Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

В предишни комуникации говорихте за ум/тяло/дух целостта. Бихте ли ни дали, моля, дефиниция на на ум/тяло/дух целостта?

Аз съм Ра. Има измерение, в което времето няма влияние. В това измерение умът/тялото/духът, в неговия вечен танц на настоящето, може да бъде видян в цялост и преди ум/тяло/дух комплекса, който после става част от комплекса на социалната памет, охотно е абсорбиран в целостта на Единствения Създател, същността познава себе си в своята цялост.

Тази ум/тяло/дух цялост функционира като, да кажем, ресурс за това, което може би бихте нарекли висшия аз. Висшият аз от своя страна, е ресурс за изследване на дестилациите от преживяванията от трета плътност и програмиране на допълнителни преживявания. Това важи и за плътностите четири, пет и шест, с ум/тяло/дух комплексната цялост, идваща в съзнание в хода на седма плътност.

Тогава би ли била ум/тяло/дух комплексната цялост отговорна за програмирането на промените в катализатора по време на, да речем, преживяване от трета плътност на ум/тяло/дух комплекса, така че да бъде добавен подходящият катализатор, да кажем, като условия за този комплекс, променени по време на опит от трета плътност? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Висшият аз, както го наричате - тоест онзи аз, който съществува с пълно разбиране за натрупването на преживявания на същността – помага на същността в постигане на изцеление на преживяванията, които не са били научени правилно и помага, както посочихте , в по-нататъшно програмиране на житейски опит, както можете да го наречете.

Ум/тяло/дух комплексната цялост е тази, която може да бъде призована от аспекта на висшия аз, точно както ум/тяло/дух комплексът призовава висшия аз. В единия случай имате структурирана ситуация в пространствено/времевия континуум, с висшият аз имащ на разположение съвкупността от преживявания, събрани от същността и много сбито разбиране на уроците, които трябва да бъдат научени в тази плътност.

Ума/тяло/дух целостта е като движещите се пясъци и в известна част е колекция от паралелни развития на една и съща същност. Тази информация е предоставена на аспекта на висшия аз. Този аспект тогава може да използва тези прожектирани вихри на вероятност/възможност, за да помогне по-добре в това, което бихте нарекли програмиране за бъдещ живот.

От Материала Сет имаме изявление тук: Сет казва, че всяка същност тук на Земята, е един аспект или част от висшия аз или свръхдушата, която има много аспекти или части в много измерения, като всички те учат уроци, които позволяват на висшия аз да напредва по балансиран начин. Трябва ли да разбирам от това, вярно ли е, че имаме, така да кажем, евентуално много преживявания, подобни на това, което преживяваме тук в третата плътност, които се управляват от един единствен висш аз? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Коректността на това твърдение е променлива. Колкото по-балансирана става една същност, толкова по-малко може да е необходимо да се изследват вихрите на възможност/ вероятност в паралелни преживявания.

Разбирам ли от това тогава, че висшият аз или свръхдушата може да се разпадне на множество единици, ако е потребен опит за това, което бихме нарекли едновременно преживяване на различни видове катализатори и след това да разглежда тези преживявания?

Аз съм Ра. Това е твърдение, за което не можем да кажем, че е правилно или неправилно, поради объркванията за това, което наричате време. Истинската едновременност е достъпна само когато се вижда, че всички неща се случват наведнъж. Това засенчва концепцията, за която говорите. Концепцията за различни части от съществото, изживяващи преживявания от различна природа едновременно, не е съвсем точна поради вашето разбиране, че това би означавало, че това се случва с истинска едновременност. Това не е така.

Случаят е от вселена към вселена и паралелни съществувания могат да бъдат програмирани от висшия аз, като се има предвид наличната информация от ум/тяло/дух комплексната цялост, по отношение на вихрите от вероятност/възможност при всеки ключов момент.

