Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Мислех си миналата нощ, че ако бях на мястото на Ра по това време, първото изкривяване на Закона за Единството би могло да ме накара да смесвам някои грешни данни с истинската информация, която бих предавал на тази група. Правите ли това?

Аз съм Ра. Ние не правим това умишлено. Все пак, ще има объркване. Грешките, които се случиха, настъпиха поради случайното изменение във вибрационния комплекс на този инструмент поради поглъщането от негова страна на химическо вещество. Не е наше намерение, в този конкретен проект да създаваме грешна информация, а да изразим в ограничаващата среда на вашата езикова система, усещането за безкрайната мистерия на единственото творение, в неговото безкрайно и интелигентно единство.

Можете ли да ми кажете какво е химическото вещество, което е било погълнато? Лош контакт ли причинява?

Аз съм Ра. Това не е ясно запитване. Може ли да перифразирате?

Току-що заявихте, че имате някои проблеми с инструмента, поради поглъщането от инструмента на някакво химическо вещество. Можете ли да ми кажете какво е било веществото?

Аз съм Ра. Субстанцията, за която говорим, е наричана вибрационен звуков комплекс ЛСД. Тя не дава лош контакт, ако се използва съвместно с контакта. Трудността при това конкретно вещество е, че има, така да кажем, много драматичен спад на ефекта от това вещество. Във всеки случай, този инструмент започна сесията с изкривяването към екстремна жизнена енергия, което произвежда това вещество.

Тази същност обаче, по време на сесията, беше в точката, в която това вещество вече не беше достатъчно силно, за да разшири способностите на същността да изявява жизнената енергия. По този начин, първо феноменът на, така да кажем, неравномерния контакт и после, тъй като инструментът отново разчита на собствените си вибрационни комплекси от жизнена енергия, жизнената енергия в този случай бивайки много ниска, стана необходимо да се прекъсне внезапно комуникацията за да се запази и подхрани инструмента. Това конкретно химическо вещество е едновременно полезно и безполезно при тези контакти заради дадените причини.

Има ли някакви храни, които са полезни или вредни, които инструментът би могъл да яде?

Аз съм Ра. Този инструмент има изкривяване на телесния комплекс спрямо лошо здраве в посоката на изкривяване, коригирано най-добре чрез поглъщане на храните от вашите зърна и зеленчуци, както ги наричате. Това обаче е изключително маловажно, когато се разглежда като помощ с равнопоставеност на други помощи, като отношението, което този инструмент има в изобилие. То обаче подпомага жизнените енергии на този инструмент, с по-малко изкривяване към лошо здраве, да поглъща хранителните продукти по гореописания начин, като понякога поглъща това, което наричате месо, поради необходимостта на инструмента да намали изкривяването към ниска жизнена енергия.

Благодаря ви. Имам въпрос тук от Джим, който ще прочета дословно:

„Много от мистичните традиции за търсене на Земята, поддържат вярата, че индивидуалния аз трябва да бъде изтрит или заличен и материалния свят трябва да бъде игнориран, за да достигне същността „нирвана“, както е наричана или просветление. Каква е истинската роля на индивидуалния аз и неговите светски дейности, в подпомагането на същността да израства повече в Закона за Единството?“

Аз съм Ра. Истинската роля на същността е, в тази плътност, да преживее всички желани неща, да анализира, да разбере и да приеме тези преживявания, дестилирайки от тях любовта/светлината вътре в тях. Нищо не трябва да бъде превъзмогвано. Това, което не е необходимо, отпада.

Ориентацията се развива поради анализиране на желанията. Тези желания стават все по-изкривени по посока съзнателно прилагане на любовта/светлината, докато същността си набавя дестилиран опит.

Ние сме открили, че е неуместно, когато е крайно, да се окуражава превъзмогването на каквито и да е желания, освен да се подсказва представянето, вместо извършването във физическия план, както го наричате, на тези желания, които не са в съответствие със Закона на Единството; така запазвайки първичното изкривяване на Свободната Воля.

Причината, че не е мъдро превъзмогването е, че превъзмогването е небалансирано действие, създаващо затруднения в балансирането на време/пространствения континуум. Превъзмогването така създава по-нататъшна среда за задържане върху това, което привидно е било превъзмогнато.

