Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател.

Преди да съобщим може ли да поискаме корекция, без докосване на физическия комплекс на тялото на този инструмент, на елемента, който притиска върху главата на инструмента. Това причинява известна намеса в контакта ни.

Това възглавницата ли е или нещо друго? Дали вие … . . говорите за възглавницата под врата ли?

Аз съм Ра. Има линия на намеса, пресичаща темето на главата.

Това ли е? [ПИТАЩИЯТ намира 2-инчова гънка на листа, на 3 инча над главата на инструмента и я изглажда.] Това ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно. Моля, увеличете разстоянието от темето на главата.

[Гънките в листа са изгладени по цялата му дължина, близо до главата на инструмента.]

Задоволително ли е това?

Аз съм Ра. Да.

Съжалявам, че не успяхме да забележим това.

Ние комуникираме сега.

Ще се опитам да продължа с последния въпрос, останал от последната сесия, ако можете да отговорите на него. Не знам дали е от значение, но просто ми хрумна, че частите, които се отстраняват при осакатяването на добитък, са едни и същи всеки път, и се зачудих дали това е свързано с енергийните центрове и защо те са важни, ако е така?

Аз съм Ра. По принцип това е вярно, ако можете да разберете, че съществува връзка между енергийните центрове и различните мисловни форми. Следователно страховете на масовото съзнание създават климат за съсредоточаване върху отстраняването на телесни части, които символизират области на безпокойство или страх в масовото съзнание.

Искате да кажете, че тези отстранени части са свързани с масовото съзнание на човешката форма от трета плътност на планетата, и че този страх се използва по някакъв начин от същностите от втора плътност или — поправка, от мисъл-форма същностите — които извършват осакатяванията?

Аз съм Ра. Това е вярно, както последно беше посочено. Мисъл-формите се хранят със страх; така те могат да нанасят точни щети в съответствие със системите за символика. Другите видове от втора плътност, за които говорите, се нуждаят от така наречената кръв.

Тези други типове от втора плътност се нуждаят от кръвта, за да останат във физическото? Дали те влизат и излизат от нашата физическа плътност от някой от астралните планове?

Аз съм Ра. Тези същности са, така да кажем, създания от групата Орион. Те не съществуват в астралните планове, както мисъл-формите, а чакат в земната повърхност. Както винаги, напомняме ви, че наше впечатление е, че този вид информация е маловажна.

Съгласен съм с вас от все сърце, понякога съм в недоумение, преди да проуча дадена област, дали това ще доведе до по-добро разбиране. Това просто изглеждаше свързано по някакъв начин с енергийните центрове, за които говорихме.

Ще направя изявление и ще ви помоля да го коментирате за неговата правилност. Изявлението е:

Когато светлината на Създателя е разделена на цветове и енергийни центрове за преживяване на опит, тогава, за да се съединим отново със Създателя, енергийните центрове трябва да бъдат балансирани точно така, както разделената светлина е била, когато е произлязла от Създателя. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Да се даде прост отговор на това запитване би било почти невъзможно.

Ще опростим, като се съсредоточим върху това, което смятаме за основната идея, към която се стремите. Много пъти сме говорили за относителната важност на балансирането в сравнение с относителната маловажност на максималното активиране на всеки енергиен център. 1 Причината е, както правилно сте предположили.

Така същността, ако е на пътя на позитивната жътва, се занимава с регулирането на различните енергии на опита. Така най-крехката личност може да бъде по-балансирана от тази с изключителна енергия и активност в служба на другите, благодарение на усърдието, с което волята е насочена към използването на опита за опознаване на себе си. Плътностите отвъд вашата собствена дават на минимално балансирания индивид много време/пространство и пространство/време, с които да продължи да усъвършенства тези вътрешни баланси.

В следващата плътност… в четвъртата плътност катализаторът на физическата болка използва ли се като механизъм за балансиране чрез преживявания?

Аз съм Ра. Употребата на физическа болка е минимална и е свързана единствено с края на въплъщението в четвърта плътност. Тази физическа болка не би се считала за достатъчно сериозна, за да бъде лекувана, така да кажем, в трета плътност. В четвърта плътност се използват катализаторите на умствена и духовна болка.

Защо физическата болка е част от края на четвъртата плътност?

