Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Мислех да направя изявление и да ви оставя да го коригирате. Опитвам се да направя прост модел на частта от Вселената, в която се намираме. Започвайки с Логоса, или под-Логоса, нашето слънце, имаме бяла светлина, излъчвана от това. Това се състои от честоти, вариращи от червено до виолетово. Предполагам, че тази бяла светлина, тогава, съдържа преживяванията през всички плътности, и като отиваме в осма плътност, ние влизаме в черна дупка, която се появява от другата страна като друг логос или слънце и започва друга октава на опит.

Можете ли да коментирате тази част от моето изказване?

Аз съм Ра. Можем да коментираме това изказване до известна степен. Концепцията за бялата светлина на под-Логоса, биваща призматично разделена и по-късно, в последната глава, абсорбирана отново, е в основата си правилна. Има обаче замесени тънкости, които са повече от семантични.

Бялата светлина, която излъчва и формира артикулирания суб-Логос, има своето начало в това, което метафизично може да се разглежда като тъмнина. Светлината идва в тази тъмнина и я преобразява, карайки хаоса да се организира и да стане отразяващ или излъчващ. Така се появяват измеренията.

Обратно, чернотата на черната дупка, метафизично казано, е концентрация на бяла светлина, бивана систематично поглъщана отново в Единствения Създател. И накрая, това поглъщане в Единствения Създател продължава, докато цялата безкрайност на творенията достигне достатъчна духовна маса, за да може всички да образуват отново Великото Централно Слънце, ако можете така да си го представите, на интелигентната безкрайност, очакваща потенцииране от Свободната Воля. Така преходът на октавата е процес, който може да се види да навлиза в безвремие с невъобразима природа. Да се опитвате да го измерите с вашите времеви мерки би било безполезно.

Следователно, концепцията за преминаване през черната дупка на максималната духовна гравитация и влизане веднага в следващата октава, пропуска под-концепцията, или следствието от частта от този процес, която е извън времето.

Нашите астрономи са забелязали, че светлината от спиралните галактики е приблизително седем пъти по-малка, отколкото би трябвало да бъде, от техните изчисления каква би трябвало да бъде тяхната маса. Просто се чудех дали това се дължи на увеличаването на духовната маса в галактиките в това, което наричаме бели джуджета?

Аз съм Ра. Това в основата си е правилно и е част от пътя или процеса, на цикъла на сътворението.

Благодаря ви. Също така се чудех дали първата плътност отговаря някак на червения цвят, втората на оранжевия цвят, третата на жълтия цвят и така нататък през плътностите, съответстващи на цветовете, може би по начин, така че основната вибрация, която образува фотонът, който образува ядрото на всички атомни частици, ще има връзка с този цвят в плътността. И че тази вибрация ще се повишава за втора, трета и четвърта плътност, съответстваща на увеличаването на вибрацията на цветовете. Правилно ли е това по някакъв начин?

Аз съм Ра. Това е по-правилно, отколкото го заявихте.

Първо, вие сте прав, като поставяте квант, ако щете, като естеството на всяка плътност и по-нататък сте прав, като приемате, че тези кванти могат да бъдат разглеждани, че са от вибрационна природа, съответстваща на цвят, както схващате тази дума. Но също така е вярно, както подозирахте, но не попитахте, че всяка плътност е от метафизичния характерен комплекс на своя лъч.

Така в първа плътност червеният лъч е основата за всичко, което предстои. Във втора плътност оранжевият лъч е този на движението и растежа на индивида, този лъч се стреми към жълтия лъч на самосъзнателни прояви от социална природа, както и от индивидуални; трета плътност е еквивалент и така нататък – всяка плътност е предимно своя лъч плюс привличането на следващия лъч, който я дърпа напред в еволюцията и, до известна степен, оцветява или засенчва, главният цвят на тази плътност.

Тогава телесните енергийни центрове за индивида биха били, ако приемем, че индивидът еволюира по права линия от първа до осма плътност… би ли бил всеки от тези енергийни центрове, центрове или чакри, да бъде активиран докрай, ако всичко е работило както трябва? Всеки ли ще бъде активиран до завършеност и най-голяма интензивност до края на преживяването във всяка плътност?