Бихте ли могли да дадете пример за същност, по възможност такава от нашето историческо минало, по възможност която и да е същност, която бихте могли да изберете, ако не желаете да я назовете, и да дадете пример за това как този тип програмиране от висшия аз би допринесъл за обучението чрез паралелни преживявания, моля?

Аз съм Ра. Може би най-простият пример за тази привидна едновременност на съществуването на два аза, които всъщност са едно аз в същото време/пространство, е следният: свръхдушата, както я наричате, или висшият аз, изглежда съществува едновременно с ум/тяло/дух комплекса, на когото помага. Това всъщност не е едновременно, тъй като висшият аз се придвижва към ум/тяло/дух комплекса, ако е необходимо, от позиция в развитието на същността, която би била считана в бъдещето на тази същност.

Тогава висшият аз работи от бъдещето, както ние разбираме нещата. С други думи, моят висш аз би действал от това, което считам за моето бъдеще? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. От гледна точка на вашето пространство/време, това е правилно.

В този случай, моят висш аз би имал, така да кажем, много голямо предимство да знае точно какво е необходимо, тъй като би знаел какво… що се отнася до мен, какво би ми се случило. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно, тъй като това би било отмяна на свободната воля. Аспектът на висшия аз е наясно с уроците, научени до шестата плътност включително. Степента на напредък е разбрана доста добре. Изборите, който трябва да бъдат направени, за да се постигне висшия аз, такъв какъвто е, са в потеклото на самия ум/тяло/дух комплекс.

Така висшият аз е като картата, в която дестинацията е известна; пътищата са много добре познати, тези пътища са проектирани от интелигентната безкрайност, работеща чрез интелигентна енергия. Все пак, аспектът на висшия аз може да програмира само уроците и определени предразполагащи ограничения, ако желае. Останалото е изцяло свободен избор на всяка същност. Съществува перфектният баланс между познатото и неизвестното.

Съжалявам, че имам толкова много проблеми с тези понятия, но те са доста трудни за превод, сигурен съм, за нашето разбиране и език и някои от въпросите ми може да са доста смешни. Но има ли този висш аз физически преносител или някакъв тип преносител като нашия физически преносител? Има ли телесен комплекс?

Аз съм Ра. Това е правилно. Висшият аз е с известен напредък в рамките на шеста плътност, отивайки към седмата. След като седмата е добре започната, ум/тяло/дух комплексът става толкова напълно ум/тяло/дух комплексна цялост, че започва да трупа духовна маса и да се приближава до осмата плътност. Така гледането назад е завършено в този момент.

Висшият аз на всяко същество ли е от природата на шеста плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно. Това е чест/дълг на аза към себе си, когато приближава седма плътност.

Добре, нека се уверя, че разбирам това тогава. Говорили сме за определени конкретни индивиди. Например, ние говорихме за Джордж Патън в предишна комуникация. Тогава, висшият му аз по време на неговото въплъщение тук като Джордж Патън преди около четиридесет години, неговият висш аз по това време е бил шеста плътност? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Понастоящем отбелязваме, че всяка същност има няколко същества, които да призовава за вътрешна подкрепа. Всяка от тях може да бъде приемана от дадена същност като ум/тяло/дух целостта. Това обаче не е така.

Ум/тяло/дух целостта е мъглява колекция от всичко, което може да се случи подкрепяно в разбирането - самият висш аз е проекция или проявление на ум/тяло/дух комплексната цялост – който тогава може да комуникира с ума/тялото/духа по време на невъплътената част от цикъла на прераждането или по време на превъплъщението може да комуникира, ако са отворени подходящите пътища или канали през корените на ума.

Тези канали биха тогава били отваряни чрез медитация и предполагам, че интензивната поляризация би помогнала в това. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Интензивната поляризация не развива непременно в ум/тяло/дух комплекса волята или нуждата да се свърже със свръхдушата. Всеки път на житейски опит е уникален. Въпреки това, ако има поляризация, волята се засилва значително и обратно.

