Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

Бих искал да кажа, че считаме това за голяма привилегия, да вършим тази работа и се надяваме, че питаме в посока, която ще бъде от полза за читателите на този материал.

Тази сесия си мислех, че възможното изследване на ефекта върху лъчите на различни добре познати фигури от нашата история, може да бъде от полза при разбирането как катализаторът на илюзията създава духовен растеж. Правих списък тук и първия, за когото помислих, че е възможно да засегнем най-важните аспекти (по отношение на ефекта от катализатора на работата през живота на индивида), би бил този, когото познаваме като Франклин Д. Рузвелт Бихте ли казали нещо за тази същност?

Аз съм Ра. Трябва да се отбележи, че при обсъждането на онези, които са добре познати сред вашите хора, съществува вероятност информацията да се счете за специфична за една същност, докато в действителност великият замисъл на опита е почти еднакъв за всяка същност. Имайки това наум, ние бихме обсъдили силите на преживяванията, които са предложили катализатор на един индивид.

В допълнение трябва да бъде отбелязано, че в случая на тези същности, въплътени напоследък във вашия план, може да са настъпили много изкривявания по отношение на дезинформация и погрешна интерпретация на мислите или поведението на дадена същност.

Сега ще продължим, така да кажем, да говорим за основните параметри на този, известен като Франклин. Когато която и да е същност влезе във въплъщение от трета плътност, всеки от нейните енергийни центрове е потенцииран, но трябва да бъде активиран от аза, използвайки преживявания.

Този, известен като Франклин, се разви много бързо през червено, оранжево, жълто и зелено и започна да работи в синьо-лъчевия енергийния център в крехка възраст, както бихте казали. Този бърз растеж беше дължим, първо, на предишни постижения в активирането на тези лъчи; второ, на относителния комфорт и свободното време на ранното ѝ съществуване; трето, поради силното желание на същността да напредва. Тази същност се свърза със същност, чиито вибрации на сините лъчи бяха със сила, повече от равна на собствената ѝ, така придобивайки катализатор за по-нататъшен растеж в тази област, който трябваше да продължи през цялото въплъщение.

Тази същност имаше известни затруднения с постоянната зелено-лъчева активност, поради прекомерната енергия, която беше вложена в дейностите по отношение на други-аз, в изкривяването към придобиване на власт. Това оказа своето влияние върху физическия носител, както можете да го наречете.

Ограничаването на движението на част от физическия носител отвори още един път за тази същност, възможността за концентрация върху по-, така да кажем, универсални или идеалистични аспекти на властта; тоест използването на властта без злоупотреба. Така, в началото на войнственото действие, тази същност загуби известна позитивна полярност, поради прекомерното използване на оранжево- и жълто-лъчевите енергии, за сметка на зелено- и синьо-лъчевите енергии, след което възвърна полярността, поради каталитичните ефекти на болезнено ограничение върху физическия комплекс.

Тази същност не беше с войнствена природа, а по-скоро по време на конфликта, продължаваше да вибрира в зеления лъч, работейки със синьо-лъчевите енергии. Същността, която беше известна като учител на Франклин, също функционираше много през този период като синьо-лъчев активатор, не само за своя партньор, но и в по-универсален израз. Тази същност се поляризира непрекъснато положително в универсалния смисъл, докато в по-малко универсален смисъл разви модел на това, което може да се нарече карма; тази карма беше свързана с нехармонични изкривявания на връзката с партньора / учителя.

Две неща бих искал да изясня. Тогава учителка на Франклин е била неговата съпруга? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Второ, Франклин сам ли е поставил ограничението върху физическото си тяло?

Аз съм Ра. Това е частично правилно. Основните насоки за уроците и целите на въплъщението бяха внимателно нагласени преди въплъщението, от ум/тяло/дух комплексната цялост. Ако този, известен като Франклин, беше избегнал прекомерната наслада или привързаност към конкурентоспособността, което може да се види като присъщо на процесите на неговото занятие, тази същност не би имала ограничението.

Все пак, желанието да служи и да расте беше силно в това програмиране и когато възможностите започнаха да прекъсват поради тези изкривявания към любов към властта, ограничителният фактор за същността беше активиран.

Сега бих искал да поискам същия тип информация по отношение на Адолф Хитлер. Вие вече дадохте малко от това. Не е необходимо да покривате отново това, което вече сте дали, но ако можете да попълните тази информация, би било полезно.

Аз съм Ра. Говорейки за този, когото наричате Адолф, ние имаме известни затруднения поради голямото объркване, налично в жизнените модели на тази същност, както и голямото объркване, което се изпречва пред всяка дискусия за тази същност.

