Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Имам въпрос относно балансирането. Доста е дълъг и ще го копираме директно в книгата такъв, какъвто е. Ако можете да отговорите на него, без да го чета, ще спести време, в противен случай ще го прочета.

Аз съм Ра. Разбираме желанието ви да запазите възможността си. Въпреки това, обобщение на запитването би било добре. Защото ако отговорим на запитване, поискано мислено, това запитване няма да бъде публикувано. Ако желаете този отговор да бъде само за лична употреба, ние ще продължим.

Просто ще го прочета много бързо, въпроса тогава.

Ще направя изявление и ще ви помоля да коментирате степента му на точност. Предполагам, че балансираната същност няма да бъде подтикната към положителни или отрицателни емоции от каквато и да е ситуация, срещу която може да се изправи. Като остане неемоционална във всяка ситуация, балансираната същност може ясно да различи подходящите и необходими реакции, в хармония със Закона за Единството, за всяка ситуация.

Повечето същности на нашата планета се оказват несъзнателно впримчени във всяка емоционална ситуация, с която влизат в контакт, според собствените си уникални наклонности. И поради тези пристрастия, те не са в състояние да видят ясно възможности за преподаване/учене и подходяща реакция във всяка емоционална ситуация, и следователно трябва чрез процес на много опити и грешки и понасяне на произтичащата от това болка, да повтарят подобни ситуации много, много пъти, докато не усетят съзнателно необходимостта да балансират своите енергийни центрове и по този начин техните реакции и поведение.

Веднъж щом човек осъзнае необходимостта от балансиране на своите енергийни центрове и реакции, следващата стъпка е да позволи на подходящите положителни или отрицателни реакции на емоционални ситуации да протичат плавно през съществото му, без да запазва каквато и да е емоционална окраска, след като е била съзнателно наблюдавана и оставена да тече през съществото. И предполагам, че тази способност за съзнателно наблюдение на положително или отрицателно заредената енергия, протичаща през съществото, може да бъде увеличена чрез практикуване на упражненията за балансиране, които ни дадохте, с резултат в постигането на баланс за същността, което би ѝ позволило да остане неемоционална и неизкривена по отношение на Закона за Единството във всяка ситуация, подобно на обективния зрител на телевизионния филм.

Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно прилагане на балансирането, което обсъдихме. 1 Упражнението първо да се изживеят чувствата и след това съзнателно да се открият техните противоположности в съществото, има за цел не плавния поток на чувствата, както положителни, така и отрицателни, докато оставате неповлияни, а по-скоро целта да станете неповлияни. Това е по-прост резултат и изисква много практика, така да кажем.

Катализаторът на опита работи, за да се случи ученето/преподаването на тази плътност. Въпреки това, ако в съществото се вижда отговор, дори ако той просто е наблюдаван, същността все още използва катализатора за учене/преподаване. Крайният резултат е, че катализаторът повече не е необходим. Следователно тази плътност вече не е необходима.

Това не е безразличие или обективност, а фино настроено състрадание и любов, която вижда всички неща като любов. Това виждане не предизвиква отговор поради каталитични реакции. Така същността вече е в състояние да стане съ-Създател на преживявания на опитности. Това е по-истинският баланс.

Ще се опитам да направя аналогия.

Ако животно, да кажа бик в кошара, ви нападне, защото сте се озовали в кошарата му, вие бързо се измъквате от пътя му, но не го обвинявате. Или нямате голяма емоционална реакция, освен реакцията на страха, че той може да ви навреди.

Въпреки това, ако срещнете друг аз на неговата територия и той ви атакува, вашият отговор може да е от по-емоционален характер, създавайки физически телесни отговори. Прав ли съм, като приемам, че когато вашият отговор към животното и към другия аз, като виждате и двете като Създателя, и обичате и двете, и разбирате тяхното действие при нападение срещу вас, че е действие на тяхната свободна воля, тогава вие сте се балансирали правилно в тази област? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това в основата си е правилно. Въпреки това, балансираната същност ще види в привидната атака на друг-аз причините за това действие, които в повечето случаи са от по-сложно естество от причината за атаката на бика от втора плътност, какъвто беше вашият пример. По този начин тази балансирана същност ще бъде отворена за много повече възможности за служба на друг-аз от трета плътност.

