Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател.

Преди да комуникираме чрез отговор, ще коригираме грешка, която открихме, при предаването на нашата информация до вас. Имаме трудности да се справяме с вашето време/пространство. Възможно е отново да има грешки от този тип. Чувствайте се свободни да ни питате, за да можем да преизчислим във вашите мерки за време/пространство.

Грешката, която открихме, засяга едно от пристиганията както на групата от Орион във вашата планетарна сфера на влияние, така и съответното пристигане на емисари на Конфедерацията. Дадохме дати от две шест о, о [2,600] години за появяването на Орион, две три о, о [2,300] за появяването на Конфедерацията. Това е неправилно. Преизчисляването показва числата три шест о, о [3,600] за появяването на Орион, три три o, о [3,300] за появяването на Конфедерацията 1.

Ние комуникираме сега.

Благодаря ви много. Искам отново да кажа … смятам го за чест, голяма чест, а също и привилегия, тъй като ми [не се чува]. И бих искал да повторя, че моите въпроси понякога могат леко да се отклоняват, защото продължавам да се занимавам с нещо, над което вече съм започнал да работя в приложенията на Закона за Единството, за да разберем по-добре преди всичко принципа на свободната воля и по-нататъшни изкривявания които откриваме.

Хрумнаха ми три въпроса, точно сега, по време на медитация. Ще задам първо тях, преди да продължим.

Първо, ние сега сме в четвъртата плътност. Дали ефектът от четвъртата плътност ще се увеличи през следващите тридесет години? Ще видим ли повече промени в нашата среда и нашия ефект върху нашата околна среда?

Аз съм Ра. Четвъртата плътност е вибрационен спектър. Вашият времеви/пространствен континуум е придвижил спирално вашата планетарна сфера и вашата, това, което ние наричаме галактика, това, което вие наричате звезда, в тази вибрация. Това ще накара самата планетарна сфера да пренареди електромагнитно своите вихри за приемане на вливането на космическите сили, изразяващи себе си като вибрационни мрежи, така че Земята да бъде по този начин магнетизирана до четвърта плътност, както бихте могли да го наречете.

Това ще се случи с някои неудобства, както вече казахме, поради енергиите на мисъл-формите на вашите хора, които нарушават подредените конструкции от енергийни модели във вашите земни спирали от енергия, което увеличава ентропията и неизползваемата топлина. Това ще накара вашата планетарна сфера да има някои разкъсвания във външната си одежда, докато прави себе си подходящо магнетизирана за четвърта плътност. Това е планетарното приспособяване.

Ще забележите рязко увеличение на броя на хората, както вие наричате ум/тяло/дух комплексите, чиито вибрационни потенциали включват потенциала за четвърто-вибрационни изкривявания. Така, ще изглежда, че има, така да кажем, нова порода. Това са онези, които се въплъщават за работа от четвърта плътност.

Също така ще има рязко увеличение в краткосрочен план, на негативно ориентирани или поляризирани ум/тяло/дух комплекси и социални комплекси, поради поляризиращите условия на рязкото очертаване между характеристиките на четвъртата плътност и ориентацията към служба на себе си от трета плътност.

Тези, които остават в четвърта плътност на този план, ще бъдат с така наречената положителна ориентация. Мнозина ще дойдат от другаде, защото изглежда, че с всичките най-добри усилия на Конфедерацията, която включва тези от вашите хора от вътрешните ви планове, вътрешни цивилизации и тези от други измерения, жътвата все пак ще бъде много по-малка от тази, която тази планетарна сфера е в състояние комфортно да поддържа в служба.

Възможно ли е да се помогне на една същност да достигне ниво от четвърта плътност, в тези последни дни?

Аз съм Ра. Невъзможно е директно да се помогне на друго същество. Възможно е само да се направи достъпен катализатор под каквато и да е форма, най-важната от които е излъчването на осъзнаване на единството с Твореца от аза, по-малко важна е информацията, каквато ние споделяме с вас.

Ние самите не чувстваме неотложност тази информация да бъде широко разпространявана. Достатъчно е да я направим на разположение на трима, четирима или петима. Това е изключително голяма награда, защото ако един от тези получи разбиране за четвърта плътност поради този катализатор, то тогава ние ще сме изпълнили Закона за Единството, в изкривяването към служене.

Насърчаваме безпристрастен опит да споделяте информация без да се интересувате от брой или от бърз растеж сред другите. Това, че се опитвате да направите тази информация достъпна, е според вашите разбирания, ваша служба. Опитът, ако стигне до един, достига до всички.