Аз съм Ра. Можете да наречете тази разновидност на болката умора.

Каква е… Можете ли изобщо да посочите средната продължителност на живота на пространствено-времевото превъплъщение в четвъртата плътност?

Аз съм Ра. Пространствено/времевото превъплъщение, характерно за хармонична четвърта плътност, е приблизително 90 000 от вашите години, както вие измервате времето.

Тогава, има ли време/пространство — Има ли многобройни въплъщения в четвърта плътност с време/пространствени преживявания между въплъщенията?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Колко дълъг е един цикъл на преживяване в четвърта плътност, в нашите години?

Цикълът на опит е приблизително 30 милиона ваши години, ако същностите не са способни да минат жътва по-рано. В тази плътност има жътва, която е изцяло функция на готовността на комплекса от социална памет. Тя не е структурирана като вашата, защото се занимава с по-прозрачно изкривяване на Единствения Безкраен Творец.

Тогава голямата разлика в готовността за жътва между трета и четвърта плътност е, че в края на третата плътност индивидът е ожънат като функция на индивидуалния виолетов лъч, а в четвъртата плътност еквивалентът на виолетовия лъч за целия комплекс на социална памет ли трябва да е с природа готова за жътва, за да премине в пета плътност?

Аз съм Ра. Това е вярно, въпреки че в пета плътност същностите могат да изберат да се учат като комплекс на социалната памет или като ум/тяло/дух комплекси и могат да преминат в шеста плътност при тези условия, тъй като плътността на мъдростта е изключително свободна плътност, докато уроците по състрадание, водещи до мъдрост, задължително са свързани с други-аз.

Тогава минаването на жътва от шеста плътност е стриктно от комплекса на социалната памет, защото отново имаме състрадание, смесено обратно, използвайки мъдрост?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно.

Ние знаем, че физическият носител в четвърта плътност, който се използва в пространство/времето, предполагам, е доста подобен на този, който сега използваме в трета плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Използваните химични елементи не са същите. Външният вид обаче е подобен.

Необходимо ли е да се яде храна в четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Механизмът на, така да кажем, социалния катализатор, дължащ се на необходимостта от хранене на тялото, тогава е активен в четвърта плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Съществото от четвърта плътност желае да служи, а приготвянето на храна е изключително просто поради засиленото общение между същността и живата храна. Следователно това не е съществен катализатор, а по-скоро проста предпоставка за пространствено/времевото преживяване. Участващият катализатор е необходимостта от поглъщане на хранителни продукти. Това не е считано за важно от същностите от четвърта плътност и следователно помага при преподаването/ученето на търпение.

Бихте ли разяснили малко как това помага при преподаването/ученето на търпение?

Аз съм Ра. Да се спре функционирането на службата на другите достатъчно дълго, за да се погълнат хранителни продукти, означава да се призове търпение.

Предполагам, че не е необходимо да се поглъща храна в пета плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Все пак, носителят се нуждае от храна, която може да бъде приготвена с мисъл.

Какъв тип храна би било това?

Аз съм Ра. Бихте нарекли този вид храна нектар, или амброзия, или лек бульон със златисто бял оттенък.

Каква е целта на поглъщането на храна в пета плътност?

Аз съм Ра. Това е донякъде централна точка. Целта на пространство/времето е увеличаването на каталитичното действие, подходящо за плътността. Една от предпоставките за пространствено/времево съществуване е някаква форма на телесен комплекс. Такъв телесен комплекс трябва бъде захранван по някакъв начин.

След това има… В трета плътност подхранването на нашия телесен комплекс не само подхранва комплекса, но ни дава възможности да се научим да служим. В четвърта плътност не само подхранва комплекса, но ни дава възможности да се учим на търпение. В пета плътност подхранва комплекса, но учи ли?

Аз съм Ра. В пета плътност това е утеха, тъй като хората със сходен ум се събират, за да споделят този бульон, така ставайки едно в светлина и мъдрост, докато обединяват сърца и ръце във физическа активност. Така в тази плътност то се превръща по-скоро в утеха, отколкото в катализатор за учене.

Просто се опитвам да проследя, може да се каже, еволюцията на този катализатор, който после, както казвате, се променя в пета плътност. Мога да довърша това и да попитам дали има поглъщане на храна в шеста плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно. Естеството на тази храна обаче е светлина и е невъзможно да ви се опише по някакъв смислен начин по отношение на смисъла на вашето запитване.