Ще почувства ли една идеално балансирана същност емоционална реакция, когато бъде атакувана от другия-аз?

Аз съм Ра. Това е правилно. Отговорът е любов.

В илюзията, която преживяваме сега, е трудно да се поддържа тази реакция, особено ако атаката на същността води до физическа болка, но предполагам, че тази реакция трябва да се поддържа дори при физическа загуба на живот или екстремна болка. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно и освен това е от главно или основно значение за разбирането, така да кажем, на принципа на баланса. Балансът не е безразличие, а вместо това наблюдателят, който не е заслепен от никакви чувства на разделение, по-скоро е напълно пропит с любов.

В последната сесия направихте изявление, че “ Ние (тоест, Ра) прекарахме много време/пространство, ако щете, в пета плътност, балансирайки интензивното състрадание, което бяхме придобили в четвърта плътност.“ Бихте ли разяснили тази концепция по отношение на това, което току-що обсъждахме?

Аз съм Ра. Четвъртата плътност, както казахме, изобилства от състрадание. Това състрадание е глупаво, когато е виждано през очите на мъдростта. То е спасението от трета плътност, но създава несъответствие в крайния баланс на същността.

Така ние, като комплекс от социална памет от четвърта плътност, имахме склонност към състрадание дори до мъченичество, в помощ на другите-аз. Когато бе постигната жътва от пета плътност, ние открихме, че в това вибрационно ниво могат бъдат видени недостатъци в ефикасността на такова еднообразно състрадание. Прекарахме много време/пространство в съзерцание на онези пътища на Създателя, които насищат любовта с мъдрост.

Бих искал да се опитам да направя аналогия за това в трета плътност.

Много същества тук изпитват голямо състрадание към облекчаването на физическите проблеми на други-аз от трета плътност, оказвайки им помощ по много начини, като им носят храна, ако има глад — както е в африканските нации сега — като им носят лекарства, ако вярват, че изискват да им се оказва помощ медицински, и бивайки безкористни във всички тези служби до много голяма степен.

Това създава поляризация или вибрация, която е в хармония със зеления лъч или четвърта плътност. Все пак, това не е балансирано с разбирането на пета плътност, че тези същности изпитват катализатор, и по-балансирана помощ на техните нужди би било да им се предостави необходимото учение, за да достигнат състоянието на осъзнаване от четвърта плътност, отколкото би било да оказват помощ на физическите им нужди по това време. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. За ум/тяло/дух комплекс, който умира от глад, подходящият отговор е храненето на тялото. Можете да екстраполирате от това.

От друга страна все пак, сте прав в предположението си, че реакцията на зелените лъчи не е толкова рафинирана, колкото тази, която е пропита с мъдрост. Тази мъдрост позволява на същността да цени своя принос към планетарното съзнание по качеството на своето същество, без да се съобразява с дейност или поведение, което очаква резултати на видими нива.

Тогава защо имаме екстремния проблем с глада като цяло в района на Африка по това време? Това … има ли някаква метафизична причина за това или е чисто случайно събитие?

Аз съм Ра. Предходното ви предположение беше правилно по отношение на каталитичното действие на това гладуване и лошо здраве. Въпреки това, в рамките на свободната воля на една същност е да отговори на това тежко положение на други-аз и предлагането на необходимите хранителни продукти и вещества е подходящ отговор в рамките на вашите учене/преподавания в този момент, които включват нарастващото чувство на любов и служба на други-аз.

Каква е разликата по отношение на активирането на енергиен център между човек, който потиска емоционално заредените реакции на емоционално заредени ситуации, и човекът, който е балансиран и следователно наистина не е повлиян от емоционално заредени ситуации?

