Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Аз съм с този ум/тяло/дух комплекс, който предложи себе си за канал. Аз комуникирам с вас.

Въпросите са установен ред във вашите проекции на умствено изкривяване, в това време/пространство. Затова бих уверил тази група, че моят собствен комплекс от социална памет има един особен метод за комуникация с онези малцина, които са способни да хармонизират своите изкривявания с нашите, а именно да отговаряме на запитвания за информация. Този формат ни е удобен. Могат да започнат запитванията.

Предполагам, че има достатъчно хора, които биха разбрали какво казвате, достатъчно заинтересовани, за да направим книга за послания за това и се чудех дали ще се съгласите с това, да правим книга. И ако е така, аз мислех, че може би малко исторически фон за вас ще бъде подходящ.

Аз съм Ра. Възможността за комуникация, както бихте я нарекли, от Един към Един, чрез изкривяване, приемливо за смисъла, е причината, поради която се свързахме с тази група. Има малко хора, които ще схванат, без съществени изкривявания, това, което предаваме чрез тази връзка, с този ум/тяло/дух комплекс.

Все пак, ако желанието ви е да споделяте нашите комуникации с други, ние имаме изкривяването към усещане, че това би било много полезно при регулирането и кристализирането на вашите собствени вибрационни модели на нивата на опит, които вие наричате животът. Ако човек е просветен, не са ли всички просветени? Ето защо, ние сме ориентирани към говорене за вас, при каквото и да е предлагане на говоренeто може да желаете. Да преподаваш/учиш е Законът за Единството, в едно от най-елементарните му изкривявания.

Бихте ли ни казали нещо от историческото ви минало, по-ранните ви времена в илюзията, по възможност вашето въплъщение на тази планета, за което говорихте преди, и контакт с по-ранни раси на тази планета? Така бихме имали нещо, с което да започнем, в писането на тази книга.

Аз съм Ра. Ние сме наясно, че вашият ум/тяло изчислява подходящия метод за изпълнение на задачата за създаване на инструмент за преподаване/учене. Ние сме наясно, че намирате нашето въплъщение за, както го наричате, състояние на интерес. Изчакахме второ запитване, за да подчертаем, че време/пространството от няколко хиляди от вашите години, създава изопачен тип интерес. Така че, като даваме тази информация, ние молим да не се набляга върху нашия опит във вашето местно пространство/време. Преподаване/ученето, което е наша отговорност, е по-скоро философско, отколкото историческо. Сега ще продължим с вашето искане, което е безвредно, ако е оценено правилно.

Ние сме тези от Конфедерацията, които преди единадесет хиляди от вашите години, дойдоха в две от вашите планетарни култури, които по онова време бяха в тесен допир с творението на Единия Създател. Беше наше наивно убеждение, че бихме могли да преподаваме/учим чрез пряк контакт и изкривяванията на свободната воля на индивидуалното усещане или личност не бяха в опасност, мислехме, че не бихме ги разтревожили, тъй като тези култури вече бяха тясно свързани с една всеобхватна вяра в живота или съзнанието на всичко.

Ние дойдохме и бяхме посрещнати от хората, на които искахме да служим. Опитахме се да ги подпомогнем по технически начини, свързани с лечението на изкривяванията на ум/тяло/дух комплекса, чрез използването на кристал, подходящ за изкривяването, поставен в определена подходяща серия от съотношения на време/пространство материал. Така бяха създадени пирамидите.

Открихме, че технологията беше запазена предимно за тези с действащо изкривяване на ума/тялото към власт. Това не беше възнамерено от Закона за Единството. Ние оставихме вашите хора. Групата, която трябваше да работи с тези в района на Южна Америка, както вие наричате тази част от вашата сфера, се отказа не толкова лесно. Те се завърнаха. Ние не. Обаче ние никога не оставихме вибрацията ви, поради нашата отговорност за промените в съзнанието, които причинихме, и след това намерихме изкривени по начини, които не са сведени до Закона за Единството. Опитахме се да се свържем с владетелите на земята, на която бяхме дошли, онази земя, която наричате Египет или в някои райони, Свещената земя.

