Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Инструментът имаше някакви съмнения относно нейната жизненост. Беше ни трудно да я преценим. Възможно ли е да коментирате това?

Аз съм Ра. Изследваме този инструмент и откриваме, че можем да бъдем полезни, без нарушение, поради решението на този инструмент да се придържа към възможно най-внимателната оценка, а не към най-желаната.

Бяхме изненадани, че успяхме да поддържаме редовен контакт през този най-интензивен период на негативно влияние. Сексуалните енергийни трансфери, в някои сесии, дадоха на този инструмент допълнителни жизнени ресурси, от които да се възползва. При тази сесия обаче това не е така и затова волята на инструмента движи неговия телесен комплекс. Този инструмент няма преценка за тази служба. Способността на волята, макар и призната за най-главна и ценна, би могла в този случай да доведе до сериозно изкривяване на телесния комплекс на инструмента.

Можем да отбележим, че мъченичеството не е непременно полезно. Искаме от този инструмент да разгледа тези мисли, да ги прецени и да определи евентуалната им истинност; и ако ги сметне за истинни, предлагаме на този инструмент да отстъпи властта за преценка на групата за подкрепа, чиито интереси са балансирани в много по-голяма степен от тези на този инструмент. Да позволи решенията да се вземат без очаквания или привързаност към резултата. Можем да кажем, че нашите надежди за дългосрочен контакт чрез този инструмент, зависят от неговата съзряваща способност да бъде в служба на други-аз, като приема тяхната помощ и по този начин остава жизнеспособен инструмент.

Нека благодарим на ПИТАЩИЯ, че ни позволи да се изкажем по този въпрос, защото бяхме наясно с изкривяванията, надвиснали над човек, чиято воля за служене не е регулирана от познание за ограниченията от изкривяване на телесния комплекс.

Бихте ли могли да прекратите този контакт възможно най-скоро, тъй като в момента не сме наясно с жизнеността на инструмента?

Аз съм Ра. Според вашия начин на изразяване ръцете ни до известна степен са вързани. Този инструмент използва вътрешни резерви, които струват скъпо. Затова имаме честта/задължението да използваме тази енергия по най-добрия възможен начин. Когато тя намалее, ние със сигурност, както винаги, ще изразим необходимостта от прекратяване на работата. Единственият начин да избегнете това споделяне на служба на всяка цена е да се въздържите от сесията. Това е дилема.

Можете ли да ми кажете какъв беше тонът, който чух в лявото си ухо, когато започнахте комуникацията си?

Аз съм Ра. Това беше негативно ориентиран сигнал.

Можете ли да ми кажете как бих чул положително ориентиран сигнал?

Аз съм Ра. Съществуват два вида позитивни сигнали. Първо, в дясното ухо сигналът показва, че ви се дава някакво неформулирано съобщение, което казва, “ Слушай. Внимавай.“ Другият позитивен знак е тонът над главата, който е балансирано потвърждение на дадена мисъл.

Има ли други негативно ориентирани сигнали, които получавам?

Аз съм Ра. Това е правилно. Способен сте да получавате мисъл-форми, думи-форми и видения. Вие обаче изглеждате способен да правите разлика.

Има ли причина да съм отворен към тези негативни сигнали?

Аз съм Ра. Не сте ли всички неща?

Мисля, че би било добре да прекратим контакта по това време, за да дадем възможност на инструмента да набере повече необходима енергия, преди да продължим. Това е моето решение към момента. Много ми се иска да продължа контакта, но ми се струва, въпреки че не мога да определя нивото на инструмента, че инструментът не трябва да изразходва повече енергия.

Аз съм Ра. Отговаряме на незададено запитване. То обаче е много значимо и затова ви молим за прошка за това нарушение. Енергията е изгубена за инструмента, предназначена само за тази цел. Можете да правите каквото пожелаете, но това е естеството на подготовката на инструмента за контакт и е единствената причина, заради която можем да го използваме.

Не съм сигурен, че ви разбрах напълно. Можете ли да го кажете по малко по-различен начин? Бихте ли обяснили по-подробно?

Аз съм Ра. Всеки от вас в тази работа съзнателно е посветил съществуването си, което преживява сега, в служба на другите. Този инструмент е усъвършенствал това посвещение чрез дългогодишен опит с канализирането, както го наричате, на философията на Конфедерацията, както бихте казали. Така че, когато за пръв път се свързахме с този инструмент, той беше предложил своята същност не само за служене на другите, но и за служене чрез комуникация от това естество.

С развитието на този контакт тази отдаденост на съществото стана съвсем конкретна. Така, след като инструментът е посветил жизнената си енергия на нашите комуникации, дори ако работата не се осъществи, тази жизнена енергия ще бъде загубена за ежедневния опит на инструмента. По този начин посочихме важността на освобождаването на волята на инструмента от процеса на определяне на времето за работа, тъй като ако инструментът желае контакт, енергията е събрана и по този начин загубена за обикновени или светски цели.

