Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Бих искал да попитам, като се има предвид Изкривяването на Свободната Воля от Закона за Единството, как могат Пазителите да сложат под карантина Земята? Тази карантина в рамките на Изкривяването на Свободната Воля ли е?

Аз съм Ра. Пазителите пазят Изкривяването на Свободната Воля на ум/тяло/дух комплексите от трета плътност на тази планетарна сфера. Събитията, които изискват активиране на карантина, се намесваха в изкривяването на свободната воля на ум/тяло/дух комплексите.

Може да греша, но ми се струва, че трябва да е била свободната воля на, да кажем, групата на Орион, която се е намесила. Как това е балансирано спрямо другата концепция, която току-що дадохте?

Аз съм Ра. Балансирането е от измерение, до измерение. Опитите на така наречените Кръстоносци да се намесват в свободната воля, са приемливи за измерението на тяхното разбиране. Все пак, ум/тяло/дух комплексите от това измерение, което наричате трета форма, измерение на свободната воля, което не е в състояние, да кажем, напълно да разпознава изкривяванията към манипулация.

Следователно, за да се балансират вариациите във вибрациите на измерението, беше създадена карантина, като това е балансираща ситуация, при която свободната воля на групата Орион не е спряна, а ѝ е дадено предизвикателство. Междувременно групата от трета плътност не е възпрепятствана в свободния избор.

Възможно ли е тези прозорци, които се появяват … да оставят групата на Орион да идва от време на време? Има ли нещо общо с това изкривяване на свободната воля?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Бихте ли ми казали как работи това?

Аз съм Ра. Най-близката аналогия би била генератор на произволни числа, в определени граници.

Какъв е източникът на този генератор на произволни числа? От Пазителите ли е създаден, за да балансират тяхното пазене? Или е източник, различен от Пазителите?

Аз съм Ра. Всички източници са едно. Все пак, ние разбираме запитването ви. Феноменът на прозореца е друг-аз явление от пазителите. Той действа от измеренията извън пространство/времето, в това, което можете да наречете областта на интелигентната енергия. Подобно на вашите цикли, такова балансиране, такива ритми, са като биенето на часовник. В случая на прозорците, няма същности с часовник. Ето защо, то изглежда на случаен принцип. Това не е случайно в измерението, което произвежда това равновесие. Затова заявихме, че аналогията е в определени граници.

Тогава това прозоречно балансиране предпазва Пазителите от намаляване на положителната им поляризация, чрез напълно премахване контакта на Орион, чрез щит. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Всъщност, балансирането позволява равно количество позитивен и негативен приток, това балансирано от изкривяванията на ум/тяло/дух социалния комплекс. И така, във вашата конкретна планетарна сфера, по-малко негативна, както бихте я нарекли, информация или стимул е необходима, отколкото позитивна, поради в известна степен негативната ориентация на изкривяването на вашия социален комплекс.

По този начин, пълната свободна воля е балансирана, така че индивидът може да има еднаква възможност да избере служба на другите или служба на себе си. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Това е дълбоко откровение, вярвам, в Закона за Свободната Воля. Благодаря ви.

Това е незначителен въпрос, който допълнително да даде пример за този принцип, но ако Конфедерацията се приземи на Земята, те ще бъдат взети за богове, нарушавайки Закона за Свободната Воля и по този начин ще намалят поляризацията си към служба на всички. Предполагам, че същото ще се случи, ако групата Орион се приземи. Как това би повлияло на тяхната поляризация към служене на себе си, ако те бяха в състояние да се приземят и станат известни като богове?

Аз съм Ра. В случай на масово кацане на групата Орион, ефектът от поляризацията ще бъде силно насочен към увеличаване на службата на себе си, точно обратното на предишната възможност, която споменахте.

Ако групата Орион имаше право да кацне, това би ли увеличило поляризацията им? Това, което се опитвам да разбера е, по-добре ли е за за тях да работят зад кулисите и да вербуват нови попълнения, така да кажем, от нашата планета, човекът от нашата планета отиващ към служба за себе си стриктно сам самият, използвайки свободната си воля, или е също толкова добре за групата на Орион да се приземи на нашата планета и да демонстрира забележителна мощ и да привлече такива хора?

Аз съм Ра. Първият пример е, в дългосрочен план, да го поставим така, по-здравословен за групата Орион, с това, че не нарушава Закона на Единството, като се приземява и така върши работата си чрез тези от тази планета 1.