Не можем да предложим преки пътища към просветлението. Просветлението е на момента, то е отваряне към интелигентната безкрайност. Това може да бъде постигнато само от аза, за самия себе си. Друг аз не може да преподава/учи просветление, а само да преподава/учи информация, вдъхновение или споделяне на любовта, на загадката, на непознатото, което кара другите да се стремят и да започнат търсещия процес, който завършва в един миг. Но кой може да знае кога същността ще отвори портала към дара?

В медитация, преди няколко нощи, имах впечатлението за въпрос, за кратер в Русия. Вярвам, че това беше в Тунгуска. Можете ли да ми кажете какво причини кратера?

Аз съм Ра. Унищожаването на ядрен реактор предизвика този кратер.

Чий реактор?

Аз съм Ра. Това беше, което бихте могли да наречете „дрон“, изпратен от Конфедерацията, който стана неизправен. Той беше преместен в район, където разрушаването му не би довело до нарушаване на волята на ум/тяло/дух комплекси. Тогава беше взривен.

Каква беше целта му да дойде тук?

Беше дрон, предназначен да слуша различните сигнали на вашите хора. Вие бяхте, по това време, започнали работа в по-техническа сфера. Бяхме заинтересовани да определим степента и бързината на вашия напредък. Този дрон беше задвижван от обикновен ядрен мотор или двигател, както бихте го нарекли. Не беше този тип, който знаете сега, а беше много малък. Въпреки това, той има същия разрушителен ефект върху молекулярните структури от трета плътност. Все пак, тъй като функционираше неправилно, почувствахме, че е най-добре да изберем място за разрушаването му, отколкото да се опитаме да го изтеглим, защото възможностите/вероятностите за тази маневра изглеждаха много, много малки.

Бяха ли опасни както взрива, така и радиацията?

Аз съм Ра. Има много малко радиация, каквато я знаете, в този конкретен вид устройство. Има локализирана радиация, но локализацията е такава, че тя не се движи с ветровете, както прави радиацията на вашите в известен смисъл примитивни оръжия.

Вярвам, че анализът на дърветата в тази област е показал ниско ниво на радиация. Това ли е причината за такова ниско ниво на радиация в дърветата?

Аз съм Ра. Това е правилно. Количеството на радиацията е много локализирано. Въпреки това, освободената енергия е достатъчно мощна, за да причини затруднения.

Тогава, Конфедерацията ли беше отговорна за Земята да възприеме ядрената енергия?

Аз съм Ра. Това е въпрос, по който човек не може да отсъди каква е причината? Основното уравнение, което предшестваше тази работа, беше уравнение, изведено от скитник, посветен на служба на планетата. Това, че тази работа би се превърнaла в основа за инструменти за унищожаване, не е билo възнамерявано и не е било определяно.

Можете ли да ми кажете кой е този скитник, който е извел уравнението?

Аз съм Ра. Тази информация изглежда безобидна, тъй като тази същност вече не е от вашата планетарна трета плътност. Тази същност беше наричана, звуков вибрационен комплекс Албърт.

Благодаря ви. Можете ли да ми кажете кой, преди въплъщението в тази плътност, е бил този, познат като Исус от Назарет?

Аз съм Ра. Имам затруднения с този въпрос, така както е формулиран. Можете ли да откриете друга форма за това запитване?

Да. Това, което исках да кажа, е можете ли да ми кажете Исус от Назарет от Конфедерацията ли дойде, преди въплъщението тук?

Аз съм Ра. Онзи, който ви е познат като Исус от Назарет, нямаше име. Тази същност е член на пета 2 плътност, от най-високото ниво на тази под-октава. Тази същност жадуваше да влезе в тази планетарна сфера, за да сподели вибрацията на любовта по възможно най-чист начин. Така, тази същност получи разрешение да изпълни тази мисия. Тази същност следователно беше скитник без име, с произход от Конфедерацията, от пета плътност, представляващ разбирането от пета плътност, на вибрацията на разбирането или любовта.

Казахте, че петата вибрация е тази на любовта? Пета плътност е тази на любовта?

Аз съм Ра. Аз направих грешка. Четвърта-плътност същество е това, което имахме намерение да кажем, най-високото ниво на четвърта плътност, отивайки в петата. Тази същност би могла да продължи към петата, но вместо това избра да се върне към трета, за тази особена мисия. Тази същност беше от най-високата под-октава от вибрацията на любовта. Това е четвърта плътност.

