дух комплекса и подкрепяща и разбираща група от ум/тяло/дух комплекси, да приеме тази информация с минимално изкривяване и максимално желание да служи за няколко от вашите години.

Отговорът, накратко, е да. Искахме обаче да знаете, че в наша памет, ние ви благодарим.

Диско-образният кораб, който наричаме НЛО, са … някои са казвали, че идват вероятно от планетата Венера. Дали някой от тях е ваш кораб?

Аз съм Ра. Ние използвахме кристали за много цели. Кораба, за който говорите, не е бил използван от нас, във вашия пространствено/времеви настоящ комплекс от памет. Все пак, ние използвахме кристали и формата на камбана, в миналото на вашата илюзия.

Преди колко години в миналото сте използвали камбановидния кораб, за да дойдете тук?

Аз съм Ра. Посетихме хората ви преди осемнадесет хиляди [18 000] от вашите години и не кацнахме; отново, преди единадесет хиляди [11 000] години.

Снимките на камбановидния кораб и докладите за контакт от Венера съществуват от преди по-малко от тридесет години. Знаете ли за тези доклади?

Аз съм Ра. Ние имаме познания за Единство с тези набези от вашето време/пространство настояще. Ние вече не сме от Венера. Има обаче мисъл-форми, създадени сред вашите хора, от нашето време на ходене сред вас. Споменът и мисъл-формите, създадени оттам, са част от вашия комплекс на обществена памет. Това масово съзнание, както можете да го наречете, създава преживяването отново за онези, които искат такова преживяване. Сегашното население на Венера вече не е шеста плътност.

Някои от НЛО, които понастоящем са докладвани, идват ли от други планети тук, по това време или имате ли това знание?

Аз съм един от членовете на Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Създател. Има приблизително петдесет и три цивилизации, включващи приблизително петстотин комплекса от планетарно съзнание в тази Конфедерация. Тази Конфедерация съдържа онези от вашата собствена планета, които са достигнали измерения извън вашето трето. Тя съдържа планетарни същности във вашата слънчева система и съдържа планетарни същности от други галактики. Тя е истинска Конфедерация, в това, че нейните членове не си приличат, но са съюзени в службата, в съответствие със Закона за Единството.

Някой от тях идва ли тук понастоящем, в космически кораби? В миналите, да речем, тридесет години?

Аз съм Ра. Трябва да заявим, че тази информация е незначителна. Ако разберете това, смятаме, че информацията може да бъде приемливо предложена. Законът за Единството е това, заради което сме тук, да изразим. Все пак, ще говорим по този въпрос.

Всяка планетарна същност, която желае да се появи във вашето трето-измерно пространствено/времево изкривяване, иска разрешение да прекъсне карантината, както можете да я наречете и да се появи на вашите хора. Причината и целта на това появяване е разбрана и или приета, или отхвърлена. Имало е петнадесет от същностите на Конфедерацията във вашето небе, по всяко време; другите са ви били на разположение чрез мисъл.

Понастоящем има седем, които работят с кораби във вашата плътност. Целите им са много прости: да позволят на онези същности от вашата планета, да осъзнаят безкрайността, която често е най-добре изразена за неинформираните като мистериозно или непознато.

Напълно съм наясно, че се интересувате преди всичко от разпространяването на Закона за Единството. Въпреки това, по мое мнение, би могло да е грешно, че за да се разпространи този материал, ще е необходимо да се включат въпроси като този, който току-що зададох, с цел да се създаде възможно най-широко разпространение на материала. Ако това не е целта, мога да огранича моите въпроси само до прилагането на Закона за Единството. Но разбирам, че понастоящем, целта е широко разпространение на този материал. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това възприятие е само леко изкривено в разбирането/ученето ви. Ние искаме да продължите, както смятате за правилно. Това е вашето място. Ние, в даването на тази информация, намираме за наше изкривяване на разбирането на нашата цел, че е не само предлагането на информация, но и претеглянето й в съответствие с нашите изкривени възприятия за нейното относително значение. Така, ще откриете наши изявления, от време на време, които заключават, че въпросът е незначителен. Това се дължи на нашето възприятие, че даденият въпрос е незначителен. Въпреки това, ако въпросът не съдържа потенциал за даване на отговори, които могат да нарушат свободната воля, ние предлагаме наши отговори.

Благодаря ви много. Не искаме да изтощаваме инструмента. Това вече е значително над нормалното работно време. Можете ли да ми кажете състоянието на инструмента?

Инструментът е балансиран поради вашата грижа. Въпреки това, нейният физически носител се сковава.

В такъв случай, може би би трябвало да продължим по-късно.

Ще се съгласим. Затова, освен ако нямате кратък въпрос, ще напуснем.

Единственият въпрос, който имам е, че трябва да предположа, че тъй като Леонард беше тук, когато за пръв път направихте контакт, би било толкова подходящо той да е тук, колкото Том. Правилно ли е това?

Това е правилно и завършва броя на онези, които понастоящем могат да дойдат, които са подходящи. Отново помнете инструкциите, дадени за подготовката на вибрирационния звуков комплекс Том.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Продължавайте радостно в силата и мира на Единия Създател. Адонай.


  1. Редица улики изглежда показват, че Ра е имал намерение да каже трето измерение тук, вместо шесто, включително информацията, дадена в #6.7 и защото те говорят за “физическия комплекс на тялото” и “обвивката”, за които знаем от други съобщения, че в шестата плътност те са станали светлина (напр. #8.20).