Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Мислех за целта на тази книга и ще прочета това, за което мислих. Ние сме загрижени в тази комуникация за еволюцията на ума, тялото и духа. Бих искал да разследвам напълно, чрез въпроси за механизма на еволюцията, за да позволя на онези заинтересовани индивиди, да участват в собствената си еволюция. Струва ми се, че добро начало би бил преходът от втора към трета плътност, а след това да изследваме подробно еволюцията на същностите от трета плътност на Земята, обръщайки специално внимание на механизмите, които помагат или пречат на това развитие. Това е моето намерение за насока на тази работна сесия. Надявам се, че това е правилна посока.

Това, което първо бих искал да знам, е, всички същности ли извършват преход от втора към трета плътност или има някои различни същности, които никога не са минавали през този преход?

Аз съм Ра. Въпросът ви предполага разбиранията за пространствено/времевия континуум на интелигентната енергия, която оживява вашата илюзия. В контекста на тази илюзия можем да кажем, че има някои, които не се прехвърлят от една конкретна плътност в друга, защото континуумът е ограничен.

В разбирането, което имаме за вселената или творението, като едно безкрайно същество – неговото сърце, биещо като живо в собствената си интелигентна енергия – това е само един удар на сърцето на тази интелигентност, от творение, до творение. В този контекст, всяка същност от съзнание е преживявала/преживява/ще преживее всяка плътност.

Нека да вземем момента, в който индивидуализирана същност от втора плътност е готова за преход към трета. Съществото от втора плътност е това, което бихме нарекли животно ли?

Аз съм Ра. Съществуват три вида същности от втора плътност, които стават, да кажем, одухотворени. Първото е животното. Това е най-преобладаващото. Вторият е растението, най-вече това, което наричате звуков вибрационен комплекс „дърво“. Тези същности са способни да дават и получават достатъчно любов, за да станат индивидуализирани. Третата категория е минерална. Понякога определено място, както можете да го наречете – става енергетизирано до индивидуалност чрез любовта, която получава и дава, във връзка със същност от трета плътност, която е във взаимоотношение с него. Това е най-рядко срещаният преход.

Когато се осъществява този преход от втора към трета плътност, как същността, независимо дали е животно, дърво или минерал, става одухотворена?

Аз съм Ра. Същностите не стават одухотворени. Те стават осъзнати за интелигентната енергия във всяка част, клетка или атом, както може да го наречете, на своето същество.

Това осъзнаване е осъзнаване за вече даденото. От безкрайността идват всички плътности. Самоосъзнаването идва отвътре – при положение че е разбран катализатора на определени преживявания – както можем да наречем тази конкретна енергия, спиралното движение нагоре на клетката или атома, или съзнанието.

Тогава може да видите, че има неизбежно притегляне към това, което може да се нарече окончателно осъзнаване на себе си.

Тогава след преминаването в третата плътност, правилно ли предполагам, че тези същности биха били в – ще вземем Земята като пример. Тогава същностите биха ли изглеждали като нас? Те биха ли били в човешка форма? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно, взимайки като пример вашата планетарна сфера.

Когато първите същности от втора плътност са станали трета на тази планета, това било ли е с помощта на трансфера на същества от Марс или е имало същности от втора плътност, които са еволюирали до трета плътност без външно влияние?

Аз съм Ра. Имаше някои същности от втора плътност, които преминаха в трета плътност без външни стимули, а само с ефективно използване на опит.

Други от вашата планетарна втора плътност се присъединиха към цикъла на трета плътност, поради усилията за минаване на жътва, чрез същия вид изпращане на вибрационна помощ, както тези от Конфедерацията ви пращат сега. Тази комуникация обаче беше телепатична, а не телепатично/вокална или телепатично/писмена, поради природата на съществата от втора плътност.

Кой е изпратил помощта на съществата от втора плътност?

Аз съм Ра. Ние се наричаме Конфедерацията на Планетите в Служба на Безкрайния Творец. Това е опростяване, за да се улесни затруднението в разбирането сред вашите хора. Ние се колебаем да използвате термина, звукова вибрация „разбиране“, но тя е най-близо до това, което имаме предвид.