Когато общувам с вас като Ра, индивидуализирана същност ли сте понякога или говоря с целия комплекс?

Аз съм Ра. Говорите с Ра. Няма разделение. Вие бихте го нарекли комплекс за социална памет, така посочвайки множество. Спрямо нашето разбиране, вие говорите с индивидуализирана част от съзнание.

Винаги ли говоря на една и съща индивидуализирана част от съзнанието, във всяка от сесиите?

Аз съм Ра. Вие говорите на същата същност, чрез канал или инструмент. Този инструмент е понякога с понижена жизнена енергия. Това понякога ще възпрепятства нашите заседания. Все пак, този инструмент има голяма вярност към задачата и дава всичко, което има, за тази задача. Следователно може да продължаваме дори когато енергията е ниска. Ето защо обикновено говорим за приключване на сесията, поради нашата оценка на нивата на жизнена енергия на инструмента.

Бих искал да изясня сега, за да съм сигурен в себе си. Хората на тази планета, които следват някаква религия или никаква религия изобщо, или нямат никакво интелектуално знание за Закона за Единството или за каквото и да е, все още могат да бъдат ожънати за четвъртата плътност, ако са с такава вибрация. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Все пак, ще откриете малцина, които са готови за жътва, чието излъчване не кара другите да усещат тяхната, това, което може да наречете, духовност, качеството на изкривяване на ум/тяло/дух комплекса. Следователно, не е особено вероятно една същност да бъде напълно непозната за непосредствените ѝ познати като необичайно лъчезарна личност, дори ако този индивид не е усвоил никое от изкривяванията на вашите така наречени религиозни системи.

Когато се е въплътил Исус от Назарет, имало ли е опит от страна на групата Орион да го дискредитира по някакъв начин?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете какво е направила групата на Орион, за да опита да причини неговия провал?

Аз съм Ра. Можем да опишем най-общо какво се случи. Техниката беше тази на надграждане на друга негативно ориентирана информация. Тази информация беше дадена от онзи, когото вашите хора наричат Яхве. Тази информация включваше много ограничения на поведението и обещаваше власт от третата плътност, от естеството на служба към себе си. Тези два вида изкривявания бяха втълпени на онези, които вече бяха ориентирани да мислят тези мисъл-форми.

Това, в края на краищата, доведе до много предизвикателства за същността, известна като Исус. То в крайна сметка доведе онзи, звуков вибрационен комплекс Юда, както вие наричате тази същност, която вярваше, че върши подходящото нещо, в предизвикването или принуждаването на онзи, когото наричате Исус, необходимостта да внесе в трета-плътност планетарната-власт, трета-плътност изкривяване към господство над другите.

Тази същност, Юда, почувства, че ако е притисната в ъгъла, същността, която наричате Исус, би могла тогава да види мъдростта от използване силата на интелигентната безкрайност, за да управлява другите. Онзи, когото наричате Юда, грешеше в тази преценка за реакцията на същността, Исус, чието преподаване/учене не беше ориентирано към това изкривяване. Това доведе до унищожаването на телесния комплекс на този, познат като Исус за вас.

Тогава, ако същността Исус е била четвърта плътност и днес има скитници на планетата, които са дошли от пета и шеста плътност, какво е направил Исус, което му е позволило да бъде такъв добър лечител и биха ли могли ли тези същества от пета и шеста плътност тук, днес, да правят същото?

Аз съм Ра. Тези, които лекуват, могат да бъдат от всякаква плътност, която има съзнанието за духа. Това включва трета, четвърта, пета, шеста и седма. Третата плътност може да бъде такава, в която лечението се извършва точно както другите. Има обаче повече илюзорен материал да се разбере, да се балансира, да се приеме и от който да се продължи нататък.

Порталът към интелигентната безкрайност може единствено да бъде отворен, когато разбиранията за вливанията на интелигентната енергия са отворени за лечителя. Това са така наречените Природни Закони на местния пространствено/времеви континуум и неговата мрежа от електромагнитни източници или връзки от вливаща се енергия.

Познайте следователно, първо, ума и тялото. Тогава, докато духът се интегрира и синтезира, тези се хармонизират в комплекса на ума/тялото/духа, който може да се движи между измеренията и който може да отвори портала към интелигентната безкрайност, така лекувайки себе си чрез светлина и споделяйки тази светлина с други.

Истинското изцеление е просто излъчването на аза, причиняващо среда, в която може да се появи катализатор, който инициира разпознаването на аза от себе си, на себе-лечителските свойства на аза.

