Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Мислех, че най-добрият начин да се направи книгата, е да се продължи да да се работи върху историята на еволюцията и нейния механизъм, докато не преминем напълно през третата плътност и какво ще се случи в първата част на четвъртата плътност, така че механизмите за развитие на ум/тяло/дух комплекса ще бъдат извадени на бял свят. Ако в някоя от тези сесии съм се суетял на някакво място по отношение на какви въпроси да задавам и къде – не за да губя време – може да задавам някои въпроси, които ще използвам по-късно в книгата, но ние винаги ще се опитваме да следваме тези линии.

Първият въпрос, да се върнем само малко, е какво се е случило със същностите от втора плътност, които са били на тази планета, които не са били годни за жътва? Предполагам, че е имало някои, които не са се справили с жътвата към третата плътност. Можете ли да ми кажете това?

Аз съм Ра. Втората плътност е в състояние да повтаря, по време на третата плътност, част от цикъла си.

Тогава същностите от втора плътност, които не са ожънати в началото на този 75 000-годишен период – някои от тях са все още във втора плътност на тази планета. Дали някоя от тези, останали във втора плътност, е ожъната в трета плътност през последните 75 000 години?

Аз съм Ра. Това е ставало все повече вярно.

Така че, все повече и повече същности от втора плътност преминават в трета плътност. Можете ли да ми дадете пример за втора плътност, която идва в трета плътност, да речем, в близкото минало?

Аз съм Ра. Може би най-честото явление на дипломиране от втора плътност, по време на цикъл на трета плътност, е така нареченият домашен любимец: животното, което е изложено на придаващите индивидуалност влияния, на връзката между животно и същност от трета плътност. Това индивидуализиране води до рязко покачване на потенциала на същността от втора плътност, така че при прекратяване на физическия комплекс, комплексът ум/тяло не се връща към недиференцираното съзнание на този вид, ако щете.

Тогава, можете ли да ми дадете пример за същност в трета плътност, която преди това е била същност от втора плътност? Какъв тип същност са станали те тук?

Аз съм Ра. Тъй като същността от втора плътност се връща като трета плътност за началото на този процес на учене, същността е екипирана с най-ниските, ако така наречете тези вибрационни изкривявания, форми на съзнание от трета плътност; тоест, екипирана със самосъзнание.

Това би било човек в нашата форма тогава, който би започнал разбиранията за трета плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Говорейки за бързата промяна, настъпила във физическия носител, промяната от втора към трета плътност: това, казахте, се е случило за приблизително поколение и половина. Космите на тялото са били загубени и е имало структурни промени.

Аз съм запознат с физиката на Дюи Б. Ларсън, който заявява, че всичко е движение или вибрация. Правилно ли приемам, че основната вибрация, която формира физическия свят, какъвто го преживяваме, се променя, като по този начин създава различен набор от параметри, така да кажа, в този кратък период от време между измененията на плътността, определяйки новия тип носител? Прав ли съм?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Просто като страничен въпрос тук: Физиката на Дюи Ларсън правилна ли е?

Аз съм Ра. Физиката на звуковия вибрационен комплекс, Дюи, е правилна система, доколкото е в състояние да напредва. Има неща, които не са включени в тази система. Но тези, които идват след тази конкретна същност, използвайки основните понятия за вибрации и изучаването на вибрационните изкривявания, ще започнат да разбират това, което познавате като гравитация и онези неща, които смятате за “n” измерения. Тези неща са необходими, за да бъдат включени в по-универсална, така да кажем, физическа теория.

Била ли е тази същност, Дюи … донесъл ли е този материал във въплъщението си, за употреба предимно в четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Благодаря ви. Вчера говорихме за разцеплението, което се случва в трета плътност, когато една същност, съзнателно или поради склонност, избира пътя на служба на другите или служба на себе си. Философският въпрос за това, защо такова разделение дори съществува, изникна. Моето впечатление е, че както при електричеството, ако нямаме полярност в електричеството, нямаме електричество; нямаме действие; ние нямаме – Затова предполагам, че в съзнанието, без такава полярност, няма да има действие или опит. Правилно ли е това?

Това е правилно. Можете да използвате общия термин “работа.”