Позволете ми да взема за пример този, за когото казахте, беше наричан Химлер. Оттук предполагаме, че неговият висш аз е от шеста плътност и беше заявено, че Химлер е избрал негативния път. Би ли тогава неговият висш аз обитавал в негативен тип ситуация от шеста плътност? Бихте ли разширили тази концепция?

Аз съм Ра. Няма [негативни] 1 същества, които са постигнали проявление на свръхдушата, което е чест/дълг на ум/тяло/дух комплексната цялост от късна шеста плътност, както вие бихте го определили във вашите времеви измервания. Тези негативно ориентирани ум/тяло/дух комплекси имат затруднение, което, доколкото ни е известно, никога не е било преодолявано, тъй като след завършването на пета плътност е налице мъдрост, но трябва да бъде съчетана с еднакво количество любов. Тази любов/светлина е много, много трудна за постигане в единство, когато се следва негативния път, и по време на по-ранната част от шестата плътност, социалните комплекси с негативна ориентация ще изберат да освободят потенциала и да скочат в позитивната шеста плътност.

Следователно свръхдушата, която прави своето разбиране достъпно за всички, които са готови за такава помощ, е към положителното. Свободната воля на индивида обаче е от първостепенно значение и всяко напътствие, дадено от висшия аз, може да бъде разглеждано и в положителната, и в отрицателната полярност, в зависимост от избора на ум/тяло/дух комплекса.

Тогава, използвайки Химлер като пример, бил ли е по-висшият му аз по времето, когато е бил въплътен през 1940-те, позитивно ориентиран висш аз?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Бил ли е по някакъв начин Химлер в контакт с висшия си аз по това време, докато е бил въплътен през 1940-те?

Аз съм Ра. Напомняме ви, че негативният път е такъв на раздялата. Каква е първата раздяла? Азът от себе си.

Този, известен като Химлер, не избра да използва способностите си на воля и поляризация, за да потърси насоки от който и да е източник, а съзнателните си подтици, самостоятелно избрани в жизнения опит и подхранвани от предишни пристрастия, създадени в преживявания в други животи.

Добре, тогава нека кажем, че когато Химлер, например, достигне негативна шеста плътност, в началото на негативна шеста плътност, по това време би ли било така, че една същност би осъзнала, че нейният висш аз е позитивно ориентиран от шеста плътност и по тази причина, прави скока от негативна към позитивна ориентация?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Негативната същност от шеста плътност е изключително мъдра. Тя наблюдава духовната ентропия, настъпваща поради липсата на способност да изрази единството на шеста плътност. Така, обичайки Създателя и осъзнавайки в даден момент, че Създателят е не само азът, но и друг аз като аза, тази същност съзнателно избира мигновена енергийна преориентация, за да може да продължи своята еволюция.

Тогава същността от шеста плътност, достигнала тази точка в позитивна ориентация, може да избере да стане това, което наричаме скитник, и да се върне назад. Чудя се дали това някога се случва с негативно ориентирана същност от шеста плътност? Дали някои се връщат назад като скитници?

Аз съм Ра. След като негативно поляризираната същност е достигнала определена точка в плътността на мъдростта, е изключително невероятно тя да избере да рискува забравянето, тъй като тази поляризация не е безкористна, а егоистична и с мъдрост осъзнава опасността от такова „скитане“. Понякога негативна същност от шеста плътност става скитник в опит да продължи да се поляризира към негативното. Това е изключително необичайно.

Тогава каква е мотивацията за… о, нека първо завърша този въпрос.

Тогава каква е мотив— Какъв е механизмът, който тази необичайна същност от шеста плътност би искала да спечели, за да се поляризира по-негативно чрез скитане?

