Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Аз комуникирам с вас сега.

Моят първи въпрос е, правилно ли изпълнихме ритуала за започване на комуникацията?

Аз съм Ра. Разположението на артефактите, предназначени за балансиране на инструмента, би трябвало да е поставен над главата на инструмента за най-малко изкривяване на ефекта. Останалата част от началното намерение за целта е напълно приемлива за онези, изразяващи желание да служат. В противен случай, съпътстващата подчертаност в сложностите на ума, няма да бъде предизвикана правилно. Предупреждаваме ви да се предпазите от онези, които не желаят да служат на другите над всичко останало, да участват в началото или в поддаването на техните изкривявания на ум/тяло/дух комплекса в която и да е сесия, тъй като тогава не бихме могли да смесим правилно нашите изкривявания с тези на този инструмент.

Би ли трябвало да преместя Библията, свещта и инсенса сега?

Аз съм Ра. Това би било уместно.

[След преместване на предметите.]

Това ли е правилното положение?

Аз съм Ра. Моля, коригирайте ъгъла на инсенса, така че да е перпендикулярен на равнината от двадесет градуса север-североизток.

[След направа на корекцията.]

Това задоволително ли е?

Моля, проверете [с] окото си, за да направите фина корекция. Ще обясним процеса, чрез който това се превръща в значителен балансьор на изкривявания. Инсенсът действа като енергетик на физическото тяло на този инструмент, изразявайки неговата човечност. Това е, следователно, необходимост носещия се дим да бъде възприеман от същия относителен ъгъл, както инструментът възприема отворената Библия, балансирана от запалената свещ, означава [ща] любов/светлина и светлина/любов и затова дава умствения и емоционалния, така да го наречем, комплекс от изкривяване на този инструмент, гледката на рая и мира, която търси. Така енергетизиран от по-ниското към по-високото, инструментът става балансиран и не се уморява.

Оценяваме загрижеността ви, защото това ще даде възможност на нашето преподаване/учене да върви по-лесно.

Изглежда ли правилно подравнено сега?

Намирам го в границите на приемливостта.

През последната сесия имахме два въпроса, които запазихме за тази сесия: един, свързан с възможния най-горен камък на Великата Пирамида в Гиза; другият с как сте местили тежките блокове. Знам, че тези въпроси нямат никакво значение по отношение на Закона за Единството, но беше моя преценка, която вие можете да коригирате, е, че това би осигурило леко въведение за читателя на материала. Ние сме много благодарни за вашия контакт и със сигурност ще приемаме съвети относно как би трябвало да продължим с това. Това е само едно предположение.

Аз съм Ра. Аз няма да предложа подходящата поредица от въпроси. Това е ваш прерогатив, като свободен деятел на Закона за Единството, научил/разбрал, че нашият комплекс от социална памет не може ефективно да разпознава изкривяванията на обществения ум/тяло/дух комплекс на вашите хора. Бихме желали сега да изпълним нашата преподавателска/учебна чест/отговорност, като отговорим на това, което е попитано. Това само ще стигне, защото не можем да проникнем в дълбините на комплексите от изкривявания, които инфектират вашите хора.

Първият въпрос, следователно, е най-горният камък. Ние повтаряме за незначителността на този вид данни.

Така наречената Велика Пирамида имаше два връхни камъка. Единият беше наша направа и беше от по-малки и внимателно изобретени части от материала на вашата планета, който наричате „гранит“. Той беше изобретен, заради кристалните свойства и заради подходящия поток на вашата атмосфера през един вид от това, което бихте нарекли „комин“.

Във време, когато ние като хора бяхме оставили плътността ви, оригиналът беше свален и заменен с по-скъп. Състоеше се отчасти от златен материал. Това не промени свойствата на пирамидата, както я наричате, изобщо и беше изкривяване поради желанието на неколцина, да наредят използването на структурата единствено като кралско място.

Искате ли да питате по-подробно по този първи въпрос?

