Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Ние комуникираме сега.

Имам два въпроса, които не искам да забравя да питам в този период. Ще задам първо тях.

Първият въпрос е: Би ли било бъдещото съдържание на тази книга засегнато по някакъв начин, ако инструментът чете материала, който вече сме получили?

Аз съм Ра. Бъдещите, както измервате във време/пространството, комуникации, които предлагаме чрез този инструмент, нямат връзка с комплекса на ума на инструмента. Това се дължи на две неща:

Първо, верността на инструмента в отдаване на волята му в службата на Безкрайния Създател.

На второ място, изкривяването/разбирането на нашия комплекс от социална памет, че най-ефикасният начин за предаване на материал с възможно най-малко изкривяване, като се има предвид необходимостта от използването на звукови вибрационни комплекси, е да се премахне комплекса на съзнателния ум от дух/ум/тяло комплекса, така че да можем да общуваме без връзка с каквато и да е ориентация на инструмента.

Малко допълнение към това: Ваш речник ли използвате или речника на инструмента, за да общувате с нас?

Аз съм Ра. Ние използваме речника на езика, с който сте запознати. Това не е речникът на инструмента. Все пак, този конкретен на ум/тяло/дух комплекс поддържа използването на достатъчно голям брой звукови вибрационни комплекси, така че различието често е без значение.

Андрия Пухарич ще гостува по-късно този месец. Може ли да прочете непубликувания материал за лечение?

Аз съм Ра. Същността, за която говорите, познава този материал в съзнателната си памет в, до известна степен, изменена форма. Ето защо е безвредно да се позволи на тази същност да се запознае с този материал. Все пак, ние молим ум/тяло/дух комплексът, Хенри, да бъде достатъчно подготвен чрез медитация, съзерцание или молитва, преди да навлезе в тези работи. Понастоящем, както казахме преди, този ум/тяло/дух комплекс не е с подходящо вибрационно изкривяване.

Вече реших да го изключа от тези работи. Реших да го оставя само да чете материала. Единственото друго нещо е, че забелязах, че в материала, както съществува сега, има определено твърдение, което ще му позволи да разбере кой вярвам, че Спектра наистина е бил. Изглежда ми мое задължение да отстраня това от знанията му, за да запазя същата свободна воля, която се опитахте да запазите, като не определихте произхода на Спектра, неговия контакт в Израел. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Това е въпрос на ваша лична преценка.

Това е, което мислех, че ще кажете.

Добре, сега ще се върнем към предстоящата работа – правенето на книгата. Искам, тъй като разглеждаме тази ранна част от 75 000-годишния цикъл, бих искал … Бих искал да се върна малко, на известно разстояние може би, преди тези 75 000 години и да хвърля поглед още веднъж на трансфера на същности от Малдек, за да изясня тази точка. Бих искал да проверя времето, което ни дадохте, защото имахме известни изкривявания в числата, в ранната част на това и се опасявам, че това може да бъде изкривено. Тези същности от Малдек са били прехвърлени преди колко години?

Аз съм Ра. Същностите, за които говорите, претърпяха няколко прехода, първият се случи пет нула нула хиляди [500,000] от вашите години, приблизително, във вашето минало, както вие измервате времето. По това време същностите бяха трансформирани във възел. Това трая в продължение на това, което бихте нарекли еони от вашето време. Тези, които им помагаха, многократно не можаха да стигнат до тях.

През период приблизително две нула нула хиляди [200,000] години във вашето минало, както измервате времето, същност от Конфедерацията успя да започне да отпуска този възел, от който никой не избяга по време на планетарното унищожение. След това тези същества бяха преобразувани отново във вътрешните или време/пространствените измерения и преминаха дълъг процес на лечение. Когато това беше постигнато, тези същности бяха тогава в състояние да определят подходящото движение, така да кажем, за да създадат условия за облекчаване на последствията от техните действия.