В Осемнадесетата династия, както е известна във вашите архиви за изкривявания на пространство/времето, ние бяхме в състояние да се свържем с фараон, както бихте го нарекли. Човекът беше с малък житейски опит във вашия план и беше … както би го нарекъл този инструмент, скитник. И така, този ум/тяло/дух комплекс получи нашите комуникационни изкривявания и успя да съчетае своите изкривявания с нашите собствени.

На тази млада същност беше даден вибрационния комплекс от звуци, който вибрираше в чест на един процъфтяващ бог, както този ум/тяло комплекс, когото наричаме инструмент за удобство, би нарекъл „Амун“. Същността реши, че това име, което е в чест на един от многото богове, не е приемливо за включване в неговия вибрационен звуков комплекс. Така той промени името си на този, който почита слънчевия диск. Това изкривяване, наричано „Атен“, беше близко изкривяване до нашата реалност, така, както ние разбираме нашата собствена природа на изкривяване на ум/тяло/дух комплекса. Все пак, то не се равняваше изцяло с планираното преподаване/учене, което бе изпратено. Тази същност, Ахенатен, се убеди, че вибрацията на Единия е истинската духовна вибрация и така постанови Закона за Единството.

Вярванията на тази същност обаче бяха приети от много малко. Неговите свещеници служеха само устно, без духовно изкривяване в посока на търсенето. Хората продължиха в техните вярвания. Когато тази същност не беше повече в тази плътност, отново поляризираните вярвания в многото богове бяха възстановени и продължи така, докато този, познат като Мохамед, поведе хората към по-смислено изкривяване на взаимоотношенията ум/тяло/дух.

Имате ли по-подробен интерес към момента?

Ние сме много заинтересовани от цялата история, която имате да разкажете, и да навлезете в повече детайли в Закона за Единството. Ще има няколко въпроса, които ще попитам, докато продължаваме, които може или може да не бъдат пряко свързани с разбирането на Закона за Единството. Вярвам обаче, че правилният начин да представим това като средство за преподаване/учене на населението на планетата, което ще го чете понастоящем, е да се изследват различни аспекти на това, което ни казвате.

Говорихте за лечението с кристали. (Едно друго нещо, което бих могъл да спомена, е, че когато инструментът се измори, искаме да прекъснем комуникацията и да я възстановим по-късно, след като инструментът се е възстановил.) И ако инструментът е в подходящо състояние понастоящем, бих искал малка дискусия за лечението с кристали, което споменахте.

Аз съм Ра. Принципът на лечение с кристали се основава на разбирането на йерархичната природа на структурата на илюзията, която е физическото тяло, както бихте го нарекли. Има кристали, които работят по енергиите, идващи в духовното тяло; има кристали, които работят по изкривяванията от духа към ума; има кристали, които балансират изкривяванията между ума и тялото. Всички тези кристални лечения се провеждат през пречистени канали. Без относителната кристализация на лечителя, работещ с кристала, кристала няма да бъде правилно зареден.

Другата съставка е подходящото подравняване с енергийните полета на планетата, върху която живеете, и холистичните или космическите изкривявания или потоци, които навлизат в планетарната аура по такъв начин, че подходящото съотношение на форми и разположение в тези форми е от наложителна помощ в поправителния или балансиращ процес.

Изреждането на различните кристали за използване би било изтощително за този инструмент, въпреки че може да ни питате, ако желаете, в друга сесия. Деликатността, бихме казали, на избора на кристал е много критична и всъщност, кристална структура като диамант или рубин може да се използва от пречистен канал, който е изпълнен с любовта/светлината на Единия в почти всяко приложение.

Това, разбира се, изисква посвещение и никога не е имало много хора, които да постоянстват до степента на прогресиране през остатъците от различните изкривявания, които посвещението причинява.

Можем ли да ви информираме по сравнително кратък начин по тази или друга тема?

Да. Споменахте, че пирамидите са резултат от това. Може ли да сте малко по-обстойни по това — Бяхте ли отговорни за изграждането на пирамидата и какво беше предназначението на пирамидата?

Аз съм Ра. По-големите пирамиди бяха изградени чрез способността ни да използваме силите на Единия. Камъните са живи. Това не беше така разбрано от ум/тяло/дух [комплекс] изкривяванията на вашата култура. Предназначенията на пирамидите бяха две:

Първо, да има подходящо ориентирано място за посвещение за онези, които са поискали да станат пречистени или посветени канали за Закона за Единството.

