Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

Имам един малък въпрос, който ще отправя в този момент, от Джим. Ще го прочета.

“Физическият комплекс на инструмента сега е в процес на възстановяване от приемането на химикал. Тя беше в неведение за отвора, който създаваше. Как всеки от тримата може да бъде по-наясно как могат да бъдат създадени подобни отвори в нашите действия и мисли? Възможно ли е да направим такива отвори невинно, докато задаваме въпрос в определени области, по време на тези сесии? И тогава, какво можем да направим, за да се предпазим от изкривяващи влияния като цяло? Има ли някакъв ритуал или медитация, които бихме могли да използваме?”

Аз съм Ра. Въпреки че сме съпричастни с голямото желание да бъдете в служба, илюстрирано с този въпрос, отговорът ни е ограничен от изкривяването на Пътя на Объркването. Ще кажем някои общи неща, които може да са от полза в тази област.

Първо, когато този инструмент изкриви телесния си комплекс към ниска жизнена енергия поради това събитие, веществото, което причини това, беше разпознаваемо. Това не беше, така да кажем, естествено вещество, нито ум/тяло/дух комплексът беше достатъчно наясно със своето изкривяване към физическа слабост. Естествените начини на, да кажем, ежедневно съществуване, при което същност без изкривявания, причинени от поглъщането на силно ефективни химикали, може да се разглежда като от винаги подходящ характер. Няма грешки, включително действието на този инструмент.

Второ, средствата за защита срещу всяко негативно или омаломощаващо влияние за тези, които са на позитивния път, бяха демонстрирани от този инструмент, в много голяма степен. Вземете предвид, ако желаете, потенциалите, които това конкретно събитие имаше, за това да влязат негативни влияния в инструмента. Този инструмент мислеше за Създателя в своето усамотение и в действия с други-азове, непрекъснато възхваляваше и благодареше на Създателя за преживяванията, които имаше.

Това от своя страна, позволи на тази конкретна същност да излъчва към другия-аз такива енергии, които се превърнаха в катализатор за отваряне и укрепване на способността на другия-аз, да функционира в по-позитивно поляризирано състояние. Така виждаме, че защитата е много проста. Давайте благодарности за всеки момент. Виждайте себе си и другия-аз като Създател. Отворете сърцето. Винаги знайте светлината и я възхвалявайте. Това е цялата необходима защита.

Много ви благодаря. Сега ще продължа с материала от завчерашния ден. Нашата тема е как сексуалната полярност действа като катализатор в еволюцията и как най-добре да се възползваме от този катализатор. Връщайки се към този материал, ще попълня няколко пропуски, които вероятно в този момент не разбираме твърде добре.

Можете ли да ми кажете разликата между оранжево- и жълто-лъчевото активиране? Ще работя от червения лъч, към виолетовия, ние покрихме червения лъч, така че каква е разликата между оранжево- и жълто-лъчевото активиране?

Аз съм Ра. Оранжевият лъч е това влияние или вибрационен модел, при което умът/тялото/духът изразява своята сила на индивидуална основа. Следователно, властта над индивидите може да се разглежда като оранжево-лъчева. Този лъч е бил доста интензивен сред вашите хора на индивидуална основа. Можете да видите в този лъч третирането на други-азове като несъщества, роби или собственост, като по този начин не дава на други-азове никакъв статут.

Жълтият лъч е фокусен и много мощен лъч и касае същността във връзка с, така да кажем, групи, общества или голям брой ум/тяло/дух комплекси. Тази оранжева – ние поправяме себе си – тази жълто-лъчева вибрация е в основата на войнствените действия, при които една група от същности чувства необходимостта и правото да доминира над други групи същности и да подчиняват тяхната воля, на волята на господарите.

Негативният път, както бихте го нарекли, използва комбинация от жълт лъч и оранжев лъч в неговите модели на поляризация. Тези лъчи, използвани по посветен начин, ще доведат до контакт с интелигентната безкрайност. Обичайният характер на сексуално взаимодействие, ако човек е жълт или оранжев в основните си вибрационни модели, е такъв на блокиране и в такъв случай, на неутолим глад, поради блокирането. Когато има двама вибриращи в тази област, потенциалът за поляризация чрез сексуалното взаимодействие започва, едната същност изпитваща удоволствие от унижението и робството, или принудата, другата изпитваща удоволствие от господството и контрола над другата същност. По този начин се преживява сексуалния енергиен трансфер от негативна полярност.

От материала, който предадохте на 17 февруари, вие заявихте: “В третия лъч има две възможности. Първо, ако и двете вибрират в третия лъч, ще има взаимно засилващ се трансфер на енергия.” Какъв цвят е третият лъч в този материал?

Аз съм Ра. Лъчът, за който говорихме в този материал, би трябвало да бъде зеленият или четвъртият лъч.

