Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Аз комуникирам сега.

Инструментът се чудеше дали нейното усещане за крехкост е резултат от поглъщането на химикали преди около шест седмици?

Аз съм Ра. Това е правилно. Този инструмент сега е подложен на най-интензивния период на отслабване/изкривяване на физическия комплекс, поради удвояващия ефект от двете поглъщания. Този инструмент може да очаква тази крайност да продължи за период от петнадесет до двадесет от вашите дневни цикли. След това изкривяванията на слабост ще започнат да намаляват, но не толкова бързо, колкото първоначално мислихме, поради продължаващите изкривявания на слабост на този инструмент.

Този инструмент има голям късмет да има подкрепяща група, която му внушава необходимото внимание по отношение на тези сесии в момента. Този инструмент е способен почти мигновено да изчисти менталния/емоционален комплекс и духовния комплекс за чистотата, която тази работа изисква, но изкривяването на този инструмент към вярност на службата не функционира по най-добрия начин в преценката, по отношение на изкривяванията към слабост на физическия комплекс. Така, ние оценяваме вашата помощ в пространство/време като това, при последното ви вземане на решение да няма сесия. Това беше правилното решение и напътствието, дадено на този инструмент, беше полезно.

Има ли нещо, което инструментът може да направи, в допълнение към това, което тя се опитва да прави, за да помогне състоянието ѝ да се подобри по-бързо? Знам, че тя не беше в състояние да се упражнява, заради проблема си с крака през последните няколко дни… не можеше да ходи, но се надяваме да се върнем към това. Има ли нещо друго, което би могла да прави?

Аз съм Ра. Както загатнахме, негативните същности правят всичко възможно, за да подкопаят този инструмент в това време. Това е причината за гореспоменатия проблем с пръста на крака. Щастие е, че този инструмент ще бъде силно ангажиран в преклонението към Единствения Безкраен Създател, чрез вибрационните комплекси на свещена песен през този период. По-активното физическо съществуване, както чрез движенията за упражнение, така и в сексуален смисъл, е полезно. Въпреки това, изискванията на изкривяванията на този инструмент към това, което бихте нарекли етика, имат ефект върху тази последна дейност.

Отново, щастие е, че този инструмент има възможности за любящо социално общуване, които са от съществена полза. По принцип, във вашия континуум от трета плътност, това е въпрос на време.

От вашето разчитане на състоянието на инструмента, можете ли да определите приблизително колко често [както] и продължителността на сесиите, които бихме могли да планираме в бъдещата ни работа?

Аз съм Ра. Това запитване граничи с нарушение. Предоставената информация поставя доста лесни за следване насоки. Въпреки това, ние сме наясно, че не само всеки от вас не може да чете аурата на този инструмент и така да види състоянието на физическия комплекс, но и самият инструмент изпитва значителни затруднения да проникне в точното състояние-изкривяване на своя физически комплекс, поради постоянната си зависимост от неговата воля да служи.

Ето защо смятаме, че не нарушаваме, ако посочим, че една сесия през един дневен период [редуване през ден, бел.прев.], в сутрешните часове е най-подходяща, с възможност за по-кратка сесия през свободния дневен период, ако се прецени за подходящо. Това е така не само през този период, но и като цяло.

Тогава ще продължа сега с общите въпроси, опитвайки се да намеря път към линия от въпроси, която ще ни отведе в област на разбиране на непреходни функции, върху които може да работим ние и други, за да повишим нашето съзнание, и мога да направя няколко грешки тук, опитвайки се да намеря път в тези въпроси. Предварително се извинявам, ако мой въпрос е подвеждащ.

Забелязвам, че всичко изглежда — или повечето от основните неща изглеждат — разделени на единици, които се равняват на седем. Разглеждайки препис на Хенри Пухарич от Деветте, намерих изявление на Деветте, където казват, “ Ако вземем седем пъти електрическия еквивалент на човешкото тяло, тогава това ще доведе до седемнона 1 от масата на електричеството.“ Бихте ли обяснили това?