Във второто обстоятелство, масовото кацане би довело до загуба на поляризация поради нарушаването на свободната воля на планетата. Все пак, това би било хазарт. Ако планетата тогава бъде завладяна и стане част от Империята, тогава свободната воля ще бъде възстановена. Това е възпрепятствано от действие поради желанието на групата Орион да прогресира към Единия Създател. Това желание да прогресира, пречи на групата да наруши Закона за Объркването.

Споменахте думата „Империя“ във връзка с групата Орион. Мислех от известно време, че филмът Междузвездни войни е някаква алегория, отчасти за това, което всъщност се случва. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно по същия начин, по който една проста детска история е алегория за изкривяване-разбирането на физически/философски/социален комплекс.

Съществува ли жътва на същности, ориентирани към служене на себе си, както има жътва тук на същности, ориентирани към служене на другите?

Аз съм Ра. Има една жътва. Тези, които могат да влязат в четвърта плътност през комплекс от вибрационни нива, могат да избират начина на по-нататъшното си търсене на Единия Създател.

Тогава, когато влезем в четвъртата плътност, ще има разцепление, да кажем, и част от хората, които отиват в четвъртата плътност, ще отидат на планети или места, където има служба на другите, а другата част ще отиде на места, където има служба на себе си.

Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

И така, Конфедерацията е създала карантината, разбирам, преди седемдесет и пет хиляди години. Групата Орион опитвала ли е да се свърже с която и да е част от тази планета преди това? Или те … колко отдавна са се опитвали да се свържат с тази планета?

Аз съм Ра. Преди около четири пет хиляди [45 000] години беше направен опит. Не беше успешен. Приблизително преди две шест о, о, две хиляди и шестстотин [2,600] години, групата изпрати същност от комплекс от социална памет на тази планетарна сфера. Това усилие протече с известен успех, но беше с намалено въздействие в пространствено/времевия континуум. От преди приблизително две три о, о, две хиляди и триста [2 300] години по вашето измерване, тази група непрекъснато е работила по жътвата точно както Конфедерацията 2.

Може ли да назовете същността, изпратена тук преди двадесет и шест стотин години … преди две хиляди и шестстотин години? 3

Аз съм Ра. Тази същност, наречена от вашите хора Яхве.

Можете ли да ми кажете произхода на Десетте Божи заповеди?

Аз съм Ра. Произходът на тези заповеди следва законът на негативни същности, втълпяващи информация върху положително ориентирани ум/тяло/дух комплекси. Информацията се опита да копира или да имитира позитивност, като запазва отрицателните си характеристики.

Това от групата Орион ли е било направено?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Каква е била целта им, правейки това?

Аз съм Ра. Целта на групата Орион, както беше споменато преди, е завоюване и поробване. Това се прави чрез намиране и установяване на елит и принуждаване на другите да служат на елита чрез различни способи, като законите, които споменавате, и други, дадени от тази същност.

Беше ли получателят на законите … на Десетте Божии заповеди позитивен или негативен?

Приемникът беше човек с изключителна позитивност, така отчитайки някои от псевдо-позитивните характеристики на получената информация. Както при контактите, които не са успешни, тази същност, вибрационен комплекс, Моисей, не остана надеждно влияние сред онези, които първи чуха философията за Единия, и това същество беше отстранено от това вибрационно ниво от трета плътност, в по-отслабено или опечалено състояние, след като загуби това, което бихте могли да наречете чест и вяра, с които той беше започнал концептуализирането на Закона за Единството и освобождаването на онези, които бяха от неговите племена, както те бяха наричани в това време/пространство.

Ако тази същност е била позитивно ориентирана, как групата на Орион е могла да се свърже с нея?

Аз съм Ра. Това беше интензивно, така да кажем, бойно поле между позитивно ориентираните сили на Конфедерацията и негативно ориентираните източници. Този, наречен Моисей, беше отворен за впечатление и получи Закона на Единството в неговата най-проста форма. Информацията обаче се превърна в негативно ориентирана, поради натиска на неговите хора, да прави конкретни физически неща в плановете от трета плътност. Това остави същността отворена за вида информация и философия, от естеството на служба на себе си.

Би било неприсъщо за личност, напълно осъзната за знанието на Закона за Единството, някога да каже „Ти не бива.“ 4 Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми дадете малко история на вашия комплекс от социална памет и как сте станали наясно за Закона за Единството?