Какво имахте предвид под комин? Какво беше неговото специфично предназначение?

Има характерен поток от вашата атмосфера, който, макар и малък, освежава цялата структура. Това беше направено чрез въздухопроводи, както би могъл да ги нарече този инструмент, разположени така, че да има свежест на атмосферата, без никакво смущение или тяга.

Как бяха местени блоковете?

Аз съм Ра. Трябва да си представите дейността в рамките на всичко, което е сътворено. Енергията, при все че има предели, е доста голяма, в сравнение с разбирането-изкривяване на вашите хора. Това е очевиден аспект, известен на вашите хора, но малко взиман предвид.

Тази енергия е интелигентна. Тя е йерархична. Така, както вашият комплекс ум/тяло/дух пребивава в йерархия от носители и затова запазва обвивката, или формата, или полето, и интелигентността на всяко възходящо интелигентно или балансирано тяло, така прави и всеки атом от такъв материал като скалата. Когато някой може да говори с тази интелигентност, крайната енергия на физическото или химическото, скала/тяло е поставено в контакт с тази безкрайна мощ, която пребивава в по-добре настроените тела, било то човешки или скала.

С направена тази връзка, може да бъде отправено искане. Интелигентността на безкрайната скала комуникира с нейния физически носител и онова разцепване и движение, което е желано, е извършено чрез изместването на енергийното поле на скалата от крайност, към измерение, което можем за удобство да наречем, просто безкрайност.

По този начин, онова, което е нужно, е осъществено благодарение на сътрудничеството на безкрайното разбиране на Твореца, обитаващ в живата скала. Това, разбира се, е механизмът, чрез който много неща са изпълнени, които не са предмет на вашите настоящи средства за физически анализ на действието от разстояние.

Напомня ми за твърдението, приблизително, ако имате достатъчно вяра, можете да кажете на планина да се премести и планината ще се премести. Предполагам, че това е приблизително това, което казвате, и предполагам, че ако сте напълно наясно със Закона за Единството, тогава сте в състояние да правите тези неща. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Вибрационното изкривяване на звука, „вяра“, е може би един от препъни-камъните между онези от, това, което можем да наречем безкрайния път и онези от ограниченото доказване/разбиране.

Вие сте съвсем прав в разбирането си за съгласуваността на вярата и интелигентната безкрайност; все пак, едното е духовен термин, другото по-приемливо, може би, за изкривяванията на концептуалната рамка на тези, които търсят с мярка и писалка.

Тогава, ако един индивид е напълно информиран по отношение на Закона за Единството и живее, и е Законът за Единството, такива неща, като изграждането на пирамида чрез преки умствени усилия, биха били обичайни. Това ли трябва да разбирам? Прав ли съм?

Аз съм Ра. Вие не сте прав в това, че има разграничаване между индивидуалната мощ, в резултат Закона за Единството и комбинираната или разбирането на ум/тяло/дух комплекса от социалната памет, за Закона на Единството.

В първия случай само един човек, пречистен от всички недостатъци, може да премести планина. В случая на масовото разбиране на единството, всеки индивид може да съдържа приемливо количество изкривяване и все пак масовото съзнание би могло да премества планини. Прогресът обикновено е от разбирането, към което сега се стремите, към измерение на разбирането, което е ръководено от Законите на Любовта и което търси законите на светлината. Тези, които са вибриращи със Законите за Светлината, търсят Закона за Единството. Тези, които вибрират със Закона за Единството, се стремят към Закона за Вечността.

Не можем да кажем какво е отвъд това разтваряне на обединения Аз с всичко, което е, защото ние все още се стремим да станем всичко, което е и все още сме ние, Ра. Така нашите пътища вървят напред.

Беше ли пирамидата тогава построена от взаимното действие на много от вашите хора?

Аз съм Ра. Пирамидите, които помислихме/построихме, бяха изградени от мисъл-форми, създадени от нашия комплекс от социална памет.

