Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Аз комуникирам сега.

В последната ни сесия вие предупредихте „всеки да гледа добре жизнените енергии, необходими, за да не се изтощава инструментът и нивото на контакт“.Това означаваше ли, че ние трябва… че Джим и аз трябва да гледаме инструмента… или да внимаваме за жизнените енергии на инструмента, или да внимаваме за нашите собствени жизнени енергии?

Аз съм Ра. Всяка същност е отговорна за себе си. Механиката на този процес включва, първо, използването на физическия телесен комплекс от трета плътност, с придружаващия го физически материал, за да се изразят тези думи. Следователно този инструмент трябва да следи внимателно неговите жизнени енергии, тъй като не желаем да изтощаваме този инструмент.

Второ, функцията на поддържащата група може да се разглежда като, първо, такава на защита за този контакт; второ, такава на енергетизиране на инструмента и усилване на жизнените му енергии.

Тази подкрепяща група, поради съществената хармония, винаги е от много стабилен характер, по отношение на защитата в любовта и светлината, като по този начин гарантира продължаването на този теснолентов контакт. Така че, бъдат ли изчерпани жизнените енергии на един от поддържащите елементи, инструментът тогава трябва да използва по-голяма част от своите жизнените енергии, като по този начин се изтощава повече, отколкото би било от полза, в дългосрочен план.

Моля, разберете, че ви искаме извинение за това нарушение над вашата свободна воля. Въпреки това, наше изкривяване-разбиране е, че бихте предпочели тази информация, вместо да бъдете оставени изцяло на вашата собствена отдаденост-изкривявания, да се изтощи инструмента или да се изтощи групата до степен, в която контактът не може да бъде поддържан.

Можете ли да ни дадете съвет как да поддържаме възможно най-доброто състояние за поддържане на контакт?

Аз съм Ра. Дадохме информация относно правилното подхранване на този канал. Следователно ние се повтаряме само по два начина като цяло.

Първо, ние предлагаме, вместо да бъде, да кажем, смел и игнориращ изкривяването към слабост на физическия комплекс, е добре да споделя това изкривяване с групата и по този начин, може би, така да кажем, да се премахне една възможност за контакт, който е много уморителен за инструмента, за да може да се появи друга възможност, при която инструментът е поддържан както трябва.

Второ, работата, започната в хармония, може да продължи. Хармония, благодарност и възхвала на подходящите възможности и на Създателя: тези са вашата защита. Тези са нашите предложения. Ние не можем да бъдем конкретни, тъй като вашата свободна воля е от съществено значение в този контакт. Както казахме, ние говорим на тази тема само поради разбирането ни за вашата ориентация към дългосрочно поддържане на този контакт. Това е приемливо за нас.

Много ви благодаря. Инструментът има устройство за така наречената цветна терапия, и тъй като в миналата сесия бяхме на концепцията за различните цветове, се чудех дали те по някакъв начин се прилагат към принципа на цветната терапия, чрез сияенето на конкретни цветове върху физическото тяло. Това има ли полезен ефект и можете ли да ми кажете нещо за него?

Аз съм Ра. Тази терапия, както я наричате, е донякъде тромав и променливо полезен инструмент за подбуждане в ум/тяло дух комплекса на една същност, на интензитет на енергиите или вибрациите, които биха могли да бъдат от полза за същността. Променливостта на това устройство се дължи, на първо място, на липсата на използвани истински цветове; второ, на изключителната вариация в чувствителността към вибрация, сред вашите хора.

Бих си помислил, че бихте могли да постигнете истински цвят, като прокарате светлината през кристал от конкретния цвят. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това би бил един от начините за приближаване на точността в цвета. Въпрос е на това, което бихте нарекли контрол на качеството, използваният целулоид е с вариращ цвят. Това не е голяма или дори видима вариация; въпреки това, има значение, предвид специфичните приложения.

Евентуално използването на призма, разбиваща бялата светлина в нейния спектър и след това прикриване на всички части на спектъра, с изключение на тази, която искате да премине през процеп и да използвате, би било още по-добре. Това би ли било вярно?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Благодаря ви. Чудех се дали има програмиране на преживявания, което е причина даден човек да получава определен катализатор в ежедневието си. Например, когато преминаваме през ежедневието си, има много неща, които можем да преживеем. Ние разглеждаме тези преживявания като възникнали по чиста случайност или от съзнателен наш замисъл, като назначаване на срещи или отиване на места. Просто се чудех дали има задкулисно, бих могъл да го нарека, програмиране на катализатор, за да се създадат необходимите преживявания за по-бърз растеж в случая на някои същности. Това ли … случва ли се това?

Аз съм Ра. Вярваме, че схващаме сърцевината на вашето запитване. Моля, поискайте допълнителна информация, ако не сме точни.