Тогава Конфедерацията също е помогнала на прехода от втора плътност до трета плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Трябва да ограничим правилността на това запитване. Част от Конфедерацията, която не работи с трета плътност, но намира, че нейната помощ се използва най-добре при други жътви – тоест, жътвата от втора плътност – е отговорна за помощта при тези жътви.

Конфедерацията, както посочихме преди в тези сесии, е съставена от много от тези в други плътности, от вашата собствена плътност, във вашата планетарна сфера и във вътрешните или ангелски области. Всяка от тези същности, развиващи ум/тяло/дух комплекс, а след това развиващи комплекс от социална памет и след това посвещаващи този комплекс от социална памет на необикновената служба на Единствения Създател, може да се присъедини към Конфедерацията.

Тогава, този преход от втора плътност, към трета плътност, преди 75 000 години ли се е осъществил? Приблизително?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Къде същностите от втора плътност получават физически носители от тип трета плътност, в които да се въплъщават?

Аз съм Ра. Имаше сред тези на плана от втора плътност такива, които при излагане на вибрации от трета плътност, станаха от трета плътност, както бихте нарекли звуковата вибрация, човешки същности.

Тоест, имаше загуба на космите на тялото, както го наричате, покривката на тялото, която го защитава, промяната на структурата на врата, челюстта и челото, за да се позволи по-лесното произнасяне и по-голямото черепно развитие, характерно за нуждите на трета плътност. Това беше нормално преобразяване.

Приблизително за колко дълъг период от време … е било това преобразяване? Трябва да е било много кратко.

Аз съм Ра. Предположението е правилно, поне според нашите разбирания – в рамките на едно поколение и половина, както знаете тези неща. Тези, които бяха ожънати от тази планета, успяха да използват новосъздадения физически комплекс от химически елементи, подходящ за уроци от трета плътност.

Можете ли да ми кажете как този нов телесен комплекс е бил пригоден за уроци от трета плътност и какви са били тези уроци?

Аз съм Ра. Има една необходимост за трета плътност. Тази необходимост е себепознание или самосъзнание. За да бъде способен на това, този химически комплекс на тялото трябва да бъде способен на абстрактно мислене. Следователно, основната необходимост е комбинацията от рационално и интуитивно мислене. Това беше преходно във формите от втора плътност, работещи предимно върху интуицията, която се доказа чрез практиката, че дава резултати.

Умът от трета плътност е способен да обработва информация по такъв начин, че да мисли абстрактно и по този начин, който би могъл да се нарече „безполезен“, в смисъла на оцеляването. Това е основното изискване.

Има и други важни съставки: необходимостта от по-слаб физически носител, за да се насърчи използването на ума, развиването на вече съществуващото осъзнаване на социалния комплекс. Това също е необходимо: допълнителното развиване на физическата сръчност в смисъла на ръката, както вие наричате тази част от вашия телесен комплекс.

Това изглежда е внимателно планиран или проектиран етап на развитие. Можете ли да ми кажете нещо за произхода на този план за развитие?

Аз съм Ра. Връщаме се към предишна информация 1. Вземете под внимание и си припомнете разискването за Логоса. С първото изкривяване на свободната воля, всяка галактика е разработила собствен Логос. Този Логос има пълна свободна воля при определяне пътищата на интелигентната енергия, които насърчават уроците на всяка от плътностите, при дадените условия на планетарните сфери и слънчевите тела.

Ще направя изявление по отношение на моето разбиране, тогава и ще попитам дали съм прав. Има нещо, което бих нарекъл физически катализатор, работещ по всяко време върху същностите в трета плътност. Предполагам, че той е работил приблизително по същия начин във втора плътност. Това е катализатор, който действа чрез това, което наричаме болка и емоция.

Основна причина ли е за отслабването на физическото тяло и елиминирането на космите на тялото и т.н., така че този катализатор би действал по-силно върху ума и следователно ще създаде еволюционния процес?

Аз съм Ра. Това не е съвсем правилно, макар и тясно свързано с изкривяванията на нашето разбиране.

Вземете предвид, ако искате, дървото например. То е самодостатъчно. Вземете предвид, ако искате, същността от трета плътност. Тя е самодостатъчна само чрез трудности и лишения. Трудно е да учиш сам, защото има вграден недъг, едновременно голямата добродетел и големия недъг на трета плътност. Това е рационалният/интуитивен ум.

