Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Творец. Сега комуникирам.

Приключвайки последната сесия, зададох въпрос, който беше твърде дълъг, за отговор. Той се отнася до формата на пирамидата и нейната връзка с посвещаването. Това подходящо време ли е, за да задам този въпрос?

Аз съм Ра. Да, това е подходящо време/пространство, за да зададете онзи въпрос.

Формата на пирамидата има ли ефект върху посвещаването?

Аз съм Ра. Когато започнахме въпроса от последната сесия, вие вече записахте във вашия индивидуален комплекс от памет първото използване на формата, имащо общо с посвещаването на комплекса на тялото. Посвещаването на духа беше по-грижливо проектиран вид посвещение, по отношение на времево/пространствените съотношения в които същността за посвещаване се намира.

Ако искате да си представите с мен страната на така наречената пирамидална форма и умствено да си представите този триъгълник, нарязан на четири равни триъгълника, ще намерите интерсекцията на триъгълника, който е на първото ниво на всяка от четирите страни, образува диамант в равнина, която е хоризонтална. Средата на тази равнина е съответното място за пресечната точка на енергиите, струящи от безкрайните измерения и различните преплетени енергийни полета на ум/тяло/дух комплексите.

Така, тя беше проектирана така, че онзи, който трябва да бъде посветен, чрез ума, да бъде в състояние да възприема и след това канализира този, така да се каже, портал към интелигентната безкрайност. Това, тогава, беше втората точка от проектирането на тази специфична форма.

Можем ли да предложим по-нататъшно описание от някакъв вид на вашето запитване?

Както го разбирам тогава, посветеният е трябвало да бъде на централната линия на пирамидата, но на височина над основата, както е определено от пресечната точка на четирите триъгълника, направени чрез разделяне на всяка страна на четири триъгълници. Правилно ли е това?

Това е правилно.

Тогава в тази точка има фокусиране на енергия, която е екстра-измерна по отношение на нашите измерения. Прав ли съм?

Можете да използвате този вибрационен звуков комплекс. Въпреки това, той не е напълно и специфично точен, тъй като няма „екстра“ измерения. Ние бихме предпочели използването на термина „мулти“ измерения.

Размерът на пирамидата функция ли е по отношение на ефективността на посвещаването?

Аз съм Ра. Всеки размер пирамида има своя точка на заустване на интелигентната безкрайност. Така, една малка пирамида, която може да бъде поставена под тялото или над тялото, ще има специфични и различни ефекти, в зависимост от разположението на тялото, по отношение на входната точка на интелигентната безкрайност.

За целите на посвещаването, размерът, трябваше да бъде достатъчно голям, за да създаде израза на внушителен размер, така че входящата точка на мулти-измерната интелигентна безкрайност напълно би обхванала и изпълнила канала, цялото тяло бивайки в състояние да остане в тази фокусирана област. Нещо повече, беше необходимо за целите на лечението, че както канала, така и този, който ще бъде лекуван, да са в състояние да останат в рамките на фокусираната точка.

Голямата пирамида в Гиза все още използваема ли е за тази цел, или не е вече функционираща?

Аз съм Ра. Тази, както и много други пирамидални структури, е като разстроено пиано: тя, както този инструмент би се изразил, свири мелодия, но, о, толкова зле. Дисхармонията дразни чувствителния. Само призракът на течението остава, заради промяна на точките на заустване, което на свой ред се дължи на променящото се електромагнитно поле на вашата планета; също така в резултат и на нехармоничните вибрационни комплекси на тези, които са използвали мястото за посвещение и лечение за по-малко състрадателни цели.

Би ли било възможно да се построи пирамида и правилно да се подравни и да се използва днес, с материали, с които разполагаме?

Аз съм Ра. Напълно възможно е за вас да построите пирамидална структура. Използваният материал не е критичен, а само съотношенията на време/пространствени комплекси. Все пак, използването на структурата за посвещаване и лечение зависи изцяло от вътрешните дисциплини на каналите, заемащи се с такава работа.

Моят въпрос тогава би бил, има ли хора, въплътени на планетата днес, които биха имали необходимите вътрешни дисциплини, използвайки вашите инструкции, да конструират и посвещават в пирамида, която са построили, а след това може би да го правят отново? Това в границите ли е на това, което всеки може да направи на планетата днес или няма никой годен за това?

Аз съм Ра. Има хора, както ги наричате, които са способни да приемат това призвание в тази връзка. Искаме обаче още веднъж да посочим, че времето на пирамидите, както бихте го нарекли, е отминало. Това действително е вечна структура. Все пак, потоците от вселената бяха, по времето, когато се опитахме да помогнем на тази планета, такива, които изискват определено разбиране за чистота. Това разбиране, тъй като потоците се въртят и всичко се развива, се промени към по-просветлен възглед за чистота. Така че, има такива сред вашите хора по това време, чиято чистота вече е едно с интелигентната безкрайност. Без използването на структури, лечителят/пациентът може да постигне изцеление.

