Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Аз комуникирам сега.

Ра запознат ли е с резултатите от нашите усилия днес да публикуваме първата книга, която направихме?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Не знам дали можете да коментирате затруднението, което ще имаме при предоставянето на Закона за Единството на разположение на тези, които биха се нуждаели от него и го искат. Не е нещо, което е лесно да се разпространи сред онези, които го искат по това време. Сигурен съм, че има много, особено скитниците, които искат тази информация, но ще се наложи да направим нещо друго, за да го дадем в ръцете им по пътя на добавен материал, страхувам се.

Възможно ли е да коментирате това?

Аз съм Ра. Възможно е.

Ще го коментирате ли?

Аз съм Ра. Ще го направим.

Първо, изборът на тази група да върши някаква работа, за да служи на другите, беше от интензивен характер. Всеки присъстващ пожертва много, за никакъв осезаем резултат. Всеки може да търси сърцето си за вида на жертвата, знаейки, че материалните жертви са най-малкото; интензивният ангажимент за смесване в хармонична група е на върха на жертвата.

При тези условия открихме вашата вибрация. Наблюдавахме вашата вибрация. Тя няма да бъде видяна често. Не искаме да раздуваме гордостта, но няма да се пазарим с обстоятелствата, необходими за нашия конкретен контакт. 1 По този начин вие получихте и ние с желание се ангажираме с честта/дълг да продължаваме да предлагаме трансмисии на концепции, които, доколкото е по нашите възможности, са точни по своята същност и основани в опита да обединят много от нещата, които ви засягат.

Второ, употребата на тези трансмисии е изцяло по ваша преценка. Предлагаме протичането на естествените интуитивни сетива и минимум от изкривяването към загриженост. Доволни сме, както казахме, да можем да помогнем в еволюцията на един от вашите хора. Каквито и усилия да полагате, не могат да ни разочароват, тъй като този брой вече надхвърля един.

Бях много колеблив да задавам определени въпроси, опасявайки се, че те ще бъдат разглеждани, както аз ги считам, за въпроси от маловажност или твърде голяма конкретност и по този начин ще съкратя контакта ни с вас. За да се разпространи част от информацията, която считам за изключително важна - т.е. непреходният тип информация, информацията, свързана с еволюцията на ума, тялото и духа – изглежда почти необходимо в нашето общество, да включим информация, която е с малка стойност, просто защото така нашето… нашето общество работи и така системата за разпространение оценява това, което се предлага за разпространение.

Бихте ли ком — Бихте… ще коментирате ли този проблем, който имам?

Аз съм Ра. Коментираме както следва: Съвсем точно правилно е, че нивото и чистотата на този контакт зависят от нивото и чистотата на търсената информация. Следователно постоянните искания за конкретна информация от този конкретен източник са вредни за същността на вашата цел.

Освен това, докато сканирахме ума ви, за да разберем вашата ситуация по отношение на машинописа на някои от нашите думи, установихме, че сте били критикувани за типа конструкция на езика, използвана за предаване на данни. Поради нашата ориентация по отношение на данните, дори и най-конкретно отговореният въпрос би бил формулиран от нашата група по такъв начин, че да увеличи максимално точността на нюансите на отговора. Това все пак смекчава срещу това, което вашият критик желае, по пътя на проста, ясна проза.

Повече от това не можем да кажем. Това са нашите наблюдения върху вашата ситуация. Това, което искате да направите, е изцяло ваше решение и ние оставаме на вашите услуги по какъвто и начин можем да бъдем, без да нарушаваме Пътя на Объркването.

Ще се опитаме да заобиколим тези проблеми при разпространението на Закона за Единството. Това ще отнеме известна внимателна работа, но ние ще го направим. Аз лично няма да спра, докато все още съм превъплътен, за да се опитам да разпространявам това. Вярвам, че ще е необходимо да се напише книга, най-вероятно за НЛО, тъй като Законът на Единството е свързан с явлението. Това е свързано с всички феномени, но това е… изглежда най-лесното встъпление към разпространението.

