Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Може би ще се върна малко назад и ще направя няколко фалстарта днес, защото смятам, че сме на възможно най-важната част от това, което правим, в опитите ни да направим очевидно чрез въпроси, как всичко е едно и как идва от една интелигентна безкрайност. Това е трудно за мен, да го правя, така че, моля, имайте търпение за моите грешки при запитванията.

Концепцията, която имам точно сега за процеса, използвайки както това, което ми казахте, така и част от материала на Дюи Ларсън, свързан с физиката на процеса – имам концепцията, че интелигентната безкрайност се разширява навън от всички места навсякъде. Тя се разширява навън, във всяка посока равномерно, като повърхността на балон или мехур, разширява се навън, от всяка точка, навсякъде. Разширява се навън с това, което се нарича единица скорост или скоростта на светлината. Това е идеята на Ларсън за напредването на това, което той нарича пространство/време. Правилна ли е тази концепция?

Аз съм Ра. Това понятие е неправилно, както и всяко понятие за единствената интелигентна безкрайност. Тази концепция е правилна в контекста на един конкретен Логос, или Любов, или фокус на този Творец, който е избрал своите, да кажем, природни закони и начини да ги изрази математически и по друг начин.

Единствената, недиференцирана, интелигентна безкрайност, неполяризирана, пълна и цяла, е макрокосмосът на обгърнатото в мистерия съществуване. Ние сме посланици на Закона за Единството. Единството, при тази приблизителност на разбирането, не може да бъде определено от никоя физика, а само да бъде активирана или потенциирана, интелигентната безкрайност, поради катализатора на свободната воля. Това може да е трудно да се приеме. Разбиранията обаче, които имаме да споделим, започват и завършват в мистерия.

И така, вчера бяхме стигнали до момент, в който разглеждахме цветовете на светлината. Вие казахте, че “естеството на вибрационните модели на вашата вселена зависи от конфигурациите, поставени върху оригиналния материал или светлината, от фокуса на Любовта, използвайки нейната интелигентна енергия, за да създаде определен модел на… на илюзии или плътности.” Тогава, след този материал, вие казахте, че има допълнителна информация, която бихте искали да споделите, но ни свършва времето. Бихте ли могли да попълните допълнителната информация за това?

Аз съм Ра. В обсъждането на тази информация, ние тогава, нека кажем, се връщаме обратно към конкретните методи за разбиране или виждане, което този, звуков вибрационен комплекс Дюи, предлага; бивайки то правилно за второто значение на интелигентната безкрайност: потенциалът, който тогава чрез катализатор образува кинетиката.

Тази информация е естествено напредване на проучването на кинетичната форма на вашата среда. Можете да разбирате всеки цвят или лъч, като, както казахме, много специфично и точно разпределение на представянето от интелигентната енергия на интелигентната безкрайност, като всеки лъч е бил предварително проучван в други отношения. 1

Тази информация може да е от полза тук. Ние говорим сега неспецифично, за да увеличим дълбочината на вашата концептуализация на същността на това, което е. Вселената, в която живеете, е рекапитулация във всяка част, на интелигентната безкрайност. Така ще видите същите модели, повтарящи се във физическите и метафизичните области; лъчите или разпределенията на светлината са, както предполагате, онези области от онова, което можете да наречете физическа илюзия, които се въртят, вибрират или са от естество, което може да бъде, нека кажем, преброено или категоризирано, по ротационен начин в пространство/времето, както е описано от този, известен като Дюи; някои вещества, имащи няколко от лъчите във физическото проявление, видимо за окото, това е очевидно в природата на вашите кристализирани минерали, които смятате за ценни, рубинът бивайки червен и т.н..

Тази Светлина, която е възникнала като следствие от вибрация, която е следствие от Любовта. Ще попитам дали това твърдение е правилно. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това твърдение е правилно.

OK. Тази светлина значи, може да се кондензира в материал, какъвто го познаваме в нашата плътност, във всички наши химически елементи, поради въртенето на вибрацията на квантизирани интервали или единици, с ъглова скорост. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно.

Благодаря ви. Чудя се, какъв е катализаторът или активаторът на въртенето? Какво причинява въртенето, така че светлината да се кондензира в нашите физически или химически елементи?