Тук виждаме пример за човек, който, опитвайки се да активира най-високите енергийни лъчи, докато се лишава от зелено-лъчевият ключ, се неутрализира, що се отнася до поляризацията към позитивно или негативно. Тази същност беше основно негативна. Объркването ѝ обаче беше такова, че личността се разпадна, така оставяйки ум/тяло/дух комплекса негоден за жътва и нуждаещ се много от лечение.

Тази същност следваше модела на негативна поляризация, който предполага елита и поробените, като беше виждано от същността като от полезен характер за социалната структура. Въпреки това, в отклоняването от съзнателната поляризация към това, което можете да наречете здрач, където мечтата измести събитията във вашия пространствено/времеви континуум, тази същност се провали в опита си да служи на Създателя, в степен годна за жътва по пътя на службата на себе си. Така виждаме така нареченото безумие, което често може да възникне, когато дадена същност се опитва да се поляризира по-бързо, отколкото опитът може да бъде интегриран.

Ние сме съветвали и предлагали предпазливост и търпение в предишни комуникации и го правим отново, като използваме тази същност като пример за прекалено прибързаното отваряне на поляризацията, без да се обръща внимание на синтезирания и интегриран ум/тяло/дух комплекс. Да опознаеш себе си означава да имаш основа върху здрава почва.

Благодаря ви. Вярвам, че е важен пример. Чудех се дали някой от онези, които са били подчинени на Адолф по онова време, е могъл да се поляризира в годна за жътва природа по негативния път?

Аз съм Ра. Можем да говорим само за две същности, които биха могли да бъдат годни за жътва в негативен смисъл, други все още са във физическото въплъщение: единият, познат ви като Херман; другият известен, както предпочиташе да се нарича, Химлер.

Благодаря ви. По-рано обсъждахме Ейбрахам Линкълн като по-скоро уникален случай. 1 Възможно ли е да ни кажете каква е била ориентацията и защо четвърта-плътност същност е използвала тялото на Ейбрахам и кога това се е случило по отношение на дейностите, които са се случвали в нашето общество по онова време?

Аз съм Ра. Това е възможно.

По ваша преценка, би ли било от полза за читателя да знае това?

Аз съм Ра. Трябва да оформите запитванията си според вашата проницателност.

Ами, в такъв случай бих искал да знам мотивацията за това използване на тялото на Ейбрахам Линкълн по онова време?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване от тази сесия, тъй като намираме инструмента с доста оскъдни жизнени енергии.

Този, известен като Ейбрахам, имаше много трудности, в много отношения и поради физическа, психическа и духовна болка беше уморен от живота, но без ориентация към самоунищожение. По ваше време, 1853 г., с тази същност се свърза в съня същество от четвърта плътност. Това същество беше загрижено за битката между силите на светлината и силите на тъмнината, които се водят в четвърта плътност в продължение на много от вашите години.

Тази същност прие честта/задължението да завърши кармичните модели на този, известен като Ейбрахам и този, известен като Ейбрахам, откри че тази същност би опитала да направи тези неща, които този, известен като Ейбрахам иска да направи, но чувстваше, че не би могъл. Така се извърши размяната.

Същността, Ейбрахам, беше взета в план на изчакване до спирането на физическия му носител, много подобно на това как ние от Ра уреждаме с този инструмент, да останем в носителя, да излезем от състоянието на транс и да функционираме като този инструмент, оставяйки умствения и духовния комплекс на този инструмент в неговото изчакващо състояние.

Планетарните енергии по това време бяха в онова, което изглеждаше за тази същност критична точка, защото това, което вие знаете като свобода, получи прием, като възможност сред много хора. Тази същност видя работата, извършена от онези, започващи демократичната концепция за свобода, както я наричате, в опасност да бъде съкратена или отменена от нарастващата вяра и използването на принципа за поробване на същности. Това е негативна концепция от доста сериозен характер във вашата плътност. Затова тази същност продължи напред в това, което видя като битка за светлината, за изцеление на разкъсването в концепцията за свобода.

Тази същност не придоби или загуби карма от тези дейности, поради откъснатостта си от какъвто и да е резултат. Нейното отношение през цялото време беше в служба на другите, по-специално на потиснатите или поробените. Полярността на индивида беше донякъде, но не сериозно, намалена от кумулативните чувства и мисъл-форми, които бяха създадени поради голям брой същности, напускащи физическия план поради травма от битката.

Нека попитаме дали това е информацията, която поискахте или можем да предоставим допълнителна информация?

Ако има допълнителни въпроси, ще ги задам през следващия период, който би трябвало да се случи след около четири дни. Не искам да преуморявам инструмента. Ще попитам само дали можем да направим нещо, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте затова, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. По-рано дискутиран в #26.15–17