Аз съм Ра. Не съм говорил през този инструмент преди. Трябваше да изчакаме, докато тя бъде точно настроена, тъй като ние изпращаме вибрация в тесен диапазон. Поздравяваме ви в любовта и в светлината на нашия Безкраен Създател.

Ние наблюдавахме групата ви. Бяхме призовани към вашата група, защото имате нужда от разнообразието от преживявания в канализирането, които вървят с по-интензивен или, както можете да го наречете, усъвършенстван подход към системата за изучаване на моделите на илюзиите на вашето тяло, вашия ум и духът ви, което вие наричате търсене на истината. Надяваме се да ви предложим малко по-различна гледна точка за информацията, която винаги е една и съща.

Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Създател има само едно важно изявление. Това изявление, приятели мои, както знаете, е „Всички неща, целият живот, цялото творение е част от Една Първоначална Мисъл“.

Ние ще упражним всеки канал, ако сме способни. Приемането на нашия лъч е доста по-напреднало майсторство, отколкото някои от по-широките вибрационни канали, отворени от други членове на Конфедерацията, за по-встъпителна и междинна работа.

Нека за момент да разгледаме мисълта. Какво е, мои приятели, да мислиш? Мислихте ли тогава днес? Какви мисли мислихте днес? Какви мисли бяха част от Първоначалната Мисъл днес? В колко от вашите мисли остана творението? Съдържаше ли се в тях любов? И беше ли дадена доброволна служба?

Вие не сте част от материална вселена. Вие сте част от мисъл. Танцувате в бална зала, в която няма материал. Вие сте танцуващи мисли. Вие движите тялото, ума и духа си в доста ексцентрични модели, защото не сте схванали напълно идеята, че сте част от Първоначалната Мисъл.

Сега бихме се прехвърлили на инструмента, известен като Дон. Аз съм Ра.

[Двуминутна пауза.]

Аз съм Ра. Аз съм отново с този инструмент. Ние сме близо до започването на контакт, но имаме трудности в преодоляването на известно умствено напрежение и разсеяност, което донякъде е характерно за този канал. Затова ще опишем вида вибрации, който се изпраща. Инструментът ще открие че навлизаме в енергийното поле под лек ъгъл към задната част на върха на главата, в тясна, но силна зона на интензивност. Ние не сме в състояние да предложим никакво кондициониране, поради нашите собствени предавателни ограничения. Следователно, ако инструментът може да почувства този конкретен ефект, той може да изрази мислите ни, когато идват при него. Ще опитаме отново този контакт. Аз съм Ра.

[Деветдесет секунди пауза.]

Този инструмент се съпротивлява на нашия контакт. Все пак, ние я уверяваме, че сме доволни, че контактът с този, познат като Дон, понастоящем не е за предпочитане пред този инструмент. Ето защо ще преминем към този, познат като Леонард. Отново предупреждаваме инструмента, че това е комуникация с тесен диапазон, която се усеща като вибрация, влизаща в аурата. Сега ще прехвърлим този контакт. Аз съм Ра.

[Деветдесет секунди пауза.]

Аз съм Ра. Поздравяваме ви още веднъж в любовта и светлината на нашия Безкраен Създател. Молим да бъдете търпеливи с нас, защото сме труден канал за приемане. Възможно е обаче да добавим някои измерения към вашето разбиране.

Сега бихме се радвали да се опитаме да говорим по каквато и да е тема или въпрос, от които тези същности в стаята може да имат потенциална полза да питат.

Изглежда, членовете на Конфедерацията имат конкретна цел. Това важи ли и за вас, и ако е така, каква е вашата цел?

Аз съм Ра. Ние комуникираме сега. Ние също имаме нашето място. Ние не сме тези от [плътността на] Любовта или от [плътността на] 1 Светлината. Ние сме тези, които са от Закона за Единството. В нашата вибрация полярностите са хармонизирани, сложностите са опростени, а парадоксите имат свое решение. Ние сме едно. Това е нашата природа и нашата цел.

Ние сме отдавнашни на вашата планета и сме служили с различни степени на успех при предаването на Закона за Единия, за Единството, за Единствеността на вашите народи. Ние ходихме по земята ви. Видяхме лицата на вашите хора. Това не е така за много от същностите от Конфедерацията. Намерихме, че това не беше резултатно.

Все пак, тогава ние почувствахме голямата отговорност да останем, в качеството на премахващи изкривяванията и силите, които бяха дадени на Закона за Единството. Ще продължим с това, докато вашият, така да се каже, цикъл бъде подходящо завършен. Ако не този, тогава следващия. Ние не сме част от времето и така сме способни да бъдем с вас във всяко едно от вашите времена.