Аз съм Ра. Пътят на нашето учене е гравиран в настоящия момент. Няма история, както ние разбираме вашето понятие. Представете си, ако желаете, кръг на битието. Ние познаваме алфа и омега като безкрайна интелигентност. Кръгът никога не прекъсва. Той е настоящ.

Плътностите, които сме прекосили в различни точки в кръга, съответстват на характеристиките на циклите:

Първи, цикълът на осъзнаване.

Втори, цикълът на растеж.

Трети, цикълът на себе-осъзнаването.

Четвърти - цикълът на любовта или разбирането.

Пети - цикълът на светлината или мъдростта.

Шести, цикълът на светлината/любовта, любовта/светлината или единството.

Седми, цикълът на портала.

Осма, октавата, която се движи към мистерия, в която ние не проникваме.

Много ви благодаря. В предишен материал, преди да комуникираме с вас, беше заявено от Конфедерацията, че всъщност няма минало или бъдеще – всичко е настояще. Би ли било това добра аналогия?

Аз съм Ра. Има минало, настояще и бъдеще в трета плътност. В обзора, такъв, какъвто една същност може да има, отстранена от пространствено/времевия континуум, може да се види, че в цикъла на завършеност съществува само настоящето. Ние самите се стремим да научим това разбиране. На седмото ниво или измерение, ние трябва, ако нашите скромни усилия са достатъчни, да станем едно с всичко, така нямайки памет, идентичност, минало или бъдеще, а съществуващи във всичко.

Това означава ли, че бихте имали осъзнатост за всичко, което е?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Нашето разбиране е, че това не би било наше осъзнаване, а просто осъзнаване на Твореца. В Твореца е всичко, което е. Следователно, това знание би било на разположение.

Чудех се колко населени планети има в нашата галактика и дали всички те достигат по-висока плътност според Закона за Единството, или дали има някакъв друг начин. Не ми се струва, че би имало какъвто и да е друг начин да се достигне по-висока плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Моля, перифразирайте запитването си.

Колко населени планети има в нашата галактика?

Аз съм Ра. Предполагаме, че имате предвид всички измерения на съзнанието или плътности на осъзнаването, с този въпрос. Приблизително една пета от всички планетарни същности съдържат осъзнатост от една или повече плътности. Някои планетарни сфери са гостоприемни само за определени плътности. Вашата планетарна сфера, например, по това време е гостоприемна до нива или плътности едно, две, три и четири.

А грубо, колко общо планети в тази галактика от звезди, в която се намираме, са осъзнати за живота, независимо от плътността?

Аз съм Ра. Приблизително шест седем, о о о, о о о [67 000 000].

Можете ли да ми кажете какъв процент от тях са трета, четвърта, пета, шеста плътност и т.н.? Грубо, много грубо.

Аз съм Ра. Процент седемнадесет за първа плътност, процент двадесет за втора плътност, процент двадесет и седем за трета плътност, процент шестнадесет за четвърта плътност, процент шест за пета плътност. Другата информация трябва да бъде задържана. Свободната воля на вашето бъдеще не прави това достъпно.

Трябва да говорим по един въпрос. Има доста голям процент, приблизително тридесет и пет процента от интелигентните планети, които не се вписват в процентите. Тези мистерии са от шеста и седма плътност и не са достъпни за нашето говорене.

А първите пет плътности – всички те ли са прогресирали от трета плътност чрез познаване и прилагане на Закона за Единството?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тогава единственият начин дадена планета да се измъкне от ситуацията, в която се намираме – или единственият начин за населението – е да осъзнаем и да започнем да практикуваме Закона за Единството. Правилно ли е това?

Това е правилно.

Можете ли да ми кажете колко процента от планетите от трета, четвърта и пета плътност, за които говорихте тук, са негативно поляризирани, поляризирани към служба на себе си?

Аз съм Ра. Това не е запитване, по което можем да говорим, заради Закона за Объркването. Можем само да кажем, че планетарните сфери, ориентирани негативно или към служба на себе си, са много по-малко. Да ви дадем точни числа не би било уместно.

Бих искал да направя аналогия относно това защо има по-малко негативно ориентирани и да ви попитам дали аналогията е добра.

В положително ориентирано общество, в служба на другите, би било лесно да се премести голям каменен блок, като се накарат всички да помогнат да се премести. В едно общество, ориентирано към служба на себе си, ще бъде много по-трудно да накараме всички да работят върху камъка, за доброто на всички; следователно е много по-лесно да се направят нещата, за да се създаде принципът служба на другите и да се израства в позитивно ориентирани общности, отколкото в негативни. Правилно ли е това? [Не се чува]

Аз съм Ра. Това е правилно.

