Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Първият въпрос е, някоя от промените, от това, което направихме тук за инструмента, ще повлияе ли на комуникацията на инструмента по някакъв начин? Наредили ли сме тук всичко добре?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Имате предвид, че всичко е задоволително за продължителна комуникация?

Аз съм Ра. Имахме предвид, че промените влияят на тази комуникация.

Трябва ли да преустановим тази комуникация поради тези промени или трябва да продължим?

Аз съм Ра. Може да правите както искате. Все пак, ние не бихме могли да използваме този инструмент в това пространство/време, без тези модификации.

Ако приемем, че всичко е наред, за да продължим, бяхме стигнали до последните 3000 години от настоящия цикъл и се чудех дали Законът за Единството, в писмена или говорима форма, е бил предоставен през последните 3000 години по какъвто и да е завършен начин, както ние правим сега? Достъпен ли е в който и да е друг източник?

Аз съм Ра. Няма възможност за пълен източник на информация за Закона за Единството в тази плътност. Все пак, определени ваши писания, стигнали до вас като вашите така наречените ваши свети писания, имат части от този закон.

Има ли Библията, както я познаваме, части от този закон?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Можете ли да ми кажете дали Старият Завет има нещо от Закона за Единството?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Кой има повече от Закона за Единството, Стария или Новия завет?

Аз съм Ра. Вземайки от всяка от колекциите, за които говорите, частите свързани със Закона за Единството, съдържанието е приблизително равно. В така наречения Стар завет обаче, има по-голямо количество негативно повлиян материал, както бихте го нарекли.

Можете ли да ми кажете какъв процент е повлиян от Орион, както в Стария, така и в Новия завет?

Предпочитаме това да бъде оставено на преценката на онези, които търсят Закона за Единството. Ние не говорим, за да съдим. Такива твърдения биха се тълкували от някои от тези, които могат да прочетат този материал, като осъдителни. Можем само да предложим внимателно четене и вътрешно усвояване на съдържанието. Разбиранията ще станат очевидни.

Благодаря ви. Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля?

[Кашляне.]

Благодаря ви. Вие общували ли сте с някого от нашето население във въплътено състояние от трета плътност, в последно време?

Аз съм Ра. Моля, перифразирайте, уточнявайки „в последно време“ и местоимението „вие“.

Общувал ли е Ра с някой от нашето население през този век, през последните, да речем, осемдесет години?

Аз съм Ра. Не сме.

Бил ли е съобщаван Законът на Единството през последните осемдесет години от друг източник, на същност от нашето население?

Аз съм Ра. Пътищата на единия рядко са били съобщавани, въпреки че има редки случаи в предишните осем нула [80] от вашите години, както вие измервате времето.

Имаше много послания от четвърта плътност, поради наближаването на жътвата за четвърта плътност. Това са Пътищата на Универсалната Любов и Разбиране. Останалите учения са запазени за онези, чиято дълбочина на разбиране, ако извините това погрешно название, препоръчва и привлича такава допълнителна комуникация.

Конфедерацията засилила ли е тогава своята програма за подпомагане на планетата Земя понякога, по някое време по-късно в този последен голям цикъл? Изглежда, че са го правили, от предишните данни, особено с индустриалната революция. Можете ли да ми кажете за становището и доводите зад тази стъпка нагоре? Има ли друга причина освен тази, че те просто са искали да създадат повече свободно време през последните, да речем, сто години от цикъла? Това ли е цялата причина?

Аз съм Ра. Това не е пълната причина. Приблизително две нула нула [200] от вашите години в миналото, както вие измервате времето, започна да има значително количество същности, които по старшинство се въплъщаваха за целите на учене/преподаването, а не за по-второстепенното от ученията/преподаванията на тези, които са по-малко осъзнати за процеса. Това беше нашият сигнал да се даде възможност комуникацията да се случи.

Скитниците, които дойдоха сред вас, започнаха да правят себе си чути приблизително по това време, първо предлагайки идеи или мисли, съдържащи изкривяването на Свободната Воля. Това беше предпоставката за по-нататъшни скитници, които имаха информация от по-специфичен характер. Мисълта трябва да предшества действието.

Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля?

[Кашляне.]

Чудя се дали Ейбрахам Линкълн, би могъл да е бил скитник?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Тази същност беше нормално Земно същество, така да кажем, което избра да напусне носителя и да позволи на същност да го използва постоянно. Това е сравнително рядко, в сравнение с явлението на скитниците.

По-добре бихте направили да вземете предвид въплъщенията на скитници като този, известен като Томас, този, известен като Бенджамин.

Предполагам, че имате предвид Томас Едисън и Бенджамин Франклин?

Това е неправилно. Ние възнамерявахме да предадем звуковия вибрационен комплекс, Томас Джеферсън. Другият, е правилен.

Благодаря ви. Можете ли да ми кажете къде е същността, използвала тялото на Линкълн – Абрахам, от каква плътност дойде и откъде?

Аз съм Ра. Тази същност беше четвърто-вибрационна.

Предполагам позитивна?

Това е правилно.

Убийството му беше ли повлияно по някакъв начин от Орион или от друга негативна сила?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Благодаря ви. В близкото минало на последните тридесет до четиридесет години, феноменът на НЛО стана известен на нашето население. Каква е била първоначалната причина за – знам, че през цялата история е имало НЛО, но каква е била първоначалната причина за нарастването на това, което наричаме НЛО активност, да кажем през последните четиридесет години?

Аз съм Ра. Информацията, която източници от Конфедерацията предложиха на вашата същност, Алберт [Айнщайн], беше изкривена и започнаха да се създават инструменти за унищожаване, примери за това са проектът Манхатън и неговият продукт.

С информация, предлагана чрез скитник, звукова вибрация, Никола [Тесла], също така се експериментира за потенциално унищожение: например вашият така наречен Експеримент Филаделфия.

И така, изпитахме силна нужда да включим нашите мисъл-форми по какъвто и да е начин, по който ние от Конфедерацията бихме могли да бъдем от полза, за да балансираме тези изкривявания на информацията, предназначени да помогнат на вашата планетарна сфера.

Тогава това, което сте направили, предполагам, е да създадете мистерия с феномена НЛО, както го наричаме, и след това чрез телепатия да изпратите много послания, които биха могли да бъдат приети или отхвърлени в рамките на… следвайки, разбира се, Закона за Единството, така че населението би започнало да мисли сериозно за последствията от това, което правят. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. Има и други служби, които можем да извършваме. Първо, интеграцията на души или духове, ако щете, в случай на използване на тези ядрени устройства във вашия пространствено/времеви континуум. Това Конфедерацията вече направи.

Не разбирам напълно какво имате предвид с това. Бихте ли могли да обясните малко повече?

Аз съм Ра. Използването на интелигентна енергия, преобразуваща материята в енергия, има такова естество сред тези оръжия, че преходът от пространство/времето на трета плътност, към време/пространството на трета плътност или това, което можете да наречете вашите небесни светове, е прекъснат в много случаи.

Следователно ние се предлагаме като онези, които продължават интеграцията на душата или на духовния комплекс по време на прехода от пространство/времето към време/пространството.

Бихте ли ми дали пример от, нека кажем Хирошима или Нагасаки, как се прави това?

Аз съм Ра. Онези, които бяха унищожени не от радиация, а от травмата на освобождаването на енергия, намериха не само тяло/ум/дух комплекса станал нежизнеспособен, но и разстройство на онзи уникален вибрационен комплекс, който сте нарекли духовен комплекс, който ние разбираме като ум/тяло/дух комплекс, да бъде напълно разтурен, без възможност за повторна интеграция. Това би било загуба за Създателя на част от Създателя и така ни беше дадено разрешение не да спираме събитията, а да гарантираме оцеляването на, така да кажем, безплътния ум/тяло/дух комплекс. Това направихме в онези събития, които споменавате, не губейки нито дух, нито порция, нито холограф, нито микрокосмос, на макрокосмичния Безкраен Един.