Аз съм Ра. Хипотетично говорейки, това е правилно. Въпреки това, напълно активираното същество е рядкост. Голям акцент се поставя върху хармонията и баланса на индивидите. Необходимо е за градуирането в плътностите, за първичните енергийни центрове да бъдат функциониращи по такъв начин, че да общуват с интелигентната безкрайност, и да ценят, и да се наслаждават на тази светлина в цялата ѝ чистота.

Въпреки това, пълното активиране на всеки енергиен център е майсторлък на малцина, тъй като всеки център има променлива скорост на въртене или активност. Важното наблюдение, което трябва да се направи, веднъж щом всички необходими центрове са активирани до минималната необходима степен, е хармонията и баланса между тези енергийни центрове.

Благодаря ви. Взимайки за пример прехода между втора и трета плътност: когато се осъществи този преход, честотата на вибрацията, която образува фотона (ядрото на всички частици на плътността), нараства ли тази честота от честота, съответстваща на втора плътност или оранжево, оранжевият цвят, честотата, която измерваме за оранжевия цвят, до честотата, която измерваме за жълтия цвят? Това, което имам предвид, е дали всички вибрации, които формират плътността, основните вибрации на фотона, се повишават по квантов начин, за относително кратък период от време?

Аз съм Ра. Това е правилно. Тогава виждате във всяка плътност постепенното повишаване на вибрационните нива.

Би ли— Това е предположение. Ще се увеличи ли честотата отивайки от втора към трета, от средната оранжева честота или обикновената оранжева честота до средната жълта честота или обикновената жълта честота?

Аз съм Ра. Това запитване е неопределено. Ще се опитаме да бъдем в помощ. Все пак, честотата, която е в основата на всяка плътност, е това, което може да се нарече истински цвят. Този термин е невъзможно да се дефинира, като се има предвид вашата система от чувствителност и научни измервания, тъй като цветът има вибрационни характеристики както в пространство/времето, така и във време/пространството. Истинският цвят тогава е наслоен и обагрен от дъгата на различните вибрационни нива в рамките на тази плътност, и привличащите вибрации на следващата плътност с истински цвят.

Колко дълго е било времето на прехода на тази планета между втора и трета плътност? Поколение и половина, вярвам. Вярно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно, времето, измерено във вашите години, е приблизително хиляда триста и петдесет [1 350].

Тогава какво ще бъде времето за преход на тази планета от трета към четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това е трудно да се прецени, поради нехарактерните аномалии на този преход. Има в тази пространствено/времева връзка въплътени същества, които са започнали работа от четвърта плътност. Климатът на трета плътност планетарното съзнание обаче забавя процеса. В тази конкретна връзка, вихрите възможност/вероятност показват някъде между сто [100] и седемстотин [700] от вашите години като преходен период. Това не може да бъде точно поради изменчивостта на вашите хора в това пространство/време.

Вибрацията на основната … на фотона, на всичките ни частици, вече с увеличена честота ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно. Именно това влияние е започнало да кара мислите да се превръщат в неща. Като пример, може да наблюдавате как мислите на гняв се превръщат в онези клетки от физическия телесен комплекс, които излизат извън контрол и се превръщат в това, което наричате рак.

Какво, ако приемем, че ние, нашата вибрация — предполагам, че тази вибрация е започнала да се увеличава преди около, между двадесет и тридесет години. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Първите предвестници на това бяха преди приблизително четиридесет и пет години, енергиите вибрираха по-интензивно през четиридесетгодишния период, предхождащ окончателното придвижване на вибрационната материя, така да кажем, чрез квантовия скок, както бихте го нарекли.

Започвайки от тогава, преди четиридесет и пет години, и като вземем пълното повишение на вибрациите, което ще изпитаме при тази промяна на плътността, приблизително на какъв процент от пътя през това повишение на вибрациите сме в момента?