Аз съм Ра. Необходимо е да се вземе предвид активиращата функция на фокуса, известен като Любов. Тази енергия е от поставящо в ред естество. Той нарежда по акумулативен начин от по-голямо към по-малко, така че когато неговата Вселена, както можете да я наречете, е завършена, начинът на развитие на всеки детайл е вграден в живата светлина и следователно ще се развива по такъв и такъв начин; вашата собствена вселена е добре изучена по емпиричен начин от онези, които наричате ваши учени, и е била разбрана или визуализирана, така да кажем, с по-голяма точност, от разбиранията или визуализациите на този, известен като Дюи.

Кога влиза в игра индивидуализацията или индивидуализираната част от съзнанието? Как протича тази индивидуализация и в какъв момент индивидуализираното съзнание поема работата в основната светлина?

Аз съм Ра. Оставате внимателно в зоната на самото творение. В този процес трябва да ви объркаме допълнително, като заявим, че процесът, чрез който Свободната Воля действа върху потенциалната интелигентна безкрайност, за да се превърне във фокусирана интелигентна енергия, протича без пространство/времето, за което вие сте толкова наясно, тъй като това е преживяването на вашия континуум.

Преживяването или съществуването на пространство/време възниква след приключване на процеса на индивидуализация на Логоса или Любовта и физическата вселена, както бихте я нарекли, се е сляла или започнала да се притегля навътре, докато се придвижва навън до степен че, това, което наричате вашите слънчеви тела, от своя страна са създали хаос извън времето, който се обединява в това, което наричате планети; тези вихри от интелигентна енергия прекарват голямо количество в това, което бихте нарекли първа плътност в безвремево състояние, като реализирането на време/пространството бива едно от ученията/преподаванията на тази плътност на битието.

Така че, имаме затруднение, отговаряйки на вашите въпроси по отношение на времето и пространството и връзката им с това, което бихте нарекли, началното творение, което не е част от пространство/времето, както можете да го разберете.

Благодаря ви. Създава ли единицата съзнание, индивидуализирана единица на съзнанието, да речем, единица от творението? Ще дам пример.

Едно индивидуализирано съзнание би ли създало една галактика от звезди, от типа, в който има много милиони звезди в нея. Случва ли се това?

Аз съм Ра. Това може да се случи. Възможностите са безгранични. Така, един Логос може да създаде това, което наричате звездна система, или може да е Логос, създаващ милиарди звездни системи. Това е причината за объркването в термина галактика, защото има много различни същности или творения на Логос и ние бихме нарекли всяко, използвайки вашите звукови вибрационни комплекси, галактика.

Нека вземем за пример планетата, на която се намираме сега, и ми кажете каква част от творението е създадено от същия Логос, създал тази планета?

Аз съм Ра. Този планетарен Логос е силен Логос, създаващ приблизително двеста и петдесет милиарда [250 000 000 000] от вашите звездни системи за неговото творение. Следователно законите или физическите порядки на това творение ще останат постоянни.

Тогава това, което казвате е, че лещовидната звездна система, която ние наричаме галактика, в която се намираме, с приблизително 250 милиарда други слънца като нашето, е създадена от един Логос. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Сега, тъй като има много индивидуализирани части на съзнанието в тази лещовидна галактика, този Логос подразделя ли се след това в повече индивидуализация на съзнанието, за да създаде тези съзнания или се разделя на тези съзнания?

Аз съм Ра. Вие сте възприемчиви. Това също е правилно, макар и явен парадокс.

Бихте ли ми казали какво имате предвид под явен парадокс?

Аз съм Ра. Изглежда, че ако един Логос създаде интелигентни енергийни порядки за голяма система, няма да има необходимост или възможност за по-нататъшно диференциране на под-Логос. Все пак, в известни граници това е точно така и сте възприемчививи, затова че сте го видели.

Благодаря ви. Бихте ли могли да накарате инструмента да кашля, моля?

[Кашляне.]

Благодаря ви. Правят ли всички индивидуални части от Логоса, тогава в нашата – ще нарека лещовидната галактика, в която се намираме, 250 милиарда слънца или звезди, ще нарека това голямата галактика така, че да не се смесваме в нашите условия.

Дали цялото съзнание тогава, в тази индивидуализирана форма, която минава в това, което наричаме голяма галактика, започва и преминава през всички плътности в ред, едно, две, три, четири, пет, шест, седем или – след това към осем - или има ли, така да кажа, някой, който започва по-високо в ранг и влиза в… така че в галактиката винаги има смесица от интелигентно съзнание?

