Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Аз комуникирам сега.

Тази сесия мислех, че ще започнем Книга II от Закона за Единството, 1 който ще се фокусира върху това, което считаме за единственият важен аспект на нашето битие.

Въпреки това, Джим почувства задължението да зададе два въпроса, които му бяха зададени от Пол Шокли, и аз първо ще ги задам, в случай че сте в състояние да им отговорите, преди наистина да започнем. Първият въпрос е: Пол Шокли представя канализиране – корекция, Пол Шокли понастоящем канализира същия източник, който Едгар Кейси е канализирал, и Пол е получил информация, че е участвал в проектирането и изграждането на египетските пирамиди. Можете ли да ни кажете каква е била ролята му в тези усилия?

Аз съм Ра. Това беше във вашия пространство/време континуум два периода и два живота. Първото от физическа природа, работейки с Конфедерационни същности в това, което знаете като Атлантида, това приблизително преди тринадесет хиляди [13 000] от вашите години. Този спомен, така да кажем, е интегриран в несъзнаваното от ум/тяло/дух комплекса на тази същност, поради крайното ѝ желание да запомни службата на лечение и поляризация, възможна чрез механизмите на кристала и заредения лечител.

Вторият опит е приблизително хиляда [1000] от вашите години по-късно, по време на което преживяване тази същност подготви, в някаква част, съзнанието на хората от това, което сега наричате Египет, че са в състояние да предложат призива, което даде възможност на тези от нашите комплекси от социална памет, за разходка сред вашите хора. По време на това житейско преживяване, тази същност беше от свещенически и преподавателски характер и успя да си припомни в полу-изкривена форма ученията/преподаванията на Атлантските пирамидални преживявания. Така, тази същност стана строител на архетипната мисъл на Закона за Единството, с изкривяване към лечението, което помогна на нашите хора да доведат това докрай във физическо проявление, през това, което бихте нарекли по-късен период, във вашето измерване на времето.

Вторият въпрос е: Пол също получи информация, която споменава, че е имало и други същества, помагащи в изграждането на пирамидите, които не са били напълно материализирани в третата плътност. Те били материализирани от кръста до главата им, но не били материализирани от кръста до краката. Съществували ли са такива същности при изграждането на пирамидите и кои са били те?

Аз съм Ра. Вземете предвид, ако щете, интелигентната безкрайност, присъстваща в усвояването на битието и битието, докато се превръща, кодифицирано в интелигентна енергия, поради мисловните отпечатъци на онези, подпомагащи живия камък, в нова форма на битие. Освобождаването и използването на интелигентната безкрайност за кратък период започва да поглъща всички последователни или взаимносинхронизирани измерения, като по този начин предлага кратки зървания на проектиращите към материала своята мисъл. Така тези същества започват да се материализират, но не остават видими. Тези същества бяха мисловна форма или видима от трета плътност, проява на нашия комплекс от социална памет, докато предлагахме контакт от нашата интелигентна безкрайност, до интелигентната безкрайност на камъка.

Много ви благодаря. Сега ще продължа с процеса на започване на втората книга на Законът за Единството. 2 Това, предполагам, ще бъде много по-трудна задача от първата книга, защото искаме да се съсредоточим върху неща, които не са преходни и когато питам, може да имам затруднения на моменти.

Когато имам това затруднение, може да се върна на някои частично преходни въпроси, просто защото няма да мога да формулирам това, което наистина трябва да формулирам, и се извинявам за това. Но ще дам всичко от себе си да остана на пистата и да елиминирам неща от книгата, които нямат стойност, ако се появят по време на моите питания. 3

Написал съм изложението, с което ще започна. То е: Повечето същности в тази плътност съсредоточават ума си върху някакво преходно състояние или дейност, без да отчитат неговата стойност като инструмент или помощно средство, за тяхното израстване и разбиране на истинската или неизкривена същина на творението, от което те са неразделна част.

Ще се опитаме, като започнем от началото на сътворението, да създадем преглед на нас самите в творението, като по този начин стигнем до по-осведомен пункт за проверка на това, което считаме за реалност. Надяваме се, че този процес ще ни позволи да участваме по-ефективно в процеса на еволюция.

Бих искал да започна с дефиниции на думи, които сме използвали, които евентуално не сме – и вероятно не можем – напълно да разберем, но тъй като първите думи, които използваме, са интелигентна безкрайност, бих искал да определите всяка от тези думи и дайте ми определението за тяхната комбинация.

Аз съм Ра. Вибрациите на комплекса на ума ви показват запитване. Вашият вибрационен звуков комплекс обаче показва предпочитание. Моля, перифразирайте.

Бихте ли определили думата интелигентна в понятието интелигентна безкрайност?