Във време четири шест шест нула нула нула, четиридесет и шест хиляди [46 000] от вашите години в миналото ви, както измервате времето, това е приблизително, тези същности избраха въплъщение в планетарната сфера. 1

Разбирам. Тогава не е имало въплъщение, случило се преди този главен 75 000-годишен цикъл, на същностите от Малдек. Така ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно в смисъл на въплъщение в трета плътност време/пространство. 2

Имало ли е някоя от тези същности тогава, която се е въплътила във втора плътност преди 75 000-годишния цикъл?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Тези конкретни същности бяха въплътени във време/пространството на третата плътност, т.е. така наречените вътрешни планове, преминавайки през процеса на лечение и доближавайки осъзнаването на тяхното действие.

Не искам да засягам област, която вече сме обхванали, но има някои точки, по които имаме проблеми с пълното разбиране и понякога трябва да задам въпроса по друг начин, за да го разберем напълно. Благодаря ви.

Така че, в началото на този 75 000-годишен цикъл ние знаем, че карантината е била създадена. Аз предполагам тогава, че Пазителите са били наясно с нарушенията на свободната воля, които биха се случили, ако те не бяха я създали по онова време и затова са го направили. Това – Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е частично неправилно. Неточността е, както следва: онези същности, чийто опит в трета плътност върху вашата Червена планета беше приключил преждевременно, бяха генетично подпомогнати, докато биваха прехвърлени към тази трета плътност. Това, макар и направено в желание да се помогне, беше видяно като нарушение на свободната воля. Светлинната карантина, която се състои от Пазителите или градинарите, както може да ги наричате, която би била в сила, беше засилена.

Сега, когато започнал 75 000-годишния цикъл, продължителността на живота е била приблизително деветстотин години, средно. Какъв е бил процесът и програмата на … механизмът, така да кажа, на прераждането по онова време и как времето между преражданията във физическата трета плътност се употребява за растежа на ум/тяло/дух комплекса?

Аз съм Ра. Това запитване е по-комплексно от повечето. Започваме. Моделът на въплъщение на начинаещия ум/тяло/дух комплекс от трета плътност, започва в тъмнина, защото може да мислите за или да считате вашата плътност като такава на, както бихте могли да кажете, сън и забравяне. Това е единственият план на забрава. Необходимо е същността от трета плътност да забрави, така че механизмите на объркването или свободната воля, да могат да действат върху новосъздадения комплекс от съзнание.

По този начин, начинаещата същност е в цялата си невинност, ориентирана към животинското поведение, използвайки другите-азове само като разширения на себе си, за запазване на цялостния аз. Същността бавно осъзнава, че има нужди, така да кажем, които не са животински; тоест, които са безполезни за оцеляването. Тези нужди включват: нуждата от компания, нуждата от смях, нуждата от красота, нуждата от познаване на вселената около нея. Това са началните потребности.

Когато въплъщенията започнат да се натрупват, допълнителни нужди се откриват: необходимостта да търгува, нуждата да обича, нуждата да бъде обичана, нуждата от издигане на животинското поведение до по-универсална перспектива.

По време на първата порция от цикли на трета плътност, въплъщенията са автоматични и настъпват бързо при прекратяване на енергийния комплекс на физическия носител. Има малка нужда да се преразглеждат или да се лекуват преживяванията от въплъщението. Когато това, което бихте нарекли енергийните центрове, започнат да се активират в по-голяма степен, повече от съдържанието на опита по време на въплъщението, има отношение към уроците на любовта.

Така времето, както може да го разбирате, между въплъщенията, се удължава, за да се обърне подходящо внимание на прегледа и изцелението на преживяванията от предишното въплъщение. В някакъв момент от трета плътност, зелено-лъчевият енергиен център става активиран и в този момент въплъщението спира да бъде автоматично.

Когато превъплъщението престане да става автоматично, предполагам, че същността може да решава кога трябва да се превъплъти в полза на своето собствено учене. Избира ли също и родителите си?