Тогава скалата е била създадена от мисъл на място, вместо да се мести от някъде другаде? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Ние построихме с вечна скала Великата Пирамида, както я наричате. Други от пирамидите бяха построени с камък, преместен от едно място на друго.

Какво е вечна скала?

Аз съм Ра. Ако можете да разберете концепцията за мисъл-формите, ще осъзнаете, че мисъл-формата е по-регулярна в изкривяването си от енергийните полета, създадени чрез материалите в скалата, които са били създадени чрез мисъл-форма от мисъл, към ограничена енергия и съществуване във вашето, така да кажем, изкривено отражение на нивото на мисъл-формата.

Можем ли да ви отговорим по-полезен начин?

Това е малко несъществено, но се чудех защо, в този случай, пирамидата е направена от много блокове, вместо цяло нещо създадено наведнъж.

Аз съм Ра. Има закон, който според нас е едно от най-значимите първични изкривявания на Закона за Единството. Това е Законът на Объркването. Вие сте нарекли това Закон за Свободната Воля. Ние искахме да направим лечебна машина или комплекс от време/пространствени съотношения, който да е възможно най-ефективен. Все пак, ние не искахме да позволим тайната да бъде прозряна от хората по такъв начин, че да бъдем боготворени като строители на чудотворна пирамида. Затова изглежда направена, не възнамерена.

Добре, тогава вие говорите за пирамидата, особено за Великата Пирамида, предполагам, като основно лечебна машина и също говорихте за нея като устройство за посвещение. Дали това са едни и същи понятия?

Те са част от един комплекс от любов/светлина намерение/споделяне. За да се използват лечителските аспекти правилно, беше важно да има пречистен и посветен канал, или стимулатор за любовта/светлината на Безкрайния Творец, да протича през него; затова метода на посвещението беше необходим да подготви ума, тялото и духа за службата в работата на Твореца. Двете са неразделни.

Има ли формата на пирамидата сама по себе си … това ключова функция ли е в процеса на посвещаване?

Това е обширен въпрос. Смятаме, че ще започнем и ви молим да преоцените и питате по-нататък, в по-късна сесия, тази в известен смисъл, ако може така да кажем, информативна точка.

За начало, има две основни функции на пирамидата по отношение на процедурите по посвещаване. Едната е свързана с тялото. Преди тялото да бъде инициирано, ума трябва да бъде иницииран. Това е точката, от която повечето адепти от настоящия ви цикъл установяват техните ум/тяло/духовни комплекси за изкривени. Когато характерът и личността, които са истинската идентичност на ума, са открити, тогава тялото трябва да бъде опознато по всякакъв начин. Така, различните функции на тялото се нуждаят от разбиране и контрол с безпристрастност. Първата употреба на пирамидата е слизането в пирамидата, с цел отнемане на сензорните възприятия, така че тялото може, в известен смисъл, да бъде мъртво и друг живот да започне.

Съветваме, понастоящем, някои необходими въпроси и сравнително бързо завършване на тази сесия. Имате ли някакво запитване в това време/пространство?

Единственият въпрос е дали има нещо, което сме направили погрешно, или какво бихме могли да направим, за да бъде по-удобно на инструмента?

Сканираме този инструмент.

Този инструмент е много подпомогнат от тези предпазни мерки. Предлагаме само известно внимание към врата, който изглежда в това тяло-изкривяване, че е изкривен в областта на силата/слабостта. Повече опора следователно, за зоната на врата може да бъде помощ.

Би ли трябвало ли да я караме да пие водата от чашата зад главата ѝ, след като я заредим или трябва да използваме различна чаша с вода?

Този и само този бокал ще бъде най-благотворен, тъй като девственият материал, живеещ в чашата, приема, задържа и отговаря на любовната вибрация, активирана от вашето същество.

Аз съм Ра. Сега ще оставя тази група да се радва в силата и мира на Единствения Творец. Адонай.