Много ви благодаря. Можете ли да ми кажете как се е формирала Конфедерацията на Планетите и защо?

Аз съм Ра. Желанието за служба започва – в измерението на любовта или разбирането – да бъде неустоима цел за комплекса от социална памет. Така, тези проценти на планетарни същности, плюс приблизително четири процента повече, за чиято идентичност не можем да говорим, се оказаха преди много, много от вашето време, търсещи едно и също нещо: служба на другите.

Взаимоотношенията между тези същности, когато те започнаха да разбират за други същества, други планетарни същности и други концепции за служба, бяха да споделят и да продължат заедно тези общо поддържани цели на служба. Така, всеки доброволно постави данните на комплекса от социална памет в това, което може да смятате за централен мисловен комплекс, достъпен за всички. Това тогава създаде структура, чрез която всяка същност би могла да работи в своята служба, докато призовава всякакви други разбирания, необходими за подобряване на службата. Това е причината за формирането и начина на работа на Конфедерацията.

С такъв голям брой планети в тази галактика се чудех дали… казвате, че има приблизително петстотин планети на Конфедерацията. Това ми се струва относително малък процент от общия брой на планетите от четвърта и пета плътност наоколо. Има ли някаква причина за този относително малък процент в тази Конфедерация?

Аз съм Ра. Има много Конфедерации. Тази Конфедерация работи с планетарните сфери на седем от вашите галактики, ако желаете, и отговаря за призивите от плътностите на тези галактики.

Бихте ли определили думата галактика, както току-що я използвахте?

Ние използваме този термин в този смисъл, както бихте използвали звездни системи.

Малко съм объркан, като например с колко общо планети тогава, грубо, се занимава Конфедерацията, в която сте в служба?

Аз съм Ра. Виждам объркването. Имаме известни затруднения с вашия език.

Терминът Галактика трябва да бъде разделен. Ние наричаме галактика този вибрационен комплекс, който е местен. Така вашето слънце е това, което бихме нарекли център на галактика. Виждаме, че имате друго значение за този термин.

Да. В нашата наука терминът галактика се отнася до лещовидната звездна система, която съдържа милиони и милиони звезди и това се случи по-рано в нашите комуникации, тази област на объркване. Радвам се, че го изяснихме.

Сега, използвайки термина галактика в смисъла, който току-що ви дадох, на лещовидната звездна система, която съдържа милиони звезди, познавате ли еволюцията в други галактики освен тази?

Аз съм Ра. Ние сме наясно за живота в безкраен обем. Вие сте прави в това предположение.

Можете ли да ми кажете дали развитието на живота в другите галактики е подобен на развитието в тази?

Аз съм Ра. Развитието е донякъде близко до еднакво, асимптотично наближаващо съответствие през безкрайността 5. Свободното избиране на това, което наричате галактически системи, причинява вариации от изключително маловажна природа, от една от вашите галактики, до друга.

И тогава Законът за Единството е наистина универсален в създаването на напредък към осмата плътност или октава, във всички галактики. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Има безкрайни форми, безкрайни разбирания, но развитието е едно.

Предполагам, че не е необходимо за един индивид да разбира Закона за Единството, за да премине от трета, към четвърта плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Абсолютно необходимо е същността съзнателно да проумее, че не разбира, за да може тя да мине жътва. Разбирането не е от тази плътност.

Това е много важен въпрос. Използвах грешната дума. Това, което исках да кажа, беше, че вярвам, че не е необходимо дадена същност да бъде осъзната за Законът за Единството, за да премине от трета, към четвърта плътност.

Аз съм Ра. Това е правилно.

В какъв момент в плътностите е необходимо една същност да е наясно съзнателно за Закона за Единството, за да напредва?

Аз съм Ра. Жътвата на петата плътност е от онези, чиито вибрационни изкривявания съзнателно приемат честта/задължението на Закона за Единството. Тази отговорност/чест е основата на тази вибрация.

Можете ли да ми кажете малко повече за тази концепция за чест/отговорност?

Аз съм Ра. Всяка отговорност е чест; всяка чест, отговорност.

Искам да задам доста спорен въпрос. Може да не го сложа в книгата. Чудех се дали осакатяванията на добитък, които сега преживяваме в страната и навсякъде, могат да бъдат обяснени от вас.