Аз съм Ра. Последното е по-близо до правилно. Във всяко начало съществува началото от безкрайната сила. Свободната Воля действа като катализатор. Същества започват да образуват вселените. След това съзнанието започва да има потенциал за преживяване. Потенциалите за преживяване са създадени като част от интелигентната енергия и се фиксират преди началото на преживяването.

Все пак, винаги има, поради безкрайно действащата Свободна Воля върху творението, има голямо разнообразие в първоначалните отговори на потенциала на интелигентната енергия. Така, почти веднага основите на йерархичната природа на съществата започва да се проявява, тъй като някои части от съзнанието или осъзнаването, се учат чрез преживявания, по много по-ефикасен начин.

Има ли причина някои части да са много по-ефективни в обучението?

Аз съм Ра. Има ли причина някои да учат по-бързо от други? Погледнете, ако желаете, на функцията на волята… привличането към възходящата спирална линия на светлината.

Сега, когато е създадена голямата галактика, и предполагам, всички нейни плътности … предполагам, всички — Има осем плътности, създадени, когато тази голяма галактика е създадена. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това в основата си е правилно. Все пак, добре е да се възприема, че осмата плътност функционира и като началната плътност, или първа плътност – в нейните последни етапи – на следващата октава на плътностите.

Искате ли да кажете тогава, че има безкраен брой октави с плътност едно до осем?

Аз съм Ра. Искаме да затвърдим, че сме наистина смирени пратеници на Закона за Единството. Можем да говорим с вас за нашия опит и нашите разбирания и да преподаваме/учим по ограничени начини. Въпреки това, не можем да говорим с твърдо познание за всички творения. Знаем само, че те са безкрайни. Ние предполагаме безкраен брой октави.

Въпреки това, ни беше оставено впечатление от нашите собствени учители, че има обгърнато в мистерия единство на творението, в което цялото съзнание периодично се слива и отново започва. Така можем само да кажем, че предполагаме безкрайна прогресия, макар да разбираме, че има цикличен характер и както казахме, обгърната в мистерия.

Благодаря ви. Бихте ли, моля, накарали инструмента да се изкашля отново?

[Кашляне.]

Благодаря ви. Когато тази голяма галактика е формирана от Логоса, тогава полярността съществува в смисъл, че имаме електрическа полярност, гравитационен ефект, който вероятно не е полярност, аз съм… Ще трябва да задам този въпрос. Имаме електрическа полярност, съществуваща понастоящем. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Приемам това като правилно с уговорката, че това, което наричате електрическо, е разбирано не само както този, Ларсън, е определил неговото значение, но и в това, което бихте нарекли метафизичен смисъл.

Казвате ли тогава, че ние имаме не само полярност на електрическия заряд, но и полярност в съзнанието понастоящем?

Аз съм Ра. Това е правилно. Всичко е потенциално достъпно от началото на вашето физическо пространство/време - тогава започва функцията на комплексите на съзнанието да започнат да използват физическите материали за придобиване на опит, за да се поляризират в метафизичен смисъл. Потенциалите за това не са създадени от преживяващият, а от интелигентната енергия.

Това ще бъде последният пълен въпрос на тази сесия поради желанието ни да благоприятстваме този инструмент, тъй като той бавно възвръща енергията на физическия комплекс. Може ли да ви попитаме дали имате един или два въпроса, на които може да отговорим накратко, преди да приключим?

Предполагам, че процесът на създаване, след първоначалното създаване на голямата галактика, е продължен от по-нататъшната индивидуализация на съзнанието на Логоса, така че има много, много части от индивидуализирано съзнание, след това създаващи допълнителни неща, бихте могли да кажете, за преживяване в цялата галактика. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно, тъй като в рамките на, така да кажем, указанията или начините на Логоса, под-Логосът може да намери различни средства за обособяване на преживяванията, без да премахва или добавя към тези начини.

Благодаря ви. И тъй като сме изчерпали времето си, само ще попитам има ли нещо, което можем да направим, за му е по-удобно на инструмента или да помогнем на контакта?

Аз съм Ра. Този инструмент е добре пригоден. Вие сте съвестни.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете нататък, радвайки се на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.


  1. В този контекст, разпределянето може да бъде определено като “ да се раздели и възложи според план.“