Аз съм Ра. Това е правилно.

По това време в нашия цикъл, близо до края, какъв процент от същностите, приблизително, въплъщавайки се, правят собствен избор?

Аз съм Ра. Приблизителният процент е пет четири, петдесет и четири [54] процента.

Благодаря ви. През този първи 25 000-годишен цикъл имало ли е някакво промишлено развитие изобщо? Имало ли е някаква машинария на разположение през този период за хората?

Аз съм Ра. Използвайки термина „машина“ в смисъла, който вие приписвате, отговорът е не. Все пак имаше, така да кажем, различни оръдия от дърво и камък, които бяха използвани за добиване на храна и за използване при агресия.

В края на този първи 25 000-годишен цикъл тогава, имало ли е някаква физическа промяна, която се е случила бързо като тази, която се случва при 75 000-годишен цикъл, или това е просто индексиращо време за жътвен период?

Аз съм Ра. Нямаше промяна освен онова, което съгласно интелигентната енергия или това, което можете да наречете физическа еволюция, пригоди физическите комплекси за околната среда - това е цвета на кожата, дължащ се на областта от сферата, върху която живееха съществата, постепенния растеж на хората, поради подобрения прием на хранителни продукти.

След това имаме състояние, при което в края на първия 25 000-годишен период, бих казал – предполагам, Пазителите са открили, че няма жътва нито на позитивно, нито на негативно ориентирани същности. Кажете ми какво е станало тогава? Какви действия са предприети и т.н.?

Аз съм Ра. Не бяха предприети никакви действия, освен да се продължи осведомеността за възможността за зов за помощ или разбиране, сред същностите от тази плътност. Конфедерацията е заангажирана със запазването на условията, благоприятни за учене. Това, в по-голямата си част, се върти около първичното изкривяване на Свободната Воля.

Тогава градинарите от Конфедерацията не са направили нищо, предполагам, докато някои от растенията в градината им, така да кажа, са ги призовали за помощ. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Кога се е случил първият призив и как се е случил?

Първият призив беше приблизително преди четири шест хиляди, четиридесет и шест хиляди [46 000] от вашите години. Това призив беше от тези от Малдек. Тези същности бяха наясно с необходимостта от коригиране на последствията от тяхното действие и бяха в известно объркване във въплътено състояние, по отношение на обстоятелствата на тяхното въплъщение: безсъзнателното беше наясно, съзнателното същество беше доста объркано. Това създаде призив. Конфедерацията изпрати любов и светлина към тези същности.

Как Конфедерацията е изпратила тази любов и светлина? Какво точно са направили те?

Аз съм Ра. В рамките на Конфедерацията се намират планетарни същности, които от своите планетарни сфери не правят нищо друго, освен да изпращат любов и светлина като чисти потоци на онези, които зоват. Това не е под формата на концептуална мисъл, а на чиста и недиференцирана любов.

Първото изкривяване на Закона за Единството изисква ли тогава същото време, така да кажа, да бъде дадено на ориентираната към служба на себе си група?

Аз съм Ра. В този случай това не беше необходимо за известно от вашето време, поради ориентацията на същностите.

Каква беше тяхната ориентация?

Ориентацията на тези същности беше такава, че помощта на Конфедерацията не беше усетена.

Тъй като не е била усетена, не е било необходимо да се балансира това. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Това, което е необходимо да се балансира, е възможността. Когато има невежество, няма възможност. Когато съществува потенциал, тогава всяка възможност трябва да бъде балансирана, като това балансиране се дължи не само на позитивните и негативни ориентации на онези, които предлагат помощ, но и на ориентацията на онези, които искат помощ.

Разбирам. Искам да изясня една точка тук, тогава. Кога е бил първият контакт на групата Орион? В години?

Аз съм Ра. Както вече казахме, групата Орион се опита да се свърже приблизително шест нула хиляди [60 000] от вашите години в миналото, както измервате времето.