Така, отслабването на физическия носител, както го наричате, е бил проектиран да изкриви същностите към склонност да се занимават една с друга. Така, уроците, които се занимават с опознаването на любовта, могат да бъдат започнати.

Този катализатор се споделя между хората като важна част от развитието на всеки аз, както и от опитностите на аза в самота и синтезирането на целия опит чрез медитация. Най-бързият начин да се учи е да се занимава с други-азове. Това е много по-голям катализатор, отколкото да се занимава със себе си. Справянето със себе си без други, е подобно на живеенето без това, което бихте нарекли огледала. Така азът не може да види плодовете на своето съществуване. Така, всеки може да помогне на всеки, чрез отразяване. Това е и основна причина за отслабването на физическия носител, както наричате физическия комплекс.

Тогава имаме същества от втора плътност, които имат преди всичко мотивация да служат на себе си и евентуално малко служене на другите по отношение на близките им семейства, навлизащи в трета плътност и носещи тази наклонност с тях, но бивайки сега в положение, в което тази наклонност бавно да се модифицира към такава, която е насочена към социален комплекс и в крайна сметка към съюз с всички. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Прав сте.

Тогава най-новите същества от трета плътност, които току-що са направили прехода от втора, все още са силно склонни към служба на себе си. Трябва да има много други механизми, за да се създаде осъзнатост за възможността за служба на другите.

Чудя се, първо – две неща. Чудя се за механизма и се чудя кога се случва разцеплението, когато същността е способна да продължи по пътя към служене на себе си, което в крайна сметка ще я отведе до четвърта или пета плътност.

Бих предположил, че една същност може да продължи… може да започне, да кажем, във втора плътност, със служба изцяло на себе си и да продължи нататък, и просто да остане на това, което ние бихме нарекли пътя на служене на себе си, и никога да не бъде притеглена отвъд. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Концепцията във втора плътност за служба на себе си, включва служенето на тези, свързани с групата или стадото. Това не се вижда във втората плътност като разделяне на аз и на други азове. Всичко е виждано като аза, тъй като при някои форми на същности от втора плътност, ако групата или стадото стане отслабена, такава става и същността в групата или стадото.

Новата или първоначалната същност от трета плътност има това невинно, да кажем, пристрастие или изкривяване към виждане на онези в семейството, обществото, както бихте нарекли може би, страната, като себе си. Така, въпреки че е изкривяване, което не е полезно за напредъка в третата плътност, то е без полярност.

Прекъсването става очевидно, когато същността възприема другите азове като други азове и съзнателно решава да манипулира другите в своя полза. Това е началото на пътя, за който говорите.

Тогава, чрез свободната воля, по някое време в опита от трета плътност, пътят се разделя и същността съзнателно… вероятно несъзнателно избира. Същността съзнателно ли избира този път в началната точка на разделяне?

Аз съм Ра. Говорим общо, което е опасно, защото винаги е неточно. Все пак, осъзнаваме, че се стремите към обзор, така че ще премахнем аномалиите и ще говорим за мнозинството.

Повечето същества от трета плътност са далеч по протежение на избрания път, преди реализирането на този път да е осъзнато.

Можете ли да ми кажете каква наклонност създава импулса им към избрания път на служене на себе си?

Аз съм Ра. Можем да говорим само с метафора. Някои обичат светлината. Някои обичат тъмнината. Това е въпрос на уникалния и безкрайно разнообразен Създател, който избира и играе измежду своите преживявания, като дете на пикник. Някои се наслаждават на пикника и намират слънцето красиво, храната вкусна, игрите освежаващи, и блестят с радостта от творението. Някои намират нощта възхитителна, пикникът им е болката, трудностите, страданията на другите и изследването на перверзиите на характера. Те се наслаждават на различен пикник.

Всички тези преживявания са на разположение. Свободната воля на всяка същност е тази, която избира формата на играта, формата на удоволствието.

Предполагам, че една същност по който и да е от пътищата, може да реши да избере пътища по всяко време и евентуално да се върне по стъпките си, като промяната на пътя е по-трудна, колкото по-напред е стигнала. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Колкото по-нататък една същност, както бихте го нарекли, се е поляризирала, толкова по-лесно тази същност може да променя поляритета, заради повечето сила и осъзнатост, които същността ще има.

Наистина безпомощни са тези, които не са избрали съзнателно, а които повтарят модели, без знание за повторението или значението на модела.