Аз съм Ра. Ще се отнесем до целия спектър на този въпрос, преди да определим, както беше поискано. Езикът ви, използвайки вибрационни звукови комплекси, може в най-добрия случай да бъде приближение на това, което е по-близо до разбирането, ако щете, на естеството на съзнателната мисъл. Възприятията не са същите като звуково вибрационните комплекси и следователно опитът да се дефинира ще бъде обзсърчаващ за вас, въпреки че сме щастливи да ви помогнем, в границите на вашите звукови вибрационни комплекси.

Да се дефинира интелигентна отделно от безкрайност е трудно, тъй като тези два вибрационни комплекса се равняват на едно понятие. Това е като опит да разделите вашата звуково вибрационна концепция вяра на две части. Все пак, ще се опитаме да ви помогнем.

Не е необходимо да я разделяте. Определението за интелигентната безкрайност като една част е достатъчно. Може ли сега да определите интелигентната безкрайност, моля?

Аз съм Ра. Това е експоненциално по-просто и по-малко объркващо. Има единство. Това единство е всичко, което е. Това единство има потенциал и кинетика. Потенциалът е интелигентната безкрайност. Използването на този потенциал ще доведе до работа. Тази работа е наречена от нас, интелигентна енергия.

Естеството на тази работа зависи от специфичното изкривяване на Свободната Воля, което от своя страна е естеството на определена интелигентна енергия или кинетичен фокус на потенциала на единството или на това, което е всичко.

Бих искал да разширя малко концепцията за работа. В Нютоновата физика понятието работа е това, което наричаме сила, която се движи в пространството. Тя е продукт на силата и разстоянието, както го измерваме. Предполагам, че работата, за която говорите, е много по-широк термин, включващ евентуална работа в съзнанието. Прав ли съм?

Аз съм Ра. Така, както използваме този термин, приложението му е универсално. Интелигентната безкрайност има ритъм или поток, като на гигантско сърце, започващо с Централното Слънце, както бихте си мислили или представяли за това; присъствието на потока, неизбежно като прилив на битие без полярност, без завършек; огромно и безшумно, цялото туптящо навън, навън, фокусиращо се навън и навътре, докато фокусите са завършени. Интелигентността или съзнанието на фокусите са достигнали състояние, при което тяхната, така да кажем, духовна природа или маса ги зове навътре, навътре, навътре, докато всичко бъде обединено. Това е ритъмът на реалността, както казахте.

Сега мисля, че извлякох важен момент от това, в това, че в интелигентната безкрайност имаме работа без полярност или не трябва да съществува потенциална разлика. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Няма разлика, потенциална или кинетична, в единството. Основните ритми на интелигентната безкрайност са напълно без никакво изкривяване. Ритмите са облечени в мистерия, защото са самите те. От това неизкривено единство обаче, се появява потенциал във връзка с интелигентната енергия.

По този начин можете да наблюдавате, че терминът е в известна степен двустранен: Едната употреба на термина, която е като неизкривеното единство, бидейки без никаква кинетична или потенциална страна. Другото приложение на този термин, което използваме недиференцирано, поради липса на друг термин, в смисъла на огромния потенциал, използван от огнища или фокуси на [интелигентната] енергия. 4

Сега, разбирам, че първото изкривяване на интелигентната безкрайност е изкривяването на онова, което наричаме Свободна Воля. Можете ли да ми дадете определение за това изкривяване?

Аз съм Ра. В това изкривяване на Закона за Единството е прието, че Творецът ще познае себе си.

Тогава прав ли съм да предполагам, че Творецът ще познае себе си – тогава Творецът дарява за това опознаване концепцията за свобода, пълна свобода на избор в начините на опознаване? Прав ли съм?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно.

Тогава товаq бивайки първото изкривяване на Закона за Единството, което предполагам, че е Законът за Интелигентната Безкрайност, от всички останали – корекция, всички други изкривявания, които са пълният опит на творението, произтичат от това. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е както правилно, така и неправилно. Във вашата илюзия цялото преживяване произтича от Закона за Свободната Воля или от Пътя на Объркването. В друг смисъл, който ние учим, преживяванията са това изкривяване.

Ще трябва да помисля за това и да задавам въпроси по него на следващата сесия, така че ще продължа към онова, което сте ми дали като Второто изкривяване, което е изкривяването на Любовта. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Бих искал да определите Любовта в смисъла … в неговия смисъл като Второто изкривяване.

Аз съм Ра. Това трябва да бъде дефинирано на фона на интелигентната безкрайност, или единството, или Единствения Създател, с първичното изкривяване на Свободната воля. Тогава терминът Любов може да се разглежда като фокусът, изборът на атака, видът енергия от изключително, да кажем, висш ред, който кара интелигентната енергия да бъде формирана от потенциала на интелигентната безкрайност по точно такъв и такъв начин. Това може да се разглежда като обект, а не като дейност от някои от вашите хора, а принципът на този изключително силен енергиен фокус да се почита като Твореца, вместо единство или единение, от което всички Любови произлизат.