Всички неща са приемливи в уместното време, за всяка същност, а в изживяването, в разбирането, в приемането и после в споделянето с други азове, подходящото описание ще бъде преминаване от изкривявания от един вид, към изкривявания от друг вид, които може да са по-съзвучни със Закона на Единството.

Ако можем така да кажем, да се игнорира или превъзмогне което и да е желание, е съкратена процедура. Вместо това, то трябва да бъде разбрано и прието. Това изисква търпение и опит, който може да бъде анализиран внимателно, със състрадание към себе си и другия-аз.

По същество бих казал,че да се престъпва свободната воля на друг аз или друга същност, би било основното нещо, което никога не трябва да се прави под Закона на Единството. Можете ли да изложите каквото и да е друго нарушение на Закона на Единството, освен това основно правило?

Аз съм Ра. Докато човек действа от първичното изкривяване на свободната воля, той действа към разбирането на фокусните точки на интелигентната енергия, която е създала интелигентностите или пътищата на конкретен ум/тяло/дух комплекс в неговата среда, както тази, която бихте нарекли естествена, така и тази, която бихте нарекли направена от човек.

Така че, изкривяванията, които би следвало да се избягват, са тези, които не се съобразяват с изкривяванията на фокуса на енергията на любовта /светлината или ако можем така да кажем, Логосът на тази конкретна сфера или плътност. Това включва липсата на разбиране на нуждите на природната среда, нуждите на ум/тяло/комплексите на другите-азове. Те са много, заради различните изкривявания на създадените от човека комплекси, в които интелигентността и осъзнатостта на същностите за самите тях, са избрали начин за използване на наличните енергии.

Така това, което би било неправилно изкривяване за една същност, е правилно за друга. Можем да предложим опит да се осъзнае другия- аз както себе си и да се извърши това действие, което е нужно на другия-аз, разбирайки от позицията на интелигентността и осъзнатостта на другия-аз. В много случаи това не означава прекъсване на изкривяването на Свободната Воля, в изкривяване или фрагментиране, наречено нарушение. Все пак, да си в служба е деликатна материя и състраданието, чувствителността и способността за съпричастност са полезни в избягването на изкривяванията на създадената от човека интелигентност и осъзнатост.

Областта или арената, наречена социален комплекс, е арена, в която няма особени потребности от грижа, защото е изключителна чест/задължение на тези в конкретната планетарна сфера, да действат в съответствие със свободната си воля, за опита за помощ на социалния комплекс.

Така че, имате две прости директиви: осъзнатост на интелигентната енергия, изразена в природата, осъзнатост на интелигентната енергия, изразена в аза, която трябва да бъде споделена, когато това изглежда уместно, от същността със социалния комплекс. И вие имате един безкрайно фин и разнообразен набор от изкривявания, за който може да бъдете осъзнати; който е изкривяванията по отношение на аза и другите азове, не касаещи свободната воля, а засягащи хармоничните взаимоотношения и службата на другите, както би било най-ползотворно за други-азове.

Докато една същност в тази плътност израства от детството, тя става осъзната за собствените си отговорности. Има ли възраст, под която същността не е отговорна за своите действия или е отговорна от времето на раждането си?

Аз съм Ра. Същност, преродена в Земния план става осъзната за себе си в различни точки от нейния прогрес през време/пространствения континуум. Това може да е средно, така да се каже или приблизително, петнайсет от вашите месеци. Някои същности стават осъзнати за себе си в период, по-близо до момента на прераждането, някои в по-нататъшен период от това събитие. Във всички случаи, отговорността след това става със задна дата от този момент назад в континуума, така че изкривяванията трябва да бъдат разбрани от същността и разрешени, докато същността се учи.

Тогава една същност, да кажем на възраст от четири години, би била напълно отговорна за каквито и да е действия, които са били против или нехармонични със Закона за Единството. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Може да се отбележи, че е било уредено от структурите на вашия социален комплекс, така че новите същности в прераждането да са подсигурявани с водачи от физически ум/тяло/дух комплекс, така че да са способни да учат бързо кое е в съзвучие със Закона за Единството.

Кои са тези водачи?

Аз съм Ра. Тези водачи са това, което наричате родители, учители и приятели.

Разбирам. Същността, наречена Алистър Кроули написа „Прави каквото щеш е целият закон.“ Той очевидно е имал до някаква степен разбиране за Закона на Единството. Къде е тази същност сега?