Въплъщаващата се същност, която е станала осъзната за процеса на въплъщението и така програмира своя собствен опит, може да избира количеството катализатор или, ако го изразим по различен начин, броя уроци, с които ще се захване да преживее и да научи в едно въплъщение. Това не означава, че всичко е предопределено, а по-скоро, че има невидими насоки, оформящи събития, които ще функционират според това програмиране. Така, ако една възможност е пропусната, друга ще се появи, докато, така да кажем, ученикът от житейския опит схване, че е бил предложен урок и той започне да го учи.

Тогава тези уроци биха могли да се препрограмират, би могло да се каже, докато продължава житейският опит. Нека кажем, че една същност развие наклонност, каквато всъщност не е избрала да развива преди въплъщението. Тогава е възможно да се програмира опит, така че тя да има възможност да смекчи тази наклонност чрез балансиране. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е точно така.

Благодаря ви. Тогава от това бих екстраполирал до предположението, ще кажа, че ориентацията в съзнанието на същността е единственото нещо, което има някакво значение изобщо. Физическият катализатор, който тя изпитва, независимо от това, което се случва с нея, ще бъде функция строго от нейната ориентация на ума. Ще използвам като пример [примера е изтрит], като това е изявление за ориентацията на ума, управляваща катализатора. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Предпочитаме да не използваме каквито и да е добре известни примери, поговорки или пословици в нашите комуникации към вас, поради огромното изкривяване, на което е подложена всяка добре известна поговорка. Ето защо можем да отговорим на първата част от вашето запитване, с молба да изтриете примера. Напълно е вярно, доколкото ни е известно, че ориентацията или поляризацията на ум/тяло/дух комплекса е причина за възприятията, породени от всяка същност.

Така може да се наблюдава сцена във вашия магазин за хранителни стоки. Същността пред аза може да бъде без достатъчно парични средства. Тогава една същност може да се възползва от възможността да открадне. Друга може да се възползва от тази възможност да почувства себе си като провал. Друга може безгрижно да отстрани най-малко необходимите неща, да плати за това, което може, и да тръгне по своите работи. Този, който стои зад аза, наблюдаващ, може да изпита състрадание, може да почувства обида поради това, че стои до човек, жертва на бедност, може да почувства щедрост, може да чувства безразличие.

Сега виждате ли аналогиите по по-подходящ начин?

Да. Тогава от това ще екстраполирам понятието, което е малко по-трудно, защото, както вече обяснихте, дори позитивната четвърта плътност има концепцията за отбранително действие, но над четвъртата плътност концепцията на защитните действия не е в употреба. Концепцията за отбранителни действия и [хихикане] нападателни действия е много използвана в този наш, сегашен опит.

Предполагам, че ако дадена същност е достатъчно поляризирана в мисълта си в позитивен смисъл, няма да ѝ е необходимо защитно действие, защото възможността да прилага защитно действие никога няма да възникне от нея. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е непознаваемо. Във всеки случай, както казахме, същност, която може да програмира преживявания, може да избере броя и интензивността на уроците, които трябва да бъдат научени.

Възможно е изключително позитивно ориентирана същност да програмира за себе си ситуации, изпитващи способността на аза да се въздържа от защитно действие, дори до точката на физическа смърт на себе си или на друг-аз. Това е интензивен урок и не е известно, така да кажем, какво са програмирали същностите. Ние можем, ако желаем, да четем това програмиране. Това обаче е нарушение и ние избираме да не го правим.

Ще ви попитам дали сте запознати с филма, наречен Деветата конфигурация. Запознати ли сте с това?

Аз съм Ра. Ние сканираме вашия умствен комплекс и виждаме тази конфигурация, наречена Деветата конфигурация.

Този филм изведе тази точка, за която говорихме. И същността, Полковникът, трябваше да вземе решение в този момент. Просто се чудех, по отношение на полярността, неговата поляризация. Той можеше и да отстъпи пред негативните сили, но вместо това предпочете да защити приятеля си.

Възможно ли е да прецените кое е по-позитивно поляризиращо: да защити позитивно ориентираната същност или да допусне потискането от негативно ориентираните същности? Можете ли да отговорите и на това?

Аз съм Ра. Този въпрос влиза в обхвата на четвърта плътност, както и на вашия собствен, и отговорът му може да се види най-добре от действието на същността, наречена Йехошуа, която наричате Исус. Тази същност щеше да бъде защитена от приятелите си. Същността напомни на приятелите си да оставят меча. След това тази същност се предаде, за да бъде изложена на физическа смърт.

Импулсът да се защити обичания друг-аз е този, който продължава и през четвъртата плътност, плътност, изобилстваща от състрадание. Повече от това не можем и няма нужда да кажем.

Благодаря ви. Тъй като сме в края на този голям цикъл, може да има все по-голямо количество катализатор за същностите. Чудя се дали, тъй като планетарните вибрации донякъде се разминават с вибрациите на четвъртата плътност и катализатора е усилен, дали това ще създаде леко количество повече поляризация, като по този начин ще се получи малко по-позитивна жътва заради този катализатор, и по същия начин ще се създаде по-негативна поляризация, и след това ще се получи леко количество повече негативна жътва, чрез този механизъм на преход, който за съжаление е малко по-каталитичен, отколкото би бил, ако планетата беше достигнала по-високо състояние на съзнание. Случва ли се това?

