Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

Инструментът би искал да знае дали два кратки периода на упражнения на ден биха били по-добри за нея от един дълъг?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Съответната конфигурация на физическия комплекс, упражняващ се през тримесечния период, в който инструментът е уязвим към засилвания на изкривявания на физическия комплекс, се нуждае от укрепване на физическия комплекс. Това може съответно да се разглежда като един основен период от упражнения, последван късно във вашия дневен цикъл, преди вечерната медитация, от период на упражнения, приблизително на половина от дължината на първия. Това ще бъде видяно като изтощително за инструмента. Това обаче ще доведе до укрепване на физическия комплекс и намаляване на уязвимостта, от която [някой] може да се възползва.

Много ви благодаря. Сега ще започнем с общите въпроси. По-рано заявихте, че проникването на осмото ниво или нивото на интелигентната безкрайност, позволява на ум/тяло/дух комплекса да мине жътва, ако желае, по всяко време/пространство на цикъла. Когато настъпи това проникване на осмото ниво, какво преживява същността, която прониква това ниво? Можете ли да ми кажете това?

Аз съм Ра. Опитът на всяка същност е уникален по отношение на възприемането на интелигентната безкрайност. Възприятията варират от неограничена радост, до силна отдаденост на служба на другите, докато е във въплътено състояние. Същността, която достига интелигентна безкрайност, най-често ще възприеме това преживяване като такова с неописуема дълбочина. Все пак, не е обичайно същността да желае незабавно прекратяването на въплъщението. По-скоро желанието да предаде или използва това преживяване, за да помогне на другите, е изключително силно.

Възможно ли е да ми кажете какво преживях някъде около 1964 г. вярвам че беше, когато по време на медитация осъзнах това, което бих сметнал за различна плътност и различна планета и сякаш преживях преместване на тази планета? Възможно ли е да ми кажете какво беше това преживяване?

Аз съм Ра. Виждаме известна вреда в пълното разкриване, поради нарушение. Ние се задоволяваме с навеждането на мисълта, че тази същност, която не е в състояние лесно да се подчини на подбуждан от други процес на хипнотична регресия, въпреки това е имала своите възможности за разбиране на своето битие.

Благодаря ви. Бихте ли определили кармата?

Аз съм Ра. Нашето разбиране за карма е това, което може да бъде наречено инерция. Тези действия, които са пуснати в движение, ще продължат, използвайки начините за балансиране, до този момент, в който не бъде извикан принципът на управление или по-висш принцип, който може да оприличите на вашето прекъсване или спиране. Това спиране на инерцията на действието може да бъде наречено прошка. Тези две понятия са неразделни.

Ако една същност развие това, което се нарича карма в едно въплъщение, съществува ли тогава програмиране, което понякога се случва, така че тя да изпита катализатор, който ще ѝ позволи да стигне до точка на прошка, като по този начин облекчи кармата?

Аз съм Ра. Това като цяло е правилно. Въпреки това, както азът, така и всеки участващ друг-аз, може по всяко време, чрез процеса на разбиране, приемане и прошка, да облекчи тези модели.

Това е вярно във всеки един момент от модела на въплъщение. Така този, който е пуснал в движение една постъпка, може да си прости и никога повече да не направи тази грешка. Това също прекъсва или спира това, което наричате карма.

Благодаря ви. Можете ли да ми дадете примери за каталитично действие за създаване на учене, под всяка от последователните насоки от последната сесия, която имахме … Можете ли да ми дадете пример за непроявения аз, произвеждащ катализатор за обучение?

Аз съм Ра. Ние наблюдавахме интереса ви към катализатора на болката. Това преживяване е най-често срещано сред вашите същности. Болката може да е от физическия комплекс. По-често е от умствения и емоционален комплекс. В някои редки случаи, болката е на духовния комплекс по характер. Това създава потенциал за учене. Уроците, които трябва да се научат, са различни. Почти винаги тези уроци включват търпение, толерантност и способността за по-леко отношение.

Много често катализаторът на емоционална болка, независимо дали е смъртта на физическия комплекс на един друг-аз, който е обичан, или някаква друга привидна загуба, просто ще доведе до обратното: до горчивина, нетърпение, озлобление. Това е катализатор, който се е провалил. В тези случаи тогава, ще бъде осигурен допълнителен катализатор, който да предложи на непроявения аз допълнителни възможности за откриване на себе си като напълно достатъчен Създател, съдържащ всичко, което съществува и изпълнен с радост.

Това, което наричаме заразни болести, играе ли някаква роля в този процес по отношение на непроявения аз?