Може ли да накарате инструмента да се изкашля, а след това да ми кажете просто горе-долу, как сте постигнали това?

[Кашляне.]

Аз съм Ра. Това се осъществява чрез нашето разбиране на измерните полета на енергията. По-висшето или по-плътното енергийно поле ще контролира по-малко плътното.

Но тогава, като цяло, вие казвате това, че ако ние… вие ще позволите на Земята, населението на тази планета, да има ядрена война и много смъртни случаи от тази война, но вие ще бъдете в състояние да създадете условие, при което тези смърти няма да бъдат по-травматични, така да кажа, по отношение на влизането в небесният свят, или астралният свят, или както и да го наречем, отколкото смъртта от куршум, или нормално средство за умиране от старост. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Би било по-травматично. Същността обаче ще остане същност.

Можете ли да ми кажете състоянието на същностите, които са били, така да кажа, убити в Нагасаки и Хирошима. По това време какво е тяхното състояние?

Аз съм Ра. Те, от тази травма, все още не са започнали напълно лечебния процес. Помага им се, доколкото е възможно.

Когато процесът на оздравяване завърши с тези същности, ще доведе ли този опит от смъртта поради ядрената бомба, да се върнат назад, в изкачването им към четвъртата плътност?

Аз съм Ра. Такива действия като ядрено унищожаване засягат цялата планета. На това ниво на унищожаване няма разлики и планетата ще трябва да бъде лекувана.

Мислех конкретно, ако една същност по онова време е била в Хирошима или Нагасаки, и е достигнала готовност за жътва в края на нашия цикъл, дали тази смърт от ядрена бомба евентуално би създала такава травма, че същността да не е годна за жътва в края на цикъла? Това беше конкретно моят въпрос.

Аз съм Ра. Това е неправилно. След като се извърши оздравяването, жътвата може да продължи безпрепятствено. Въпреки това, цялата планета ще се лекува заради това действие, без да се прави разлика между жертва и агресор, това се дължи на щетите, нанесени на планетата.

Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля? И –

[Кашляне.]

И тогава, можете ли да опишете механизма на планетарното изцеление?

Аз съм Ра. Изцелението е процес на приемане, прошка и ако е възможно, възстановяване. Тъй като възстановяването не е достъпно във време/пространството, много от вашите хора сега се опитват да възстановяват, докато са във физическото.

Как тези хора опитват това въдстановяване във физическото?

Аз съм Ра. Тези опити за чувство на любов към планетарната сфера, облекчаване и заздравяване на белезите и дисбалансите от тези действия.

Тогава, тъй като явленията НЛО станаха очевидни за много от населението, много групи хора съобщиха за контакт; много групи хора съобщават за телепатична комуникация с НЛО същности и много от тях записват резултатите от това, което смятат за телепатична комуникация.

Беше ли Конфедерацията, така да кажем, ориентирана към втълпяване на телепатична комуникация на групи, които се заинтересуваха от НЛО?

Аз съм Ра. Това е правилно, въпреки че някои от членовете ни се отстраниха от време/пространството, използвайки мисъл-форма проекции във вашето пространство/време и избраха, от време на време, с разрешение на Съвета, да се появяват в небето ви, без да кацат.

Тогава всички приземявания ли, които са настъпили – с изключение на кацането, когато са влезли във връзка с Айзенхауер – всички тези приземявания ли са от групата на Орион или групи от подобен тип?

Аз съм Ра. С изключение на изолирани случаи на тези, да кажем, без принадлежност, това е правилно.

Във всеки случай ли е необходимо същността, с която са се свързали при някое от тези приземявания, да е призовала групата на Орион или някои от тези същности влизат в контакт с групата на Орион, въпреки че не призовават тази група?

Аз съм Ра. Трябва да вникнете в дълбините на негтивното разбиране на четвъртата плътност. Това е трудно за вас. След като са достигнали пространствено-времевия континуум на трета плътност през така наречените ваши прозорци, тези кръстоносци могат да грабят, както желаят, резултатите са изцяло функция на полярността на, да кажем, свидетеля, субекта или жертвата.