Съжалявам, имах предвид първия опит във втория голям цикъл. Сега работя във вторите 25 000 години. Преди колко години е бил опитът на групата Орион в онзи цикъл?

Аз съм Ра. Групата Орион след това опита в по-плодородна територия, приблизително три шест нула нула [3 600] от вашите години в миналото, както измервате времето.

С други думи, не е имало опит преди 46 000 години групата Орион да се свърже. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Докато напредваме във втория цикъл от 25 000 години – По това време, през този период, беше ли този периодът на Лемурия?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Все пак, онези, които избягаха от унищожаването на Лемурия от природна катастрофа и бяха следователно от Лемуриански произход, продължиха своите учене/преподавания на места, вариращи от вашата Южна Америка напред през Америките, както ги познавате, и продължавайки по това, което по това време беше мост, който вече не съществува. Имаше и тези в това, което бихте нарекли Русия …

[записващата касетка свършва]

Просто бързо да опресня ума си: преди колко години Лемурия е претърпяла катастрофата си?

Аз съм Ра. Това беше приблизително преди петдесет хиляди [50 000] от вашите години. Произходът е приблизително пет три, петдесет и три хиляди [53 000] от вашите години, щетата беше завършена в последния малък цикъл на първия главен цикъл.

Искахте да кажете главен или голям цикъл?

Аз съм Ра. Подходящият звуков вибрационен комплекс е голям цикъл.

Благодаря ви. Тогава приключването на този първи голям цикъл имаше ли нещо общо с унищожаването на Лемурия или това унищожение просто се случи да е в края на цикъла?

Аз съм Ра. Има сливане на енергии в края на голям цикъл. Това насърчава това, което вече е неизбежно нагласяне в движението на повърхностите на вашата планетарна сфера.

Много ви благодаря. Извинявам се, че бях толкова глупав в задаването на моите въпроси, но това ми изясни положението добре. Благодаря ви.

Тогава във втория 25 000-годишен голям цикъл имало ли е някаква велика цивилизация, която се е развила?

Аз съм Ра. В смисъл на величие на технологиите, нямаше велики общества в този цикъл. Имаше известен напредък сред тези от Денеб, които бяха избрали да се въплътят като тяло в това, което бихте нарекли Китай.

Имаше подходящо позитивни стъпки за активирането на енергийния зелено-лъчев комплекс в много части от вашата планетарна сфера, включващи Америките, континента, който наричате Африка, острова, който наричате Австралия, и това, което познавате като Индия, както и различни разпръснати народи.

Никоя от тези не стана това, което бихте нарекли велика, както величието на Лемурия или Атлантида ви е известно, поради формирането на силни социални комплекси, а в случая на Атлантида – много велики технологични разбирания.

Все пак, в южноамериканската област на вашата планетарна сфера, както я знаете, се разви голямо вибрационно изкривяване към любов. Тези същности бяха годни за жътва в края на втория голям цикъл, без някога да са формирали силни социални или технологични комплекси.

Това ще бъде последният въпрос в завършването на тази сесия. Има ли някакво запитване, на което можем да отговорим бързо, преди да приключим, тъй като този инструмент е до известна степен изтощен?

Просто исках да се извиня за малкото объркване от моя страна, разпитвайки за тези втори 25 000 години.

Бих искал само да попитам дали има нещо, което бих могъл да направя, за да му е по-удобно на инструмента? Бихме се надявали да имаме втора сесия по-късно днес.

Аз съм Ра. Може да забележите леко несъответствие в подредбата между книгата, свещта и перпендикулярността на кадилницата. Това не е значително, но както вече сме казвали, кумулативните ефекти върху този инструмент не са добри. Вие сте съвестни. Добре е да има втора сесия, при дадено подходящото упражняване и манипулиране на физическия комплекс на този инструмент.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Епохите, дадени в този отговор, изглеждат в противоречие с посочените в #10.1

  2. Ра може би е имал намерение да каже пространство/време тук.