Две, ние пожелахме тогава внимателно да ръководим посветените, в развиване на лечение за хората, на които те се стремяха да помогнат, и на самата планета. Пирамида след пирамида, заредени от кристала и посветения, бяха предназначени да балансират входящата енергия на Единното Творение с многото и многобройни изкривявания на планетарния ум/тяло/дух. В това усилие успяхме да продължим работа, която братята в Конфедерацията бяха извършили, чрез изграждането на други кристало носещи структури и по този начин да завършим пръстен, ако щете, от тези около земната, както този инструмент би ни позволил да го вибрираме, повърхност.

Този инструмент започва да губи енергия. Ние молим за още едно запитване или тема и след това ще напуснем за това време/пространство.

Бихте могли да споменете че … първоначално е имало камък на върха на пирамидата, от какво е бил направен и как сте преместили тежките блокове, за да построите пирамидата. Каква техника е била използвана за това?

Аз съм Ра. Аз моля да ни бъде зададен този въпрос в нашето следващо работно занимание, както бихте нарекли изкривяването споделяне, което нашите енергии произвеждат.

Ако имате каквито и да е въпроси относно уместното използване на този ум/тяло/дух [комплекс], ние бихме оценили вашето запитване сега.

Считайте ги зададени. Имам предвид, нямам нищо планувано. Каква е уместната употреба на този инструмент? Какво би трябвало да направим, за да увеличим нейната способност за … комфорт, възстановяване и т. н.?

Аз съм Ра. Ние сме радостни, че попитахте този въпрос, защото не е в нашите разбирания правото/задължението да споделяме нашите разбирания по който и да е въпрос, без директно запитване. Все пак, този ум/тяло/дух [комплекс] не е правилно използван и затова изпитва ненужни изкривявания на тялото, в областта на умората.

Вибрациите могат добре да бъдат пречистени чрез просто въртене в кръга на Единия и вербалната вибрация, докато правите така, на следния диалог:

Въпрос: “ Какъв е законът?“ Отговор: “Законът е Един.” Въпрос: “Защо сме тук?” Отговор: “Ние търсим Закона за Единството.” Въпрос: “Защо търсим Ра?” Отговор: “Ра е смирен посланик на Закона за Единството.” Двамата заедно: “ Радвайте се тогава и пречистете това място в Закона за Единството. Нека никаква мисловна форма не влиза в кръга, по който ходихме около този инструмент, защото Законът е Един.“

Инструментът в този момент би трябвало да бъде в транс. Правилното подравняване е главата, ориентирана на двадесет градуса северно-към-североизточно. Това е посоката, от която по-новите или Ню Ейдж изкривявания на любов/светлина, които са по-малко изкривени, са излъчвани и този инструмент ще намери комфорт там. Това е чувствителен инструмент, с което имаме предвид, че изкривяванията, които навлизат в нейния ум/тяло/дух комплекс, идват от всяко едно от сетивата ѝ. Ето защо е добре да правите следното:

Поставете откъм главата на същността непокътнат бокал с вода.

Към центъра, книгата, най-близо изравнена с умствените изкривявания на инструмента, които са най-сродни със Закона за Единството, това е Библията, която тя най-често докосва.

От другата страна на Библията, малко количество ароматна пръчица или тамян, в непокътната кадилница.

В задната част на книгата, символизираща Единия, отворена на Евангелието на Йоан, Глава Първа, бяла свещ.

Инструментът ще бъде подкрепен чрез носенето на бяла роба. Инструментът трябва да бъде завит и легнал по гръб, очите покрити.

Смятаме, че въпреки че това е комплекс от дейност/обстоятелство и може да изглежда много изкривено от целенасочено преживяване на преподаване/учене, тези доизпипвания по техниката на транс ще облекчат умствените изкривявания на тези около инструмента, тъй като те възприемат подобрението в изкривяванията на инструмента по отношение на умората. Добавяме само, че ако тези преподаване/учене сесии се провеждат през време/пространство, през което вашето слънчево тяло не осветява стаята ви, най-добре е да викате по име инструмента преди включването на осветителния механизъм.

Аз съм Ра. Оставям ви в славата и мира на Единия Създател. Радвайте се в любовта/светлината и вървете напред, в силата на Единствения Създател. В радост, ние ви оставяме. Адонай.