Това се дължи на искреното вярване на негативния от четвърта плътност, че да обичаш себе си означава да обичаш всички. Всеки друг Аз, който така е обучаван или поробван, следователно има учител, който учи на любов към себе си. Изложен на това учение, се предвижда да бъде доведен да готовност за жътва за негативна четвърта плътност или служещи на себе си ум/тяло/дух комплекси. 1

Бихте ли накарали инструмента да се изкашля, моля?

[Кашляне.]

Тогава предполагам, че всички НЛО групи, които са получавали телепатичен контакт от Конфедерацията, са били, така да кажем, високоприоритетни цели за кръстоносците на Орион, и бих предположил, че голям процент от тях са били, нека кажем, са получили своята информация замърсена в такъв случай.

Можете ли да ми кажете, имате ли представа какъв процент от тези групи са били силно замърсени от информацията на Орион и дали някоя от тях е била в състояние да остане чист канал за Конфедерацията?

Аз съм Ра. Да ви предоставим тази информация, би означавало да нарушим свободната воля или объркването на някое живо същество. Можем само да помолим всяка група да вземе предвид относителния ефект на философията и вашата така наречена конкретна информация. Не спецификата на информацията привлича негативни влияния; а значението, което ѝ се отдава.

Ето защо ние повтаряме доста често, когато сме помолени за конкретна информация, че тя бледнее до незначителност, точно както тревата изсъхва и умира, докато любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец се отразяват до безкрайните сфери на сътворението винаги и завинаги, създавайки и създавайки себе си вечно.

Защо тогава да се занимаваме с тревата, която цъфти, изсъхва и умира в своя сезон, само за да порасне за пореден пътQ поради безкрайната любов и светлина на Единствения Създател? Това е посланието, което носим. Всяка същност е само повърхностно това, което цъфти и умира. В по-дълбокия смисъл, битието няма край.

Много ви благодаря. Бихте ли могли да накарате инструмента да се изкашля, моля?

[Кашляне.]

Както вече казахте, това е ограничен и тесен път. Има много разсейвания.

Смятам да създам въведение, така да кажа, към Закона за Единството, пътувайки и засягайки най-значимите точки на този 75 000 годишен цикъл, по възможност няколко въпроса към общото бъдеще. След това въведение в Закона за Единството, бих искал директно да се спра на основната работа, създаваща разбиране, което може да бъде разпространено за онези, които биха поискали това – и само за онези, които биха питали за него - за разбиране, което може да им позволи значително да ускорят своята еволюция. Ценя високо и го чувствам като голяма чест и привилегия, да правя това и се надявам, че ще успеем да изпълним тази следваща фаза.

Имам въпрос, който инструментът зададе, който бих искал да задам вместо инструмента. Тя казва, “Говорите за различни видове енергийни блокажи и трансфери, позитивни и негативни, които могат да се осъществят, поради участие в нашия сексуален репродуктивен комплекс от действия.” Тя казва, “ Моля, обяснете тези енергийни блокажи и трансфери, с акцент върху това, което човек, стремящ се да бъде в съответствие със Закона за Единството, може да направи позитивно в тази област.“ Възможно ли ви е да отговорите на този въпрос?

Аз съм Ра. Това е частично възможно, предвид фона, който сме положили. Това всъщност е по-напреднал въпрос. Поради спецификата на въпроса, можем да дадем общ отговор.

Първият трансфер на енергия е червено-лъчев 2. Това е произволен трансфер, свързан само с вашата репродуктивна система.

Оранжево и жълто-лъчевият опити да има сексуален контакт създават, първо, блокиране, ако само една същност вибрира в тази зона, като по този начин прави същността, която вибрира сексуално в тази област, да има непрекъснат апетит към тази дейност. Това, което търсят тези вибрационни нива, е зелено-лъчевата активност. Има възможност за оранжево или жълто-лъчев трансфер на енергия; това е поляризиране към негативното: единият бива разглеждан като обект, а не друг Аз, другият вижда себе си като грабител или господар на ситуацията.