Можем ли да говорим още по някоя специфична точка?

Възможно ли е за вас да дадете указания за лечебни техники, ако бихме могли да предоставим тези индивиди, които имат вродената способност?

Аз съм Ра. Това е възможно. Ние трябва да добавим, че много системи за преподаване/учене за лечителско/пациентската връзка са подходящи, предвид различните ум/тяло/дух комплекси. Молим вашето въображение да вземе предвид относителната простота на съзнанието в по-ранния цикъл и по-малко изкривените, но често прекалено сложни, възгледи и мисловни/духовни процеси на същите ума/тяло/дух комплекси, след много прераждания.

Ние също така молим вашето въображение да си представи онези, които са избрали изкривяването на служенето и са преместили техните ум/тяло/дух комплекси от едно измерение в друго, като по този начин носят с тях, понякога в напълно латентна форма, много умения и разбирания, които са по-близо до изкривяванията на лечителско/пациентските процеси.

Много бих искал да продължа проучването на възможността за този процес на лечение, но съм малко объркан откъде да започна. Можете ли да ми кажете каква би трябвало да е първата ми стъпка?

Аз съм Ра. Не мога да ви кажа какво да питате. Мога да ви предложа да разгледате донякъде сложната информация, току-що дадена, и така да откриете няколко възможности за проучване. Има едно „здраве“, както го наричате, в поляризираната ви среда, но има няколко значително различни изкривявания на типове комплекси на ума/тялото/духа. Всеки тип трябва да следва свое собствено учене/преподаване в тази област.

Аз бих предположил, че първата стъпка би била да се намери човек със способност, донесена с него в това въплъщение? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

След като съм избрал човек, който да извършва лечение, би било полезно да получим инструкция от вас. Възможно ли е това?

Аз съм Ра. Това е възможно предвид изкривяванията на вибрационните звукови комплекси.

Предполагам тогава, че избраният индивид би трябвало да бъде такъв, който е много в хармония със Закона за Единството. Макар че може и да няма каквото и да е интелектуално разбиране за него, той трябва да живее Законът за Единството. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно и неправилно. Първият случай, това е правилният, би се отнасял до такъв като самият питащ, който има изкривяване към лечение, както го наричате.

Неправилността, която ще бъде отбелязана, е лечението от онези, чиято дейност във вашата пространствено/времева илюзия не отразява Закона за Единството, но чиято способност е намерила пътя си към интелигентната безкрайност, независимо от равнището на съществуване, от което това изкривяване е открито.

[Настрани: Джим, ти разбра ли?]

Аз съм малко объркан. Частично ви разбрах; не съм сигурен, че напълно ви разбрах. Бихте ли го повторили по друг начин?

Мога да кажа това по много начини, предвид познаването на този инструмент на вашите вибрационни звукови комплекси. Ще се стремя към по-кратко изкривяване за момента.

Два вида има, които могат да лекуват: тези като вас, които, имайки вродено изкривяване към даването на знание за Закона за Единството, могат да лекуват, но не го правят; и онези, които имайки същото знание, но не показвайки съществено изкривяване съзнателно, към Закона за Единството в ума, тялото или духа, и все пак и въпреки това, са открили канал към същата способност.

Въпросът е, че има хора, които, без подходящо обучение, така да кажем, въпреки това, лекуват. Друго нещо от интерес е, че онези, чийто живот не се равнява на тяхната работа, може да срещнат известни трудности при поглъщането на енергията на интелигентната безкрайност и така да станат доста изкривени по такъв начин, че да причинят дисхармония в себе си и другите, и може би дори да сметнат за необходимо да преустановят лечебната дейност. Затова тези от първия тип, тези, които искат да служат и желаят да бъдат обучeни в мисъл, слово и действие, са тези, които ще могат спокойно да поддържат изкривяването към служба в областта на лечението.

Тогава би ли било възможно да ни обучите в лечителска практика?

Аз съм Ра. Това е възможно.

Ще ни обучите ли?

Ще го направим.

Нямам представа колко време ще отнеме това, или дали можете дори да кажете нещо за това. Възможно ли е да ми дадете кратък обзор на необходимата програма за обучение? Не знам какви въпроси да задам в този момент. Ще задам този въпрос с надеждата, че има смисъл.

Аз съм Ра. Ние обмисляме молбата ви за информация, защото, както отбелязахте, има значителен брой вибрационни звукови комплекси, които могат да се използват в последователност, за да се обучава лечителя.

Краткият обзор е много подходящо встъпление, от което можете да разберете за какво става въпрос.