Как Исус е научил това по време на своето въплъщение?

Аз съм Ра. Тази същност научи способността по естествен начин да си спомни в най-ранна възраст. За съжаление, тази същност първо откри способността си да прониква в интелигентната безкрайност, преръщайки се в изкривяването, което наричате „гневно“ към един другар в игрите. Тази същност беше докосната от същността, известна като Исус за вас, и беше фатално ранена.

Така, познатият като Исус осъзна, че в него има ужасен потенциал. Тази същност реши да открие как да използва тази енергия за добро, а не за лошо. Тази същност беше изключително позитивно поляризирана и си спомни повече от това, което повечето скитници си спомнят.

Как това агресивно действие срещу другар в игрите е повлияло на Исус в духовния му растеж? Къде е отишъл след физическата му смърт?

Аз съм Ра. Същността, която наричате Исус, беше стимулирана от това преживяване и започна своя живот на дирене и търсене. Тази същност учеше първо ден и нощ в собствените си религиозни конструкции, които наричате Юдаизъм и беше научила достатъчно, за да бъде равин, както вие наричате учителите/ученици на този конкретен ритъм или изкривяване на разбирането, в много млада възраст.

На възраст от приблизително тринадесет и половина от вашите години, тази същност напусна жилището на земното си семейство, както бихте го нарекли, и ходи на много други места, търсейки допълнителна информация. Това продължи спорадично, докато същността беше приблизително на двадесет и пет години, когато се върна в семейното си жилище и научи и практикува изкуството на земния си баща.

Когато същността стана способна да интегрира или синтезира всички преживявания, същността започна да говори с други-азове и да преподава/учи това, за което беше почувствала през предходните години, че е от струващо си естество.

Същността беше освободена кармично от унищожаването на друг-аз, когато беше в последната част от живота си, и говори от това, което вие бихте нарекли кръст, казвайки: „Отче, прости им, защото те не знаят какво правят“. В опрощението лежи спирането на колелото на действие или това, което наричате карма.

Тогава в коя плътност пребивава сега същността, известна като Исус?

Аз съм Ра. Тази информация е безвредна, макар и маловажна. Тази същност учи сега уроците на вибрацията на мъдростта, петата плътност, наричана още вибрацията на светлината.

В нашата култура се казва, че той ще се върне. Можете ли да ми кажете дали това е планирано?

Аз съм Ра. Ще се опитам да отговоря на този въпрос. Трудно е. Тази същност осъзна, че не беше същност сама по себе си, а действаше като посланик на Единия Създател, когото тази същност видя като Любов. Тази същност беше наясно, че този цикъл е в неговата последна част и говори в смисъл, че тези с неговото съзнание ще се върнат по време на жътвата.

Конкретният ум/тяло/дух комплекс, когото наричате Исус е, както вие бихте го нарекли същност, която няма да се върне, освен като член на Конфедерацията, понякога говорейки чрез канал. Съществуват обаче и други с идентично съзвучие на съзнанието, които ще приветстват тези за четвъртата плътност. Това е смисълът на завръщането.

Говорихте за облекчаването на кармата, че била прошката. Има… Трудно ми е да изразя този въпрос. Мисля, че ще трябва да се върна към него. Ще задам този друг въпрос.

Можете ли да ми кажете защо Земята ще бъде позитивна четвърта плътност вместо негативна четвърта плътност след приключване на цикъла, след като изглежда, че има по-голяма негативна популация?

Аз съм Ра. Земята изглежда негативна. Това се дължи на тихия, така да кажем, ужас, който е общото изкривяване, което тези добри или позитивно ориентирани същности, имат към събитията, които са от вашето пространство/време настояще. Все пак, онези, ориентирани и годни за жътва по пътищата на служене на другите, значително превъзхождат онези, чиято ориентация към служене на себе си, е станала годна за жътва.

С други думи, ще има по-малко негативни същности, които ще бъдат ожънати в четвърта плътност, отколкото ще има позитивни. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Огромното мнозинство от вашите хора ще повтори трета плътност.

Как Тарас Булба, Чингис хан и Распутин са били ожънати преди жътвата?

Аз съм Ра. Това е правото/привилегията/дълга на тези, които съзнателно отварят портала към интелигентната безкрайност, да избират начина на тяхното напускане на плътността. Тези с негативна ориентация, които така постигат това право/дълг, най-често избират да се придвижат напред в своето обучение/преподаване на служба на себе си.

Това ли е причината за това, което наричаме спонтанно изгаряне?