Аз съм Ра. Да обясним това е извън възможностите на езика ви. Ние обаче ще направим опит да разгледаме тази концепция.

Както знаете, в началото на творенията, създадени от всеки Логос, се създават пълните потенциали, както електрически (в смисъла на този, който наричате Ларсън), така и метафизични. Това метафизично електричество е също толкова важно за разбирането, така да кажем, на това твърдение, както и концепцията за електричество.

Тази концепция, както знаете, се занимава с потенциираната енергия. Казано е, че електронът няма маса, а само поле. Други настояват за маса с безкрайно малка мярка. И двете страни са прави. Истинската маса на потенциираната енергия е силата на полето. Това е вярно и в метафизично отношение.

Въпреки това, във вашата настояща физическа система от знания е полезно да вземете масовото число на електрона, за да извършите работа, за да може да намерите решения на други въпроси за физическата вселена. По такъв начин можете удобно да смятате, че всяка плътност на битието има все по-голяма и по-голяма духовна маса. Масата се увеличава, така да кажем, значително, но не много, до плътността на портала [седма плътност – портал към безкрайната интелигентност или непроявеният Творец, бел.прев.]. В тази плътност обобщаването, гледането назад – накратко, всички полезни функции на полярността са били използвани. По тази причина, метафизичната електрическа природа на индивида нараства все повече и повече в своята духовна маса.

За аналог може да се наблюдава работата на този, известен като Алберт, който постулира нарастването до безкрайност на масата, когато тази маса се доближава до скоростта на светлината. Така съществото от седма плътност, завършеното същество, Създателят, който познава Себе Си, натрупва маса и отново се уплътнява в Единствения Създател.

Тогава в уравнението, което имам тук на тази страница, предполагам, че Mᵢ се отнася за духовна маса. Правилно ли е това?

Mᵢ = (m₀C²) / √(1 - v² / c²)

Аз съм Ра. Това е правилно.

Благодаря ви. Можете ли да ми кажете… Можете ли да тълкувате съобщение от Деветте, където те казват, “CH е принцип, който е разкриващият принцип на знанието и закона?” Можете ли да ми кажете какъв е този принцип?

Аз съм Ра. Принципът, така забулен в това твърдение, не е друго, освен простият принцип на постоянното (или Създателя) и преходното (или въплътеното същество) и копнежа, съществуващ между двете, един за друг, в любов и светлина всред изкривяванията на свободната воля, действаща върху обвързаната с илюзии същност.

Причината, поради която Деветте са предали този принцип в тази форма — беше ли причината за това Първото изкривяване?

Аз съм Ра. Това е неправилно.

Можете ли да ми кажете защо тогава са дали принципа в толкова завоалиран вид?

Аз съм Ра. Писарят се интересува извънредно от пъзели и уравнения.

Разбирам. Деветте описват себе си като “ девет принципала на Бог.“2 Можете ли да ми кажете какво имат предвид с това?

Аз съм Ра. Това също е завоалирано изявление. Направен е опит да се посочи, че деветте, които седят в Съвета, са тези, които представляват Създателя, Единствения Създател, точно както може да има девет свидетели в съдебна зала, свидетелстващи за един подсъдим. Терминът принципал има и това значение.

Желанието на писаря може да се види в голяма част от този материал да е повлияло на начина на неговото представяне, точно както способностите и предпочитанията на тази група определят естеството на този контакт. Разликата е във факта, че сме такива, каквито сме. И така, ние можем да говорим както искаме или да не говорим изобщо. Това изисква много акордирана, така да кажем, група.

Усещам, че има плодотворна основа за изследване на нашето развитие, в проследяване на еволюцията на телесните енергийни центрове, защото тези седем центъра изглежда са свързани с всички седмици, за които говорих по-рано и са централни за нашето собствено развитие.

Бихте ли описали процеса на еволюция на тези телесни енергийни центрове, започвайки с най-примитивната форма на живот, която ги има?

Аз съм Ра. Този материал беше обхванат до известна степен по-рано. 3 Затова, ние няма да повтаряме информация за това кои лъчи пребивават в първа и втора плътност и причините за това, а по-скоро ще се опитаме да разширим тази информация.