В третия 3 лъч има две възможности. Първо, ако и двете вибрират в третия лъч, ще има взаимно подсилващ трансфер на енергия. Отрицателната или женската, както я наричате, черпи енергията от корените на битието нагоре през енергийните центрове, като по този начин бива физически презаредена; положителната или мъжка полярност, както е считана във вашата илюзия, намира в този енергиен трансфер вдъхновение, което удовлетворява и захранва духовната част от тяло/ум/дух комплекса; по този начин и двете са поляризирани и освобождават излишъка от това, което всеки има в изобилие по природа от интелигентна енергия, тоест отрицателни/интуитивни, положителни/физически енергии, както можете да ги наречете – този трансфер на енергия се блокира само ако едната или и двете същности имат страх от притежание, да бъде притежавана, от желание за притежание или от желание да бъде притежавана.

Другата, зелено-лъчева възможност, е тази на едната същност, предлагаща зелено-лъчева енергия, другата не предлага енергия от енергията на универсалната любов, което води до блокиране на енергията за тази не зелено-лъчева, като по този начин се увеличава неудовлетвореността или апетита; зелено-лъчевата се поляризира леко към служба на другите.

Синьо-лъчевият трансфер на енергия е рядко срещан сред хората ви по това време, но е от голяма полза, поради трансферите на енергия, които участват в това да можете да изразявате себе си без резерва или страх.

Индиго-лъчевият трансфер е изключително рядък сред хората ви. Това е светопричастната порция на телесния комплекс, чрез която може да се осъществи контакт през виолетовия лъч, с интелигентната безкрайност. Не могат да се появят блокажи на тези две последни нива, поради факта, че ако и двете същности не са готови за тази енергия, тя не се вижда и не може да се случи нито трансфер, нито блокиране. Това е сякаш разпределителят е отстранен от мощен двигател.

Този инструмент беше в състояние, като пример за тази работа, да осуети групата на Орион по време на [празна лента] преживявания, както наричате това вещество, поради факта, че той ефективно напълно отвори другия-аз към трето-лъчева – поправяме това инструмент, неговата жизнена енергия намалява – зелено-лъчева енергия и частично отваря другия аз към синьо-лъчево взаимодействие. 4

Може ли да ви попитаме дали имате някакви въпроси, преди да приключим?

Ако бихте накарали, моля, инструмента да се изкашля, ще попитам едно–две бързи неща.

[Кашляне.]

Инструментът пита, “ Колко дълго траят омаломощаващите ефекти, които изпитвам от употребата на ЛСД и има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента?“

Аз съм Ра. Първо, периодът на слабост на телесния комплекс е приблизително три от вашите лунни цикли, като първото поглъщане причинява приблизително един от вашите лунни цикли; а вторият има кумулативен или удвояващ ефект.

Второ, този инструмент е добре. Вие сте много съвестни.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете напред, тогава, веселете се и бъдете щастливи, и се радвайте на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. На това място в оригиналните публикации, Дон вмъкна текста от #53.6–17. По този начин той се надяваше да даде по-балансирана картина на „близките срещи“ както с позитивни, така и с негативни НЛО. Дон смята, че читателите могат да получат непълна, дори изкривена картина от сесия 26, без допълнителната информация, получена в сесия 53. 

  2. Червено-лъчевият енергиен център е така наречената Муладара, или основна чакра. Следват: оранжев: втора чакра (Свадистана), жълт: трета (пъпна или Манипура), зелен: четвърта (сърдечна, Анахата), син: пета (гърлена, Вишуди), индигов: шеста (чакра на Третото око или Агия) и виолетов енергиен център: седма (Коронна, теменна, Сахасрара). Бел. прев. 

  3. Това би трябвало да е четвърти или зелен. Дон и Ра поправиха грешката в сесия #32.3–4

  4. Ra се позовава на преживяването на инструмента, описано в #18.3 и на други места.