Аз съм Ра. Тези така наречени заразни болести са онези същности от втора плътност, които предлагат възможност за този тип катализатор. Ако този катализатор е ненужен, тогава тези същества от втора плътност, както бихте ги нарекли, нямат ефект. Във всяко от тези обобщения моля да забележите, че има аномалии, така че не можем да говорим за всяко обстоятелство, а само за общия ход или начин на нещата, както ги преживявате.

Каква роля играе това, което наричаме вродени дефекти в този процес?

Аз съм Ра. Това е част от програмирането от ум/тяло комплексната цялост, проявено в ума/тялото/духа от трета плътност. Тези дефекти са планирани като ограничения, които са част от опита, предвиден от цялостния комплекс на същността. Това включва генетични предразположения, както можете да ги наречете.

Благодаря ви. Бихте ли ми дали същия тип информация за аза, във връзка със социалния аз?

Аз съм Ра. Непроявеният аз може да намери за свои уроци, онези, които развиват някой от центровете за енергиен приток на ум/тяло/дух комплекса. Социалните и личностни взаимодействия най-често се концентрират върху втория и третия енергиен център. Така, най-активните в опитите да преправят или променят обществото са онези, които работят от чувството, че са коректни лично, или имащи отговори, които ще поставят властта в по-правилна конфигурация. Може да бъде разглеждано като пълно придвижване от негативно, към позитивно в ориентацията. И двете ще активират тези енергийно-лъчеви центрове.

Има малцина, чиито желания да помогнат на обществото са от зелено-лъчево естество или нагоре. Тези същности обаче са малко поради разбирането, можем да кажем, за четвъртия лъч, че всеобщата любов, която се дава свободно, е по-желана от господствата 1 или дори прегрупирането на народите или политическите структури.

Ако една същност е силно пристрастена към положителни обществени ефекти, какво би направило това с нейния жълт лъч в аурата, за разлика от същност, която иска да създаде империя от обществото и да го управлява с железен юмрук? Каква би била разликата в активността на жълтите лъчи на тези две същности?

Аз съм Ра. Нека вземем две такива позитивно ориентирани активни души, които вече не са във вашето физическо време/пространство. Този, известен като Алберт, който влезе в странно, и за него варварско общество, за да може да го лекува. Тази същност успя да мобилизира големи количества енергия и това, което наричате пари. Тази същност изразходва много зелено-лъчева енергия както като лечител, така и като любител на вашия инструмент, известен като орган. Жълтият лъч на тази същност беше ярък и кристализиран от усилията, необходими за набавяне на средствата, за да разпространи усилията си. Въпреки това, зелените и сините лъчи също бяха с невероятно блестяща природа. Когато по-високите нива, както можете да ги наречете, са активирани, по-ниските, както можете да ги наречете, енергийни точки остават, в едно балансирано същество, доста, доста ярки.

Другият пример е същността, Мартин. Тази същност имаше работа в голяма степен с по-скоро негативни оранжево-лъчеви и жълто-лъчеви вибрационни модели. Все пак, тази същност успя да запази отворена зелено-лъчевата енергия и поради тежестта на тестването си, ако не друго, може да се види, че тази същност се поляризира повече към позитивното, поради своята преданост към службата на другите, в лицето на страхотен катализатор.

Бихте ли ми дали фамилните имена на Алберт и Мартин?

Аз съм Ра. Тези същности са ви известни като Алберт Швайцер и Мартин Лутър Кинг.

Мислех, че това беше правилното, но не бях сигурен. Можете ли да ми дадете същия тип информация, която получихме тук по отношение на непроявения аз, взаимодействащ между себе си и приспособления, играчки и т.н… изобретения?

Аз съм Ра. В този конкретен случай отново се концентрираме в по-голямата си част, в оранжевите и в жълтите енергийни центрове.

В негативен смисъл много от приспособленията сред вашите хора – тоест това, което наричате комуникационни устройства и други разсейващи фактори, като не толкова състезателните игри – може да се види, че имат изкривяването да държат ум/тяло/дух комплекса неактивиран, така че жълто- и оранжево-лъчевата активност е много отслабена, така полека намалява възможността за евентуално активиране на зелените лъчи.

Други от вашите приспособления могат да се разглеждат като инструменти, чрез които същността изследва възможностите на своите физически или умствен комплекси и, в някои редки случаи, духовния комплекс, така активирайки оранжевия лъч в това, което наричате отборен спорт, и в други приспособления, като вашите видове транспорт. Това може да се разглежда като начин за изследване на чувствата на власт; по-специално властта над другите или групова власт над друга група от други азове.

Какъв е общият общ ефект на телевизията върху нашето общество, по отношение на този катализатор?