Първият ми план е, използвайки НЛО в рекламния смисъл, който е бил възнамерен от Конфедерацията, да използвам това като встъпление към обяснение на процеса на еволюция, който е изминал на тази планета, и как останалата част от… или Конфедерацията е участвала по по-разбираем начин, така да кажа, за населението, което ще я прочете, използвайки материала Ра в неизкривена форма, точно както е бил записан тук, на различни места в книгата, за да разшири и изясни това, което казваме в книгата. Това е единственият начин, който мога да видя точно сега, за да създам достатъчно разпространение за хората, които биха искали да имат Закона на Единството, за да могат да го получат. Бих могъл просто да разпечатам материала, който имаме от касетофона, и да го публикувам, но няма да можем да го разпространим много добре поради проблеми с разпространението.

Ще коментирате ли втората ми идея да направя обща книга за НЛО, включвайки материала от Закона на Единството?

Аз съм Ра. Ще коментираме. Надяваме се вашите планове за Ра да се материализират. Това е космическа шега. Вие бяхте поискали такъв пример за хумор и ние смятаме, че това е доста подходяща връзка, в която може да бъде вмъкнат. Продължете с намеренията си според най-доброто от вашата природа и способности. Какво повече може да бъде направено, приятели мои?

В такъв случай ще продължим с въпросите, които имаме тук, продължавайки последната сесия.

Вие казахте, че всяка същност от трета плътност има висш аз в шестата плътност, който се придвижва към ум/тяло/дух комплекса, когато е необходимо. Еволюира ли този висш аз също в растеж през плътностите, започвайки с първата плътност, и има ли всеки висш аз съответен висш аз, напреднал в плътности над него?

Аз съм Ра. Нашето намерение е да опростим тази концепция. Висшият аз е проява, дадена на късния ум/тяло/дух комплекс от шеста плътност като подарък от бъдещата му собствена същност. Последното действие на средната седма плътност, преди да се обърне към целостта на Създателя и да спечели духовна маса, е да даде този ресурс на аза от шеста плътност, движейки се, както измервате времето, в потока от време.

Тогава този аз, ум/тяло/дух комплекс от късна шеста плътност, има честта/дълга да използва както преживяванията на цялата си жива банка или паметта за преживените мисли и действия, така и да използва ресурса на ум/тяло/дух комплексната цялост, оставена зад него, като вид безкрайно сложна мисъл-форма.

По този начин можете да видите себе си, висшия си аз или свръхдушата, както и на вашия ум/тяло/дух комплексна цялост като три точки в кръг. Единственото разграничение е това на вашия времево/пространствен континуум. Всички са едно и също същество.

Има ли всяка същност индивидуална ум/тяло/дух комплексна цялост или редица същности споделят една и съща ум/тяло/дух комплексна цялост?

Аз съм Ра. И двете твърдения са верни, като се имат предвид съответните време/пространствени условия. Всяка същност има своята цялост и в момента, в който планетарната същност се превърне в комплекс от социална памет, съвкупността от този съюз на същностите също има своята свръхдуша и своя комплекс от социална памет като ресурс. Както винаги, сумата, 2 духовно говорейки, е по-голяма от сумата на нейните части, така че свръхдушата на комплекса от социална памет не е сумата от свръхдушите на неговите членове същности, а действа по пътя на това, което ние сме нарекли квадрати и което схващаме, че вие предпочитате да наричате удвояване.

Благодаря ви. Благодаря и за това обяснение на математиката. Това ме притесняваше.

Бихте ли могли да определите духовната маса?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия.

Духовната маса е тази, която започва да привлича появяващите се и продължаващи вибрационни трептения на битието в гравитацията, говорейки в духовен смисъл, кладенец на Голямото Централно Слънце, ядро или Създател на безкрайните вселени.

Тъй като не искаме да уморяваме инструмента, само ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставяме ви сега в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. Използваната от Ра дума е chaffer. В този контекст chaffer може да бъде дефинирана като „договаряне или пазарлък, особено при условия на споразумение“. 

  2. Предполага се, че Ра е искал да каже „цялото“ тук.