В този случай, тъй като енергията вече е изгубена, можем да продължим с тази сесия и трябва много внимателно да следим инструмента и само ние да преценяваме кога да се провеждат сесиите. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Това е много правилно. Решимостта на този инструмент да продължи контакта през този период, вече удължи периода на ниска енергия.

Това е много показателно за нас. Благодаря ви.

Всеки от нас получава сигнали и сънища. Осъзнавал съм ясновидско общуване поне веднъж при събуждане. Можете ли да предложите метод, чрез който, ако мога така да кажа, да неутрализираме ефекта на влиянието, което не желаем, от негативен източник?

Аз съм Ра. Съществуват различни методи. Ще предложим най-достъпния или най-простия. Споделянето на трудния контакт с други аз-ове, свързани с тази работа, и медитацията в любов към тези изпращачи на образи и светлина за себе си и за другите-аз е най-достъпното средство за обезсилване на последиците от подобни събития. Принизяването на тези преживявания чрез използване на интелекта или дисциплината на волята означава да се предизвика удължаване на последиците. Далеч по-добре е да споделяме с доверие подобни преживявания и да обединим сърцата и душите си в любов и светлина, със състрадание към изпращача и броня за себе си.

Можете ли да ми кажете какъв е източникът на съня на инструмента от тази сутрин, който тя ми разказа веднага след като се събуди?

Аз съм Ра. Усещането от съня, така да кажем, беше повлияно от Орион. Облеклото на съня разкрива повече несъзнателните асоциативни модели на символика на инструмента.

Преди няколко години по време на медитация ръката ми започна да свети, като се движеше бързо и неволно. Какво беше това?

Аз съм Ра. Феноменът беше аналогия, предоставена ви от вашия висш аз. Аналогията се състоеше в това, че съществото, което бяхте, живееше по начин, неразбираем за, да кажем, физиците, учените или лекарите.

Това, до което се опитвам да стигна в тази сесия, са всички практики, които бихме могли да направим, за да възстановим най-добре инструмента, тъй като ще бъде необходимо да направим всичко възможно, за да поддържаме контактите ни. Можете ли да ни кажете какво най-добре бихме могли да направим, за да увеличим жизнеността на инструмента за тези контакти?

Аз съм Ра. Вашето преживяване е функция на способността ви да се свържете с интелигентната безкрайност. Следователно то няма пряко отношение към жизнената енергия на този инструмент.

Вече говорихме за нещата, които подпомагат този инструмент за жизнената енергия: чувствителността към красотата, към пеенето на свещена музика, към медитацията и поклонението, към споделянето на себе си със себе си, в свободно отдадена любов в социално или сексуално общуване. These things work quite directly upon the vitality. Този инструмент има изкривяване към ценене на разнообразие от преживявания. Това, по един не толкова пряк начин, подпомага жизнеността.

Разглеждах диаграмата на развитието на магическите практики, започваща от Малкут и завършваща в Кетер. Чудех се дали те съответстват на цветовете или на плътностите, като Малкут е едно, Йесод - две, Ход и Нецах - три, Тифарет - четири и т.н. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. По принцип това е неправилно, въпреки че сте на правилния път на мислене. Всяка от тези станции има сложен брой и нюанси на енергийни центрове, както и определена част от различни баланси: долен, среден, висок и общ баланс. Следователно във всяка станция има сложни цветове или лъчи и сложни заряди, ако щете.

Добре, лявата страна на този път представлява ли повече пътя на служба към себе си, а дясната - на служба към другите?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази работна сесия.

Това е неправилно. Тези станции са взаимоотношения. Всеки път предлага тези взаимоотношения. Намерението на практикуващия да работи с тези мощни концепции определя полярността на работата. Инструментите са си инструменти.

Като заключителен въпрос ще попитам възможно ли е Ипсисимусът да има позитивна или негативна полярност, или не трябва да бъде нито едното, нито другото?

Аз съм Ра. Ще отговорим на значението на този термин в специализиран смисъл. Ипсисимусът е човек, който е овладял Дървото на Живота и е използвал това майсторство за негативна поляризация.

Има ли някакво кратко питане, на което да отговорим, докато приемаме този инструмент?

Съжалявам, че днес малко се отклонихме от пътя. Мисля, че най-важното нещо, което постигнахме, е да знаем как по-добре да регулираме сесиите на инструмента, и се надявам, че ще имате търпение към мен за моята неспособност, на моменти, да подбирам правилно въпросите, тъй като понякога просто се случва да навлизам в области, за да видя дали има възможна посока, в която можем да отидем, и след като вляза, аз…

Друго, което бих искал да знам, е дали има нещо, което бихме могли да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Няма грешки. Бъдете спокойни, мой приятелю. Всеки от вас е много съвестен. Всичко е наред.

Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова вървете напред, радвайки се на силата и на мира на Единствения Безкраен Създател. Аз съм Ра. Адонай.