Аз съм Ра. Тази същност е във вашите вътрешни планове. Тази същност е в оздравителен процес.

Тази същност тогава, макар интелектуално да е разбирала Закона за Единството, използвала ли го е неправомерно и затова трябва сега да премине през този оздравителен процес?

Аз съм Ра. Тази същност стана, ако може да ползваме този звуков вибрационен комплекс, свръх стимулирана с истинската природа на нещата. Тази свръх стимулация се изрази в поведение извън съзнателния контрол на същността. Същността тогава – в много опити да мине през процес на балансиране, както описахме различните енергийни центрове, започвайки с червения лъч и движейки се нагоре – стана свръх впечатлена или впримчена в този процес и стана отчуждена от другите-азове.

Тази същност беше позитивна. Все пак, нейното пътуване беше трудно, заради неспособността да използва, синтетизира и хармонизира разбиранията на желанията на аза, така че да може да ги споделя, в пълно състрадание с други-азове. Така, тази същност стана много нездрава, както можете да го наречете, по отношение на духовния комплекс и е необходимо за тези с такъв вид изкривяване към вътрешна болка, да бъдат подхранвани във вътрешните планове докато същността е способна да вижда изживяванията отново в отсъствие на изкривявания към болка.

Вие заявихте вчера, че прошката е изкоренител на карма. Предполагам, че балансираната прошка, за пълно изкореняване на кармата, би изисквала прошка не само към другите, но и към себе си. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Прав сте. Ще разгърнем накратко това разбиране, за да изясним.

Прошката към другите е прошка към себе си. Разбирането за това изисква пълна прошка на съзнателно ниво, на себе си и другия-аз, защото те са едно. Пълната прошка следователно е невъзможна, без включването на себе си.

Благодаря ви. Много важна точка в моя начин на мислене.

Вие споменахте, че има голям брой Конфедерации. Всички ли служат на Безкрайния Творец основно по същия начин или някои специализират в някакъв специфичен тип служба?

Аз съм Ра. Всички служат на Единствения Творец. Няма нищо друго, на което да се служи, защото Творецът е всичко, което съществува. Невъзможно е да не се служи на Твореца. Има просто различни изкривявания на тази служба.

Както в Конфедерацията, която работи с вашите хора, всяка Конфедерация е група от специализирани индивидуални комплекси от социална памет, всяка от които прави това, което тя изразява, за да доведе до проявление.

Можете ли да ми кажете как Яхве е комуникирал със Земните хора?

Аз съм Ра. Това е донякъде сложен въпрос.

Първата комуникация беше, както вие бихте я нарекли, генетична. Втората комуникация беше ходенето сред вашите хора, за да се произведат допълнителни генетични промени в съзнанието. Третата беше серия от диалози, с избрани канали.

Можете ли да ми кажете какви са били тези генетични промени и как са били предизвикани?

Аз съм Ра. Някои от тези генетични промени бяха във форма, подобна на това, което наричате клониращ процес. Така същностите се прераждаха в образа на същности като Яхве. Вторите бяха контакт от естеството, което познавате като сексуално, променяйки ум/тяло/дух комплексите чрез естествени средства, от моделите на възпроизвеждане, разработени от интелигентната енергия на вашия физически комплекс.

Можете ли да ми кажете конкретно какво са правили в този случай?

Аз съм Ра. Отговорихме на този въпрос. Моля, перифразирайте за допълнителна информация.

Можете ли да ми кажете разликата между … сексуалното програмиране, така да се каже, преди намесата на Яхве и след намесата?

Аз съм Ра. Това е въпрос, на който единствено можем да отговорим заявявайки, че намесата чрез генетични средства е една и съща, без значение какъв е източника на тази промяна.

Можете ли да ми кажете подбудата на Яхве за правене на генетичните сексуални промени?

Аз съм Ра. Целта, преди седем пет о о о [75 000] години, както вие мерите времето, промените, следващи това време, бяха само с една цел: тази да изразят в ум/тяло комплекса тези характеристики, които биха довели до допълнително и по-бързо развитие на духовния комплекс.

Как тези характеристики са довели до повече духовно развитие?

Аз съм Ра. Характеристиките, които бяха окуражени, включваха чувствителност на всички физически сетива, за изостряне на изживяванията и подсилване на умствения комплекс, за да се повиши способността за анализ на тези изживявания.

Кога е действал Яхве, за да извърши генетичните промени?