Аз съм Ра. Това не е правилно.

Можете ли да ми кажете какво причинява този феномен?

Аз съм Ра. Представете си, ако искате, гора. Едно дърво е поразено от мълния. То гори. Светкавицата не удря другаде. На друго място не гори. Има случайни събития, които не са свързани със същността, а с феномена на прозореца, за който говорихме.

Дали тези конкретни същности са уникално еднакви, или са просто случайни същности?

Аз съм Ра. Последното е правилно.

Трябва ли да разбирам, че жътвата ще се случи през 2011 година или ще бъде продължителна?

Аз съм Ра. Това е приближение. Ние заявихме, че имаме затруднения с вашето време/пространство. Това е подходяща вероятна/възможна време/пространствена връзка за жътвата. Тези, които не са въплътени по това време, ще бъдат включени в жътвата.

И така, ако същността иска да научи начини за това, иска да бъде в служба на другите, вместо в служба на себе си, докато е в тази трета плътност, има ли най-добри начини да служи на другите или всеки начин е толкова добър, колкото всеки друг начин?

Аз съм Ра. Най-добрият начин да бъде в служба на другите беше изрично разгледан в предишен материал 3. Ние ще повторим накратко.

Най-добрият начин на служба на другите е постоянният опит да се стремим да споделяме любовта на Твореца, както е позната на вътрешния аз. Това включва себе-опознаване и способността да се отваря азът за другия-аз, без колебание. Това включва, така да кажем, да се излъчва това, което е есенцията или сърцето на ум/тяло/дух комплекса.

Говорейки според умисъла на вашия въпрос, най-добрият начин за всеки търсещ в трета плътност да бъде в служба на другите, е уникален за този ум/тяло/дух комплекс. Това означава, че ум/тяло/дух комплексът трябва да търси вътре в себе си интелигентността на собствената си способност за разпознаване, по отношение на начина, по който може най-добре да служи на другите. Това ще е различно за всеки. Няма най-добро. Няма обобщение. Нищо не е известно.

Благодаря ви много. Не искам да отнемам допълнително време, като задавам въпроси отново. Някои от тях са толкова важни, че се опитвам да задам няколко подобни въпроса по различни начини, за да разширя отговора. Изглежда, [не се чува] до каквото имаме достъп, а може би не.

В книгата Оаспи [Oahspe, бел. прев.] се посочва, че ако един индивид е повече от петдесет процента за другите – тоест, отива над 50% служба на другите и е по-малко от петдесет процента в служба на себе си – тогава той е готов за жътва. Това правилно изявление ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно, ако жътвата трябва да бъде за позитивното четвърто-измерно ниво.

Какъв трябва да бъде процентът на същността, така да кажем, ако е за жътва за негативното?

Аз съм Ра. Същността, която желае да преследва пътя на служба на себе си, трябва да достигне степен от пет – т.е. пет процента служба на другите, деветдесет и пет процента служба на себе си. Трябва да се доближава до цялостност. Негативният път е доста труден за постигане на годност за жътва и изисква голямо посвещение.

Защо негативният път е толкова по-труден за постигане на годност за жътва, отколкото позитивния?

Аз съм Ра. Това се дължи на изкривяване на Закона за Единството, което посочва, че входът към интелигентната безкрайност е портал в края на труден и тесен път 4, както може да го наречете. Да се постигне петдесет и един процента посвещение на добруването на други-азове е толкова трудно, колкото постигането на степен от пет процента посвещение на други-азове. Така да кажем, ямата на безразличието е между тези две.

А, тогава, ако дадена същност бъде ожъната в четвърта плътност, със степен, да речем, на петдесет и един процента за другите, на четиридесет и девет процента за себе си, на какво ниво на четвъртата плътност би отишла? Предполагам, че има различни нива на четвъртата плътност.

Аз съм Ра. Това е правилно. Всеки влиза в под-плътността, която вибрира в съответствие с разбирането на същността.

Колко нива имаме тук в третата плътност, по това време?

Аз съм Ра. Третата плътност има безкраен брой нива.

Чувал съм, че има седем астрални и седем деваканични първостепенни нива. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Говорите за някои от по-големите отличия в нивата във вътрешните ви планове. Това е правилно.

Тогава, кой обитава астрала и кой обитава деваканичните планове?

Аз съм Ра. Същностите обитават различните планове, поради вибрационната им природа. Астралният план варира от мисъл-форми в долните краища, до просветени същества, които се посвещават на преподаване/учене, във висшите астрални планове.

