Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Бих искал да се извиня за моите минали и бъдещи глупави въпроси, дължащи се на факта, че търся правилното въведение в изследването на Закона за Единството. Ще премахнем глупавите от книгата 1.

Бих искал да попитам дали използването на инструмента е функция на времето, през което използваме инструмента или количеството информация или броя думи, които инструментът дава? С други думи, трябва ли да бързам и да задавам въпросите, или мога ли да използвам колкото време ми е нужно, за да задавам въпросите?

Аз съм Ра. Има две части по отношение на запитването ви. Първо, запасът от жизнена енергия на този инструмент, който е продукт на изкривявания на тялото, ума и духа в различните комплекси, е ключът към продължителността на времето, което можем да изразходваме, използвайки този инструмент. Ние търсихме вашата група, когато се свързахме с вас, защото всеки от групата ви притежава значително повече жизнена енергия на телесния комплекс. Все пак, този инструмент беше най-подходящо настроен по отношение на изкривяванията на ум/тяло/дух комплекса, в неговото съществуване в тази илюзия. Ето защо останахме с този инструмент.

Второ, ние комуникираме с определена скорост, която зависи от нашата внимателна манипулация на този инструмент. Не можем да бъдем, както бихте казали, по-бързи. Ето защо може да задавате въпроси бързо, но отговорите, които трябва да ви предложим, са с определен темп.

Това не е точно това, което имах предвид. Ако ми отнеме, да кажем, четиридесет и пет минути, за да задам въпросите си, това дава ли на инструмента само петнадесет минути, за да отговори, вместо един час, или ще прекараме повече от час и инструментът може да отговаря повече време?

Аз съм Ра. Енергията, необходима за този контакт, постъпва в този инструмент като функция от времето. Следователно, времето е факторът, както разбираме запитването ви.

Тогава би трябвало бързо да задавам въпросите си, за да не намалявам времето. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Вие трябва да правите както сметнете за подходящо. Все пак, можем да подскажем, че за да получите отговорите, които искате, може да означава, че влагате част от това, което преживявате като време. Въпреки че губите от времето за отговор, вие печелите по този начин в спецификата на отговора, както много пъти в миналото имахме нужда от изясняване на набързо формулирани въпроси.

Благодаря ви. Първият въпрос е: Защо се случва бързото стареене на тази планета?

Аз съм Ра. Бързото стареене се случва на тази планета от трета плътност, заради съществуващия дисбаланс на рецепторния мрежов комплекс, в етерната част на енергийното поле на тази планета. Изкривяванията на мисъл-формите на хората ви са накарали енергийните потоци да навлизат в планетарната магнитна атмосфера, ако бихте могли така да определите тази мрежа от енергийни модели, по такъв начин, че подходящите потоци не са правилно пропити с балансирана вибрационна светлина/любов от, така да кажем, космическото ниво на тази октава от съществуването.

Предполагам ли правилно като допускам, че един от вашите опити в служба на тази планета е да помогне на населението на тази планета да разбере и практикува по-пълно Закона за Единството, така че това стареене, бързо стареене, да бъде променено към нормално застаряване?

Аз съм Ра. Правилно предполагате до голяма степен.

Тогава би било много благотворно за хората на тази планета да практикуват Закона за Единството, да учат начини за служба. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Прав сте. Ако наблюдавате онези, ориентирани през изкривяването на целия житейски комплекс, от почти началото на това преживяване, ще наблюдавате сравнително младежки, както бихте го нарекли, външен вид.

Каква е най-великата служба, която нашето население на тази планета би могло да изпълнява индивидуално?

Аз съм Ра. Има само една служба. Законът е Един. Предлагането на себе си на Създателя е най-великото служене ‒ единството, изворът. Същността, която търси Единствения Създател, е с безкрайната интелигентност. От това търсене, от това предлагане, ще се развие огромно множество от възможности, в зависимост от изкривяванията на ум/тяло/дух комплекса по отношение на различните илюзорни аспекти или енергийни центрове на различните комплекси на вашата илюзия.

Така, някои стават лечители, някои работници, някои учители и т.н.

Ако същността е била перфектно балансирана на тази планета по отношение на Закона за Единството, щеше ли да изпитва процеса на стареене?