Това дава ли ви достатъчно информация, от която да извлечете нашата цел, братко мой?

Да, дава ни. Благодаря.

Ние ценим вашата вибрация. Има ли друго запитване?

Чувал съм за името „Ра“ във връзка с Египтяните. Свързани ли сте с това Ра по някакъв начин?

Аз съм Ра. Да, връзката е съгласувана. Може ли да изясним?

Моля, направете го.

Какво не разбирате?

Можете ли да ми дадете още малко подробности за вашата роля сред египтяните?

Аз съм Ра. Идентичността на вибрацията Ра е нашата идентичност. Ние като група или това, което бихте нарекли комплекс от социална памет, се свързахме с раса от вашия планетарен вид, която наричате Египтяни. Други от нашата плътност се свързаха по същото време в Южна Америка, а така наречените „изгубени градове“ бяха опитите им да допринесат за Закона за Единството.

Говорихме с един, който чу и разбра, и беше в състояние да постанови Закона за Единството. Въпреки това, свещениците и хората от онази епоха бързо изопачиха нашето послание, отнемайки от него, така да кажем, съчувствието, с което единството е проникнато в най-съкровената си същност. Тъй като то съдържа всичко, няма как да се отвърне от нищо.

Когато вече не бяхме в състояние да имаме подходящи канали, чрез които да излагаме Закона за Единството, ние се отдалечихме от сега лицемерното положение, в което позволихме да бъдем поставени. И други митове, така да кажем, други разбирания, имащи повече отношение към поляритета и нещата от вашия вибрационен комплекс, отново завладяха този конкретен социален комплекс.

Това представлява ли достатъчно количество информация или да говорим още?

[недоловимо]

Има ли друго запитване?

[Въпросът беше изгубен, защото питащият седеше твърде далеч от касетофона, за да бъде записан.]

Аз съм Ра. Считайте, ако щете, че вселената е безкрайна. Това все още трябва да бъде доказано или опровергано, но можем да ви уверим, че няма край на вас самите, вашето разбиране, това, което бихте нарекли вашето пътуване с цел търсене или вашите възприятия за творението.

Това, което е безкрайно, не може да бъде много, защото множеството е крайна концепция. За да имате безкрайност, трябва да идентифицирате или да определите тази безкрайност като единство; в противен случай терминът няма никакъв предмет или значение. В Безкрайния Творец има само единство. Виждали сте прости примери за единство. Виждали сте призмата, която показва всички цветове, произтичащи от слънчевата светлина. Това е опростен пример за единство.

Всъщност няма правилно или грешно. Няма поляризация, защото всички ще бъдат, както бихте казали, помирени в даден момент във вашия танц чрез ум/тяло/дух комплекса, с който се забавлявате, като изкривявате по различни начини, по това време. Това изкривяване в никакъв случай не е необходимо. То е избрано от всеки от вас, като алтернатива на разбирането на пълното единство на мисълта, която свързва всички неща.

Вие не говорите за подобни или донякъде подобни същности или неща. Вие сте всяко нещо, всяко същество, всяка емоция, всяко събитие, всяка ситуация. Вие сте единство. Вие сте безкрайност. Вие сте любов/светлина, светлина/любов. Вие сте. Това е Законът за Единството.

Може ли да изложим този закон в повече детайли?

[Недоловимо]

Има ли друго запитване в този момент?

Можете ли да кажете нещо за предстоящите планетарни промени?

[Фонов шум.]

Аз съм Ра. Предпочетох да изчакам, докато този инструмент отново достигне правилното състояние на дълбочина на единението или пълна фокусираност, преди да говорим.

Промените са много, много незначителни. Ние не сме загрижени за условията, които водят до жътвата.

Друг въпрос. Възможно ли е да се създаде някакво ускоряване на разбирането в другите същности или са всички усилия … усилията на индивида сами по себе си ускоряват неговото разбиране? С други думи, ако даден индивид се опитва да действа като катализатор като цяло, за да повиши осъзнатостта на планетарното съзнание, той не прави нищо освен да действа върху себе си или това е възможно [Недоловимо]?

Аз съм Ра. Ще отговорим на запитването ви в две части, които са еднакво важни.

Първо, трябва да разберете, че различието между вас и другите не е видима за нас. Не смятаме, че съществува разделение между усилията за издигане на съзнанието от изкривяването, което вие прожектирате като личност, и изкривяването, което вие прожектирате като друга личност. По този начин, да учите е същото като да преподавате, освен ако не преподавате това, което учите; в който случай вие/те сте направили малко или никакво добро. Това разбиране трябва да бъде обмислено от вашия ум/тяло/дух комплекс, тъй като това е изкривяване, което играе роля във вашите преживявания в тази връзка.