Аз съм Ра. Това запитване съдържа неправилно предположение. За истински балансираната същност никоя ситуация не би била емоционално заредена. С това разбиране, можем да кажем следното:

Потискането на емоциите деполяризира същността, доколкото тогава избира да не използва каталитичното действие на настоящото пространство/време по спонтанен начин, като по този начин затъмнява енергийните центрове. Съществува все пак известна поляризация към позитивно, ако причината за това потискане, е съобразяване с други-аз.

Същността, която е работила достатъчно дълго с катализатора, за да може да го усети, но не намира за необходимо да изрази реакции, все още не е балансирана, но не страда от деполяризация, поради прозрачността на нейния емпиричен континуум. По този начин, постепенното нарастване на способността да се наблюдават нечии реакции и да опознава себе си, ще я доближи все по-близо до истинския баланс. Изисква се и се препоръчва търпение, тъй като катализаторът е интензивен върху вашия план, и употребата му трябва да бъде оценена за период на последователно учение/преподаване.

Как може човек да разбере кога не е повлиян от емоционално заредена ситуация или дали потиска потока от емоции, или дали е в равновесие и наистина е неповлиян?

Аз съм Ра. Говорихме по тази точка. Затова накратко ще повторим, че за балансираната същност никоя ситуация няма емоционален заряд, а е просто ситуация като всяка друга, в която същността може или не може да види възможност да бъде в служба. Колкото по-близо една същност се доближава до тази нагласа, толкова по-близо е тя до баланса.

Може да забележите, че не е наша препоръка реакциите към катализатора да бъдат сдържани или потискани, освен ако такива реакции не биха били препъни камък, който не е в съответствие със Закона за Единството към друг-аз. Далеч, далеч по-добре е да се позволи на преживяването да се изрази, за да може тогава същността да използва по-пълноценно този катализатор.

Как може индивидът да прецени кои енергийни центрове в неговото същество са активирани и не са в непосредствена нужда от допълнително внимание и кои енергийни центрове не са активирани и се нуждаят от незабавно внимание?

Аз съм Ра. Мислите на дадено същество, неговите чувства или емоции и най-малкото неговото поведение, са указателните знаци за преподаване/учене на аза от себе си. При анализа на нечии преживявания от дневния цикъл, една същност може да разгледа това, което смята за неподходящи мисли, поведение, чувства и емоции.

При изследване на тези неподходящи дейности на ум, тяло и духовни комплекси, същността може тогава да постави тези изкривявания в правилния вибрационен лъч и така да види къде е необходима работа.

В последната сесия казахте, “ Аз-ът, ако е съзнателен в достатъчно голяма степен за работата на този катализатор и техниките на програмиране, може само чрез концентрация на волята и способността на вярата да предизвика препрограмиране без аналогията с гладуването, диетата или други аналогични дисциплини на телесния комплекс.“

Какви са техниките на програмиране, които висшият аз използва, за да гарантира, че желаните уроци са научени или опитани от аз-а от трета плътност, в нашата лаборатория на превъплъщаване от трета плътност?

Аз съм Ра. Има само една техника за това израстване или подхранване на волята и вярата и това е фокусирането на вниманието. Продължителността на вниманието на тези, които наричате деца, се счита за кратка. Духовното внимание на повечето от вашите хора е това на дете. Следователно става въпрос за желание да станете способни да съберете вниманието си и да го задържите върху желаното програмиране.

Това, когато е продължително, укрепва волята. Цялата дейност може да се случи само когато съществува вяра, че резултатът от тази дисциплина е възможен.

Можете ли да споменете някои упражнения, в помощ да се увеличи продължителността на вниманието?

Аз съм Ра. Такива упражнения са често срещани сред многото мистични традиции на вашите същности. Визуализацията на форма и цвят, които са от лично вдъхновяващо качество за медитиращия, е сърцето на това, което бихте нарекли религиозни аспекти на този вид визуализация.

Визуализацията на прости форми и цветове, които нямат вродено вдъхновяващо качество за същността, формира основата за това, което можете да наречете вашите магически традиции.

Дали си представяте розата или кръга, не е важно. Както и да е, предлага се да се избере единият или другият път към визуализацията, за да се упражнява тази способност. Това се дължи на внимателното подреждане на форми и цветове, които са описани като визуализации от хората, потопени в магическата традиция.

