Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

Бихте ли ни казали дали би имало някаква надежда или някакъв смисъл в това Джим, или аз да заемем мястото на инструмента в началото на сесията и да се опитаме да заменим инструмента като инструмент, като се опитаме сами да изпълним работата с транса?

Аз съм Ра. Тази информация е на границата на нарушението на свободната воля. Ще приемем обаче вашето желание като издаване на разрешение да говорим малко отвъд ограниченията, определени от насоките на Конфедерацията, така да кажем.

В тази връзка между пространство и време нито този, познат като Дон, нито този, познат като Джим, са пригодни за тази работа. Този, познат като Дон, така да кажем, практикувайки механиката на контакт и служба на другите посредством канализирането, както го наричате, след определен период от време ще стане в състояние да върши тази работа. Този, известен като Джим, би било трудно да се превърне в канал от този тип, без повече практика, както и за по-дълъг период от време. Тогава трябва да експериментираме с хармониците, развити чрез тази практика. Това е вярно и в двата случая.

Благодаря ви. Връщайки се назад само малко днес, бих искал да знам дали причината, поради която ядрената енергия е била донесена в тази плътност преди около четиридесет години, е имало нещо общо с даването на същностите, които са били тук, които са причинили разрушаването на Малдек, на още един шанс да използват ядрената енергия по-мирно, а не разрушително? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно, тъй като поставя каруцата пред коня, както казват вашите хора. Желанието за такъв тип информация привлече тези данни към хората ви. Не беше дадено по причина от външни влияния; по-скоро това беше желано от вашите хора. От този момент нататък вашите разсъждения са правилни, тъй като същностите пожелаха втория шанс, който споменахте.

Какъв беше механизмът за изпълнение на желанието за информация относно ядрената енергия?

Аз съм Ра. Така, както разбираме вашето запитване, механизмът беше това, което можете да наречете вдъхновение.

Това вдъхновение ли беше — Някаква същност ли е впечатлила човека, желаещ информацията, с мисли? Това ли е бил механизмът на вдъхновението?

Аз съм Ра. Механизмът на вдъхновение включва необикновена способност за желание или воля да се знае или получи в определена област, придружена от способността да се отвори и да се довери на това, което можете да наречете интуиция.

Бихте ли ми казали как всеки от лъчите, червен през виолетов, би изглеждал в съвършено балансирано, неизкривено същество?

Аз съм Ра. Не можем да ви кажем това, защото всеки баланс е перфектен и всеки уникален. Не искаме да бъдем неясни.

Нека предложим пример. В определена същност – нека използваме този инструмент – лъчите могат да се разглеждат като изключително уравновесени, червен, оранжев, жълт. Зеленият лъч е изключително ярък. Това е, така да кажем, балансирано от по-бледо индиго. Между тези две точки на равновесие се намира синият лъч на комуникатора, искрящ в сила над обикновеното.

Във виолетовия лъч виждаме този уникален спектрограф, ако щете, и в същото време чистото виолетово, обграждащо цялото. Това от своя страна, заобиколено от онова, което смесва червения и виолетовия лъч, показващо интеграцията на ума, тялото и духа. Това от своя страна е заобиколено от вибрационния модел на истинската плътност на тази същност.

Това описание може да се види едновременно небалансирано и в перфектен баланс. Последното разбиране е изключително полезно при отношенията с други-аз. Способността да се усещат блокирания е полезна само за лечителя. Няма всъщност мъничка част от осъждане, когато се разглежда баланса в цветовете. Разбира се, когато виждаме много от енергийните плексуси отслабени и блокирани, можем да разберем, че дадена същност все още не е грабнала щафетата и започнала състезанието. Потенциалите обаче винаги са там. Всички лъчи, напълно балансирани, са там, в очакване да бъдат активирани.

Може би друг начин да се отнесем към вашето запитване е този: В напълно потенциираната същност лъчите се издигат един над друг с еднакъв вибрационен блясък и искрящо сияние, докато обграждащият ги цвят е бял. Това е, което бихте могли да наречете потенцииран баланс в трета плътност.

Възможно ли е за планета от трета плътност да формира комплекс от социална памет, който да работи в трета плътност?

Аз съм Ра. Възможно е само в последната или седмата част от такава плътност, когато същностите са хармонично приготвящи се за дипломиране.

Бихте ли ми дали пример за планета от това естество, както от трета плътност, тип служба на другите, така и от трета плътност, тип служба на себе си, на това ниво на… на постигнати условия?