Аз съм Ра. По-голямата част от така наречените осакатявания, се извършват според начина на вашите същества от втора плътност, които се хранят с мърша. Част от тези така наречени осакатявания са онези, които можете да наречете от многоизмерен тип: конструкт от мисъл-форма, използващ различни части, за да има живот и да бъде в трета плътност.

Откъде идват тези мисъл-форми?

Аз съм Ра. Това е много двусмислен въпрос. Ще се опитаме обаче да отговорим. Първо, те идват от Твореца. Второ, те идват от това, което можете да наречете по-нисък астрал, мисъл от вътрешен план. Трето, във визуализационния комплекс на конструкта, те пребивават отчасти под кората на вашата планета.

Тези една форма ли са в частност?

Аз съм Ра. Тези същности могат да приемат всякаква мисъл-форма, свързвана с емоция на страх или ужас.

Тези мисъл-форми са в състояние да атакуват само добитък или могат да атакуват и човешки същества?

Аз съм Ра. Тези мисъл-форми не могат да атакуват същества от трета плътност.

Благодаря ви. Можете ли да ми кажете за сребърните петна, които сме откривали понякога на нашите лица или другаде?

Аз съм Ра. Тези, за които говорите, са материализация на субективно ориентиран знак, посочващ на един ум/тяло/дух комплекс и на никой друг, значение от субективна природа.

Кой създава сребърните петна? Реални ли са те?

Аз съм Ра. Представете си, ако желаете, увеличаващия се потенциал за учене/преподаване. В един момент ще бъде даден знак, за да се посочи целесъобразността или важността на това учене/преподаване. Самата същност, в сътрудничество с вътрешните планове, създава каквото указание е най-разбираемо или забележимо за нея.

Казвате, че самите ние създаваме тези?

Аз съм Ра. Същностите съзнателно не създават такива. Корените на умствения комплекс, докоснали в разбиране интелигентната безкрайност, ги създават.

Благодаря ви. Възможно ли е да дадете малко описание на условията в четвърта плътност?

Аз съм Ра. Ние ви молим да имате предвид, когато говорим, че няма думи за позитивно описание на четвърта плътност. Можем само да обясним какво не е и да кажем приблизително какво е. Отвъд четвърта плътност, способността ни е все по-ограничена, докато останем без думи.

Това, което четвърта плътност не е: не е от думи, освен ако не са избрани. Тя не е от тежки химически носители за дейностите на телесните комплекси. Тя не е на дисхармония със себе си. Тя не е на дисхармония сред хората. Тя не е в границите на възможността да предизвика дисхармония по какъвто и да е начин.

Приблизително изказване на позитивни изявления: това е равнището на вид двукрак носител, който е много по-плътен и по-пълен с живот. Това е план, в който човек е наясно с мислите на другите. Това е план, в който човек е наясно с вибрациите на другите азове. Това е план на състрадание и разбиране на скърбите на трета плътност. Това е план, стремящ се към мъдростта или светлината. Това е план, където индивидуалните различия са ясно изразени, макар и автоматично хармонизирани от груповия консенсус.

Бихте ли определили думата плътност, така, както я използвахме, за да ни дадете малко по-голяма представа за концепцията на този термин, когато е използван от вас?

Аз съм Ра. Терминът плътност е, това, което бихте нарекли математически. Най-близката аналогия е тази на музиката, при която след седем ноти на вашия западен тип скала, ако желаете, осмата нота започва нова октава. В рамките на голямата ви октава на съществуване, която ние споделяме с вас, има седем октави или плътности. В рамките на всяка плътност има седем под-плътности. В рамките на всяка под-плътност, седем под-под-плътности, и така нататък, безкрайно.

Забелязвам, че времето, което използвахме, подмина малко повече от час. Бих предпочел да продължа, но искам да попитам по това време относно състоянието на инструмента.

Аз съм Ра. Този инструмент е в равновесие. Добре е да продължите, ако желаете.

Добре. Продължавайки с това, за което току-що говорихме, а именно плътностите: Тогава разбирам, че всяка плътност има седем под-плътности, които отново имат седем под-плътности, които отново имат седем под-плътности. Това се разширява в изключително голяма степен, тъй като нещата се увеличават със сила от седем. Това означава ли, че във всяко ниво на плътност всичко, за което можете да помислите, се случва? И много неща, за които никога не сте помислили, се случват … са там … всичко се случва … това е объркващо …

Аз съм Ра. От объркването ви избираме концепцията, с която се борите, това е безкрайната възможност. Можете да разгледате всеки възможност/вероятност комплекс като съществуващ.