Аз съм Ра. Без да пренебрегваме опитите на много хора да комуникират чрез това средство такава информация, истина и красота, които могат да бъдат полезни, трябва да наведем на мисълта, че общият ефект на това приспособление е този на разсейване и спане.

Можете ли да ми дадете същия тип информация, върху която работим сега, по отношение на взаимоотношенията на аза с войната и слуховете за война?

Аз съм Ра. Може да видите това във връзка с вашите приспособления. Тази връзка между войната и аза е фундаментално възприятие за съзряващата същност. Има голям шанс да се увеличи скоростта в каквато посока е желана. Човек може да се поляризира негативно, като добива войнствени нагласи по каквато и да е причина. Човек може да се окаже в ситуацията на война и да се поляризира донякъде към позитивното, активирайки оранжево, жълто и след това зелено чрез героични, ако можете да ги наречете така, действия, предприети за запазване на ум/тяло/дух комплексите на други азове.

И накрая, човек може да поляризира много силно третия лъч, като изразява принципът на всеобщата любов, изцяло за сметка на всяко изкривяване към участие във войнствени действия. По този начин, същността може да се превърне в съзнателно същество за много кратък период от вашето време/пространство. Това може да бъде разглеждано като това, което бихте нарекли травматичен напредък. Трябва да се отбележи, че сред вашите същности, голям процент от целия напредък има за катализатор травмата.

Току що използвахте термина трети лъч в това изявление. Това ли беше терминът, който искахте да използвате?

Аз съм Ра. Имахме предвид зеления лъч. Затруднението ни се крие във възприемането на червения и виолетовия лъч като фиксирани; така че вътрешните лъчи са тези, които се променят и трябва да се наблюдават като онези признаци за старшинство, в опитите за формиране на жътва.

Тогава червеният лъч, интензивен червен лъч, би ли се използвал като индекс за старшинство, системата на старшинство за прераждане, както и интензивният виолетов лъч?

Аз съм Ра. Това е частично правилно. При минаването на жътва към позитивна четвърта плътност, червеният лъч се разглежда само като този, който когато е активиран, е основата за всичко, което се случва във вибрационните нива, като сумата от това е виолетово-лъчевата енергия.

Този виолетов лъч е единственото съображение за позитивна четвърта плътност. При оценката на минаващият жътва към четвърта негативна плътност, интензивността на червените, както и на оранжевите и жълтите лъчи се разглежда доста внимателно, тъй като е необходима страхотна издръжливост и енергия от този тип за негативния напредък, бивайки крайно трудно да се отвори портала към интелигентната безкрайност от центъра на слънчевия сплит. Това е необходимо за жътвата за негативна четвърта плътност.

Възможно ли е да използвате за пример нашия генерал Патън и да ми кажете ефекта, който войната е оказала в развитието му?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия. Този, за когото говорите, известен като Джордж, беше такъв, при който програмирането от предишни прераждания беше създало модел или инерция, която беше неустоима в неговото въплъщение, във вашето време/пространство. Тази същност беше със силно жълто-лъчево активиране, с чести зелено-лъчеви отваряния и случайни синьо-лъчеви отваряния. Въпреки това, тя не се оказа в състояние да разбие шаблона на предишни травматични преживявания от войнствен характер.

Тази същност се поляризира донякъде към позитивното в своето въплъщение, поради целенасоченост на нейната вяра в истината и красотата. Тази същност беше доста чувствителна. Изпитваше голяма чест/дълг за запазването на онова, което се чувстваше от същността като истинско, красиво и нуждаещо се от защита. Тази същност се възприемаше като галантна фигура. Тя се поляризира донякъде към негативното, в липсата на разбиране на зеления лъч, който носеше със себе си, отхвърляйки принципа на прошка, който се съдържа в универсалната любов.

Общата сума на това въплъщение, вибрационно, беше леко увеличение на позитивната полярност, но намаляване на годността за жътва, поради отхвърлянето на Закона или Пътя на Отговорността; тоест да вижда всеобщата любов, но въпреки това тя се бори.

Имаме ли достатъчно време да попитам дали смъртта, почти веднага след прекратяването на войната, на тази същност… може ли това да е било така, че да може веднага да се превъплъти, за да мине по възможност жътва?

Аз съм Ра. Това е точно така.

Благодаря ви. Тогава просто ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставяме ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения, Който е Всичко във Всичко. Оставям ви в безкраен мир. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. Ра използва думата principalities, която има различни преводи в английския език. След допитване до L/L Research, избрах думата господства, вместо княжества, в смисъл на налагане на идеи и принципи чрез официална власт. Това включва разделянето с граници, обособявайки така отделни държави и последващи евентуални териториални конфликти.