Основните централни точки на всяко ниво на развитие – тоест всяка плътност след втората – могат да бъдат разглеждани, както следва:

Първо, основната енергия на така наречения червен лъч. Този лъч може да се разбира като основен подсилващ лъч за всяка плътност. Той никога не трябва да бъде подценяван като по-малко важен или продуктивен за духовната еволюция, защото е основният лъч.

Следващият основен лъч е жълт. Това е великият лъч трамплин. На този лъч умът/тялото се потенциира до най-пълния си баланс. Силната триада червено/оранжево/жълто изтласква същността в централния зелен лъч. Това отново е основен лъч, но не и първичен.

Това е ресурсът за духовна работа. Когато зеленият лъч е активиран, откриваме, че третият първичен лъч може да започне потенцииране. Това е първият истински духовен лъч, тъй като всички трансфери са от интегрирана природа на ум/тяло/дух. Синият лъч побира учене/преподаванията на духа във всяка плътност в рамките на ум/тяло комплекса, одушевявайки цялото, съобщавайки на други тази цялост на битието.

Индиговият лъч, макар и ценен, е този лъч, върху който работи само адептът, както бихте го нарекли. Това е порталът към интелигентната безкрайност, донасящ интелигентната енергия. Това е енергийният център, върху който се работи в онези учения, считани за вътрешни, скрити и окултни, тъй като този лъч е този, който е безкраен в своите възможности. Както знаете, тези, които лекуват, преподават и работят за Създателя по какъвто и да е начин, който може да бъде виждан като сияен и балансиран, са тези дейности, които са индигов лъч.

Както знаете, виолетовият лъч е постоянен и не фигурира в дискусия за функциите на активиране на лъча, тъй като е марка, регистър, идентичност, истинската вибрация на една същност.

За да изясня малко, бих искал да задам въпроса, ако имаме силно поляризирана същност, поляризирана към служене на другите, и силно поляризирана същност, поляризирана към служене на себе си, какво би било … вземайки всеки лъч, започвайки с червения, ще има ли разлика в червения лъч на тези две същности?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия.

Няма разлика в еднакво силно поляризирани положителни и отрицателни същности, по отношение на червения лъч.

Това вярно ли е и за всички останали лъчи?

Аз съм Ра. Ще отговорим накратко. Можете да задавате допълнителни въпроси при друга сесия.

Моделът на негативния лъч е червен/оранжев/жълт, който се движи директно към синия, 4 този бивайки използван само за връзка с интелигентната безкрайност.

При позитивно ориентираните същности конфигурацията е равномерна, кристално ясна и с описанието от седем лъча.

Има ли кратки запитвания, преди да напуснем този инструмент?

Нужно ми е само да знам дали има нещо, което можем да направим, за да му бъде на инструмента по-удобно или да помогнем на контакта?

Аз съм Ра. Вие сте извънредно съвестни. Всичко е наред. Оставям ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова продължавайте, радвайки се на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. Произхода на думата седемнон е неизвестен. Според L/L Research може да се разбира като седем пъти или резултат от седем пъти. Бел.прев. 

  2. Деветте обикновено се наричани „принципи“, а не „принципали“, но тъй като Ра ги нарича свидетели, ние избрахме правописа, който да съответства. 

  3. Вероятно по-рано обхванати в #16.21, #27.17, и #32.12, въпреки че не е сигурно на кои конкретни пасажи се позовава Ра. 

  4. В #47.4, Ра каза, че негативният модел се движи от червен/оранжев/жълт директно към индиго. Вероятно тогава, Ра направиха грешка в този отговор #39.12 когато казаха „син“. Вижте #32.2, #34.16, #38.14, и #47.3–4 за други твърдения, показващи, че синият лъч не се използва от негативно поляризиращата се същност, за контакт с интелигентната безкрайност.

    Все пак, интерпретирани в определена светлина, #48.10, #75.23, и #85.11 могат да показват наличието на синия лъч в контакта на негативната същност с интелигентната безкрайност.