Любовта… има ли проява на Любов, която бихме могли да наречем вибрация?

Аз съм Ра. Отново стигаме до семантични затруднения. Вибрацията или плътността на любовта, или разбирането, не е термин, използван в същия смисъл като Второто изкривяване, Любовта; изкривяването Любов е великият активатор и първичен съ-Създател на различните творения, използвайки интелигентната безкрайност; вибрацията любов е тази плътност, в която тези, които са се научили да извършват дейност, наречена „обичане“, без значително изкривяване, след това търсят пътищата на Светлината или Мъдростта.

Следователно във вибрационен смисъл любовта идва в светлина. В смисъл на дейността на единството в неговата свободна воля, любовта използва светлина и има силата да насочва светлината в своите изкривявания. И така, вибрационните комплекси рекапитулират обратно творението в неговото единство, така показвайки ритъма или потока на великото сърцебиене, ако искате да използвате тази аналогия.

Ще направя изявление, което извлякох от физиката на Дюи Ларсън, което може или може да не е близко до това, което се опитваме да обясним. Ларсън казва, че всичко е движение, което можем да приемем като вибрация; и тази вибрация, която е чиста вибрация и не е физическа по никакъв начин, под каквато и да е форма, или в каквато и да е плътност, тази вибрация чрез… първият продукт на тази вибрация е това, което наричаме фотон, частица от светлина.

Опитвах се да направя аналогия между това физическо решение и концепцията за любовта и светлината. Това близо ли е до концепцията на Любовта, създаваща Светлина, или не?

Аз съм Ра. Прав сте.

Тогава ще се впусна малко повече в тази концепция. Имаме безкрайната вибрация на Любовта, която може да се появи, предполагам, с различна честота, ако това има смисъл в това. Бих предположил, че започва с една основна честота.

Има ли това някакво значение? Има ли смисъл? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Всяка Любов, както вие назовавате основните движещи сили, идва от една честота, ако искате да използвате този термин. Тази честота е единство. Може би бихме го оприличили по-скоро на сила, отколкото на честота, като тази сила е безкрайна, а крайните качества се избират от особеното естество на това първично движение.

Тогава тази вибрация, която е, поради липса на по-добро разбиране, която бихме нарекли чисто движение; това е чиста Любов. То е… то не е… няма нищо, което вече да е кондензирано, така да кажем, да формира какъвто и да е вид или плътност на илюзията. Тогава тази Любов създава, чрез този процес на вибрация, фотон, както го наричаме, който е основната частица на светлината. Този фотон след това, чрез добавени вибрации и завъртания, допълнително се кондензира в частици от плътностите, различните плътности, които преживяваме. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Сега, това – Тогава светлината, която формира плътностите, която има това, което наричаме цвят, и този цвят е разделен на седем категории цвят. Можете ли да ми кажете, има ли причина или обяснение за тези категории цвят? Можете ли да ми кажете нещо за това?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос на тази сесия, тъй като този инструмент е с ниска жизнена енергия. Ще отговорим накратко и след това можете да питате допълнително, в последващи сесии.

Характерът на вибрационните модели на вашата вселена зависи от конфигурациите, поставени върху оригиналния материал, или Светлината, чрез фокуса, или Любовта, използвайки нейната интелигентна енергия, за да създаде определен модел на илюзии или плътности, за да задоволи Своята собствена интелигентна оценка на метод за познаване на себе си. По този начин цветовете, както ги наричате, са толкова ограничени или тесни, или необходими, колкото е възможно да се изразят, предвид волята на Любовта.

Има допълнителна информация, която ще се радваме да споделим, отговаряйки на вашите въпроси. Ние обаче не желаем да изчерпваме този инструмент. Има ли кратка заявка, преди да напуснем?

Единственото, което имам нужда да знам е, има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да помогнем на нея, или на контакта?

Аз съм Ра. На този инструмент му е леко неудобно. Може би, би била подходяща по-опростена конфигурация на тялото, като се има предвид подобряващото се състояние на физическия комплекс на инструмента.

Аз съм Ра. Вие сте съвестни в начинанията си. Ние ще бъдем с вас. Оставяме ви сега, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Радвайте се, затова, на силата и мира на Единствения Безкраен Творец. Адонай.


  1. Вижте бележка под линия на #13.3, за информация относно оригиналните книги. 

  2. Вижте бележка под линия на #13.3, за информация относно оригиналните книги. 

  3. Всички елиминирани въпроси и отговори са възстановени. 

  4. Това изявление е редактирано, за да добавим яснота към това, което смятаме, че е имал предвид Ра. Оригиналното изявление гласи: “ Другото приложение на този термин, което ние използваме недиференцирано, поради липса на друг термин, в смисъл на огромния потенциал, използван от огнища или фокуси на енергия, които наричаме интелигентна енергия.“