Значи трябва да го променя от трети, на четвърти?

Аз съм Ра. Това е правилно. 1 Моля, продължавайте да сканирате за грешки, свързани с числата, както ги наричате, тъй като тази концепция е чужда за нас и трябва да превеждаме, ако щете, когато използваме числа. Това е постоянна слабост на този контакт, поради разликата между нашите начини и вашите. Вашата помощ е ценена.

OK. Благодаря ви. Вярвам, че за момента сме обхванали достатъчно зеления лъч, така че ще го прескоча и ще отида на синия лъч.

Бихте ли ми казали разликата между зеления и синия, с акцент върху синия лъч?

Аз съм Ра. Със зелено-лъчевия трансфер на енергия, сега стигате до голямата повратна точка както сексуално, така и във всеки друг начин на преживяване. Тогава зеленият лъч може да бъде обърнат навън, като същността тогава дава, вместо да получава. Първото даване отвъд зеления лъч е даването на прием или свобода, като по този начин позволява на получателя на синьо-лъчевия енергиен трансфер възможността да усети, че е приет, така освобождавайки този друг-аз, да изрази себе си пред дарителят на този лъч.

Следва да се отбележи, че след като се постигне зелено-лъчев енергиен трансфер от два ум/тяло/дух при чифтосване, по-нататъшните лъчи са достъпни, без да има нужда и двете същности да напредват еднакво. По този начин, синьо-лъчево вибрираща същност или индиго-лъчево вибрираща същност, чиито други вибрации на лъчите са чисти, може да сподели тази енергия със зелено-лъчевият друг-аз, като по този начин действа като катализатор за продължаващото учене/преподаване на другия-аз. Докато другият-аз не достигне зеления лъч, такъв енергиен трансфер през лъчите не е възможен.

Следващият ми въпрос беше свързан с индиговия лъч. Има ли разлика между индиго и синьо-лъчевия трансфер на енергия?

Аз съм Ра. Индиго лъчът е лъчът на, така да кажем, осъзнаване на Твореца като себе си; по този начин този, чиито индиго-лъчеви вибрации са активирани, може да предложи енергийния трансфер от Създател, към Създател. Това е началото на светопричастната природа на това, което наричате бисексуален репродуктивен акт. Той е уникален в това, че носи пълнотата, целостта, единството, в своето предлагане на друг-аз.

И тогава, най-накрая, виолетовия лъч. Каква е разликата между виолетовия лъч и останалите?

Аз съм Ра. Виолетовият лъч, точно както червеният лъч, е постоянен в сексуалното преживяване. Неговото преживяване от друг-аз може да бъде изкривено или напълно игнорирано, или да не бъде възприето от другия-аз. Въпреки това виолетовият лъч, бивайки сумата и веществото на ум/тяло/дух комплекса, заобикаля и пропива всяко действие от ум/тяло/дух комплекса.

Случват ли се енергийни трансфери от този характер в четвърта, пета, шеста и седма плътност? Искам да кажа, от всички лъчи?

Аз съм Ра. Лъчите, както ги разбирате, имат толкова различно значение в следващата плътност, и в следващата, и така нататък, че ние трябва да отговорим на вашето запитване отрицателно. Енергийните трансфери се извършват само в четвърта, пета и шеста плътност. Те все още са от онова, което бихте нарекли поляризирана природа. Въпреки това, поради способността на тези плътности да виждат хармониите между индивидите, тези същности избират онези партньори, които са хармонични, така позволявайки постоянен трансфер на енергия и размножаване на телесните комплекси, което всяка плътност използва.

Процесът е различен в петата и шестата плътност, от това, което бихте могли да разберете. В тези случаи, все пак, той все още се основава на полярността. В седмата плътност го няма този конкретен обмен на енергия, тъй като е излишно да се рециклират телесни комплекси.

Предполагам от това, което по-рано разгледахме… днес имаме на Земята и сме имали в миналото, скитници от четвърта, пета и шеста плътност. Когато те влизат във въплъщение във физическото на тази плътност за някакъв период като скитник, какви видове поляризации по отношение на тези различни лъчи откриват, че влияят върху тях? Можете ли да ми кажете това?

Аз съм Ра. Вярвам, че схващам есенцията на вашето запитване. Моля, попитайте допълнително, ако този отговор не е достатъчен.

Скитниците от четвърта плътност, от които няма много, ще са склонни да избират онези същности, които изглеждат пълни с любов или се нуждаят от любов. Има голяма възможност/вероятност, същностите да допускат грешки в преценката, поради състраданието, с което гледат на другите-азове.