Вярвам, че тук имаме много, много важен въпрос. Тогава изглежда, че има изключителен потенциал в тази поляризация, същия какъвто има в – Да се направи аналогия, използвайки електричеството: имаме положителен и отрицателен полюс. Колкото повече увеличавате заряда на всеки от тях, толкова по-голяма е потенциалната разлика и толкова по-голяма е способността да работи, както го наричаме, във физическия план.

Това ми се струва точната аналогия, която имаме в съзнанието. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е прецизно правилно.

Значи, тогава изглежда, че съществува връзка между това, което възприемаме като физически феномен, да кажем електрическия феномен и феномена на съзнанието, и че те, произтичайки от Единствения Създател, са практически идентични, но имат леко различни действия тъй като ние [не се чува]. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Отново свръх опростяваме, за да отговорим на запитването ви.

Самият физическият комплекс е създаден от много, много енергийни или електромагнитни полета, които си взаимодействат благодарение на интелигентната енергия. Умствените конфигурации или изкривявания на всеки комплекс, допълнително добавят още полета от електромагнитна енергия и изкривяват енергийните модели на физическия комплекс. Духовният аспект служи като допълнителна комплексност от полета, която сама по себе си е съвършена, но която може да бъде осъзната по много изкривени и неинтегрирани начини, от умствените и телесните комплекси от енергийни полета.

Така, вместо един, така да кажем, магнит с една полярност, вие имате в тяло/ум/дух комплекса една основна полярност, изразена в това, което бихте нарекли виолетово-лъчева енергия (сумата от енергийните полета), но която е повлияна от мисли от всякакъв вид, генерирани от комплекса на ума; от изкривяванията на телесния комплекс, както и от многобройните взаимоотношения между микрокосмоса (който е същноста), и макрокосмоса в много форми – който можете да изобразите, като гледате звездите, както ги наричате, всяка с допринасящ енергиен лъч, който влиза в електромагнитната мрежа на същността, заради нейните индивидуални изкривявания.

Това ли е тогава корена на това, което наричаме астрология?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия.

Коренът на астрологията, както го казвате, е един начин за възприемане на първичните изкривявания, които могат да бъдат предсказани покрай линиите на вероятност/възможност, при дадени космически ориентации и конфигурации по време на навлизането във физическия/умствения комплекс на духа и по времето на физическия/умствен/духовен комплекс в илюзията.

Това тогава има възможността да подскаже основни области на изкривяване. Няма повече от това. Ролята, която астрологията играе, е оприличена на тази на един корен сред многото.

Имам само два малки въпроса тук, накрая. Инструментът ме помоли да попитам дали има други вещества, храни и т.н., които тя не би трябвало да яде или да пие, или каквото и да е друго, което не трябва да прави, защото не желае да има лош контакт по каквато и да е причина.

Аз съм Ра. Няма дейност, с която се ангажира този инструмент, която влияе отрицателно върху нейните способности. Има една дейност, която влияе позитивно върху нейните способности. Това е сексуалната дейност, както бихте я нарекли.

Има погълнати вещества, които не помагат на индивида в службата, която е избрал, става дума за това, което бихте нарекли марихуана. Това се дължи на изкривяването към химически лапсуси в комплекса на ума, причиняващи липса на синаптична непрекъснатост. Това е химическа реакция с кратка продължителност. Този инструмент все пак не е използвал това конкретно вещество по всяко време, докато изпълнява тази служба.

Смятаме, че обхванахме употребата на такива химични агенти като ЛСД, което е положително в известна степен, поради енергетизирането или ускоряването на жизнените сили. Въпреки това, не е препоръчително за този инструмент поради дана, който плащат жизнените енергии, след като веществото изчезне, което е вярно за всеки ускоряващ химикал.

Единственият друг въпрос, който имам, има ли нещо, което можем да направим, за да се чувства инструмента по-удобно? И … исках да попитам за още една сесия, но предполагам, че е твърде късно днес. Не го бях осъзнал.

Аз съм Ра. Този инструмент е добре подравнен. Вие сте много съвестни. Ние ви молим да се грижите повече да бъдете сигурни, че този инструмент носи принадлежности за крака от това, което бихте нарекли звуков вибрационен комплекс „обувки“.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Предишна информация от #13.7–16 и #18.6