Аз съм Ра. Перфектно балансираната същност би станала уморена, вместо видимо остаряла. Уроците, щом бъдат научени, същността би отпътувала. Както и да е, това е уместно и е форма на стареене, която хората ви не изпитват. Разбирането идва бавно, а комплексът на тялото се разлага по-бързо.

Можете ли да ми кажете малко за дефиницията на думата „балансиране“, така както я използваме?

Аз съм Ра. Представете си, ако искате, Единия Безкраен. Нямате представа. Така, процесът започва. Любовта, създава Светлина, превръща се в любов/светлина, влива се в планетарната сфера според електромагнитната мрежа от точки или връзки за достъп. Тези потоци са тогава достъпни за индивида, който, подобно на планетата, е мрежа от електромагнитни енергийни полета, с точки или връзки на достъп.

В балансиран индивид, всеки енергиен център е балансиран и функционира ярко и пълноценно. Блокиранията на вашата планетарна сфера причиняват известно изкривяване на интелигентната енергия. Блокиранията на ум/тяло/дух комплекса допълнително изкривяват или дебалансират тази енергия. Има една енергия. Тя може да се разбира като любов/светлина или светлина/любов, или интелигентна енергия.

Правилно ли приемам, че едно от блокиранията на ум/тяло/дух комплекса би могло да се дължи на неравновесие на, така да се каже, егото и това би могло да бъде балансирано, използвайки балансът на достойнство/ недостойнство?

Аз съм Ра. Това е неправилно.

Можете ли да ми кажете как балансирате егото?

Аз съм Ра. Не можем да работим с това понятие, тъй като то е неправилно приложено и разбиране не може да дойде от него.

Как човек балансира себе си? Каква е първата стъпка?

Аз съм Ра. Стъпките са само една; това е разбирането на енергийните центрове, които изграждат ум/тяло/дух комплекса. Това разбиране може да бъде накратко обобщено както следва.

Първото балансиране е на Малкут, или Земя, вибрационен енергиен комплекс, наречен червено-лъчев комплекс. Разбирането и приемането на тази енергия е от основно значение.

Следващият енергиен комплекс, който може да бъде блокиран, е емоционалният или личностен комплекс, известен също като оранжево-лъчев комплекс. Това блокиране често се проявява като личностни ексцентричности или изкривявания по отношение на себе-осъзнатото разбиране или приемане на себе си.

Третото блокиране прилича най-много на това, което нарекохте его. Това е центърът на жълтия лъч или слънчевия сплит. Блокирания в този център често се проявяват като изкривявания спрямо боравене с властта и други социални поведения, засягащи близките и тези, свързани с ум/тяло/дух комплекса.

Тези, с блокирания в тези първи три енергийни центъра или връзки, ще имат постоянни трудности в способността да продължат търсенето на Закона за Единството.

Центърът на сърцето, или зеленият лъч, е центърът, от който същностите от трета плътност могат да отскочат, така да кажем, към безкрайната интелигентност. Запушвания в тази област може да се проявят като трудности при изразяването на това, което може да наречете универсална любов или състрадание.

Синьо-лъчевият център на енергийния поток е центърът, който за първи път е както изходящ, така и вливащ. Онези, които са блокирани в тази област, може да имат затруднения при възприемането на комплексите дух/ум на собствената си същност и по-нататъшни трудности при изразяването на такива разбирания за себе си. Същности, блокирани в тази област, може да имат трудности при приемането на комуникация от други ум/тяло/дух комплекси.

Следващият център е епифизният или индиго-лъчевият център. Тези, блокирани в този център, могат да изпитат понижаване на притока на интелигентна енергия, дължащо се на проявления, които изглеждат като недостойнство. Това е, за което говорихте. Както можете да видите, това е само едно от многото изкривявания, дължащи се на няколкото точки на енергиен приток в ум/тялото/дух комплекса.

Индиго-лъчевото балансиране е от доста важно значение за вида работа, която се върти около духовния комплекс (който има свой поток след това в трансформацията или трансмутацията на трета плътност, към четвърта плътност), бидейки енергийният център, получаващ най-малко изкривените изливания на любов/светлина от интелигентната енергия и имайки също така потенциала на ключа към портала на интелигентната безкрайност.

Оставащият център на енергиен приток е просто общото изражение на вибрационния комплекс на ума, тялото и духа на същността. Той е какъвто е, „балансиран“ или „небалансиран“ няма смисъл на това енергийно ниво, защото то дава и приема собствения си баланс. Каквото и да е изкривяването, то не може да бъде манипулирано както другите и следователно няма особена важност при разглеждането на балансирането на дадена същност.