В деваканичните планове, както ги наричате, са онези, чиито вибрации са още по-близо до първостепенните изкривявания на любовта/светлината.

Отвъд тези планове има други.

Тогава, всеки ли… прави … това е трудно. Нашият физически план – има ли седем подплана на това, което наричаме физическия ни план тук?

Аз съм Ра. Вие сте прав. Това е трудно за разбиране.

Има безкраен брой планове. Във вашето конкретно пространствено/времево изкривяване на континуума, има седем подплана на ум/тяло/дух комплексите. Ще откриете вибрационната природа на тези седем плана, докато преминавате през вашите изкривявания от преживявания, срещате други азове от различните нива, които съответстват на енергийните поточни центрове на физическия носител.

Невидимите или вътрешните планове на трета плътност са обитавани от онези, които не са от телесен комплекс с характер като вашия; т.е. те не събират около своите дух/ум комплекси химическо тяло. Въпреки това, тези същности са разделени в това, което може да наречем изкуствен сън в съня, в различни нива. В горните нива, желанието за предаване на знанието обратно надолу към външните планове на съществуване става по-малко, поради интензивното обучение/преподаване, което се случва на тези нива.

Тогава е необходимо да проникваме по един план наведнъж в даден момент, когато се движим от това, което наричаме физическа трета плътност, през тези планове?

Аз съм Ра. Нашият опит е, че някои проникват в няколко плана наведнъж. Други навлизат в тях бавно. Някои, в нетърпението си, се опитват да проникнат в по-високите планове, преди да проникнат в енергиите на така наречените по-ниски или по-фундаментални планове. Това причинява енергиен дисбаланс.

Ще забележите лошо здраве, както наричате това изкривяване, често да бъде резултат от едва доловимо несъответствие на енергиите, при което някои от по-високите енергийни нива са били активирани от съзнателните опити на същността, докато тя не е проникнала в по-ниските енергийни центрове или под-плътности на тази плътност.

Съществува ли най-добър начин да се медитира?

Аз съм Ра. Не.

По това време, близо до края на цикъла, как превъплъщенията във физическия план са разпределени, така да кажа, на тази планета? В нашите собствени [не се чува].

Аз съм Ра. Същностите, които желаят да придобият критично необходим опит, за да станат годни за жътва, се въплъщават с приоритет пред онези, които без твърде много вероятно/възможно съмнение, ще трябва да преживеят отново тази плътност.

От колко време това се случва, този тип разпределение?

Аз съм Ра. Това се случва, откакто първата индивидуална същност стана осъзната за нуждата да учи уроците от тази плътност. Това беше началото на това, което можете да наречете старшинство във вибрациите.

Можете ли да обясните какво имате предвид чрез старшинство във вибрациите?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос на тази работна сесия.

Старшинството във вибрациите е преференциалното третиране, така да кажем, което следва пътищата на Закона за Единството, което насърчава годните за жътва индивиди. На всеки индивид, ставащ осъзнат за времето на жътвата и нуждата, на лично ниво, да подчини ума, тялото, и духа на ученето/преподаването на тези уроци, е даден приоритет, за да може тази същност да има възможно най-добрия шанс, така да кажем, за успех в този опит.

Може ли да попитаме по това време дали има някакви въпроси?

Единственият ми въпрос е, можем ли да направим нещо, за да се чувства инструмента [не се чува]?

Аз съм Ра. Този инструмент не носи подходящото облекло за тази работа. Когато настъпват вливания в районите на това, което може да наречете седмата чакра, както говорите за тези енергийни центрове, филтрирайки се през шестата и т.н., другите или базисните чакри на същността, стават малко по-малко енергетизирани. Следователно, тази същност трябва да бъде по-внимателна при избора си на топло облекло за частта от тялото, която наричате краката.

Можем ли да отговорим на други кратки въпроси?

Просто – искаме да поставим по-дебели дрехи на краката. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Аз ще оставя този инструмент сега. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Добавени са бележки под линия към #14.18, #14.25, и #16.13–14, които показват правилните времеви рамки 

  2. Това би трябвало да е четвърта. Рa коригира грешката в следващия отговор. 

  3. Това е обсъждано на различни места, най-изрично и конкретно в #15.7

  4. “Strait” се използва вместо “straight”, защото пасва по-добре контекстуално и поради любовта на Ра към архаичния и поетичен език. (Фразата, използвана от РА, има библейски произход: „strait and narrow path“ или труден и тесен път, бел. прев.)