Аз съм Ра. На въпроса трябва да се отговори в две части:

Първо, планетарните катастрофи, както може да ги наречете, са симптом на трудната жътва, а не съзнателно програмиран катализатор за жътвата. Следователно ние не се занимаваме с него, тъй като е случаен по отношение на съзнателния катализатор, какъвто ние можем да предоставим.

Втората порция е това: резултатите от случайния катализатор на това, което наричате промени в земята, също са случайни. Следователно, можем да видим вероятност/възможност вихри да се насочват към позитивно и негативно. Все пак, ще бъде така, както ще бъде. Истинските възможности за съзнателен катализатор не са функция от земните промени, а резултат от системата на старшинството на превъплъщенията, която по време на жътвата е поставила във въплъщение онези, чиито шансове за използване на житейския опит да станат годни за жътва, са най-добрите.

Използва ли се тази система за старшинство и от страна на служба на себе си, за ставане на годни за жътва от тази страна?

Аз съм Ра. Това е правилно. Понастоящем можете да зададете още един пълен въпрос.

OK. Това, което бих искал да направите, е да изброите всички основни механизми, създадени да осигурят каталитичен опит, които не включват взаимодействие с друг-аз. Това е първата част на въпроса, който ще задам.

Аз съм Ра. От този въпрос разбираме, че вие осъзнавате, че основният механизъм за каталитичен опит в трета плътност е другият-аз. Списъкът с други каталитични влияния: първо, вселената на Създателя; второ, азът.

Можете ли да изброите някакви подзаглавия под аза, които биха … или начини, по които аза е задействан каталитично, за да се създаде опит?

Аз съм Ра. Първо, непроявеният аз. Второ, азът във връзка със социалния аз, създаден от аз и друг-аз. Трето, взаимодействието между аза и приспособленията, играчките и забавленията от аз/друг-аз изобретение. Четвърто, връзката на аза с онези атрибути, които можете да наречете война и слухове за война.

Мислех евентуално катализаторът на физическата болка. Как това … Това попада ли в тези подзаглавия?

Аз съм Ра. Това е правилно, отивайки под заглавието на непроявения аз; тоест азът, който не се нуждае от друг аз, за да се прояви или действа.

Остава ли ни достатъчно време да задам втората част на този въпрос, която е да се изброят всички основни механизми, предназначени да осигурят катализатора, които включват действие с друг-аз? Имаме ли достатъчно време за това?

Аз съм Ра. Имате много време за това, защото можем да изразим този списък по един от два начина. Бихме могли да говорим безкрайно, или просто бихме могли да заявим, че всяко взаимодействие между аз и друг-аз, има какъвто и да е потенциал за катализатор, който съществува в потенциалната разлика между аза и другия-аз, това ръководено и подкрепяно от постоянния факт, на Твореца като аз и като друг-аз. Можете да питате по този въпрос допълнително, ако искате специфична информация.

Считам, че това е достатъчно за момента.

Аз съм Ра. Имате ли кратко запитване или две, преди да приключим тази сесия?

Ъъъ, само минута. Не мисля, че нещо, което бих могъл да попитам в този момент, би било достатъчно кратко. Само минутка.

[Звуци от боравене с книжа.]

Да, има един въпрос. Има ли някаква разлика в активността на виолетовите лъчи или яркостта между същности, които са на входното ниво за позитивна и негативна четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно. Виолетовият лъч на позитивната четвърта плътност ще бъде обагрен със зелената, синята, индиговата триада от енергии. Това обагряне може да се разглежда като част от дъгата или призмата, както я знаете, като лъчите са доста отчетливи.

Виолетовият лъч от негативна четвърта плътност има в своята аура, така да кажем, обагряне от червено, оранжево, жълто, като тези три лъча са мътни, а не ясно изразени.

Само като лек придатък към този въпрос: как биха изглеждали лъчите от пета и шеста плътност?

Аз съм Ра. Може да говорим само приблизително. Надяваме се обаче да разберете, нека кажем, че има характерна разлика в цветовата структура на всяка плътност.

Петата плътност е може би най-добре описана като изключително бяла във вибрациите.

Шестата плътност с белота, която съдържа златно качество, както бихте го възприели; тези цветове, свързани със смесването на мъдростта със състраданието, научено в четвърта плътност, а след това в шеста, смесване на мъдростта обратно в обединено разбиране от състраданието, гледано с мъдрост. Този златист цвят не е от вашия спектър, но е това, което бихте нарекли жив.

Може да зададете още един въпрос накратко.

Тогава ще попитам има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Тази сесия е добре. Опитвате се да бъдете съвестни. Ние ви благодарим. Нека кажем, че се насладихме на вашето виждане за нашия комплекс от социална памет, пиейки една от вашите течности, докато говорехте чрез този инструмент.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.