Това, което правим, когато мислим за възможности, които могат да възникнат – да речем мечтаенето – Стават ли такива реалност в тези плътности?

Аз съм Ра. Това зависи от природата на мечтата. Това е обширна тема. Може би най-простото нещо, което можем да кажем, е, че ако мечтата, както я наричате, е такава, която привлича към аза, това тогава става реалност за аза. Ако това е отдадена на съзерцание неконкретна мечта, това може да навлезе в безкрайността на комплексите от възможност/вероятност и да се случи на друго място, без да има особена привързаност към енергийните полета на създателя.

За да стане това малко по-ясно, ако мечтаех силно за построяването на кораб, би ли се случило това в една от тези други плътности?

Аз съм Ра. Това би могло, би се случило или ще се случи.

И тогава, ако, да речем, една същност мечтае силно да се бие, да кажем, с друга същност, би ли се случило това?

Аз съм Ра. В този случай фантазията на същността се отнася до себе си и до друг-аз; това свързва мисъл-формата с възможност/вероятност комплекса, свързан с аза, който е създател на тази мисъл-форма. Това тогава би увеличило възможността/вероятността да доведе до това събитие в трета плътност.

Групата Орион използва ли този принцип, за да създаде условия, приведени в съответствие с целта им?

Аз съм Ра. Ще отговорим по-конкретно отколкото въпроса. Групата Орион използва мечти от враждебна или друга негативна вибрационна природа, за да захранва или укрепва тези мисъл-форми.

Ползват ли те изобщо някога някакви, така да кажа, възнаграждения за физическото тяло, за да усилват такива мечти?

Аз съм Ра. Те са в състояние да правят това само когато има силна способност от страна на приемащия ум/тяло/дух комплекс към възприемане на мисъл-форми. Това би могло да се нарече необичайна характеристика, но наистина е била метод, използван от същностите на Орион.

Многобройните скитници, идващи на тази планета сега и в близкото минало – те обект ли са на мислите на Орион?

Аз съм Ра. Както сме казвали преди, скитниците стават напълно създание от трета плътност, в ум/тяло комплекса. Има толкова шансове за такова влияние върху един скитник, колкото върху ум/тяло/дух комплекс от тази планетарна сфера. Единствената разлика се случва в духовния комплекс, който, ако желае, има броня от светлина, ако искате, което му позволява да разпознава по-ясно онова, което не е както би било желано от ум/тяло/дух комплекса. Това не е повече от наклонност и не може да се нарече разбиране.

Освен това, скитникът е, в своя собствен ум/тяло/дух комплекс, по-малко изкривен спрямо, да кажем, непочтеността на позитивни/негативни обърквания от трета плътност. По този начин често не разпознава толкова лесно, колкото един по-негативен индивид, негативния характер на мисли или същества.

Биха ли били тогава скитниците, когато се въплъщават тук, най-приоритетните цели, за групата Орион?

Аз съм Ра. Това е правилно.

И ако спрямо един скитник бъде осъществено успешно посегателство, така да кажа, от групата на Орион какво ще се случи с този скитник при жътвата?

Аз съм Ра. Ако същността скитник демонстрира, чрез действие, негативна ориентация към други-азове, той би бил, както казахме по-рано, заплетен в планетарната вибрация и когато мине жътва, може отново да повтори главният цикъл на трета плътност като планетарна същност. Това трябва да е последният пълен въпрос от тази сесия.

Има ли кратък въпрос, на който можем да отговорим, преди да приключим сесията?

Само просто да знам дали инструментът може да се чувства по-удобно?

Аз съм Ра. На този инструмент му е толкова удобно, колкото е възможно да му го направите, като се имат предвид изкривяванията към слабост на тялото му. Вие сте съвестни.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, тогава, радвайте се в силата и мира на Единия Създател. Адонай.


  1. В този контекст, здравословен може да бъде определен като “благоприятстващ или благоприятен за здравето или благосъстоянието”. 

  2. Ра поправи тези две датировки в сесия 17. Те би трябвало да са съответно 3 600 и 3 300 години. 

  3. Правилната времева рамка е 3600 години. Виж заявлението на Рa при откриването на сесия 17. 

  4. Thou shalt not. – Подчинителна форма в английския език, така започва всяка от Десетте Заповеди, бел. прев. 

  5. В този контекст, асимптотично може да се дефинира като „безкрайно доближаване на дадена стойност“.