Тогава концепцията за служене на себе си или за служене на другите е задължителна, ако искаме да имаме работа, независимо дали става дума за работа в съзнанието или за работа в механичната или Нютоновата концепция във физическия план. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно с една добавка. Намотката, както можете да разберете този термин, е навита, потенциална е, готова е. Това, което липсва без поляризиране, е зарядът.

Тогава зарядът се осигурява от индивидуализираното съзнание. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Зарядът се осигурява от индивидуализираната същност, използвайки непрекъснатите потоци и вливанията от енергия, чрез изборите на свободната воля.

Благодаря ви. Веднага след като третата плътност е започнала преди 75 000 години и имаме въплътени същности от трета плътност, какъв е бил средният човешки живот по онова време?

Аз съм Ра. В началото на тази конкретна част от вашия пространствено/времеви континуум, средният живот беше приблизително деветстотин от вашите години.

Средната продължителност на живота нараства или намалява, докато напредваме в преживяването от трета плътност?

Аз съм Ра. Има особена полза от тази продължителност на живота в тази плътност и при хармоничното развитие на ученето/обученията на тази плътност, животът на физическия комплекс би останал същият по време на цикъла. Вашата планетарна сфера обаче разви вибрации през втория основен цикъл, които драматично съкратиха продължителността на живота.

Приемайки, че големият цикъл е 25 000 години, в края на първия 25 000-годишен цикъл, колко дълга е била продължителността на живота?

Продължителността на живота в края на първия цикъл, който наричате голям, беше приблизително седемстотин от вашите години.

Тогава за 25 000 години сме загубили двеста години от продължителността на живота. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете причината за това съкращаване на продължителността на живота?

Аз съм Ра. Причините за това съкращаване винаги са неблагозвучни или нехармонични вибрации на отношенията между другите-азове. В първия цикъл това не беше тежко поради разпиляването на народите, но имаше нарастващ комплекс от изкривявания от усещане към отделеност от другите-азове.

Предполагам, че в началото на един от тези цикли би могло да има или положителна поляризация, която общо взето би се случила в течение на 25 000 години, или негативна поляризация. Дали причината за негативната поляризация и съкращаването на цикъла на живота, е притокът на същности от Марс, които вече са били поляризирани до известна степен негативно?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Нямаше силна отрицателна поляризация, поради този приток. Намаляването на продължителността на живота се дължеше преди всичко на липсата на натрупване на положителна ориентация. Когато няма напредък, онези условия, които позволяват напредък, постепенно се загубват. Това е една от трудностите да се остане неполяризирани. Шансовете, така да кажем, за напредък, стават неотклонно по-малко.

Начинът, по който го разбирам, в началото на този 75 000-годишен цикъл, имаме смесица от същности - онези, които са завършили втора плътност на Земята, стават трета плътност и след това група от същности, прехвърлени от планетата Марс, да се въплътят в трета плътност тук. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Какво – Продължете.

Трябва да помните, че онези, прехвърлени на тази сфера, бяха по средата на тяхната трета плътност, така че тази трета плътност беше по-скоро адаптация, отколкото начало.

Благодаря ви. Какъв процент от същностите, приблизително, са били… които са били в трета плътност тук по онова време, са били Марсианци и какъв процент са ожънати от Земната втора плътност?

Аз съм Ра. Вероятно половината от населението от трета плътност, бяха същности от Червената планета, Марс, както я наричате; вероятно една четвърт от втора плътност от вашата планетарна сфера; приблизително една четвърт от други източници, други планетарни сфери, чиито същности избраха тази планетарна сфера за работа от трета плътност.

Когато са се въплътили тук, те смесили ли са се? Всичките три типа смесили ли са се заедно в общества или групи, или са се разделили посредством група или общество?

Аз съм Ра. Те останаха до голяма степен несмесени.

Тогава това несмесване ли доведе до възможност за разделяне от групата, по онова време или възможността за войнствено отношение между групите?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Това ли помогна тогава да се намали продължителността на живота?

Аз съм Ра. Това намали продължителността на живота, както го наричате.

Можете ли да ми кажете защо деветстотин години е оптималната продължителност на живот?

Аз съм Ра. Ум/тяло/дух комплексът от трета плътност има може би сто пъти по-интензивна програма за каталитично действие, от която да се дестилират изкривявания и учене/преподавания, отколкото която и да е друга от плътностите. По този начин, учене/преподаванията са много объркващи за ум/тяло/дух комплекса, който е, така да кажем, залят от океана на преживяването.