Аз съм Ра. Вибриращата природа на вашата среда е в истински цвят зелено. Това в този момент е силно преплетено с оранжевия лъч на планетарното съзнание. Все пак, природата на квантите е такава, че движението над границата е това на дискретно положение на вибрационното ниво.

Споменахте, че гневните мисли сега причиняват рак. Можете ли да разясните този механизъм, в действието му като катализатор или неговата цялостна цел?

Аз съм Ра. Четвъртата плътност е такава на разкритата информация. Азът не е скрит за себе си или за другите-аз. Дисбалансите или изкривяванията, които имат разрушителен характер, разкриват по тази причина, по по-очевидни начини, носителят на комплекса ум/тяло/дух, като по този начин действат като учебен ресурс за саморазкриване. Тези заболявания като рака съответно са много податливи на самолечение, след като механизмът на разрушителното влияние бъде схванат от индивида.

Тогава казвате, че ракът се лекува доста лесно психически и е добро средство за преподаване, защото се лекува доста лесно психически, и веднъж щом същността прости на другия Аз, на когото е ядосан, ракът ще изчезне. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Другата част от изцелението е свързана с прошката на себе си и силно завишеното уважение към себе си. Това може удобно да бъде изразено, като се внимава по отношение на диетичните въпроси. Това доста често е част от процеса на изцеление и прошка. Основната ви предпоставка е правилна.

По отношение на диетите, какви биха били храните, които човек би включил и какви биха били храните, които човек би изключил, като цяло, за най-голяма или най-висша грижа за телесния комплекс?

Аз съм Ра. Първо, ние подчертаваме и наблягаме, че тази информация не трябва да се разбира буквално, а като връзка или психологическо подтикване за тялото, ума и духа. Така че грижата и уважението към себе си са истинското важно нещо. В тази светлина, можем да повторим основната информация, дадена за диетата на този инструмент. Зеленчуците, плодовете, зърнените храни и доколкото е необходимо за индивидуалния метаболизъм, животинските продукти. Това са онези вещества, показващи уважение към себе си.

В добавка, въпреки че това не е било споменавано, тъй като този инструмент не се нуждае от пречистване, тези същности, които се нуждаят от прочистване на себе си от отровна мисловна форма или емоционален комплекс, е добре да се погрижат да следват програма за внимателно гладуване, докато деструктивната мисъл-форма е прочистена аналогично със страничните продукти от освобождаването на физическия носител от излишния материал. Отново, виждате стойността не на телесния комплекс, а използвано като връзка за ума и духа. Така азът се разкрива на себе си.

Благодаря ви. Много важна концепция. Фактът, че основната вибрация, която изпитваме сега, е зелен истински цвят, или четвърта плътност, обяснява ли факта, че има много умствени ефекти върху материални обекти, които сега се наблюдават за първи път по масов начин, като огъването на метал с ума?

Аз съм Ра. Това ще бъде окончателното запитване, общо за тази сесия. Това не само е правилно, но ви предлагаме да продължите с тази концепция и да разберете огромния брой същности с така наречените психични заболявания, които се дължат на ефекта на този истински цвят зелен лъч върху психичните конфигурации на тези, които не са готови психически да се изправят пред себе си за първи път.

Има ли кратки запитвания, преди да приключим?

Само две. По отношение на това, което току-що казахте, тогава хората, въплъщаващи се тук по старшинство на вибрацията, които се въплъщават за пътя на служба към себе си, биха ли били тези, които биха имали изключителни трудности, психически, с тази вибрация на зеления лъч?

Аз съм Ра. Това е неправилно. По-скоро е численото превъзходство на тези, които са се разсеяли и не са успели да се подготвят за този преход, но са донякъде податливи на неговото влияние, които могат да бъдат засегнати.

Благодаря ви. Само ще попитам дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Този инструмент е добре. Вие сте съвестни. Принадлежностите причиняват на този инструмент по-голям комфорт в изкривяването към топлината на телесния комплекс.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Продължавайте също така, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.