Като младеж бях обучен в инженерните науки, които включват необходимостта от триизмерна визуализация, за процесите на проектиране. Това би ли било полезно като основа за типа визуализация, за която говорите, или не би имало никаква стойност?

Аз съм Ра. За вас, питащият, този опит беше ценен. За по-малко чувствителна същност не би се получило правилното повишаване на концентрационната енергия.

Тогава по-слабо чувствителното същество би трябвало да използва— Какво би трябвало да използва за подходящата енергия?

Аз съм Ра. При по-малко чувствителния индивид изборът на лично вдъхновяващи образи е подходящ, независимо дали това вдъхновение е розата, която е с перфектна красота, кръстът, който е с перфектна жертва, Буда, който е Всичко-съществуващо в Едно, или каквото и да е друго, което може да вдъхнови индивида.

Имах едно преживяване по време на медитация (за което говорих преди), 2 което беше много дълбоко, преди приблизително две години, малко по-малко. Какви дисциплини биха били най-приложими за пресъздаване на тази ситуация и този тип преживяване?

Аз съм Ра. Най-добре би било да се подходи към вашия опит от церемониална магическа позиция. Все пак, скитникът или адептът ще има много по-голям потенциал за този тип преживяване, което, както несъмнено анализирахте, е от архетипна природа, принадлежащо към корените на космическото съзнание.

Беше ли това по някакъв начин свързано със Златната зора в церемониалната магия?

Аз съм Ра. Връзката беше съгласувана.

Тогава, опитвайки се да възпроизведа това преживяване, бих ли следвал най-добре практиките за Ордена на Златната зора при възпроизвеждането на това?

Аз съм Ра. Да се опитате да възпроизведете подготвително преживяване, означава да се движите, така да кажем, назад. Въпреки това, практиката на тази форма на служба на другите е подходяща във вашия случай, работейки с вашите съучастници. Не е добре позитивно поляризираните същности да работят сами. Причините за това са очевидни.

Тогава това преживяване е било форма на посвещение? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Да.

Благодаря ви. Използвайки връзката преподаване/учене на родител с неговото дете, какъв тип действия биха демонстрирали активирането на всеки енергиен център, в последователност от червено до виолетово?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване от тази сесия.

Същността, дете или възрастен, както го наричате, не е инструмент за свирене. Подходящото средство за преподаване/учене от родител към дете е откритото същество на родителя и пълното приемане на съществото на детето. Това ще обкръжава какъвто и да е материал, който детската същност е донесла в житейския опит в този план.

Има две особено важни неща в тези взаимоотношения, освен основното приемане на детето от родителя.

Първо, преживяването на каквото и да е средство, използвано от родителя, за да се покланя и да благодари на Единствения Безкраен Създател, трябва, ако е възможно, да се споделя с детската същност ежедневно, както бихте казали.

Второ, състраданието на родителя към детето може да бъде калено от разбирането, че детската същност ще учи наклонността към служба към другите или служба към себе си от родителския друг-аз. Това е причината известна дисциплина да е уместна в преподаването/ученето. Това не се отнася за активирането на който и да е енергиен център, тъй като всяка същност е уникална и всяка връзка със себе си и с другия-аз е двойно уникална. Дадените насоки са само общи, поради тази причина.

Има ли кратко запитване, преди да напуснем този инструмент?

Ако това не е достатъчно кратко, не си правете труда да отговаряте. Но първо, просто се чудех, ако винаги са отстранени определени части – едни и същи части са отстранени – при осакатяването на добитък 3 и свързано ли е това с енергийните центрове и защо тези части, тези конкретни части, са били отстранени. Но ако това е твърде дълъг отговор, просто ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Би било добре да отговорим на запитването в друга сесия. Инструментът е добре.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Обсъждано в #5.2

  2. В #34.3

  3. На англ. език Cattle mutilation - убиване и осакатяване на добитък и диви животни при мистериозни обстоятелства, документирани от 60 години на 20 век насам, бел.прев.