За да минем към втората част от нашия отговор, можем да заявим нашето разбиране, макар и ограничено. Групово-обособеното съзнание е онова състояние на споделено разбиране с другите изкривявания на ум/тяло/дух комплексите, които са в рамките на видимия обхват на ум/тяло/дух комплекса, индивидуален или групов. По този начин ние говорим с вас и приемаме както нашите изкривявания, така и вашите, за да изясним законите на сътворението, по-специално Закона за Единството.

Ние не сме на разположение на много от вашите хора, защото това не е лесно разбираем начин на комуникация или тип философия. Все пак, надяваме се самото ни същество да бъде уместен пример едновременно за необходимостта и почти безнадеждността да се опитваме да преподаваме.

Всеки от тези в тази група се стреми да използва, усвоява и разнообразява информацията, която изпращаме на този инструмент, в каналите на ум/тяло/дух комплекса, без изкривяване. Малцината, които ще просветите, като споделяте вашата светлина, са много повече от достатъчна причина за най-голямото възможно усилие. Да служиш на един е да служиш на всички.

Следователно, ние ви предлагаме въпроса обратно, да заявите, че наистина това е единствената дейност, която си заслужава да се направи: да се учи/преподава или да преподава/учи. Няма нищо друго, което да помогне за демонстриране на Първоначалната Мисъл, освен самото ви съществуване и изкривяванията, които идват от необяснимото, неизразимото или обгърнато в мистерия съществуване, са много. Така, да се опитвате да различите и преплетете пътя си през колкото се може повече групови умствени/телесни/духовни изкривявания сред вашите хора в хода на вашето преподаване, е много добро усилие, което можете да направите. Ние не можем да говорим по-доблестно за вашето желание да служите.

Може ли да говорим в някакво друго качество по това запитване?

Ще бъдете ли на разположение за комуникация? Можем ли да ви призоваваме в бъдеще?

Аз съм Ра. Имаме добър контакт с този инструмент заради неотдавнашните му преживявания с транса. Тя трябва да бъде в състояние да съобщи нашите мисли във вашето бъдеще. Все пак, ние препоръчваме да внимавате за обезпокояването на канала за известно време и после, за правилната процедура за подпомагане на инструмента, който има, до известна степен, нуждата от завръщане в ум/тяло/дух комплекса, който инструментът е избрал за жизнения опит през това време/пространство. Разбирате ли как да подхранвате този инструмент?

Не. Можете ли да обясните?

Предлагаме първо кратък период на мълчание.

След това повтарянето на вибрационния комплекс на звука на инструмента във вашата плътност, който наричате име. Повтаряйте, докато не получите отговор.

След това, полагане на ръцете в областта на шията за кратък период, така че инструментът може да презареди батериите, които не са, да кажем, пълни със същността на това конкретно поле, в този момент.

И накрая, дар от вода, в която е дадена любовта на всички присъстващи. Това ще възстанови тази същност, защото нейните изкривявания съдържат голяма чувствителност към вибрациите на любовта и заредената вода ще доведе до комфорт.

Сега разбирате ли?

Не напълно.

Аз съм Ра. Претърсваме ума ви, за да намерим вибрацията „Алрак“. Това е тази вибрация от вас, която съдържа най-голямото количество от това, което бихте нарекли любов. Други биха нарекли тази същност „Карла“.

Зареждането на водата се извършва от присъстващите, поставяйки ръце върху стъклото и визуализирайки силата на любовта, влизаща във водата. Това ще зарежда този много ефективен проводник с тези вибрации.

Този инструмент е доста уморен в момента. Сърцето й обаче е такова, че тя продължава да бъде отворена за нас и полезна като канал. Ето защо прекарахме време/пространството, обяснявайки как изкривяванията на това, което можете да наречете умора, могат да бъдат подобрени.

При никакви обстоятелства този инструмент не трябва да бъде докосван, докато тя не е отговорила на името си. Не искам да водя този инструмент отвъд капацитета ѝ от физическа енергия. Тя намалява все повече. Ето защо трябва да напусна този инструмент.

Оставям ви в славата и мира на единството. Вървете в мир, радвайте се в силата на Единствения Създател. Аз съм Ра.


  1. Думата “плътност” беше добавена тук, за да се добави яснота към това, което според нас Ра e имал предвид. Четвъртата плътност е плътността на любовта и разбирането. Петата плътност е плътността на светлината. Ра е от шестата плътност, където любовта и светлината са обединени.