Аз съм Ра. Доколкото ни е известно, няма негативно ориентирани комплекси от социална памет от трета плътност. Позитивно ориентираните комплекси от социална памет от трета плътност не са нечувани, но са доста редки. Все пак, същност от планетарно тяло на звездата Сириус се е приближила два пъти до това планетарно тяло. Тази същност е в края на третата плътност и е част от комплекс за социална памет от трета плътност. Това беше обяснявано в предишния материал. 1 Комплексът социална памет е всъщност явление от четвърта плътност.

Чудех се дали този конкретен комплекс за социална памет от звездата Сириус е еволюирал от дървета?

Аз съм Ра. Това се доближава до коректността. Онези растителни форми от втора плътност, които преминаха в трета плътност на тази планета, носеща името Куче, бяха близо до дървото, както го познавате.

Тогава, също се чудех дали, тъй като действието с войнствената природа е невъзможно, доколкото разбирам за растителността, не биха ли имали предимството, като преминават в трета плътност от втора, да не носят расова памет от войнствена природа и следователно, да развият по-хармонично общество и да се ускори тяхното развитие в тази природа? Вярно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Въпреки това, за да се постигне баланс и да се започне да се поляризира правилно, тогава е необходимо да се изследват дейности от всякакъв вид, особено войнствеността.

Предполагам тогава, че техните разследвания на войнствеността са били предимно от типа, който са извлекли от паметта на Хиксън, вместо да воюват помежду си? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Същности с това наследство биха намерили за почти невъзможно да се бият. Всъщност техните изследвания на дейности от всякакъв вид са тяхната форма на медитация поради факта, че тяхната дейност е на нивото на това, което бихте нарекли медитация и по този начин трябва да бъде балансирана, точно както вашите същности се нуждаят от постоянни моменти на медитация, за да балансират вашите дейности.

Вярвам, че това е важен момент за нас в разбирането на балансиращия аспект на медитацията, тъй като тук имаме нейната противоположност в друг тип еволюция. Тези същности се движели, казва ни Чарли Хиксън, без да мърдат краката си. Те… предполагам, че те използват принцип, който е донякъде подобен на принципа на движение на вашите кристални камбани, при придвижване на техните физически носители. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти неправилно.

Но аз просто предполагам, че те… техният метод на движение не е функция на механично лостово предаване като нашия, а пряка функция на ума, някак свързана с магнитното действие на планетата. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това до голяма степен е правилно. Това е електромагнитно явление, което се контролира от мисловни импулси със слабо електрическо естество.

Бил ли е видим техният кораб за… би ли бил видим за всеки от нашата плътност на нашата планета, който може да го е видял или да е бил в тази област по онова време? Това материал от трета плътност ли е, същият като този стол или каквото и да е друго, което имаме тук?

Аз съм Ра. Това е правилно. Моля, задайте още един пълен въпрос, преди да приключим, тъй като този инструмент има ниска жизнена енергия в това пространство/време.

Добре, само ще задам този. Чувал съм, че—

Бихте ли ми дали представа какви са условията на планета от негативна четвърта плътност или в служба на себе си? Можете ли да направите това?

Аз съм Ра. Дипломирането в негативна четвърта плътност се постига от онези същества, които съзнателно са се свързали с интелигентната безкрайност чрез използването на червени, оранжеви и жълти енергийни лъчи. По тази причина, планетарните условия на негативна четвърта плътност включват постоянното подравняване и пренареждане на същности, в усилията да формират доминиращите модели на комбинирана енергия.

Ранната четвърта плътност е една от най-интензивните борби. Когато редът на властта е установен и всички са се борили, докато се убедят, че всеки е на подходящото място за структурата на властта, започва комплексът на социалната памет. Винаги ефектите от четвъртата плътност на телепатията и прозрачността на мисълта се опитва да се използват заради тези на върха на структурата на властта.

Както можете да видите, това често е доста вредно за по-нататъшната поляризация на негативните същности от четвърта плътност, тъй като по-нататъшната негативна поляризация може да се получи само чрез групови усилия. Когато същностите от четвърта плътност успеят да се комбинират, тогава те се поляризират чрез такива служби на себе си като тези, предлагани от кръстоносците на Орион.

Можете да зададете по-конкретни въпроси в следващата работна сесия. Има ли някакви кратки запитвания, преди да напуснем този инструмент?

Бих искал само да знам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставяме ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, радвайки се на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. Отнася се до #8.21–22