На първо място, умът трябва да бъде опознат от себе си. Това е може би най-трудоемката част от лечителската работа. Ако умът познава себе си, тогава най-важният аспект от лечението се е случил, защото съзнанието е микрокосмосът на Закона за Единството.

Втората част е свързана с дисциплините на телесните комплекси. В потоците, достигащи вашата планета по това време, тези разбирания и дисциплини са свързани с баланса между любов и мъдрост, при използването на тялото в неговите естествени функции.

Третата област е духовната и в тази област първите две дисциплини са свързани чрез постигането на контакт с интелигентната безкрайност.

Вярвам, че имам някаква представа за постигането - малка идея, във вски случай, за изпълнението – на първата стъпка. Можете ли да доизясните стъпките? С другите две стъпки изобщо не съм запознат.

Аз съм Ра. Представете си тялото. Представете си по-плътните аспекти на тялото. Продължете оттам към най-тънкото познаване на енергийните пътища, които обикалят и предизвикват тялото да бъде енергитизирано. Разберете, че всички естествени функции на тялото имат всички аспекти - от плътно към фино и могат да бъдат видоизменени към това, което може да наречете светопричастно. Това е кратко проучване на втората област.

Да говорим за третата: представете си, ако искате, функцията на магнита. Магнитът има два полюса. Единият се простира нагоре. Другият върви надолу. Функцията на духа е да интегрира достигащия нагоре копнеж на енергията на ума/тялото с пороя и струенето на безкрайната интелигентност. Това е кратко обяснение на третата област.

Тогава тази тренировъчна програма би ли включвала конкретни неща за правене, конкретни инструкции и упражнения?

Аз съм Ра. В този момент не сме въплътени сред хората ви; следователно можем да насочваме и да се опитваме да уточняваме, но не можем, чрез пример, да показваме. Това е спънка. Все пак, трябва действително да има сравнително специфични упражнения на ума, тялото и духа по време на учебния процес, който предлагаме.

Още един път трябва да се повтори, че лечението е само едно изкривяване на Закона за Единството. За да се постигне неизкривено разбиране на този закон, не е необходимо да се лекува или наистина да се показва някакво проявление, а само да се упражняват дисциплините на разбирането.

Бихме помолили да има още един или два въпроса, които да бъдат края на тази сесия.

Моята цел е преди всичко да открия повече от Закона за Единството и [би било] много полезно да се открият техники на лечение. Аз съм наясно с вашия проблем по отношение на свободната воля. Можете ли да направите - Не можете да давате предложения, така че аз ще ви попитам дали можете да изложите Закона за Единството и законите на лечението на мен?

Аз съм Ра. Законът за Единството, въпреки че е извън ограниченията на името, както наричате вибрационните звукови комплекси, може да бъде приблизително изразен, като се заяви, че всички неща са едно, че няма полярност, няма правилно или грешно, няма дисхармония, а само еднаквост. Всичко е едно и това едно е любов/светлина, светлина/любов, Безкрайният Създател.

Едно от първите изкривявания на Закона за Единството е това на лечението. Лечението се случва, когато ум/тяло/дух комплексът осъзнае дълбоко в себе си Закона за Единството; тоест, че няма дисхармония, няма несъвършенство; че всичко е завършено, цялостно и съвършено. Така, интелигентната безкрайност в този ум/тяло/дух комплекс, преобразува илюзията за тяло, ум или дух във форма, сходна със Закона за Единството. Лечителят действа като енергетизатор или катализатор за този напълно индивидуален процес.

Едно нещо, който може да е от интерес, е, че лечителят, който иска да учи, трябва да приема изкривяването, разбирано като отговорност за това искане/получаване, по този начин лекувайки. Това е чест/дълг, който трябва да бъде внимателно разгледан в свободна воля, преди искането.

Предполагам, че би трябвало да продължим утре.

Аз съм Ра. Вашето предположение е правилно, освен ако не смятате, че определен въпрос е необходим. Този инструмент най-добре е подхранван от приблизително тази продължителност на работа.

Един кратък въпрос. Този инструмент способен ли е на две от тези сесии на ден, или би трябвало да продължим с една?

Аз съм Ра. Този инструмент е способен на две сесии на ден. Тя обаче трябва да бъде окуражавана да поддържа телесния си комплекс силен, чрез поглъщането на ваши храни до степен, която надхвърля нормалното приемане на хранителни продукти от този инструмент, поради физическия материал, който ние използваме, за да говорим.

Освен това, дейностите на този инструмент трябва да бъдат наблюдавани, за да се предотврати прекалена активност, защото тази дейност е еквивалентна на усилена работа на физическо ниво.

Ако се вземат предвид тези предупреждения, двете сесии биха били възможни. Ние не искаме да изтощаваме този инструмент.

Благодаря, Ра.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Едната Безкрайна Интелигентност, която е Създателят. Вървете напред, радвайки се в силата и мира на Единия. Адонай.