По време на първите, така да кажем, може би 150 до 200 от вашите години, както вие измервате времето, ум/тяло/дух комплексът преминава през процеса на духовно детство, умът и тялото, недостатъчно в дисциплинирана конфигурация, за да дават яснота за духовните притоци. По този начин, останалото време е дадено за оптимизиране на разбиранията, които са резултат от самия опит.

Тогава, понастоящем изглежда, че продължителността на живота ни е твърде кратка за онези, които са нови в уроците от трета плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Онези същности, които по някакъв начин са изучили/обучили подходящите изкривявания за бърз растеж, сега могат да работят в рамките на по-кратката продължителност на живота. Въпреки това, преобладаващата част от вашите същности се намира в това, което може да бъде считано за постоянно детство.

Благодаря ви. Сега, обратно към през първия 25 000-годишен период или по-голям цикъл, какъв вид помощ е била давана от Конфедерацията на същностите, които са били в този 25 000-годишен период, така че да могат да имат възможността да израстват?

Аз съм Ра. Членовете на Конфедерацията, които обитават във вътрешните планове на съществуване в планетарния комплекс от вибрационни плътности, работиха с тези същности. Имаше и помощ от един от Конфедерацията, който работи с тези от Марс при извършване на прехода.

В по-голямата си част участието беше ограничено, тъй като беше уместно да се позволи пълния ход на функционирането на механизма за объркване да действа, за да могат планетарните същности да развият това, което искат в, така да кажем, свободата в собственото им мислене.

Често се случва, че планетарен цикъл от трета плътност ще се осъществи по такъв начин, че няма нужда да има външна, така да кажем, или помощ от друг-аз, под формата на информация. По-скоро самите същности са в състояние да работят сами за подходящите поляризации и цели на учене/преподаване в трета плътност.

Тогава ще направя това предположение: ако беше постигната максимална ефективност през този 25 000-годишен период, същностите биха се поляризирали или към служене към себе си или към служба към другите, едното или другото. Това би ги направило годни за жътва в края на този 25 000-годишен период или за четвърта плътност, от типа служба на себе си или служба на другите, в който случай те би трябвало да се преместят на друга планета, защото тази би била в трета плътност за още петдесет хиляди години. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Нека разгърнем вашето предположение, което е сложно и коректно отчасти.

Първоначалното желание е, че същностите търсят и стават едно. Ако същностите могат да направят това в един миг, те могат да продължат напред на мига; и така ако това се случи в един основен цикъл, наистина планетата от трета плътност би била овакантена в края на този цикъл.

Обаче е по-скоро към медиана, или незначително, да кажем, за развитията на трета плътност в цялата една безкрайна вселена, че има малка жътва след първия цикъл; остатъкът е значително поляризиран, като вторият цикъл има много по-голяма жътва; останалата част е още по-силно поляризирана, като третият цикъл е кулминация на процеса и жътвата бива завършена.

Много добре. Тогава Конфедерацията, да речем, е наблюдавала и очаквала да види жътва в края на периода от 25 000 години, в която процент би бил годен за жътва за позитивна четвърта плътност и процент, който би бил годен за жътва за негативна четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно. Може да видите нашата роля в първия голям цикъл като тази на градинаря, който, знаейки сезона, е доволен да чака пролетта. Когато пролетта не се случи, семената не поникват; тогава градинарят трябва да работи в градината.

Трябва ли да разбирам тогава, че не е имало годни за жътва същности нито от позитивна, нито от негативна полярност в края на тези 25 000 години?

Аз съм Ра. Това е правилно. Тези, които наричате групата Орион, направиха един опит да предоставят информация на тези от трета плътност по време на този цикъл. Информацията обаче не се спусна до ушите на които и да е, които са заинтересовани да следват този път към полярност.

Каква техника използва групата на Орион, за да даде тази информация?

Аз съм Ра. Използваната техника беше от два вида:

Единият, трансферът на мисъл или това, което можете да наречете телепатия.

Две, подреждането на определени камъни, за да внушат силни влияния на властта, това са тези статуи и скални образувания в Тихоокеанските ви райони, както ги наричате сега, и до известна степен в районите на Централна Америка, както сега ги разбирате.