Преди ни дадохте информация за това, какво трябва да правим, за да балансираме 2. Има ли някаква информация, която можем да публикуваме сега, за някакви конкретни упражнения или методи за балансиране на тези центрове?

Аз съм Ра. Упражненията, дадени за публикуване, разглеждани в сравнение със сега дадения материал, са общо взето добро начало. Важно е да се позволи на всеки търсещ по-скоро да просветли сам себе си, отколкото за който и да е пратеник да се опитва на някакъв език да преподава/учи вместо същността, така бивайки учител/ученик и ученик/учител. Това не е в баланс с третата ви плътност. Ние се учим от вас. Преподаваме ви. Така ние преподаваме/учим. Ако учехме вместо вас, това би предизвикало дисбаланс в посока изкривяване на свободната воля.

Има и други точки от допустима информация. Обаче, все още не сте достигнали тези точки по вашите линии на разпитване и е наш комплекс на вярване/усещане, че питащият трябва да оформи този материал по такъв начин, че вашите ум/тяло/дух комплекси да имат встъпление към него. Така, ние отговаряме на вашите въпроси, докато възникват във вашия умствен комплекс.

Вчера заявихте, „Жътвата е сега. Няма понастоящем никаква причина да се включват усилия по-нататък по тези изкривявания към дълголетие, а по-скоро да се насърчат изкривявания към търсенето на сърцето на аза, защото това, което е дадено ясно във виолетово-лъчевото енергийно поле, ще определи жътвата за всеки ум/тяло/дух комплекс.“ Бихте ли ни казали как да търсим или най-добрия начин да търсим сърцето на аза?

Аз съм Ра. Дали сме ви тази информация в няколко формулировки 3. Както и да е, можем само да кажем, че материалът за вашето разбиране е азът: ум/тяло/дух комплексът. Беше ви дадена информация за лечението, както вие наричате това изкривяване 4. Тази информация може да бъде разглеждана в по-общ контекст, като начини за разбиране на себе си.

Разбирането, преживяването, приемането и сливането на аза със себе си и с другия-аз, и накрая с Твореца, е пътят към сърцето на аза. Във всяка безкрайно малка част от вашия аз, живее Единствения в цялата Си мощ. Следователно, ние можем само да насърчаваме тези линии на съзерцание, винаги посочвайки предпоставката за медитация, съзерцание или молитва като средство за субективно/обективно използване или комбиниране на различни разбирания за подобряване на процеса на търсенето. Без такъв метод за преобръщане на аналитичния процес, човек не би могъл да интегрира в единство многото разбирания, придобити в това търсене.

Не искам да задавам същия въпрос два пъти, но има някои области, които смятам за толкова важни, че по-добро разбиране би могло да бъде постигнато, чрез евентуално перифразиране с други думи. Много ви благодаря за търпението ви.

Вчера споменахте също така, че когато е нямало жътва в края на последния 25 000-годишен период, „имаше готови за жътва същности, които трябва да изберат начина на влизането им в четвъртата плътност“. Можете ли да ми кажете какво имате предвид с „те трябва да изберат начина на влизането им в четвъртата плътност?“

Аз съм Ра. Тези пастири, или, както някои ги наричат, „Старшата раса“, трябва да изберат време/пространството на своето напускане. Малко е вероятно те да заминат, докато техните други азове също не станат готови за жътва.

Какво искате да кажете с техните други азове, готови за жътва?

Аз съм Ра. Другите азове, за които са загрижени тези същности, са онези, които не постигнаха жътва през втория голям цикъл.

Бихте ли ми разказали само малко от историята на това, което наричате „Старшата раса“?

Аз съм Ра. Въпросът е неясен. Моля, перифразирайте.

Задавам този въпрос, защото преди това съм чувал за „Старшата раса“ в книгата Път в небето от Джордж Хънт Уилямсън и се чудех дали тази Старша раса е същата, за която той говори?

Аз съм Ра. Въпросът сега се решава от самосебе си, тъй като говорихме по-рано 5 за начина на вземане на решения, който накара тези същности да останат тук при приключването на втория голям цикъл от текущия ви главен цикъл.