В четвърта плътност на тази планета, след като сме напълно преминали и жътвата приключи, съществата от четвърта плътност ще бъдат въплътени на повърхността на тази планета, както я познаваме сега, тази конкретна повърхност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Вихрите на вероятност/възможност показват, че това е най-вероятно.

Тогава ще има ли същества от пета и/или шеста плътност по това време на повърхността на планетата?

Аз съм Ра. Не за доста дълга мярка от вашето време, тъй като съществата от четвърта плътност трябва да прекарват своето пространство/време за учене/преподаване със същностите от собствената им плътност.

Тогава основно това, което казвате, е, че на този етап ученията на съществата от пета или шеста плътност няма да бъдат твърде добре разбрани от четвъртата плътност, новите същества от четвърта плътност?

Аз съм Ра. Искате ли да ни попитате по този въпрос?

Предполагам, че не го изразих правилно. Вярно ли е, че четвърта плътност, новите същества от четвърта плътност тогава трябва да еволюират в мисленето си, за да достигнат точка, в която уроците от пета плътност биха били от полза?

Аз съм Ра. Ние разбираме същността на вашето запитване. Въпреки че е вярно, че с напредването на съществата от четвърта плътност, те имат все по-голяма нужда от учения от друга плътност, също така е вярно, че точно както ние ви говорим поради призоваването, така и повиканата информация е винаги достъпна. Просто същества от пета плътност няма да живеят на повърхността на планетарната сфера, докато планетата не достигне вибрационно ниво от пета плътност.

Чудех се тогава, дали механизмът на преподаване/учене е същият, относително, после в четвърта плътност. От това, което казвате, изглежда, че е необходимо първо да съществува призивът за преподаване/учене от пета плътност, който да бъде даден на четвърта, точно както трябва да съществува призив тук, преди уроците от четвърта плътност да бъдат дадени на трета. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това запитване е погрешно, тъй като преживяването в четвърта плътност категорично не е същото като преживяването в трета плътност. Вярно е все пак, че същият механизъм на призоваване предразполага информацията, получена по начин съгласуван със свободната воля.

Можете да зададете още един пълен въпрос в тази сесия.

Вие казахте, че ключът към укрепването на волята е концентрацията. Можете ли да ми кажете относителното значение на следните помощни средства за концентрация? Изброил съм: тишина, контрол на температурата, комфорт на тялото, екраниране, както клетката на Фарадей екранира електромагнитната радиация, екраниране на видимата светлина и постоянна миризма, като например използването на тамян, за засилване на концентрацията по време на медитация.

С други думи, ситуация от типа на изолация. Споменахте, че това е била една от функциите на пирамидата.

Аз съм Ра. Аналогиите на дейности на телесния комплекс с дейности на комплексите на ума и духа бяха обсъдени по-рано. 2 Можете да разглеждате всички тези гореспоменати помощни средства като полезни за стимулирането на това, което в действителност подпомага концентрацията — а именно волята на същността. Тази свободна воля може да бъде фокусирана върху всеки обект или цел.

Всъщност, опитвах се да разбера дали би било от голямо значение да изградим по-добро място за нашите медитации. Тук имаме разсейвания от видовете, които споменах, и знам, че е въпрос на нашата пълна свободна воля, дали да конструираме това или не, но аз просто се опитвах да проумея принципите. Например клетката на Фарадей би била доста голяма конструкция и се чудех дали ще има някаква реална полза?

Аз съм Ра. Без да накърняваме свободната воля, смятаме за възможно да заявим, че клетката на Фарадей и изолационният резервоар са притурки.

Заобикалянето на аза в горска атмосфера, далеч от разсейващи фактори, на работно място, което не се използва за други цели, където вие и вашите съмишленици се съгласявате да оставите настрана всички цели, освен медитативното търсене на Безкрайния Създател, не е, да кажем, приспособление, а използване на творението на Отеца в любовта на втора плътност и в любовта и подкрепата на други-аз.

Има ли някакви кратки въпроси преди края на тази сесия?

Бих попитал само дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, затова, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Говорено за това в #29.27, #40.4, и #41.19

  2. Обсъдено по-рано в #40.14 и #41.21–22