Да не би да говорите отчасти за каменните глави на Великденския остров?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Как биха могли тези каменни глави да повлияят на хората да поемат по пътя на служене на себе си?

Аз съм Ра. Представете си, ако желаете, същности, живеещи по такъв начин, че техните ум/тяло/дух комплекси са оставени на това, което изглежда милостта на силите, които те не могат да контролират. Като се има предвид, че една заредена същност, като статуя или скална формация, заредена с мощ, е възможно за свободната воля на тези, които гледат тази конкретна структура или формация, да припишат на тази мощ, власт над онези неща, които не могат да бъдат контролирани. Това, следователно, има потенциала за по-нататъшно изкривяване към власт над други-азове.

Как са били изработени тези каменни глави?

Аз съм Ра. Те са били конструирани чрез мисъл, след сканиране на дълбокия ум, ствола на дървото на ума, търсейки образите, най-подходящи да предизвикат страхопочитание в зрителя.

Добре, тогава, Орионските същности сами ли са направили това? Приземили са се във физическия план или са го направили от умствени планове, или са използвали някоя от въплътените личности, за да конструират тези чрез мисъл?

Аз съм Ра. Почти всички тези структури и формации бяха конструирани от разстояние чрез мисъл. Много малко са създадени в по-късни времена, като имитация на оригинални конструкции, от същности на вашия Земен план/плътност.

Същност от каква плътност от Орион създаде тези глави?

Аз съм Ра. Четвъртата плътност, плътността на любовта или разбирането, беше плътността на конкретната същност, която предложи тази възможност на тези от първия голям цикъл.

Използвате същата номенклатура за негативна четвърта плътност, както за позитивна четвърта плътност. И двете се наричат измерение на любовта или разбирането. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Любовта и разбирането, независимо дали става дума към себе си или от себе си към друг-аз, е едно.

Сега, какво беше приблизителното време в години, на изработването на тези глави?

Аз съм Ра. Това приблизително беше шест нула, шестдесет хиляди [60 000] от вашите години в миналото време/пространство на вашия континуум.

Какви структури са били изградени в Южна Америка?

Аз съм Ра. На това място бяха формовани някои характерни статуи, някои формации от това, което наричате скала и някои формации, включващи скала и земя.

Бяха ли линиите в Наска включени в това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тъй като това може да се види само от високо, от каква полза е било това?

Аз съм Ра. Формациите бяха от полза, защото бяха заредени с енергия на властта.

Аз съм малко объркан. Тези линии в Наска са трудно разбираеми за същност, която ходи на повърхността. Тя не може да види нищо друго, освен неравност на повърхността. Ако обаче се качите на висока надморска височина, можете да видите фигурите. Как е било от полза за същностите, ходещи на повърхността?

Аз съм Ра. От разстоянието на количеството време/пространство, което сега е вашето настояще, е трудно да се разбере, че по време/пространството преди шестдесет хиляди [60 000] години, земята е била оформена по такъв начин, че да бъде видимо подредена в мощни структурни модели, от предимството на гледната точка от отдалечени хълмове.

С други думи, по онова време е имало хълмове с изглед към тези линии?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос от тази сесия.

Цялата гладкост, както виждате тази област сега, е била изградена на много места с хълмове. Време/пространство континуума е продължил с вятър и време, както бихте казали, да разрушава до голяма степен едновременно огромните структури на земята, проектирани по онова време, и природата на заобикалящата околност.

Мисля, че разбирам тогава. Тогава тези линии са само бледите следи от това, което е било там?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Благодаря ви. Нужно ни е да знаем дали е възможно или не, да продължим с още една сесия по-късно днес и дали има нещо, което можем да направим, за да му бъде на инструмента по-удобно?

Аз съм Ра. Възможно е. Ние ви молим да наблюдавате внимателно подравняването на инструмента. Иначе, вие сте съвестни.

Има ли някакво кратко запитване, преди да приключим?

В следващата сесия възнамерявам да се съсредоточа върху развитието на позитивно ориентираните същности, през първите 25 000 години. Знам, че не можете да правите предложения. Но това ми се струва, че е – надявам се, че вървя по правилния път, разследвайки пълното развитие и влияния в историята на нашата трета плътност. Можете ли да ми дадете някакъв коментар за това изобщо?

Аз съм Ра. Изборите са ваши, според вашето проникновение.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.