Скитникът от пета плътност е такъв, който не е силно засегнат от стимула на различните лъчи на другия-аз и по свой начин предлага себе си, когато види нужда. Такива същности не е вероятно да участват в, така да кажем, обичая на вашите хора, наречен брак и е много вероятно да изпитват нежелание към раждането и отглеждането на деца, поради осъзнаването на непригодността на планетарните вибрации, по отношение на хармоничните вибрации от плътността на светлината.

Шестата плътност, чиито средства за размножаване може да оприличите на това, което наричате сливане, вероятно ще се въздържа до голяма степен от бисексуалното репродуктивно програмиране на телесния комплекс и вместо това ще търси онези, с които сексуалният енергиен трансфер е от природата на пълно сливане, доколкото това е възможно за проявление в трета плътност.

Можете ли да разширите малко какво имате предвид с “природа на пълно сливане?”

Аз съм Ра. Цялото творение е на Единствения Създател. Следователно разделението на сексуалната активност просто на такава на телесния комплекс е изкуствено разделение, като по този начин всички неща се разглеждат като сексуални еднакво — умът, тялото и духът - всички те са част от полярността на същността. Следователно, сексуалното сливане може да бъде разглеждано със или без онова, което можете да наречете сексуален контакт, като пълното сливане на ума, тялото и духа в това, което се чувства като постоянен оргазъм, така да кажем, на радост и наслада, всеки в битието на другия.

Тогава биха ли имали много скитници от по-висока плътност, значителни проблеми по отношение на въплъщението в трета плътност, поради тази различна ориентация?

Аз съм Ра. Възможността/вероятността за такива проблеми, както ги наричате, поради шестата плътност, превъплъщаваща се в трета, е доста голяма. Това не е непременно проблем, ако го наричате така. Зависи от уникалната ориентация на всеки ум/тяло/дух комплекс, имащ тази ситуация или порядък на вибрационни относителности.

Можете ли да ми дадете представа как различните цветове… това е труден въпрос. Трудно намирам каквито и да е думи.

Това, което се опитвам да разбера е, как различните цветове, би могло да се каже, възникват, когато тези функции… или същността, може да се каже, за произхода на тези цветове, като функции за тези различни изрази в съзнанието. Не знам дали този въпрос е достатъчен.

Аз съм Ра. Този въпрос е достатъчно ясен за нас, за да се опитаме да обясним това, което, както забелязахте, не е лесно разбираем материал за интелектуалния ум. Характерът на вибрациите е такъв, че може да бъде видян като имащ математически ограничени или тесни стъпки. Тези стъпки може да се разглеждат като граници. Във всяка граница има безкрайни градации на вибрации или цвят.

Въпреки това, когато човек се приближи до една граница, трябва да се положат усилия да се премине тази граница. Тези цветове са опростен начин за изразяване на граничните деления на вашата плътност. Съществува и време/пространствена аналогия, която може да се разглежда като самия цвят, в модифициран аспект.

Благодаря ви. Възможно ли е същност във физическа трета плътност, да варира широко в цялата лента от цветове или същността е доста добре занулена в един цвят?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос на тази сесия. Моля, перифразирайте за по-голяма яснота.

Просто имах предвид, възможно ли е било, да речем, за зеления лъч… когато говорим за зелено-лъчево активиране и енергиен трансфер, възможно ли е зелено-лъчева личност, която основно е зелено-лъчево активирана, да варира и от двете страни на зеления лъч, с голямо или малко количество в енергийното активиране, или тя остава основно зелено-лъчева?

Аз съм Ра. Разбираме новостта на искания от вас материал. Беше неясен, защото смятахме, че сме обхванали този материал. Обхванатата част е тази: зелено-лъчевото активиране винаги е уязвимо за жълтия или оранжевия лъч на притежанието, като това е до голяма степен жълто-лъчево, но често преминава в оранжево-лъчево. Страх от притежание, желание за притежание, страх да бъде притежаван, желание да бъдат притежаван: това са изкривяванията, които ще доведат до деактивиране на зелено-лъчевия енергиен трансфер.

Новият материал е този: след като зеленият лъч е бил достигнат, способността на същността да влезе в синия лъч е незабавна и само чака усилията на индивида. Индиго лъчът се отваря само чрез значителна дисциплина и практика, до голяма степен свързана с приемането на себе си, не само като поляризиран и балансиран аз, но като Създателя, като същество с безкрайна стойност. Това ще започне да активира индиго лъчът.

Благодаря ви.

Аз съм Ра. Имате ли кратки запитвания, преди да приключим?

Мисля, че който и да е, би бил твърде дълъг. Само ще попитам има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да направим контакта по-добър?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Ние предупреждаваме не само този инструмент, но всеки, да гледа добре за жизнените енергии, необходими, за да не се изтощава инструментът и нивото на контакт. Вие сте много съвестни, приятели мои. Ние ще бъдем с вас.

Оставям ви сега, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Продължавайте тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. Добавена е бележка под линия към #26.38