Аз съм Ра. Скитникът има потенциала да ускори значително плътността, откъдето идва, в своя напредък в еволюцията. Това се дължи на интензивния жизнен опит и възможности на третата плътност. Така позитивно ориентираният скитник избира да рискува опасността от забравата, за да бъде в служба на другите чрез излъчване на любов към другите. Ако проникне забравянето, количеството катализатор в трета плътност ще поляризира скитащия с много по-голяма ефективност, отколкото се очаква при по-високите и хармонични плътности.

По същия начин, негативно ориентираният скитник се осмелява да рискува забравянето, за да може да ускори напредъка си в еволюцията в собствената си плътност, като служи на себе си в трета плътност, като предлага на други-азове възможността да чуят информацията, свързана с негативната поляризация .

Има ли някакви примери за негативно поляризирани скитници от шеста плътност в нашето историческо минало?

Аз съм Ра. Тази информация може да бъде вредна. Задържаме я. Моля, опитайте се да видите същностите около вас като част от Създателя. Не можем да обясним по-нататък.

Благодаря ви. Чудех се дали квалификацията за контакт с Ra може да включва – от типа, който правим сега – може да включва проникване в този процес на забравяне? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно.

В противен случай Законът за Объркването би забранил това? Правилно ли е това?

Това е правилно.

Чудех се също дали трима са минималният брой, необходим за този тип работа? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. За защита на този инструмент това е необходимо като минимално групиране, а също и като най-ефективното число поради изключителната хармония в тази група. В други групи броят може да бъде по-голям, но при този контакт сме забелязали, че най-ефективната подкрепа се предоставя от индивидуалните ум/тяло/духове, присъстващи в този момент.

Малко ми е неясно по отношение на висшия аз. Сега всеки, предполагам, има отделен или различен висш аз на позитивно ниво от шеста плътност. Правилно ли е това? Всеки от нас в стаята, който е тук, ние тримата?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия. Ще се опитаме да се насочим към намерението на вашето запитване, както ние го разбираме. Моля, поискайте всякаква допълнителна информация.

Първо, правилно е, че всеки в това жилищно място има по една душа, както можете да я наречете. Въпреки това, поради многократните хармонични взаимодействия на тази триада от същности, може да се види, че има по-нататъшно хармонично взаимодействие отвъд висшите азове на трите същности; тоест, всеки комплекс от социална памет има свръхдуша от тип, който е трудно да ви бъде описан с думи. В тази група има две такива цялости от комплекси от социална памет, които понастоящем смесват усилията си с висшите ви азове.

Понякога е много трудно за нас дори да получим малък процент разбиране за някои от тези понятия, поради ограничеността ни на осъзнаване тук. Мисля, че малко медитация върху общуването днес ще ни помогне при формулирането на въпроси относно тези концепции.

Аз съм Ра. Можем ли да попитаме за някакви кратки запитвания, преди да напуснем този инструмент?

Просто ще попитам едно малко кратко, на което може да не успеете да отговорите преди финала…

Краткото е: Можете ли да ми кажете какъв процент от скитниците на Земята днес са успели да проникнат през блока на паметта и да осъзнаят кои са те и накрая, има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Можем да кажем приблизително процента на тези, които проникват интелигентно през техния статус. Това е между осем и половина и девет и три четвърти процента. Има по-голяма процентна група от онези, които имат доста добре дефинирана, да кажем, симптомология, показваща им, че не са от това, така да кажем, безумие. Това възлиза на малко над петдесет процента от останалата част. Почти една трета от останалите са наясно, че нещо в тях е различно.

Така че виждате, че има много градации на пробуждането за знанието че си скитник. Можем да добавим, че именно до средата и първата от тези групи тази информация ще има смисъл, така да кажем.

Този инструмент е добре. Мястото за почивка е донякъде вредно в своя ефект върху комфорта на гръбната страна на физическия носител на този инструмент. Споменахме това и преди.

Вие сте съвестни. Оставяме ви сега, приятели мои.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, радвайки се весело в силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. “Негативни” не се чува в аудиото, но контекстът показва, че Ра е имал предвид това.