Има известни изкривявания в описанията на този, познат като Мишел 6; тези изкривявания обаче са свързани главно с факта, че тези същности не са комплекс от социална памет, а по-скоро група от ум/тяло/дух комплекси, посветени на служба. Тези същности работят заедно, но не са напълно обединени; по този начин те не виждат напълно мислите, чувствата и мотивите на другия. Желанието им да служат обаче е тип желание от четвърто измерение, така смесвайки ги в това, което можете да наречете братство.

Защо ги наричате „Старша раса“?

Аз съм Ра. Ние ги нарекохме така, за да запознаем вас, питащия, с тяхната идентичност, както е разбирано от изкривяването на умствения ви комплекс.

Има ли някакви скитници с тази Старша раса или не?

Аз съм Ра. Това са минали жътва планетарни същности – скитници само в смисъла, че са избрали в любовта от четвърта плътност, да се преродят незабавно отново в трета плътност, вместо да преминат към четвърта плътност. Това ги прави да бъдат вид скитници, скитници, които никога не са напускали земния план поради тяхната свободната воля, а не поради вибрационното им ниво.

И така, в материала от вчера вие заявихте „Ние предлагаме Закона за Единството, решаването на парадокси“. Също така споменахте по-рано, че първият парадокс или първото изкривяване, което имах предвид, е изкривяването на свободната воля.

Бихте ли ми казали дали има последователност? Има ли първо, второ, трето, четвърто изкривяване на Закона за Единството?

Аз съм Ра. Само до много кратък момент. След този момент, множеството от изкривявания са еднакви едно спрямо друго. Първото изкривяване, Свободната воля, намира фокус. Това е Второто изкривяване, което ви е известно като Логос, Творческия Принцип или Любовта. Тази интелигентна енергия така създава изкривяване, известно като Светлина.

От тези три изкривявания идват много, много йерархии на изкривявания, всяко от които има свои собствени парадокси за синтезиране, като нито един не е по-важен от другия.

Казахте също, че сте предложили Закона за Единството, който е балансирането на любовта/светлината и светлината/любовта. Има ли някаква разлика между любов/светлина и светлина/любов?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният въпрос от това време/пространство. Съществува същата разлика между любов/светлина и светлина/любов, както съществува между преподаване/учене и учене/преподаване. Любовта/светлината е това, което прави всичко възможно, мощта, дарителят на енергия. Светлината/любовта е проявлението, което се случва, когато светлината е била подпечатана с Любов.

Има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента? И можем ли да имаме друга сесия днес?

Аз съм Ра. Този инструмент изисква известно количество манипулиране на физическия или телесния комплекс, поради скованост. Освен това, всичко друго е наред, енергиите са балансирани. Има леко изкривяване в умствената енергия на този инструмент поради загриженост за любим човек, както го наричате. Това само леко понижава жизнените енергии на инструмента. При определена манипулация, този инструмент ще бъде добре за още едно занятие.

С манипулация имате предвид, че би трябвало да иде на разходка или би трябвало да разтрием гърба ѝ?

Аз съм Ра. Имахме предвид последното. Разбирането трябва да бъде добавено, че тази манипулация трябва да бъде извършена от човек в хармония със същността. Има ли някакви кратки запитвания, преди да напуснем този инструмент?

Възможно ли е да ни кажете нещо за това какво – тъй като ние сме скитници, каквото и да е за нашата предишна плътност? От коя плътност сме дошли?

Сканирам всеки и намирам за приемливо да споделя тази информация. Скитниците в това занятие са от две плътности, една - плътността от пет, т.е. на светлината; една плътността на любовта/светлината или единството (пета и шеста плътност, бел. прев.). Да изразим идентичността на всеки от коя плътност е дошъл, ние отбелязваме, че е нарушение на свободната воля на всеки. Ето защо ние посочваме само двете плътности, и двете са хармонично ориентирани към съвместна работа.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Вървете напред тогава, радвайте се в силата и мира на Единия Безкраен Създател. Адонай.


  1. Липсващите въпроси и отговори са възстановени. 

  2. Представено преди в #5.2 и #15.12

  3. Включващи #10.14 и #15.12

  4. В #4.17 и #5.2

  5. Казано по-рано в #14.16–17 и #15.15

  6. Мишел Д’Обренович, известен също като Джордж Хънт Уилямсън.