Аз съм Ра. Групата на Яхве работеше с тези от планетата, която вие наричате Марс, преди седем пет, седемдесет и пет хиляди [75 000 години] в това, което вие бихте нарекли клониращ процес. Има различия, но те са в бъдещето на вашия времево/пространствен континуум и не можем да нарушим свободната воля или Закона за Объркването.

Времето преди две шест о о [2 600] години приблизително, беше втория път – коригираме се – три шест о о [3 600] приблизително, времето на опити от тези от групата на Орион, по време на този културен комплекс; това беше серия от срещи, в които тези, наричани Анак, бяха импрегнирани с ново генетично кодиране, чрез средства от вашия физически комплекс така, че организмите да бъдат по-големи и силни.

Защо са искали по-големи и по-силни организми?

Тези от Яхве се опитваха да създадат разбиране за Закона на Единството, чрез създаване на ум/тяло комплекси, способни да проумяват Закона на Единството. Експериментът беше решителен провал от гледна точка на желаните изкривявания, заради факта, че вместо да асимилират Закона на Единството, беше голямо изкушение да се счита така наречения социален комплекс или суб-комплекс като елит или различен и по-добър от другите-азове, а това е една от техниките на службата на себе си.

Тогава групата на Орион … не съм съвсем сигурен, че разбирам това. Да не би да имате предвид, че групата на Орион е произвела този по-голям телесен комплекс, за да създаде елит, така че Закона на Единството да може да бъде прилаган в така наречения негативен смисъл?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Същностите на Яхве бяха отговорни за тази процедура в изолирани случаи, като експерименти в борбата с групата на Орион.

Все пак, групата на Орион беше способна да използва това изкривяване на ум/тяло комплексите, за да втълпи мисли за елит, вместо концентриране върху учене/преподаване на единство.

Добре, беше ли тогава Яхве от Конфедерацията?

Аз съм Ра. Яхве беше от Конфедерацията, но сгреши в опитите да помогне.

Тогава комуникациите на Яхве не са помогнали или не са създали каквото е искал Яхве да създаде за тях. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Резултатите от това взаимодействие бяха доста смесени. Там, където същностите бяха с вибрационен сбор от характеристики, които прегръщат единството, манипулациите на Яхве бяха много полезни. Там, където същностите със свободна воля избраха по-малко позитивно ориентирана конфигурация на сбора от общия вибрационен комплекс, тези от групата на Орион бяха способни, за пръв път, да направят сериозно нахлуване в съзнанието на планетарния комплекс.

Можете ли да ми кажете конкретно какво позволи най-сериозното от тези нашествия да бъде направено от групата Орион?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос.

Конкретно тези, които бяха силни, интелигентни и т. н., бяха изкушени да се чувстват различни от тези, които бяха по-малко интелигентни и по-малко силни. Това е изкривена представа за единство с другите-азове. Това позволи на групата Орион да формира концепцията за свещена война, както можете да я наречете. Това е сериозно изкривено възприятие. Имаше много от тези войни с разрушителна природа.

Много ви благодаря. Смятам, че това е един много важен момент в разбирането на общите механизми на функциониране на Закона на Единството. Ще бъде полезен. Както сигурно знаете, аз трябва да работя през следващите три дни, затова вероятно ще имаме още една сесия тази вечер, ако смятате, че това е възможно. А следващата сесия след това, не би могло да има, преди да минат четири дни от сега. Смятате ли, че още една сесия тази вечер е възможна?

Аз съм Ра. Този инструмент е до известна степен слаб. Това е изкривяване, причинено от липса на жизнена енергия. Така че, подхранване на инструмента чрез физическо балансиране, ще позволи друга сесия. Разбирате ли?

Не напълно. Какво конкретно трябва да правим за физическо балансиране?

Аз съм Ра. Едно: да се внимава за храните. Две: да се манипулира физическия комплекс, за да се облекчи изкривяването към комплекс от физическа болка. Три: насърчавайте определено количество от това, което бихте нарекли вашите упражнения. Последното предписание: да обърнете специално внимание при подравняването на тази втора сесия, така че същността да получи възможно най-голяма помощ от различните символи. Препоръчваме ви да проверявате тези символи внимателно. Тази същност е малко изместена от правилната конфигурация. Не е важно в този момент. По-важно е, когато се планира втора сесия.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.